Home Artikelen Geestelijk GROTE en KLEINE SIGNALEN

GROTE en KLEINE SIGNALEN

Regelmatig komen er grote en vaker kleine signalen over de wereld. Tekens die waarschuwen, wijzen op dramatische gebeurtenissen en vooral ook profetische signalen. Gebeurtenissen, rampen of opvallende zaken die vooral in en rond Israël plaatsvinden.

Meestal worden die tekens ook in de Bijbel teruggevonden en vinden zo een duidelijke uitleg. We zullen eerst vier recente “kleine signalen” aan u voorleggen en dan twee “grote tekens”. Met een korte conclusie.

Signaal 1: De rookkolom

Toen het volk Israël, ongeveer 34 eeuwen geleden uit Egypte vluchtte en onder leiding van Mozes op weg ging naar Kanäan, het Beloofde Land, kwam een leger van de Egyptenaren hen achterna. Het Bijbelverhaal vertelt: “De HERE ging voor hen uit. Overdag in een wolkkolom om hen te leiden op de weg en des nachts in een vuurkolom” (Exodus 13:21,22). Waarom? Om hen de weg te wijzen, te beschermen tegen het leger van Farao (Exodus 14:19,20) en als teken van de Aanwezigheid van de HERE, hun God (Exodus 33:9).

Begin december verscheen er een soort wolkkolom aan de grens van Israël. Het gebeurde langs de grens tussen Syrië en Israël in de Golan. De spanning aan die grens was al een paar dagen eerder opgelopen. Vooral toen een groep ISIS-terroristen vanuit Syrië een Israëlische patrouille had beschoten. Opeens verscheen er een dikke, pikzwarte wolk van regen en stof langs de grens. Bij de grens hield die wolk op en bleef daar hangen. Israëlische soldaten stonden niet alleen verbaasd te kijken maar namen ook foto’s. Een video is op Facebook te zien en al meer dan 5 miljoen maal bekeken. Enkele fragmenten uit commentaren: “Een beschermende gebeurtenis van de Hand van de Almachtige.” “Een teken van de HEER, die laat zien dat Hij alles in Zijn hand heeft.” Ik denk dat dit een signaal van de HERE is die laat zien dat de God die 34 eeuwen geleden Israël uit Egypte naar het Beloofde Land bracht Dezelfde is Die in onze tijd het Joodse volk uit alle landen van de wereld terugbrengt naar Zijn land, naar Israël.

Signaal 2: De zoete zoutzee

In de tijd van Abraham en zijn neef Lot was het gebied rond de Dode Zee een vruchtbare vlakte. Lot woonde met zijn gezin in Sodom. Die vlakte was “als de hof van Eden” (Genesis 13:10). Dus als het Paradijs. Om de zware, smerige zonden werden Sodom en Gomorra totaal verwoest. Alleen Lot en zijn dochters werden op het gebed van Abraham op het nippertje gered. Nog steeds is de Dode Zee en het land rond dat meer totaal onvruchtbaar door het zout en de zwavel. Er leeft en groeit niets. Het zoutgehalte van de Zoutzee is tienmaal hoger dan van oceanen. Onlangs zwierf een jonge vrouw uit Jeruzalem over die zout/zwavel vlakte. Tot haar grote verbazing ontdekte zij dat er enkele poelen vol zoet water waren. Er zwommen zelfs vissen in. Tekens van leven! De Ben Gurion Universiteit stuurde een team duikers om een en ander te onderzoeken. Met veel moeite slaagden zij erin de kraters op de bodem van de Zoutzee te bereiken. Zij ontdekten levende organismen aan de wanden van die kraters. Op twee plaatsen in de Bijbel lezen we dat in de “eindtijd” die Zoutzee fris en vol leven zal zijn. Voor geïnteresseerden: Lees Zacharia 14:8 en Ezechiël 47:1-12. De betekenis van dit signaal is duidelijk. De HERE is een Waarmaker van Zijn Woord. Hij zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet precies wat Hij heeft voorzegd. Juist in deze tijd.

Signaal 3: De Triomf van Trump

De plotselinge en totaal onverwachte overwinning van Donald Trump tijdens de Amerikaanse verkiezingen werpt nu al, voordat zijn inauguratie plaatsvindt, interessante vruchten voor Israël op te leveren. De Legalisatiewet, het vaak achteraf legaliseren van de bouw van huizen voor Joodse gezinnen in door Palestijnen bezet gebied, is al voor een groot deel door het Israëlische parlement de Knesset. Het gaat volgens sommige berichten om 7.000 woningen. De druk op de regering om in elk geval gebied C te annexeren neemt sterk toe.

