Home Artikelen Geestelijk GOG Wat? Wie? Waar? Wanneer?

GOG Wat? Wie? Waar? Wanneer?

Putin bij de Kotel ( 2012 ) Klik voor ware grootte
Putin bij de Kotel ( 2012 )

Hoe krijgen we wat meer zicht op het turbulente wereldgebeuren? Wat wil Vladimir Poetin? Het herstel van de oude USSR? Loopt de venijnige strijd met de EU, de VS en de NAVO om de macht in Oosteuropa uit op WO III? De theorie dat Rusland het land Magog is dat onder leiding van een zekere Gog in de eindtijd een enorm leger aanvoert dat Israël binnenvalt is nog springlevend. Wie is die Gog? De vorst van Rosh (Rusland) of de grootvorst (kalief)van Mesech en Tubal, waarbij men Mesech en Tubal in Turkije lokaliseert?

Deze en nog meer vragen brengen ons in een doofhof van meningen, eindtijdscenario’s, onderzoeken en woordbetekenissen waardoor we meer verwarring dan antwoorden over ons heen krijgen. Toch moeten we aandacht geven aan het profetische Woord. We zullen dan ook wat nauwkeuriger kijken naar Ezechiël 38 en 39 waar de Gog-oorlog beschreven wordt. Misschien brengt dat onderzoek ons wat antwoorden op het “Wat, wie, waar en wanneer”. Dit artikel is voor een groot deel verschenen in het blad Profetisch Perspectief dat half december 2014 is verschenen.

Tsaar Poetinus

Vladimir Poetin werkte van 1985-1990 in Dresden in het toen nog communistische Oost Duitsland. Daarna werkte hij voor de KGB (Russische Geheime Dienst) tot hij in 2000 tot president van Rusland werd gekozen. In 2004 herkozen staat hij tot op heden aan het hoofd van Rusland. Hij was getrouwd met Maria, een vroom lid van de Russisch Orthodoxe Kerk. Ze hebben twee volwassen dochters, waarvan er een in Rotterdam woont. Poetin zelf werd in 1992 lid van de Russisch Orthodoxe Kerk. Toen, na de val van de USSR in 1991, kon dat pas. Belangrijke vragen zijn: Werkt hij aan het herstel van het oude USSR imperium? Of verdedigt hij alleen Rusland tegen een wilde uitbreidingsdrift van het Westen, van EU, VS en NAVO? Verzet hij zich tegen de manipulaties van het Westen in de Oekraïne of wil hij op z’n minst heel Oost Oekraïne inlijven zoals hij met de Krim heeft gedaan?

In 2005 sprak Poetin de Doema (het Russische parlement) toe: “De ineenstorting van de Sovjet Unie (1991) was de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw”. Wil hij die ramp ongedaan maken? Of vreest hij oprecht dat het Westen uit is op WO III? Het Russisch wapenarsenaal wordt in elk geval sterk gemoderniseerd. Nieuwe kernwapens met bijbehorende raketten. EMP (Electro Magnetische Puls) wapens waardoor in een grote streek alle elektronica wordt plat gelegd. Maar ook de VS is druk bezig met dergelijk afschuwelijk wapentuig. We zitten middenin een nieuwe wapenwedloop!

Poetin, het Westen en Israël

Er is in Rusland nog veel antisemitisme. Tegelijk constateren we dat er in de EU-landen veel en zelfs steeds meer antisemitisme voorkomt. Joden haasten zich uit Frankrijk en de Oekraïne naar Israël. Ook in ons land voelen onze Joodse vrienden zich niet veilig meer. Schande over ons! De VS en het “Beest in Brussel” berokkenen Israël (en daardoor zichzelf) veel schade door de politieke en ruime financiële steun aan de terroristen van Fatah en Hamas. En het drammerige, gevaarlijke gezeur over een “Palestijnse staat”, die de “Palestijnen” zelf niet eens willen. Immers sinds 1937 hebben ze consequent elk aanbod en elke opening van Israël afgewezen. Gelukkig heeft de VN de “Palestijnse resolutie” eind december 2014 afgekeurd.

