Welcome to the Frontpage Homepage van Drs. Jan van Barneveld http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage Tue, 17 Sep 2019 04:36:09 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management nl-nl Wereldvrede http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=372:wereldvrede&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=372:wereldvrede&catid=14:geestelijk&Itemid=32

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland en de Oekraïne. De tanks van beide ‘partijen’ staan wel klaar. Legers zijn gemobiliseerd. De gebruikelijke dreigende taal flink agressief heen en weer. Maar de VS en Rusland kijken wel uit dat het niet op een oorlog uitloopt. De dreigementen van Noord Korea met hun atoomwapens. Ik hoop en denk dat president Trump dit land met de nodige dollars wel tot ‘rede’ zal brengen. Maar ik hoop ook dat hij aan de zwaar onderdrukte Christenen in dat land denkt. De spanningen die China over de wereld uitgiet. Vooral die met de VS. Het gevaar dat van de fanatieke ayatollahs van Iran uitgaat. Zij houden niet op Israël met een totale vernietiging te bedreigen. Allebei hebben ze atoomwapens. Rusland zal Iran steunen en de VS, president Trump steunt Israël. Het gevaar van Chinese uitbreidingsdrift in de regio. Trump zal zich daar liever niet mee bemoeien. De Palestijnse Autoriteit en Israël

De vertegenwoordiger van president Trump voor de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (Mahmoud Abbas) Jason Greenblatt klaagt dat de Palestijnen niets doen om de vrede met Israël  te realiseren. Greenblatt klaagt erover dat het vredesproces maar niet op gang is te krijgen. Hij zegt: “Zonder een verdrag lukt het niet”. Nabil Abu Rdene legt uit dat zolang Israël niets aan de nederzettingen doet en zolang de Amerikanen Israël blijven steunen er geen vredesplan gerealiseerd zal worden. Deze impasse is gevaarlijk voor de gewone Palestijnse burgers. Want op een bepaald moment zal Israël de Palestijnse raketten niet meer dulden. Ook het beroemde Israëlische raketafweersysteem “de IJzeren Koepel” dat in feite niet alleen burgers in Israël beschermt, maar indirect Palestijnen (als er niets gebeurt doet Israël ook niets!). Een hopeloze situatie. Uiteindelijk zal grote delen van zogenaamde ‘Palestijnse gebieden’ vrijkomen voor een grote Aliya, bijvoorbeeld de terugkeer van de stam Efraïm wier stamgebied ligt in het gebied waar men een Palestijnse staat wil zien. Of vanwege het toenemende antisemitisme, bijvoorbeeld in Frankrijk en in Engeland, de Joden uit die landen wegjaagt. Die gaan dan naar Israël. Waar moeten we anders heen? Deze vraag komt ook voort vanuit het profetische woord van de Bijbel.

Het blijvende gevaar van Iran

Iran is in Syrië zeer actief. Niet alleen wordt Hezbollah gesteund met nieuwe, nauwkeurige  raketten die in een fabriek bij Sefite worden gemaakt, maar ook legert Iran stap voor stap troepen dichterbij de grenzen van Israël. Deze nieuwe raketten hebben een bereik van 1000km. Overigens is er een verdrag dat de betrokken landen verbiedt dergelijke raketten te produceren. Over de profetische betekenis van deze ontwikkelingen in een volgend artikel.

Verkiezingen in Israël

Op 9 april zijn er nieuwe verkiezingen voor de Knesset in Israël gepland. Een recent onderzoek voorspelt de volgende uitkomst:

De partij van premier Netanyahu, de Likoed: 29 zetels De partij van oud-generaal Benny Gantz: 17 zetels Yesh Atid (‘Er is Hoop’):                              11 zetels Gemeenschappelijke Arabische lijst:               9 zetels Nieuw Rechts (olv Naftali Bennett):                7 zetels United Torah Judaïsme:                                7 zetels

Dan zijn er nog een paar religieuze partijen en een communistisch-achtige partijen.

