Home Actueel Midden Oosten Bijbelse Geschiedenis

Bijbelse Geschiedenis

Rellen in Egypte Klik voor ware grootte
Rellen in Egypte

Momenteel wordt een hoofdstuk van de moderne bijbelse geschiedenis geschreven. We leven nu in de tijd “van het herstel van Israël”. Het verwoeste land Palestina wordt en is hersteld. Volgens de profetieën uit de Bijbel. Uit alle landen van de wereld komen Joden en ook Israëlieten van andere stammen terug naar het door God Beloofde Land. Precies volgens profetische details voorzegd in de Heilige Schriften.

De tegenstand, vooral vanuit Moslim kringen wordt steeds sterker. Waarom? Omdat deze terugkeer een noodzakelijk voorspel is voor de doorbraak van het Koninkrijk van God. Welke God? De God van Abraham, Izak en Jakob. De God van Israël. Immers er staat geschreven: ”De Verlosser zal uit Sion komen”. Wil Hij uit Sion komen dan moet Sion (het volk Israël) eerst naar Sion (het land Israël) terugkeren. En dan moet de berg Sion ( de Tempelberg in Jeruzalem) eerst onder Israël vallen.

Wat is dan de profetische betekenis van de verwarring, opstanden en onrust in de Moslim Arabische wereld? Het is toch wel heel bijzonder dat in Tunesië, Algerije, Egypte, Jordanië, Jemen, Libanon en straks nog meer landen, de volkmassa’s opstaan tegen de meestal dictatoriale en corrupte machthebbers. Er wordt hard geroepen: “Democratie!” Wat natuurlijk onzin is. Want de Islam kent geen democratie. De Islam kent alleen maar onderwerping, wat het woordje “islam” dan ook betekent. Onderwerping aan de Koran, aan de Sharia en dus aan de machtige afgod van de Islam. Wat is er dan aan de hand en wat gaat er naar alle waarschijnlijkheid gebeuren? In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” (de vierde, uitvoerig bijgewerkte druk komt over een paar weken van de pers) leg ik uit dat de Islam uit is om de hele wereld in één kalifaat onder de islamitische messias de Mahdi onder te brengen. Als het in onze tijd inderdaad gaat om de doorbraak van het Koninkrijk van God is het logisch dat de godheid van de Islam ijverig bezig is om zijn koninkrijk, zijn kalifaat te vestigen. Als tegenstander van de bijbelse Messias wil hij zijn Mahdi brengen.

Wat hebben die opstanden daar nu mee te maken? Om dat te begrijpen moeten we even nadenken over de mogelijke afloop en uitkomsten van die volksopstanden en om het roepen van ‘meer democratie’. Dat is al eerder gebeurd. In 1979 was er een opstand tegen de Shah van Iran (Perzië). De Shah werd verjaagd en er kwam even hoop om meer democratie. Maar al heel gauw hadden fanatieke Moslim fundamentalisten onder leiding van Khomeini de zaak overgenomen en er kwam een soort Taliban staat, een islamitische Shi’itische religieuze dictatuur, waar de hele wereld en vooral Israël nu nog last van heeft. Er kwamen democratische verkiezingen onder de Palestijnen. Resultaat was een religieuze Hamas dictatuur in Gaza. Een belangrijk voorbeeld is Turkije. Dat land had vier eeuwen de leiding van het grote Ottomaanse rijk. Heel het Midden Oosten, heel Noord Afrika en een groor deel van Oost europa viel onder dat kalifaat. Daar is door WO I in 1918 een eind aan gemaakt. In 1922 heeft de Turkse seculiere leider Atatürk de scheiding tussen ‘kerk en staat’, dus tussen de Islam als religie en de Turkse staat doorgevoerd. Het leger hield een oog op die scheiding en Turkije werd zo een vrij moderne staat. Maar een paar jaar geleden verloor het leger de macht aan de partij van premier Erdogan van de AKP, de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling. Een fundamentalistisch islamitische partij. De vriendschap met Israël was meteen over. Turkije zocht vriendschap met Iran en met Syrië, de grootste vijanden van Israël en van het Westen. Openlijk zocht en zoekt Turkije naar het herstel van het vroegere kalifaat, het neo-Ottomaanse rijk.