Een paar jaar geleden stond Poetin bij de (Klaag)Muur in Jeruzalem. Tot grote woede van Palestijnse leiders (nu zijn die nogal gauw kwaad) zei Poetin: “Hier zien we het Joodse verleden in de stenen van Jeruzalem gekerfd staan”. Waarmee hij de oude rechten van Israël op Jeruzalem benadrukte. Ik zie Koenders of Frederica Mogherini (de nieuwe dame voor buitenlandse zaken van de EU) daar nog lang niet bij de Muur staan en iets goeds over Israël zeggen. Uit Brussel hoor ik in het algemeen weinig positieve geluiden over Israël. Eerder gegrom over boycots, sancties en de beruchte Tweestatenoplossing. Poetin heeft ons ook gewaarschuwd voor het gevaar als we de Joodse-Christelijke wortels van onze cultuur loslaten. De EU en ook Nederland zijn druk bezig deze wortels definitief door te snijden.

Poetin fan?

Denk niet dat ik een Poetin-fan ben. Ik probeer alleen maar wat tegengas te geven tegen de anti-Rusland en de anti-Poetin winden die door veel van onze media waaien. “De beer in Rusland gromt” las ik in een politiek commentaar. Ook “het Beest in Brussel” gaat lelijk tekeer.

Nog een paar statements naast elkaar: Graag geciteerde Russische dissidenten klagen: “Poetin is een onderdrukkende dictator”. Veel inwoners van de EU mopperen: “In Brussel zetelen dieven die niet alleen ons geld maar ook onze nationale identiteit stelen”. Rusland moppert boos: “We worden door het Westen omsingeld”. Het Westen klaagt over de toenemende militaire plaagstootjes van Rusland. Het Europese Leiderschap Netwerk (ELN) houdt dat allemaal precies bij. Het Westen vreest dat Rusland Oost Oekraïne wil inlijven, zoals met de Krim is gebeurd. Rusland ziet de manipulaties van de VS en de EU rond de Oekraïne als een poging dat land binnen hun invloedsfeer te brengen. “Blijf van onze voortuin af” gromt de Russische beer. Een zeer gevaarlijke situatie.

Gorbatsjov, die de moed had om het IJzeren Gordijn opzij te schuiven waarschuwde bij de herdenkingsbijeenkomst begin november dat als het Westen zo doorgaat, de Koude Oorlog weer losbarst. Ook Henri Kissinger waarschuwde onze Westerse leiders in dezelfde geest als Gorbatsjov. Die Koude Oorlog, die in feite al aan de gang is, levert angstige spanningen op, die makkelijk kunnen escaleren. WO I begon 28.06.1914 met één pistoolschot op aartshertog Franz Ferdinand in Serajewo. WO II begon op 1.9.1939 toen Duitsland Polen binnenviel en Danzig bezette. Wat zal er gebeuren als het Westen Rusland ervan beschuldigt Oekraïne binnen te vallen? Of als de VS/het Westen Kiev gevaarlijke wapens levert, die de Separatisten en burgers in Oost Oekraïne doden? Het gevaar zit in een klein hoekje. We leven in een heel gevaarlijke tijd. Een tijd waarin we oordelen over onszelf gehaald hebben.

Gevaarlijke chaos

Een tweede gevaar. De hele Islam gonst van de kaliefen. Abu Bakr al-Baghdadi van de Islamitische Staat (IS) speelt momenteel een hoofdrol in de media en onder de radicale Moslims. Veel radicale splintergroepen in veel landen sluiten zich bij IS aan. 80% - 90% van de Turkse Moslim jongeren staan achter de IS en vereren de (zelf)moord jihadisten. Onze overheden slapen door. Laten alleen af en toe wat snurkgeluiden horen.