Zegeningen

In Numeri 6:23-27 gebied God de priesters Israël te zegenen. Sommigen van u zullen de woorden van deze zegening herkennen:

“De HERE sprak tot Mozes: ‘Spreek tot Aäron en zijn zonen: (de hogepriester en de priesters) Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De HERE zegene en behoeden; de HERE doe zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffen zijn Aangezicht over u en geve u vrede’. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en IK zal hen zegenen”

Tweemaal per jaar spreken de priesters deze machtige zegening over Israël uit. Dat zal binnenkort weer plaatsvinden bij de Muur in Jeruzalem. Vorig jaar waren er tienduizenden Joodse mensen bij de Muur om die zegening te ontvangen.

De HERE moge ook u zegenen!

Shalom

JvB

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Mon, 13 May 2019 18:52:40 +0000
PALESTIJNSE OORLOGEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=371:palestijnse-oorlogen&catid=31:midden-oosten&Itemid=62 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=371:palestijnse-oorlogen&catid=31:midden-oosten&Itemid=62 Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake gekomen. De politieke winnaar, president Benjamin Netanyahu wekte de woede van het

Palestijnse leiderschap op toen hij aankondigde dat hij van plan is een deel van de Palestijnse gebieden te annexeren. Bij president Trump kan hij echt we een paar’ potjes breken. Wat zeggen de profeten over deze situatie? Laten we eerst vaststellen dat de HERE, de God van Israël het hele land Kanaän aan Israël heeft toegezegd. Het stamgebied van Efraïm ligt bijvoorbeeld in het hartland van Israël. Waar de Palestijnse Autoriteit heerst. De Golan is het oude Gilead, waar de halve stam van Manasse z’n kudden weidde. Het is daarom van Bijbelse betekenis dat Netanyahu onlangs de Golan geannexeerde heeft. Met een vriendelijk knipoogje van zijn Amerikaanse vriend Trump. En toet woede van Syrië en wat andere Arabische vijanden. Israël heeft de Golan om verschillende redenen nodig. Allereerst als een buffer tegen Syrië en vooral tegen Iran. Ook zijn er heel wat welvarende Joodse nederzettingen in de Golan. Ten slotte hoort dit gebied bij Israël, zoals ik enkele regels hierboven meldde.

Psalm 108 en psalm 60.

Eerst even een paar aanhalingen uit Psalm 108:7-10.

“Geef overwinning  door Uw rechterhand” (7) bidt David hier in deze profetische regels. Er komt dus oorlog. In het klein in onze levens. Jezus is Overwinnaar. “Ik wil Sichem verdelen” (8). Sichem is momenteel een belangrijke Palestijnse stad. Nablus heet die plaats nu. Dat wordt dut verdeeld, waarschijnlijk onder Joodse mensen die daar willen gaan wonen. Ik hoop dat er een goede, eerlijke oplossing wordt gecreëerd voor de Arabische bewoners die er nu leven. “Mij behoort Gilead en mij behoort Manasse” (9). Dit is dus de pas door Netanyahu geannexeerde Golan. “Efraïm is de schutse van mijn hoofd” en “Juda is mijn heersersstaf.” (9). Dit is het gebied in het hartland van Israël dat veel Israëli’s “Judea en Samaria noemen. Maar ook het hartland van de toekomstige “Palestijnse staat” met als hoofdstad Ramallah. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken en de laatste kogel niet geschoten en de laatste internationale vergadering nog niet samengeroepen. Een “casus belli” (oorzaak tot oorlog) dus. “Moab is mijn wasbekken, op Edom werp ik mijn schoen”. Het vroegere Moab en Edom bevinden zich in het huidige Jordanië. Israël zal wel oppassen om Jordaans grondgebied te annexeren. Tenzij koning Hoessein II in politieke zin domme dingen gaat doen. Zoals zijn grootvader tijdens de Zesdaagse Oorlog zich bij de Arabische vijanden van Israël aansloot en zo Judea en Samaria (de ‘Westbank’) verloor. “Over Filistea zal ik juichen” (10). Filistea is Gaza, de Hamas dus. De bewoners van Gaza zijn, volgens waarnemers, het bewind van de Hamas als meer dan zat. :”Wij hebben nog liever de Israëli’s hier”, schijnt men in Gaza te denken en zeggen.

De Psalm eindigt: “Met God zullen wij kloeke daden doen” want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden”. God zal het doen, zoals Hij altijd gedaan heeft. Voor u, voor mij, wacht een kroon aan de overzij.

