Home Artikelen Geestelijk Gods geheime leger

Gods geheime leger

Gebed bij de Klaagmuur Klik voor ware grootte
Gebed bij de Klaagmuur

De strijd om het komende Koninkrijk van God nadert een nieuwe climax.
Want God herstelt Israël.
Dat herstel is een nodige voorbereiding voor de komst van de koning-Messias. Gods vijand, de duivel ziet de machtige daden van God en vreest dat hij niet veel tijd meer heeft. Juist nu wordt Gods gebedsleger heel belangrijk. In dat leger loopt de IFI in Jeruzalem voorop. We geven u een paar actuele gebedsverhoringen en belangrijke punten van voorbede door. Tegelijk blijft u op de hoogte van wat er gaande is in en rond Israël. Nieuwe aanvallen van de PA vragen om onze voorbede. We weten dat veel bezoekers van onze site bidden voor Israël en zijn op deze wijze medestrijders.

IFI

IFI staat voor “Intercessors For Israël” (Voorbidders voor Israël). Het is een gebedsgroep van messiaans-Joodse gelovigen in en rond Jeruzalem onder leiding van Eliyahu Ben-Haim en Chuck Cohen. Ook Lance Lambert werkt en bidt mee.
Naast voorbede is hun doel het stimuleren van gebed voor Israël in gemeenten en bij individuele gelovigen. U kunt hun belangrijke en interessante wekelijkse verslag aanvragen: Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Hun site: www.ifi.org.il. Mocht u problemen hebben met het Engels vraag dan de Nederlandstalige Israël-weekbrief van Floor Poot aan. Hij geeft de meeste gebedspunten van IFI door plus veel actueel nieuws uit Israël. Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
We geven enkele dank- en voorbedepunten uit de IFI weekbrief van begin april door:

Verhoringen en voorbede

 • IFI dankt de HERE dat Hij het “vredesproces” gestopt heeft. Zij bidden dat alle “land-voor vrede” onderhandelingen definitief ophouden. “Waarlijk, van vrede spreken zij niet, en tegen de stillen in het land beramen zij bedrieglijke dingen” (Psalm 35:20).
 • Zij danken dat de laatste groep van 26 terroristen niet is vrijgelaten. “De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede” (Jesaja 48:22).
 • Zij danken dat Hij het hart van de Palestijnse Autoriteit (PA) verhard heeft waardoor zij ineens met een lijst van uitzinnige, voor Israël onaanvaardbare eisen kwamen. Zo heeft de PA z’n hand overspeeld. “Trots komt vóór de ondergang en hoogmoed komt vóór de val” (Spreuken 16:18)
 • Zij zien het als een wonder dat de regeringscoalitie zo lang bijeen is gebleven. “Ziet, hoe goed en lieflijk het is als broeders ook tezamen wonen” (Psalm 133:1). Zij danken voor de linkse minister Tzipi Livni, die voor Israël met de PA onderhandelt en bidden dat zij in staat is links Israël te overtuigen van de goddeloosheid van de “vredespartner”.
 • Gebed: “Vader, maak premier Netanjahu, minister van defensie Ya’alon en ‘legeroverste’ Gantz tot een “drievoudig snoer dat niet spoedig verbroken wordt” (Prediker 4:12).
 • Citaat: “Over de oud-premier Olmert hebben we gebeden dat, als hij inderdaad schuldig is (aan omkopen) dit uit zou komen. Dat gebeurde deze week. Moge deze veroordeling als een frisse wind door heel politiek-Israël waaien en reinigen van alle corruptie.” “Uw rechters zal IK weer maken als vroeger en uw raadslieden als in het begin. Daarna zal u genoemd worden: stad van de gerechtigheid en trouwe stad” (Jesaja 1:26).
 • Ten slotte voorbede voor de Joden uit de Oekraïne en dank voor de goede samenwerking tussen het Joods Agentschap en “onze broeders en zusters in Christus”. Dit doelt op de medewerking van de Christelijke Ambassade in Jeruzalem en Christen voor Israël. Zij werken met het Joods Agentschap aan de ‘vlucht’ van joden uit de Oekraïne.

Zesenzestig jaar oorlog

In de 66 jaar van de moderne staat Israël zijn de pogingen van islamitische staten en terreurgroepen om Israël te vernietigen nooit opgehouden. Onderstaand rijtje herkent u wel:

 • Vier oorlogen: De Onafhankelijkheidsoorlog (1948/1949); de Sinaï-campagne (1956); de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Yom Kippoer Oorlog (1973). Die oorlogen eindigden op een smadelijke nederlaag voor de islamitische vijanden van Israël.
 • Toen kwam het accent op het (zelfmoord)terrorisme te liggen. De Israëlische veiligheidsmuur maakte daar grotendeels een einde aan. Mislukking 2 dus.
 • De volgende fase bestond uit opstanden, relletjes en verschillende intifada’s. Door knappe leugen- en lasterpropaganda en medewerking van de internationale en nationale media wonnen “de Palestijnen” veel sympathie. En werd Israël tot een paria onder de naties. Toch werd hun doel niet bereikt.
 • Daarna werd de economische oorlogsvoering tegen Israël opgevoerd. De BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) campagne is een flop geworden. Mislukking 3.
 • Het proces van politiek isoleren van Israël is al vanaf 1948 aan de gang. Op alle fronten gaat de vijand door. Maar vergeefs. Mede dank zij uw voorbede. We zien dat de HERE die een goed werk van herstel van Israël begonnen is dit ook zal afmaken.