Vergeet de bedrieglijke dubbelrol van Turkije niet. Erdogan werkt snel en hard aan het herstel van het oude Turks-Ottomaanse Rijk. Turkije is inmiddels een felle vijand van Israël geworden. Zo hoort het onder de Islam. Dit land wint krachtig aan invloed in het Middenoosten. De uit Egypte verjaagde Moslimbroederschap, de moeder van alle Moslim terroristen, heeft onderdak en hulp in Turkije gekregen. Hun eerste doel is Egypte terug te winnen. Dus generaal al-Sisi te verjagen. Misschien is deze situatie een voorspel van de strijd tussen de “koning van het noorden” (Turkije?) en de “koning van het zuiden” (Egypte). Ook de toenadering tussen Turkije en Iran is opvallend. President Obama probeert goede maatjes met de ayatollah’s in Teheran te worden. Israël kijkt met argusogen naar deze gevaarlijke ontwikkelingen. Die strijd vindt u terug in Daniël 11:40-45.

Maar er staan meer kapers aan de kust van een Moslim sharia-kalifaat te wachten. Iran staat op het punt om hun moslim-bom af te bouwen. Als de VS Iran het groene licht geeft om hun plan, de bom, te voltooien, staat Israël er alleen voor. Het Joodse volk heeft een goed collectief geheugen. Ze weten dat, als een antisemitische machthebber dreigt Joden/Israël te vervolgen en te vernietigen, dat hij, zodra hij de macht daarvoor heeft dat ook onmiddellijk gaat doen. Dus Netanjahu zal dan, hoe voorzichtig hij ook is, iets moeten doen. Israël zal zelf dat “gevaar voor de wereldvrede” die moslim-bom, moeten uitschakelen. Nu slechts één profetie: “Zie IK ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht... IK zal hen verstrooien naar al deze windstreken” (Jerema 49:35,36). Elam is Perzië is Iran. De boogschutters van Elam waren in de oudheid bekend om hun bekwaamheid. Wat is vandaag de “keur van hun gevechtskracht”? Waarmee hopen zij Israël te vernietigen en hun Shiïetische Mahdi (Messias) zijn kalifaat te bezorgen? Zeker, met een atoombom.

Er zijn zelfs geruchten dat het shiïetische Iran en het soennitische Turkije gaan samenwerken. Wat moeten we hiermee? Eindtijdscenario’s? Misschien straks hierover nog even. “Eindtijddeskundigen” (er is maar Een Deskundige en dat is de HEERE) maken met hun verschillende scenario’s in boeken, tijdschriften, tv programma’s en in de sociale media op het internet de zaak alleen maar ingewikkelder. Wie is nu die Gog, die volgens Ezechiël 38 en 39 in de eindtijd Israël gaat overvallen? Volgens “eindtijddeskundigen” zijn er twee of drie kandidaten. De eerste kandidaat, Rusland, is sinds Poetin, weer volop in beeld. Ook Turkije speelt een toenemende rol in eindtijdscenario’s als het land Magog van de machthebber Gog. En de EU als het “Herstelde Romeinse Rijk”?

Dan is er de vraag naar het beruchte en gevreesde rijk van de antichrist. De Europese Unie doet als het“Herstelde Romeinse Rijk nog steeds mee als kandidaat voor dat monster. Tot nu toe horen wij alleen het griezelig gegrom van het “Beest in Brussel”. Ik schreef het al, Erdogan van Turkije werkt hard en efficiënt aan het “Herstelde Turks-Ottomaanse Rijk”. In die visie is niet het oude Romeinse Rijk het laatste wereldrijk, maar het Turks-Ottomaanse Rijk dat zo’n 400 jaar over het hele Middenoosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa heeft geheerst. Dat Turkse kalifaat is in 1918 door Engeland en Frankrijk verslagen. Probeert nu te herstellen van die “dodelijke wond” (zie Openbaring 13:1-4). Turkije speelt steeds meer een leidende rol in het Middenoosten.

Overslaan?