Shalom.jvb

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sun, 14 Apr 2019 16:34:12 +0000
HAMAS en Israël http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=370:2019-03-27-18-57-07&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=370:2019-03-27-18-57-07&catid=45:overig&Itemid=81

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen.

En terecht ook veel meegevoel voor de slachtoffers en vooral voor de nabestaanden. De Islam jaagt velen schrik aan. Dat is onderdeel van de strijd van de Islam: Angst aanjagen.

Ook veel Islamitische medeburgers zijn geschrokken.

Weinig mensen in ons land beseffen dat Israël bijna dagelijks aanslagen op burgerdoelen, op landerijen die op het uit staan geoogst te worden en op allerlei vitale doelen Israël. Hames is berucht om al die aanvallen. Als vooruitgeschoven post van Iran (Hamas wordt van wapens voorzien en gefinancierd door Iran) maakt Hamas deel uit van de oorlog met Iran, die in feite al is begonnen. Niets is veilige voor dit geboefte. velen in de wereld zijn verbaasd over de terughoudendheid van Israël. En voor de voorzichtigheid waarmee Israël de burgers probeert te sparen. Het ziet ernaar uit dat de laatste raketbeschieting vanuit Gaza op een nederzetting de druppel voor Israël zal betekenen die de emmer doet overlopen. Temeer omdat deze aanslag vlak voor de verkiezingen in Israël op 9 april.

Netanyahu, is snel teruggekeerd uit de VS, heeft een zeer krachtige reactie op deze aanslag op een boerderij in Mishmeret aangekondigd. Het is wonder dat er geen dodelijke slachtoffers waren . Het is opvallend dat er vaak geen dodelijke slachtoffers zijn bij aanslagen door Islamitische terreurgroepen op Joodse doelen.Het Magan David Adom (Rode Schild van David; het Israëlische Rode Kruis) is gemobiliseerd. Zelfs een aantal reservisten van het Israëlische leger is opgeroepen.

Iemand van het Magen Adem David merkte op dat het een wonder is dat niemand gedood is! Hamas specialiseert zich al jaren op het beschieten van burgerdoelen. Zij graven tunnels vanuit Gaza naar Israël om zo terreureenheden, zelfmoordbommen Israël binnen te smokkelen. Zij organiseren gewelddadige rellen (vooral op vrijdag, de islamitische rustdag). Zij gebruiken burgers en kinderen als menselijke schilden. Netanyahu heeft veel wijsheid nodig om Hamas uit de schakelen. En…de Arabische burgers van Gaza te verlossen van de Hamas,Netanyahu is dus onderweg naar Israël Een meerderheid van de Joodse bevolking heeft vertrouwen in Netanyahu. Veiligheid is al jaren het sleutelwoord voor zijn regeringsbeleid. Hij ziet deze raketaanval als een “misdadige aanval op de Staat Israël. Hij heeft gezegd “krachtige te zullen reageren”. De wereld zal weer liters krokodillentranen storten bij elk slachtoffer van de Hamas. De VN zal Israël “oproepen tot kalmte”. Pr. Trump zal, hoop ik, achter Israël blijvan staan.

Iran zal ‘wraak’ schreeuwen’ en misschien zelfs een rakettenregen op de Joodse staat afvuren. Wat een begin van WO III zou kunnen betekenen. Immers Rusland staat achter Iran en de VS achter Israël. Waarschijnlijk hebben Trump en Putin al met elkaar gebeld.

Bidt voor de Vrede van Jeruzalem; voor wijsheid en kracht voor Netanyahu; voor goedwillende burgers van Gaza en voor het IDF.

