Home Artikelen Geestelijk De Triomf van Trump. Wat nu?

De Triomf van Trump. Wat nu?

Trump met Netanyahu Klik voor ware grootte
Trump met Netanyahu
U wist het al: Donald Trump wordt president van het machtigste land van de wereld. Wat straks, na zijn inauguratie, de 20ste januari 2017?

Hij heeft een bord vol: binnen- en buitenlandse problemen, Israël, abortus, werkloosheid, armoede etc. Over al die zaken heeft Trump een stortbui van hoopvolle, losse, verassende en wilde kreten losgelaten. Honderd dagen na zijn aantreden zullen pers, politieke analisten en “gewone” doelgroepen volgens een Amerikaanse traditie nagaan wat hun president er tot dan toe van terecht gebracht heeft. Veel zal afhangen van de vraag of president-in-wording, Donald J. Trump, goede, eerlijke en deskundige medewerkers kiest. En…of hij luisteren wil naar feiten en argumenten. Voordat we een paar van die Trump-plannen aan u voorleggen, vertaal ik het eerste publieke gebed dat voor de Amerikaanse president-in-wording is uitgesproken. Dit indrukwekkende gebed is uitgesproken door rabbijn Tuly Weisz van de organisatie Israël365 direct nadat de winst van Donald J. Trump bekend werd.

Gebed van rabbi Weisz

Op woensdag 11.11.2016 bad tijdens een solidariteitsbijeenkomst voor Israël van de organisatie Bruggen voor Vrede, een organisatie van merendeels Christenen, die zich actief inzetten voor Israël, het volgende gebed. Voor uw informatie: in grote lijnen kunt u dit gebed terugvinden in het Joodse gebedenboek, de Siddoer op blz. 148 onder de titel: “Gebed voor de Regering”.
Moge HIJ, die koningen hulp verleent en regeringsbevoegdheid aan vorsten,
Wiens Koninkrijk een eeuwig Koninkrijk is;
die Zijn dienaar David van het boosaardige zwaard bevrijdde
Die een weg in de zee en een pad in onstuimig water baande,
zegenen, behoeden en bewaren, groot en verheven doen zijn de gekozen
president Donald Trump en de vice-president Mike Pence en alle beambten
van de Verenigde Staten van Amerika.
Moge de verheven Koning van alle koningen in Zijn barmhartigheid hem en
zijn adviseurs en beambten in hun harten leggen goed en vriendelijk te
handelen met ons en met heel Israël.
Moge in zijn dagen en in zijn tijd Juda gered worden en Israël veilig wonen.
Moge de Verlosser tot Sion komen.
Moge dit Zijn wil zijn. En laat ons zeggen: AMEN!

Een zwaar pakket

Er ligt een enorme lijst van ijkpunten en activiteiten voor president-in-wording, Donald Trump, te wachten. Een lijst die hij eigenlijk zelf heeft opgesteld. In feite onhaalbaar voor iedere president. Ik noem er een paar en heb ze verdeeld onder de volgende categorieën. Deze lijst is onvolledig.

 1. Binnenland
 2. Gezin en abortus
 3. Buitenland
 4. Israël

1. Binnenlandse zaken

 • Allereerst moet gewerkt worden aan het herstel van enige eenheid onder het Amerikaanse volk. Er is teveel verdeeldheid. President Obama en mw. Hillary Clinton pleitten ook om deze prioriteit, taak voor een president, snel en goed aan te pakken.
 • Beperking van de immigratie, met name van Moslims. Uitzetten van illegalen. Een hoge en diepe muur tussen Mexico en de VS. Niet alleen Mexicanen, maar ook jihadisten proberen via die grens de VS binnen te komen.
 • Meer conservatieve rechters in het Hooggerechtshof te benoemen.
 • Enkele decreten van president Obama (besluiten zonder de goedkeuring van de Senaat of het Huis van Afgevaardigden) te herroepen.
 • Meer luisteren naar en invloed voor de ‘gewone man’ in de VS. Dat betekent minder macht voor de “elite in Washington”.
 • Meer werk, meer banen en de economie en de VS weer sterk maken.

2. Gezin en abortus

Zal het Trump-bewind positieve invloed uitoefenen op opvattingen over het gezin? Gaat hij bijvoorbeeld iets doen tegen internetporno? Dat hij een ‘family-man’ is konden we wel zien op het podium toen hij de ‘de oorlog’ over het presidentschap had gewonnen. Trump heeft zich duidelijk uitgesproken voor het man/vrouw huwelijk. Hoe zal hij omgaan met de vrij agressieve propaganda van de homobeweging (LGBT)?
Vragen vol hoop die door pro-life mensen gesteld worden zijn:

 • Gaat Trump ook pro-life rechters benoemen in het Hooggerechtshof?
 • Gaat hij de abortuspraktijk beperken?
 • Wordt de subsidie aan de Planned Parenthood organisatie, die abortus bevordert, ingetrokken of verminderd?
 • Zal hij bereid en in staat zijn om de schade aan gezinswaarden en aan het gezin te beperken?
 • Hij wilde Obamacare, het “Algemeen Ziekenfonds” in de VS, afschaffen.

Ik zei het al, het is teveel voor een mens. Maar er komt nog meer.

3. Buitenland

“We zullen Amerika weer groot maken” was één van Trump’s strijdkreten. Dat was wel nodig ook. Maar Ann Graham Lotz, dochter van dr. Billy Graham, corrigeerde deze uitspraak en leest: “Wij moeten God weer groot maken in Amerika.”