Nu is de PA is gevaarlijk nieuwe, gevaarlijke offensieven in de oorlog tegen Israël begonnen.

Een listige aanslag

Het “vredesproces” dat door John Kerry en Obama enthousiast en met veel pressie op Israël is begonnen, is op sterven na dood. Toen Netanjahu zich positief uitliet over de plannen van Kerry kwam de PA met een nieuwe lijst van voor Israël onaanvaardbare eisen. Tegelijk stuurde Mahmoud Abbas brieven naar 15 VN-organisaties en andere grote internationale instellingen met het verzoek de PA als volwaardige lidstaat te accepteren. “Zij smeden een listige aanslag tegen Uw volk” (Psalm 83:4). Want als meer internationale organisaties dat doen, zal de VN niet kunnen achterblijven.

Het PA terroristenclubje heeft dan een eigen staat.

Zeer gevaarlijk want dat ‘staatje’ zal volstromen met terroristen en wapens. Elke actie van het Israëlische leger (bijvoorbeeld om terroristen op te sporen en te arresteren) in die “staat” gezien zal worden als overtreden van het internationale recht. Je kunt niet zomaar een ander land, een lidstaat van de VN binnenvallen. Bovendien laat Israël dan de 300.000 Israëli’s in die gebieden in de steek. En ook veel “Palestijnen” in die gebieden die liever onder Israëlische bezetting leven dan onder de zeer corrupte en gewelddadige Palestijnse Autoriteit. Ook gaan deze acties van de PA in tegen afspraken met Israël.

Dit proces is een van de nieuwe aanvallen van de PA in hun oorlog tegen Israël. Even dreigde toen Mahmoud Abbas met het ontmantelen van de Palestijnse Autoriteit. Dat zou Israël in een moeilijke politieke situatie brengen. Wat te doen met de gebieden.

Een volgende recente stap is de overeenkomst tussen de PA en Hamas. Hierdoor is de grootste terroristenbende van de wereld ontstaan.
Hamas immers heeft duidelijk de vernietiging van Israël tot doel. De PA doet hier nu openlijk aan mee. Vreemd dat Mahmoud Abbas hiermee wegkomt. Want het teken van bijvoorbeeld de conventies van Geneve verplicht de deelnemende organisaties om oorlogsmisdadigers te straffen en terrorisme te bestrijden. Nu werkt de PA samen met terroristen en oorlogsmisdadigers. En de wereld gaat maar door met dergelijk geboefte te steunen en te financieren.
Dit moet een keer verkeerd aflopen.

Annexeren en gebed

“We moeten de PA voor zijn” roepen momenteel velen in Israël.
Hoe?
Allereerst gebied C annexeren. In dat deel van de “bezette gebieden” wonen de meeste Israëli’s (300.000) en ongeveer 50.000 “Palestijnen”.
Annexeren en de Israëlische soevereiniteit opleggen.
Dit zou onmiddellijk moeten gebeuren, want als de PA z’n terroristenstaatje krijgt, komt de veiligheid van Israël in gevaar. Bovendien zegt de Tora: “Gij zult met hen geen verbond sluiten” (Deuteronomium 7:2; Richteren 2:2).
Een belangrijk profetisch aspect is dat door deze annexatie er weer een stuk van het hartland van Israël, Judea en Samaria, bij Israël komt. Gebed is het belangrijkste wapen van Gods Geheime Leger in deze strijd: “HERE, breng de vijanden in verwarring. “Maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind” (Psalm 83:14). En: “Geef de Israëlische regering de moed om te doen wat goed is in Uw plan”.

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Gheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl, Christenen voor Israël, of Johannes Multimedia.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Vrijdag, 02 Jan '15

GOG Wat? Wie? Waar? Wanneer?

Hoe krijgen we wat meer zicht op het turbulente wereldgebeuren? Wat wil …

Maandag, 25 Aug '14

Drie actuele bijbelse stellingen

Veel mensen zappen vrolijk schouderophalend verder als ze het woordje “Bijbel” lezen. …

Donderdag, 14 Nov '13

Acht argumenten voor u

Dit is een artikel vol Bijbelse argumenten. De Bijbel wordt met de …

Dinsdag, 06 Aug '13

Gods machtige Hand

Het is verbazingwekkend en verbijsterend te zien hoe een groot deel van …

Naar Boven