Shalom

JvB

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Wed, 27 Mar 2019 18:49:46 +0000
Wereldvrede http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=369:wereldvrede&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=369:wereldvrede&catid=14:geestelijk&Itemid=32  

Het grootste gevaar is niet:

De spanningen sussen Rusland en de Oekraïne. De tanks van beide ‘partijen’ staan wel klaar. Legers zijn gemobiliseerd. De gebruikelijke dreigende taal flink agressief heen en weer. Maar de VS en Rusland kijken wel uit dat het niet op een oorlog uitloopt. De dreigementen van Noord Korea met hun atoomwapens. Ik hoop en denk dat president Trump dit land met de nodige dollars wel tot ‘rede’ zal brengen. Maar ik hoop ook dat hij aan de zwaar onderdrukte Christenen in dat land denkt. De spanningen die China over de wereld uitgiet. Vooral die met de VS. Het gevaar dat van de fanatieke ayatolla’s van Iran uitgaat. Zij houden niet op Israël met een totale vernietiging te bedreigen. Allebei hebben ze atoomwapens. Rusland zal Iran steunen en de VS, president Trump steunt Israël. Het gevaar van Chinese uitbreidingsdrift in de regio. Trump zal zich daar liever niet mee bemoeien. De Palestijnse Autoriteit en Israël

De vertegenwoordiger van president Trump voor de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (Mahmoud Abbas) Jason Greenblatt klaagt dat de Palestijnen niets doen om de vrede met Israël te realiseren. Greenblatt klaagt erover dat het vredesproces maar niet op gang is te krijgen. Hij zegt: “Zonder een verdrag lukt het niet”. Nabil Abu Rdene legt uit dat zolang Israël niets aan de nederzettingen doet en zolang de Amerikanen Israël blijven steunen er geen vredesplan gerealiseerd zal worden. Deze impasse is gevaarlijk voor de gewone Palestijnse burgers. Want op een bepaald moment zal Israël de Palestijnse raketten niet meer dulden. Ook het beroemde Israëlische raketafweersysteem “de IJzeren Koepel” dat in feite niet alleen burgers in Israël beschermt, maar indirect Palestijnen (als er niets gebeurt doet Israël ook niets!). Een hopeloze situatie. Uiteindelijk zal grote delen van zogenaamde ‘Palestijnse gebieden’ vrijkomen voor een grote Aliya, bijvoorbeeld de terugkeer van de stam Efraïm wier stamgebied ligt in het gebied waar men een Palestijnse staat wil zien. Of vanwege het toenemende antisemitisme, bijvoorbeeld in Frankrijk en in Engeland, de Joden uit die landen wegjaagt. Die gaan dan naar Israël. Waar moeten we anders heen? Deze vraag komt ook voort vanuit het profetische woord van de Bijbel.

Het blijvende gevaar van Iran

Iran is in Syrië zeer actief. Niet alleen wordt Hezbollah gesteund met nieuwe, nauwkeurige  raketten die in een fabriek bij Sefite worden gemaakt, maar ook legert Iran stap voor stap troepen dichterbij de grenzen van Israël. Deze nieuwe raketten hebben een bereik van 1000km. Overigens is er een verdrag dat de betrokken landen verbiedt dergelijke raketten te produceren. Over de profetische betekenis van deze ontwikkelingen in een volgend artikel.

Verkiezingen in Israël

Op 9 april zijn er nieuwe verkiezingen voor de Knesset in Israël gepland. Een recent onderzoek voorspelt de volgende uitkomst:

De partij van premier Netanyahu, de Likoed: 29 zetels De partij van oud-generaal Benny Gantz: 17 zetels Yesh Atid (‘Er is Hoop’): 11 zetels Gemeenschappelijke Arabische lijst: 9 zetels Nieuw Rechts (olv Naftali Bennett): 7 zetels United Torah Judaïsme: 7 zetels

Dan zijn er nog een paar religieuze partijen en een communistisch-achtige partijen.

Zegeningen

In Numeri 6:23-27 gebied God de priesters Israël te zegenen. Sommigen van u zullen de woorden van deze zegening herkennen:

“De HERE sprak tot Mozes: ‘Spreek tot Aäron en zijn zonen: (de hogepriester en de priesters) Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De HERE zegene en behoeden; de HERE doe zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffen zijn Aangezicht over u en geve u vrede’. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en IK zal hen zegenen”

Tweemaal per jaar spreken de priesters deze machtige zegening over Israël uit. Dat zal binnenkort weer plaatsvinden bij de Muur in Jeruzalem.  Vorig jaar waren er tienduizenden Joodse mensen bij de Muur om die zegening te ontvangen.

De HERE moge ook u zegenen!