 • Hij wil bepaalde ‘besluiten’ over de klimaatverandering ongedaan maken wat de VS betreft.
 • Hij wil voor de VS onvoordelige handelsovereenkomsten ongedaan maken en de positie van de VS op de wereldhandelsmarkt verbeteren.
 • Het aanzien van de VS in de wereld verbeteren.
 • Het is te hopen dat Trump de uitgestoken hand van Poetin accepteert en dat ze samen met een goed plan voor Syrië zullen komen. Het is een God-geklaagd schandaal dat Irak en Syrië steeds meer het slagveld worden waarop de grote (VS en Rusland) en de kleine plaatselijke (Turkije, Iran) wereldmachten hun onderlinge rivaliteit en vijandschap over de hoofden en levens van de burgers uitvechten.
 • Hoe lost hij de toenemende spanningen in het Verre Oosten op?
 • Hoe staat hij tegenover de VN waar de besluitvorming door het grote blok van bijna 60 islamitische landen plus de zogenaamde ongebonden landen overheerst wordt waardoor men tot de meest dwaze besluiten komt en in feite machteloos is geworden?
 • Hoe staat hij tegenover de “het Beest in Brussel” dat innerlijk verdeeld waggelend door de geschiedenis hobbelt. Wat doet hij met de NATO, die griezelig bezig is Rusland uit te dagen.

4. Israël

De bekende Jan Willem v/d Hoeven, directeur van de International Christian Zionist Center in Jerusalem, kwam met de volgende interessante gedachten over de mogelijke rol van Trump met betrekking tot Israël: in de tijd van Ezra en Nehemia in Israël, nu ongeveer 25 eeuwen, kwam in Perzië koning Kores (Cyrus) aan de macht. Een van zijn eerste regeringsdaden was het Joodse volk, dat toen in ballingschap was, toestemming te geven terug te keren naar Israël, voornamelijk naar Jeruzalem. Ook toestemming om de Tempel, te herbouwen. U leest dit verhaal in 2Kronieken 36:22 en 23. Die tempel werd ruim vijf eeuwen later door de Romeinen verwoest. V/d Hoeven hoopt/verwacht dat Trump in deze tijd eenzelfde rol kan vervullen. Dat zal een enorme stap in het profetische scenario van de Bijbel kunnen worden. Maar ook een grote beroering in het wereldgebeuren. Overigens, Trump’s zoon, die ijverig meewerkte in de verkiezingscampagne van zijn schoonvader, is Jood. Wat zou er kunnen gebeuren?

 • Volgend jaar, juni 2017, viert Israël het 50-jarig. feest van de bevrijding van Jeruzalem. De heilige stad werd in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, heroverd op Jordanië. Een paar jaar later werd Jeruzalem tot ‘eeuwige, ongedeelde hoofdstad’ van Israël verklaard door de Israëlische regering. De meeste landen hebben toen hun ambassades uit Jeruzalem naar Tel Aviv verhuisd. Tijdens hun verkiezingscampagnes hebben diverse Amerikaanse presidentskandidaten beloofd hun ambassade weer naar Jeruzalem te verplaatsen. En…dit niet gedaan. Van Trump wordt verwacht/gehoopt zijn belofte te houden. Dat zal aan de ene kant andere landen bemoedigen dit ook te doen. Aan de andere kant zal ook deze stap politiek veel rumoer veroorzaken. In geestelijk opzicht is die stap een eerbetoon aan de God van Israël. Immers, Zijn Messias zal vanuit Jeruzalem de wereld regeren.
 • Trump ziet de zogenaamde nederzettingen in Judea en Samaria, waar ongeveer 130.000 Joods-Israëlische mensen wonen, niet als een obstakel voor vrede. De hele discussie over de zogenaamde Palestijnse staat zal onder zijn bewind in een heel ander licht komen te staan.
 • Trump wil zoals andere presidenten gedaan hebben, Israël niet onder druk zetten om een of ander ‘vredesplan’ te aanvaarden.
 • J.W. v/d Hoeven ziet Trump als de Kores van deze tijd. Interessant vanuit historisch oogpunt is dat de God van Israël vaak wereldleiders gebruikt voor Zijn plannen met Israël, Zijn volk. Denk aan Engeland met de Balfourverklaring, aan Karel de Grote, die een vriend van de Joden was, aan een Turkse sultan die ruim 500 jaar geleden uit Spanje verdreven Joden gastvrij ontving. Wie Israël zegent wordt gezegend. We hopen en bidden dat Trump zo tot zegen zal zijn. Niet alleen voor de VS, maar ook voor heel de wereld.

Zo hopen we dat de triomf van Trump een zegen voor Israël, voor de VS en voor heel de wereld mag worden.

 

 

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Zaterdag, 22 Okt '16

WELKE BOM BARST HET EERST?

  Waarschuwen Waarschuwen is een belangrijke taak voor ouders, leraren, godsdienstige leiders en de …

Zaterdag, 15 Okt '16

Serieuze Grapjes

De UNESCO uit de bocht De UNESCO is de afdeling van de VN …

Maandag, 03 Okt '16

Allen tegen één; Eén tegen allen

We gaan spannende maanden tegemoet. Gaat president Obama de noodtoestand afkondigen als …

Zaterdag, 10 Sept '16

TWEE SPOREN. WAARHEEN?

Het artikel “Opdat U Begrijpt…” verscheen de 12e juli jl. op deze …

Naar Boven