De verwarring wordt steeds groter. Dus maar stoppen? Maar die verwarring is ook wel Bijbels. Want de “vier dieren” die de grote wereldrijken uit de oudheid voorstellen (Daniël 7) en het ene dier dat die vier dieren in één is (Openbaring 13:4) komen uit een opgezweepte, woelige, onrustige volkerenzee. Verwarring alom. Dus maar stoppen met scenario’s? Het profetische Woord uit de Schrift maar overslaan? De Heere Jezus geeft ons een belangrijke hint waarom wij het profetische Woord goed moeten bestuderen. Hij zegt tegen zijn discipelen: “Nu zeg IK het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, jullie zult geloven dat IK het ben” (Johannes 13:19). Als we zien hoe profetieën vervuld worden geeft dat niet alleen inzicht in onze tijd, maar wekt ook geloof op. Zelf heb ik, aarzelend in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” (6e druk) gesuggereerd dat de EU door een verbond met de islamitische landen (Arabische Liga of de OIC) de wankele voeten van klei en ijzer van het beeld van Nebukadnezar (Daniël 2) zullen gaan vormen. Wordt dat het rijk van de antichrist? De EU is er slap genoeg voor en de Islam is al een eind op weg met de derde poging Europa te veroveren. De islamisering gaat in veel Europse landen wel erg ver.

Het profetische Woord moet in elk geval bestudeerd worden. Daarom gaan we nu wat nauwkeuriger kijken naar Ezechiël 38 en 39. Misschien vinden we daar wat antwoorden op het “wie, wat, waar en wanneer” van wat gebeuren gaat. Bovendien zijn er een paar bijzonderheden in de profetie die in veel scenario’s verwaarloosd worden. Dus maar niet “overslaan”.

Het verhaal van de oorlog

Een zekere Gog neemt de leiding van een enorm leger dat Israël binnenvalt. Wat andere volken en economische machthebbers beperken zich tot een slap commentaar. Opeens wordt het hele Gog-leger door een aardbeving en een tsunami vernietigd (38:19,20). Dit gebeurt op de “bergen van Israël” waar het leger van Gog ook nog onderling slaags raakt (38:21). Een grote natuurramp van regen, vuur, pest en bloed maakt een einde aan Gog. De HEERE heeft Zich “heilig in Israël” (39:7) bewezen. Israël is zeven jaren (39:9)druk bezig met het wapentuig te verbranden en zeven maanden (39;11,12) de lijken te begraven.