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Tue, 19 Feb 2019 18:11:35 +0000
PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=368:2019-01-31-18-28-27&catid=18:profetie&Itemid=34 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=368:2019-01-31-18-28-27&catid=18:profetie&Itemid=34 Profetie (3e aflevering)

Oorlogen

Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin hun voorvaders eeuwenlang hebben gewoond, is er oorlog om het land Israël, dat ruim 1800 jaar Palestina heette. Er zijn al zes oorlogen en twee intifada’s sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. In politieke en volkenrechtelijke zin kan Israël zich beroepen op resolutie 181 van de VN. Deze resolutie die op 29 november 1947 is aangenomen, voorziet in het stichten van een Joodse staat.In mijn boek ‘Om Sions wil niet zwijgen’ ga ik diep op de geschiedenis van het ontstaan van de Joodse staat Israël, op de Arabisch-Israëlische oorlogen en op de claims van de zogenaamde Palestijnen in. Helaas ziet het ernaar uit dat de Hezbollah-oorlog, van eind vorig jaar, niet de laatste oorlog om het land zal zijn. In deze artikelenserie gaan we voornamelijk in op de bijbels-profetische aspecten van de situatie in en om Israël. In het vervolg gaat het om het land, dat in de oudheid Kanaän werd genoemd.

Een oude geschiedenis

De geschiedenis gaat helemaal terug op Abraham. Toen deze aartsvader 99 jaar oud was sloot de Almachtige een verbond met hem. In dat verbond stond o.a.: ‘Ik zal aan u en aan uw nageslacht, het land waarin u als vreemdeling verblijft, het hele land Kanaän, tot een altijddurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn’ (Genesis 17:9). Dit noemt men de ‘landbelofte’. Deze goddelijke belofte wordt ongeveer 47 maal met een plechtige eed herhaald. Bijna 500 jaar later werd die landbelofte ingelost en veroverde Israël onder leiding van Jozua het land. Het was de bedoeling van God dat Israël in dat land Gods regels en aanwijzingen (Tora) zou volgen om zo tot een voorbeeld voor de wereld te zijn. Dat ging helaas niet goed en daar- om gingen de Israëlieten in ballingschap. Maar de belofte was dat het land ‘een altijddurende bezitting’ zou zijn. Men kan dat vergelijken met een gepensioneerd echtpaar dat begin november hun huis in het natte en koude Nederland verlaat om de winter in Spanje door te brengen. Ze zijn weg uit hun huis maar het huis is nog wel van hen. Zo bleef het Beloofde Land altijd voor Israël bestemd. Al was het Joodse volk in ballingschap. Eerst de Babylonische ballingschap. Ze kwamen terug. Om in de jaren 70 en 135 na Chr. door de Romeinen weer in ballingschap gejaagd te worden. Om aan het einde van de 19e eeuw weer een begin te maken met de terugkeer. Men ging naar Sion en daarom spreekt men van de zionistische beweging. Deze terugkeer kan men terugvinden in het profetische Woord. In het volgende artikel wordt op die terugkeer of Aliya ingegaan. U herinnert zich de sleutel die we gaven om voor onze tijd het profetische Woord uit de Bijbel te kunnen begrijpen. Een sleutel om, bij wijze van spreken, de Bijbel naast de krant te lezen. Die sleutel was: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Als er iets hersteld moet worden, dan is het eerst verwoest of kapot gegaan. We zullen nu eerst de totale verwoesting van het land en enkele profetieën daarover beschrijven. Daarna een aantal profetieën over het herstel van het land, dat op dit moment plaatsvindt. In een volgend artikel gaat het om het volk.