Verder hopen we dat Mr. Trump zich aan zijn toezegging om de ambassade van de VS eindelijk te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem zal waarmaken. Geestelijk zal dat een hommage betekenen aan de HERE God, de God van Israël. Aan “de HERE….die woont op Sion, Mijn heilige berg” (lees Joël 3:17).  Over Trump, Putin en de Tempel een volgende keer. Dit signaal betekent dat de HERE Jeruzalem spoedig tot ‘Heilige Stad’ zal maken. “De stad van de grote Koning” (Matteüs 5:35). Medewerkers van Trump verkondigen nu luid en duidelijk dat de aankomende president vast besloten is de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Een team van Trump zoekt al naar een geschikte plek in de Heilige Stad.

Signaal 4: Ethiopische Joden

De geschiedenis van de Ethiopische Joden, de stam Dan volgens Israëlische Joodse leiders, gaat terug tot koning Salomo. Al die bijna 30 eeuwen hebben zij, vaak onder grote druk, hun Joodse geloof vastgehouden. Onlangs is gebleken dat veel van hun eeuwenoude religieuze rituelen en gewoontes stammen uit de tijd van Christus. Men is tot deze verrassende conclusie gekomen door studie van de Dode Zee rollen die ook uit die tijd stammen. Dit geloof heeft hen bewaard en teruggebracht in Israël. Nu wachten we op andere stammen. Manasse is al onderweg uit N.O.India.

Eerste groot signaal: De vervallen hut van David

David staat voor het koningschap in Israël. De komende Messias is de Zoon van David. Bij een Koning horen een land en een staat. Ongeveer 19 eeuwen was het Joodse volk zonder land en zonder onafhankelijke staat. Dat is op …mei 1948 veranderd. Toen werd door David Ben Gurion de staat Israël uitgeroepen. Een begin van “het weer opbouwen van de vervallen hut van David”. Dat is voorzegd door de profeet Amos:11-15. In dit gedeelte wordt veel van dit herstelproces beschreven. Het herstel van het land en de terugkeer naar het Beloofde land. Deze profetie wordt bevestigd door de apostel Jakobus, de leider van de Eerste gemeente in Jeruzalem, die genoemde tekst uit Amos aanhaalt (Handelingen 15:16,17). Daarover profeteert ook de profeet Zacharia1:14 en 8:2. “IK ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben IK ervoor ontbrand”. Een groot deel van de wereld steunt de strijd en het terrorisme van ‘Palestijnen’ tegen Israël. God is daar erg vertoornd over (Zacharia 1:15). PAS OP NEDERLAND! Dat geldt ook voor de landen die “meehelpen ten kwade”. Bijvoorbeeld door het financieren van de terroristen. Inmiddels gaat de HERE door met Zijn herstelplan voor Zijn land en zijn volk. We zien dat aan de signalen en tekenen die Hij geeft.

Tweede groot signaal: Zesdaagse Oorlog

Direct na het uitroepen van de staat Israël in mei 1948 brak de Onafhankelijkheidsoorlog uit. Vijf omliggende en zwaar bewapende Arabische staten overvielen de jonge staat Israël. Aanvankelijk zag het er niet best uit voor Israël. Uiteindelijk won Israël. Maar de ‘Westbank’, met de oude naam Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, inclusief de Oude Stad met de tempelberg, waar nu twee Islamitische heiligdommen staan werden door Jordanië veroverd. Maar de Zesdaagse Oorlog in mei 1967 bracht een grote overwinning voor Israël. Jeruzalem en de ‘Westbank’ werden op Jordanië heroverd en de Golan op Syrië. Een grote stap in het herstelplan van de HERE, de God van Israël voor Zijn volk. Over deze gebieden bestaat nu internationaal veel onenigheid. Bijna de hele wereld wil een Palestijnse staat in die gebieden. Gelukkig voor Israël willen zelfs de Palestijnen dat niet eens. Zij willen Jeruzalem en heel Israël.

Conclusie

“Zeg onder de heidenvolken: ‘DE HEERE REGEERT’ (Psalm 96:16). En: “Looft Hem om Zijn machtige daden” (Psalm 150:2). Wat we dan ook doen!

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Woensdag, 30 Nov '16

TIJD voor de TEMPEL?

Het kan niet ontkend worden dat we momenteel één van de veldslagen …

Zaterdag, 12 Nov '16

De Triomf van Trump. Wat nu?

U wist het al: Donald Trump wordt president van het machtigste land …

Zaterdag, 22 Okt '16

WELKE BOM BARST HET EERST?

  Waarschuwen Waarschuwen is een belangrijke taak voor ouders, leraren, godsdienstige leiders en de …

Zaterdag, 15 Okt '16

Serieuze Grapjes

De UNESCO uit de bocht De UNESCO is de afdeling van de VN …

Naar Boven