Home Artikelen Geestelijk Efraïm en de Palestijnen

Efraïm en de Palestijnen

Anti Obama demonstratie in Israël. Klik voor ware grootte
Anti Obama demonstratie in Israël.

Betrouwbaar

De exacte en verrassende vervulling van bijbelse profetieën is een van de sterke getuigenissen van de HERE, de God van Israël. "Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar" - Psalm 93:5.

Het komt allemaal uit "zoals geschreven staat".

Niet alleen in het verre verleden, maar vooral nu, in onze tijd is het profetische Woord van de Bijbel zeer actueel.

Alles is in de Schrift.

Verleden, heden en toekomst.

Eén van de gebeurtenissen die we verwachten is de terugkeer van Efraïm en "de stammen van Israël die daarbij horen" - zie Ezechiël 37:15-22. Ook voorzeggen verschillende profeten dat er nog veel meer "aliya" (terugkeer van Israël naar het Beloofde Land) komt. Vooral het schrikbarend toenemende antisemitisme drijft Joodse mensen naar Israël. Zelfs uit de VS pakken veel Joden hun koffers en vertrekken naar Israël. De Bijbel spreekt over vissers en jagers die de Joden terug zullen 'vissen'en 'jagen'. De 'vissers' zijn de zionisten, die de Joden naar Israël willen vissen. De 'jagers' zijn de antisemieten en antizionisten, die het leven voor joodse mensen zuur maken zodat ze naar Israël worden gejaagd. Dit laatste proces komt nu in de VS op gang. De actuele profetie over de vissers en jagers luidt:

"Zie, IK ontbied veel vissers, luidt het woord van de HERE, die hen zullen opvissen, en daarna zal IK veel jagers ontbieden, die hen zullen opjagen"

Jeremia 16:16

Nu even slechts twee teksten over de toekomstige "aliya" van Israël:

 1. "Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeen brengt, luidt: Ik zal daartoe nog meer bijeen brengen, dan er al toegebracht zijn" - Jesaja 56:8

  Drie opmerkingen:
  • Het is dus God Zelf, die "de Joden" heeft teruggebracht in het land dat Hij onder ede aan het heeft beloofd.
  • God zal er nog meer terugbrengen. Een nieuwe aliya dus. Interessant in dit verband is dat het Joods Nationaal Fonds momenteel bezig is de Negev te ontginnen voor minstens 300.000 Israëlieten.
  • Het is een woord van God en het zal dus gebeuren
 2. "Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal Ik Mij door het huis van Israël laten afsmeken om hen te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen..." - Ezechiël 36:37

  Twee opmerkingen
  • Voor de nieuwe aliya moet gebeden worden. Onze gebeden helpen!
  • Het land Israël zal vol worden, ook de "bergen van Israël", dus Judea en Samaria. Want de "bergen van Israël" (zo noemt de profeet Judea en Samaria, ofwel de Westbank) zullen hun "takken voortbrengen en hun vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst" (zie Ezechiël 36:8). Dus voor Israël!

Efraïm

Die "bergen van Israël" vallen voor een groot deel samen met het gebied dat volgens Obama, de VN, de EU en de rest van de wereld een Palestijnse staat moet worden. Merkwaardig is het feit dat Palestijnse leiders zelf hun best doen om hun staat tegen te houden. Zij zeggen open en duidelijk: Wij willen heel Israël!. In dat gebied woonden eeuwen geleden o.a. de stammen Efraïm, Benjamin en half Manasse. In 1967, als resultaat van de "Zesdaagse Oorlog", zijn de "bergen van Israël" als een geschenk van de God van Israël na vele eeuwen weer onder Israëlisch beheer gekomen. Nu komt de hele wereld hiertegen in opstand. Dus tegen God en zijn woord.

Drie profetieën:

 1. "Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Israël". Met de belofte: "Wie ze planten zullen ook de vrucht genieten" Jeremia 31:5.
 2. De profeet Ezechiël profeteert uitvoerig over die "bergen van Israël". Een tekst, Ezechiël 36:8, noemden we al. Nu nog: "Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenverganderen en ze naar hun eigen land brengen: IK zal ze weiden op de bergen van Israël" - Ezechiël 34:13
 3. "IK zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël" - Ezechiël 37:22.

Vier opmerkingen:

 • Die wijngaarden worden nu al op beperkte schaal geplant door de Joodse dorpen in Judea en Samaria. Joodse mensen die gebrandmerkt worden als een struikelblok voor de wereldvrede. Die niets mogen bouwen en waarvan de dorpen en steden in de agenda van de wereldleiders genoteerd zijn als "te ontruimen gebieden". Judenfrei dus... de Nazi's keren terug. Het gif is nu niet beprekt tot Nazi-Duitsland, maar is over de hele wereld uitgestort. We weten hoe het met Duitsland is afgelopen. Wee onze wereld!
 • "Nabij is zijn komst": Efraïm en Manasse en de stammen die daarbij horen, komen eraan!
 • Het verzet van de wereld zal grote oordelen brengen. Met name over de westelijke wereld
 • Het zal één volk worden en wel op de 'bergen van Israël'. Politiek een onmogelijke zaak. Vandaar dat sommige uitleggers de vervulling van deze profetieën over Efraïm op de bergen van Israël verschuiven naar de dagen van de komst van de Messias.