Grote verwoesting

In het jaar 130 was er een grote opstand van de Joden tegen de Romeinse bezetters. De Romeinen stuurden een geweldig leger om de opstand neer te slaan. Pas in 135 haalden ze de definitieve overwinning. Jeruzalem werd totaal verwoest. Grote delen werden zelfs door ploegen met de grond gelijk gemaakt. Een oude profeet had dit ruim 800 jaar eerder al voorzegd: ‘Daarom zal om uwentwil Sion als een akker omgeploegd worden…’ (Micha 3:12 en Jeremia 26:18). Jeruzalem werd een verboden stad voor de Joden. Velen werden omgebracht en velen werden in Alexandrië als slaaf verkocht. Het aanbod van slaven was zo groot dat ze weggeven werden. Ook dit is voorzegd. Ongeveer 1100 jaar eerder had God door de profeet Mozes gezegd: ‘De HERE zal u op schepen naar Egypte terugbrengen….gij zult daar als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn’ (Deuteronomium 28:68). Om alle herinnering aan het Joodse volk in hun land uit te wissen noemden de Romeinen het land Palestina, land van de Filistijnen. In de daarop volgende eeuwen is het land zo verwaarloosd dat er overal dorens en distels opschoten. Verlaten steden en dorpen werden ruïnes en puinhopen. Reizigers, die ongeveer 250 jaar geleden in Palestina op ‘ontdekkingstocht’ gingen, waren verbijsterd over de totale verwoesting van het land. We geven een paar citaten uit hun reisverslagen:

‘De verwoesting van Palestina in zo ontzettend en de armoede van dit land zo merkwaardig….dat ongelovigen in hun blinde ijver eens geprobeerd hebben, daaruit een bewijs tegen de waarheid van het Christendom af te leiden’ (Alexander Keith) ‘De vlakte van Jizreël…. is bijna geheel verlaten, de landstreek lijkt een woestijn’ ‘De grond is bedekt met zo’n verscheidenheid aan distels, dat een volledige verzameling ervan een belangrijke vermeerdering van de plantkunde zou betekenen’ (dr. Clark). ‘Volgens eenparige getuigenissen van alle reizigers kan Judea nu een veld van puinhopen genoemd worden…Van de berg Tabor bespeurt men een menigte vlakten, bezaaid met gehuchtjes, forten en puinhopen’.

In dat land kwamen de eerste zionisten aan het einde van de 19e eeuw. Zij begonnen ijverig de distels te rooien, de land van stenen te zuiveren en de puinhopen te herbouwen. Laten we nu eens een paar profetieën leggen naast de beschrijvingen van die ‘wereldreizigers’.

 

Profetieën (verwoesting)

Als Israël niet naar God luistert en Zijn geboden niet opvolgt, dan:

‘Zal IK u onder de volken verstrooien en IK zal achter u het zwaard trekken en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop’ (Lev.26:33) ‘Het zal in die tijd geschieden, dat elke plek waar 1000 wijnstokken ter waarde van 1000 zilverlingen staan, voor dorens en distels wezen zal’ (Jes.7:23) ‘Overal waar gij woont, zullen de steden verwoest worden en de hoogten een wildernis worden…’ (Eze.6:6) ‘IK zal….het land tot woestheid en verwoesting maken’ (Eze.6:14) ‘…om het akkerland van Mijn volk, waar dorens en distels opschieten’ (Jes.32:13)

Dit is maar een kleine selectie van de vele oordeelsprofetieën over het land. Profetieën die loop van de eeuwen in vervulling zijn gegaan. Letterlijk, precies zoals ze door Gods profeten zijn uitgesproken. Toen een aantal rabbijnen na de verwoesting van Jeruzalem klagend en huilend over de puinhopen liep, was er een van hen die lachte. Verontwaardigd zeiden de anderen zich om en zeiden: ‘Hoe kunt u lachen bij het zien van zo’n grote verwoesting. Zo’n zware straf van onze God! Alles wat Hij hierover in de Tenach gezegd heeft is uitgekomen’. De ‘lachende rabbijn’ antwoordde: ‘Daarom juist moet ik lachen. De oordeelsprofetieën zijn precies uitgekomen. Daarom zullen de profetieën van herstel en heil ook precies uitkomen’. Dat was ‘taal van het geloof’. Bijna 1800 jaar heeft het Joodse volk moeten bidden om dat herstel en eind 19e eeuw is het begonnen.Nog een paar profetieën over de verwoesting van het land.

Jesaja 1:7; 6:11; 49:19; Leviticus 26:33; Micha 7:13Jeremia 4:7 en 27; 6:5; 7:14; en Ezechiël 12:20; 14:15-18; 25:3 en 33:28.