Opvallende zaken bij de Gog-oorlog

 • Islam
  Gog geeft leiding aan een leger uit landen die in onze tijd islamitisch zijn. We noemen: Perzen (Iran), Ethiopië (Soedan), Puteeërs (Libië), en vooral Turkije (inclusief een paar islamitische staten in het Kaukasus gebied. Nu vraagt men zich af of die, meest fanatieke moslim staten, wel onder leiding van een ‘verfoeide ongelovige’ uit het ‘atheïstische Rusland’ willen schikken.
 • Rusland of Turkije?
  Zouden al die islamitische landen niet veel liever onder een sterke Turkse kalief Israël gaan beroven en vernietigen? Er worden nog meer landen of volken genoemd in Ezechiël 38:1-6. Bet-Togarma, Mesech en Tubal, Gomer en Magog worden door onderzoekers allemaal in Turkije gelokaliseerd. Natuurlijk vinden aanhangers van de visie Rusland = Magog argumenten om die plaatsen Zuid Rusland en nog “verder in het Noorden” (zie 39:2) te plaatsen. Het argument dat Poetin die Gog is door het annexeren van de Krim een grote stap dichtbij Israël is gekomen, kan door beide partijen gebruikt worden. Dan is er nog de kwestie Rosh. Sommigen zien hier Rusland in. Het woordje Rosh schijnt wel 600x in de Tenach voor te komen en wordt 599 keer als ‘hoofd’, ‘top’, leider’’ zoals in Rosh Hashana (hoofd van het jaar) vertaald. Dus weinig kans op Rusland.
 • Vrede en rust
  Vier keer benadrukt de Bijbel dat Israël tijdens de Gog-aanval in gerustheid (38:8), vreedzaam en zonder veiligheidsmuur (38:11) en zonder zich te verdedigen in Israël woont. Vrede of de verwachte ‘valse vrede’?
 • Oorlog
  Israël heeft, waarschijnlijk een paar jaar voordat Gog en zijn bendes Israël overvalt, een oorlog moeten voeren. Er staat namelijk: “Een land dat zich van de krijg hersteld heeft” (38:8). Misschien is dat het moment waarop de “bergen van Israël” Gaza en een stuk van Jordanië bevrijd worden van terroristen. Efraïm met de stammen die erbij horen kunnen dan hun bezittingen weer in bezit nemen (Obadja:17). Nog een paar tekstgedeelten die op die oorlog kunnen duiden: Psalm 60:8-10, Psalm 80:3,4. Psalm 83 en Ezechiël 36:8-13.
 • Ontwapening
  Opvallend is dat het leger van Gog zo primitief bewapend is. Er zijn ruiters, ze dragen zwaarden (38:4), knotsen, speren, pijlen en bogen, schilden (39:9). Het meeste wapentuig is van hout. Dus geen wagens (Daniël 11:40) en geen “opspringende wagens”, “vlammende zwaarden en bliksemende lansen” (Nahum 3:2,3) waar men best modern wapentuig in kan zien. Of Joël 2 waar verteld wordt over “ratelende wagens die op de toppen van de bergen springen”. Waarschijnlijk is na de oorlog die we in punt 4 noemden, een verdrag opgedrongen, waarin algemene ontwapening afgedwongen wordt. Een “valse vrede’ dus. Vandaar dat Israël “onbezorgd, in gerustheid woont” (38:8).
 • Schatrijk Israël en rijke kooplieden
  Gog en zijn bendes komen “om roof te plegen, om buit te roven” (38:12). De machthebbers en rijken van de wereld sturen een boodschap naar Gog: “Komen jullie om roof te plegen... om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren... om grote roof te plegen?” (38:13). Er valt blijkbaar heel wat te halen in Israël.
 • De bergen van Israël zijn bevrijd
  De bergen van Israël zijn wat men tegenwoordig noemt “het hartland van Israël” dat opgeëist wordt voor een “Palestijnse staat”. Stamgebied van EfraIm, Juda en een deel van Manasse. De profetie zegt in dit verband dat Gog optrekt tegen “een land dat hersteld is van het zwaard bijeengebracht uit veel volken op de bergen van Israël” (38:8). Dus de Palestijnse Autoriteit en de terroristen zullen verdwenen zijn.
 • Eindtijd
  Deze Gog-oorlog zal in de eindtijd plaatsvinden. De profetie zegt tegen Gog: “Aan het einde van de jaren zult gij komen” (38:8). En: “Het zal gebeuren aan het einde van de dagen” (38:16). Sommigen denken aan het begin van het Duizendjarig Vrederijk, als de Here Jezus orde op zaken gaat stellen op deze aarde. In die tijd zal er echt nog wel verzet zijn tegen het Koninkrijk van de Heer. \het zal best wel wat tijd kosten totdat de “zwaarden omgesmeed zijn tot ploegscharen” (Jesaja 2:4).

Advies van de Heere Jezus

De Heiland besluit zijn rede over de “grote verdrukking” (Lukas 20:36) met een bemoediging: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt”. En: “Waak dan altijd en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen”

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Gheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl, Christenen voor Israël, of Johannes Multimedia.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 25 Aug '14

Drie actuele bijbelse stellingen

Veel mensen zappen vrolijk schouderophalend verder als ze het woordje “Bijbel” lezen. …

Maandag, 12 Mei '14

Gods geheime leger

De strijd om het komende Koninkrijk van God nadert een nieuwe climax. …

Donderdag, 14 Nov '13

Acht argumenten voor u

Dit is een artikel vol Bijbelse argumenten. De Bijbel wordt met de …

Dinsdag, 06 Aug '13

Gods machtige Hand

Het is verbazingwekkend en verbijsterend te zien hoe een groot deel van …

Naar Boven