Efraïm in psalmen en profeten

In de toekomstige strijd om de bergen van Israël zal Efraïm een rol spelen. Efraïm is het erfdeel van de stam Efraïm met de bijbehorende stammen in de buurt. Die "bergen van Israël" vallen dus voor een groot deel samen met het land van Efraïm. Nu enkele profetische aanwijzingen:

"Ik wil juichen, ik wil Sichem (= de Palestijnse stad Nablus!) verdelen... Mij behoort Gilead (= Golan) en mij behoort Manasse, Efraïm is de schutse van mijn hoofd...

Psalm 60:8-10

"Wek Uw sterkte op vóór Efraïm en Manasse (= de bergen van Israël) en kom tot onze verlossing"

Psalm 80:3.

"Want Ik span Mij Juda, op de boog en leg Ik Efraïm en wek uw kinderen op, o, Sion tegen uw kinderen, o, Griekenland"

Zacharia 9:13

"Het huis van Juda zal het vuur zijn en het huis van Jozef (= Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef) de vlam...zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen"

Obadja 18

Obadja 19

Ook nu weer een paar conclusies:

 1. Het gebied van Efraïm en Manasse zal op den duur geen Palestijnse bezit zijn, maar weer in bezit komen en bewoond worden door de stammen van Israël
 2. Dat zal gebeuren door de "sterkte van God", die werkt op de gebeden van zijn kinderen
 3. Juda, en de stammen die erbij horen (het tegenwoordige Israël) zullen in de strijd om het land, samen optrekken met Efraïm en de stammen die daarbij horen, zullen samen optrekken in die strijd
 4. We verwachten dus een nieuwe aliya, met name van Efraïm en andere "verloren stammen". Interessant is dat een Israëlisch reisbureau Shai Bar Ilan expedities organiseert naar gebieden waar men denkt die stammen te vinden.

Efraïm en Gush Kativ

In augustus 2005 werden de bloeiende Joodse gemeenschappen uit Gaza verjaagd. Door de eigen, Israëlische regering en onder druk van de VS. Veel van de gelovige Joodse mensen in Gush Kativ waren ervan overtuigd dat God die uitzetting zou verhinderen. Er was veel voor gebeden en men hoopte op Amos 5:15: "Dan zal Ik hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God". Men had zelfs een grote zaal in Jeruzalem gehuurd om daar een dankstond te houden voor de redding. Groot was de teleurstelling. Ook in geestelijk opzicht. Ook ik had grote vragen. Totdat ik las dat de stam Efraïm bij de bevrijding van Gaza betrokken zal worden: "...Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. Westwaarts zullen zijn de Filistijnen op de schouders vliegen; samen zullen zij de stammen van het Oosten plunderen..." - Jesaja 11:13,14. Drie opmerkingen:

 1. Weer zien we dat Juda en Efraïm samen zullen optrekken. Dus Efraïm komt terug.
 2. Hamas, de moderne Filistijnen, zal definitief verdreven worden door Juda en Efraïm samen. De bevrijding van Gaza moet dus nog even wachten.
 3. De luchtmacht zal ook nu een belangrijke rol spelen bij die bevrijding.

Het Koninkrijk

We leven in een bijzondere, profetische tijd. De strijd om het land Israël en het verzet tegen de terugkeer van Israëlieten uit een ver verleden hebben een diepe geestelijke achtergrond.

Het gaat in wezen om de strijd om het komende koninkrijk van God.

Vanuit Jeruzalem zal de wereld door de komende Verlosser worden geregeerd. De Vredevorst zal recht en gerechtigheid op aarde brengen. De tegenstand van de machten van deze wereld is fel. Zij willen hun eigen koninkrijk vestigen. Een kalifaat voor de Moslims. Een nieuwe Wereldorde voor volken van de VN. Een Hersteld Romeins rijk voor de oude machten van Europa, voor de EU.

De discipelen vroegen aan Jezus: "Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?" - Handelingen 1:6. Toen was het de tijd nog niet. Vervullingen van het profetische woord maken duidelijk dat de tijd nu wel heel dichtbij is gekomen. De profeet Johannes de Doper vermaant ons juist nu: "BEREIDT DE WEG VAN DE HEER"!

Dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- September 2009

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Gheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl, Christenen voor Israël, of Johannes Multimedia.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Vrijdag, 02 Jan '15

GOG Wat? Wie? Waar? Wanneer?

Hoe krijgen we wat meer zicht op het turbulente wereldgebeuren? Wat wil …

Maandag, 25 Aug '14

Drie actuele bijbelse stellingen

Veel mensen zappen vrolijk schouderophalend verder als ze het woordje “Bijbel” lezen. …

Maandag, 12 Mei '14

Gods geheime leger

De strijd om het komende Koninkrijk van God nadert een nieuwe climax. …

Donderdag, 14 Nov '13

Acht argumenten voor u

Dit is een artikel vol Bijbelse argumenten. De Bijbel wordt met de …

Naar Boven