Nu bijvoorbeeld Tunesië. Sheik Rachid Ghannouchi is daar na jaren ballingschap teruggekeerd. Hij is leider van de Annahda Partij, een fundamentalisch islamitisiche partij. Hij roept wel hard ‘democratie”. Maar voor de Islam is democratie alleen een opstapje naar de macht, naar het kalifaat. Neem nu Egypte. Het leger heeft momenteel de macht. Dat was in Turkije ook het geval. Maar als straks ‘democratie’ een rol gaat spelen, neemt de Moslim Broederschap de zaak over en dan wordt Egypte snel een soort Gaza. Immers de Hamas is een ‘dochter’ van de Moslim Broederschap’. Velen verwachten dat ‘de gematigde’ El Baradei de zaak overneemt. Hij was jarenlang leider van het Internationaal Atoom Energie Agentschap. Al die jaren heeft hij Iran de hand boven het hoofd gehouden en zo geholpen bij de ontwikkeling van de atoombom van Ahmadinejad. Men noemt hem al een pion van Iran! Bovendien geniet hij (zelf wordt hij gematigd Moslim genoemd) de steun van de Moslim Broederschap. Dan kans is dus groot dat Egypte en de andere staten waar opstanden plaatsvinden, als rijpe vruchten onder de invloedsfeer de Moslim Broederschap komen.

Wat is de Moslim Broederschap? Een orthodox islamitische beweging, die in 1924 in Caïro is opgericht. Doel: Het stichten van Moslim staten onder het gezag van de Koran en de Sharia. En uiteindelijk het wereldwijde kanifaat van de Mahdi. De kans is dus groot dat de ontwikkelingen van de laatse weken een grote stap zijn naar het wereldrijk van de Islam. Ook Europa is rijp voor een verbond met een dergelijk groot en machtig rijk. Al was het alleen maar om de olie die we zo hard nodig hebben voor onze welvaart. De steelse jihad in Europa doet al jaren het voorbereidend werk in onze streken en heeft veel invloed op regeringen en instituten.

Maar Israël zal het eerste doel zijn van de Islam en van het neo-Ottomaanse kalifaat. Immers in de islamtische eindtijdleer is Jeruzalem de hoofdstad van de Mahdi (zie mijn boek). Israël houdt dan slechts één Bondgenoot over. Want met hetzelfde gemak waarmee Obama en Clinton hun oude vriend en bondgenoot Mubarak hebben laten vallen zullen ze Israël laten vallen. Dan blijft er maar één Bondgenoot over: de HERE God, die een machtig werk in en met Israël is begonen en niet zal dulden dat wie dan ook zijn werk in de weg staat. Daarbij zal Israël ‘kleine hulp’ (zegt de profeet Daniël) krijgen. Dat is de trouw en zijn de gebden van bijbelgetrouwe Christenen. De strijd om het komende Koninkrijk van de Here Jezus Messias is in volle gang. Hier wordt ‘bijbelse geschiedenis’ geschreven. In in die Geschiedenis regeert de HERE, de God van israël.

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Gheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl, Christenen voor Israël, of Johannes Multimedia.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zaterdag, 09 Aug '14

De TRIOMF van de LEUGEN

“Here, red mij van de leugenlippen van de bedrieglijke tong” Psalm 120:2 Voordat …

Vrijdag, 04 Juli '14

HOELANG NOG ?

Het is angstig-spannend in de wereld. Nu ook in ons land. Zelfs …

Woensdag, 28 Mei '14

Het DOODZIEKE van EUROPA

Buitengewoon fel reageerde men in Israël op de antisemitische aanslag in het …

Vrijdag, 18 Apr '14

De WEEËN van de EINDTIJD en de G-0

Profeten, discipelen van Jezus en de Eerste Gemeente waren ook druk bezig …

Naar Boven