 

Profetieën (herstel)

Omstreeks 1890 kwamen de eerste zionistische pioniers in het verwoeste en voor een groot deel verlaten Palestina. Met een enorme ijver en grote liefde voor het land begonnen deze, voor het merendeel seculiere Joden, het land van stenen en dorens te zuiveren. Overal kwamen collectieve nederzettingen, kibboetsiem en moshav. Het land bloeide op. Letterlijk en figuurlijk. Aangetrokken door de relatieve welvaart kwamen ook arme Arabieren het land binnen. De voorvaders van de meeste Arabieren in Israël die zich nu Palestijnen noemen. Intussen begon steeds meer woestijn te bloeien en ook de profetieën over het beloofde herstel kwamen uit. We noemen er een paar:

‘Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgeroeid’ (Jes.55:13).

Bomen in plaats van dorens en distels. Dat is precies wat er de afgelopen eeuw in Israël is gebeurd. Tot eer van de God van Israël.

‘In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vullen’ (Jes. 27:6).

Over de hele wereld wordt Jaffa fruit gegeten. Israël heeft de grote knowhow van de fruitteelt overgebracht naar landen in de zgn. Derde Wereld, die nu ook Jaffa’s produceren. Een half jaar geleden heeft Israël een nieuw soort citrusvrucht geproduceerd en daarvan containers vol naar Japan geëxporteerd.

‘IK zal een keer brengen in het lot (ballingschap) van mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij aanleggen  en de vrucht ervan eten. Dan zal IK hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond, die IK hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God’ (Amos 9:14,15).

Ook dit is in onze tijd gebeurd. De HERE God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Alleen…de volken zijn nu hard bezig met pogingen om Israël ‘uit de grond te rukken die God hen gegeven heeft’. Dat zal niet lukken!

‘Het verwoeste land zal weer worden bewerkt in plaats van een woestenij te zijn voor iedere voorbijganger. En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden…’(Eze.36:35).

Heel het 36e hoofdstuk van de profeet Ezechiël gaat over het herstel van Israël. Een herstel waar de HERE God nu mee bezig is en dat door vijanden wordt bestreden. We noemen nog twee teksten van de tientallen die over het herstel van Israël gaan.

‘Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten’ (Jer.1:5).

Interessant is op te merken dat die ‘bergen van Samaria’ het hartland van Israël zijn. Daar wil men nu een Palestijnse staat vestigen. Daar wil ongeveer 250.000 Joodse mensen uit deporteren, omdat de Palestijnen het land ‘judenfrei’ opgeleverd willen krijgen. Joodse nederzettingen die daar wijngaarden hebben geplant en erop rekenen dat de HERE, de God van Israël, Zijn woord waar zal maken: ‘Zij zullen van de vrucht genieten’.

‘IK, de God van Israël zal henniet verlaten….Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. IK zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en dennenboom planten, opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand van de HERE dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen heeft’ (Jes.41:18-20)

Het bomenprogramma van het Joods Nationaal Fonds (Jewish Agency) is wereldberoemd. Honderden miljoenen bomen zijn geplant in Israël. Men is nu bezig de Negev woestijn klaar te maken voor minstens 250.000 Joodse mensen, nieuwe immigranten (oliem) en andere Israëli’s. Onder de Negev is een grote watermassa. Brak water, maar wel geschikt voor visvijvers. Een aantal is al aangelegd.

De Schepper van hemel en aarde heeft voor Zijn plan om de aarde weer onzer Zijn heer- schappij te brengen een volk en ook een land gekozen. Daarom is Hij de ‘God van Israël’. DE GOD VAN ISRAËL, HET VOLK ISRAËL EN HET LAND ISRAËL ZIJN NIET TE SCHEIDEN. ZE HOREN BIJ ELKAAR

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 31 Jan 2019 18:20:02 +0000
Een groot gevaar voor de wereldvrede http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=367:een-groot-gevaar-voor-de-wereldvrede&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=367:een-groot-gevaar-voor-de-wereldvrede&catid=33:israel&Itemid=63 De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, over de zegen van genoeg, zelfs veel regen over het Bijbelse verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en Zijn koningschap, over Zijn komst enz

Nu een profetie over een groot gevaar voor de wereldvrede. Een gevaar dat steeds groter en angstiger wordt. Het gaat over onrustbarende toename van het antisemitisme, de haat tegen alles wat Jood en of Israël. Ook het antizionisme hoort daarbij. In Zacharia 2:8 en 9 lezen we: “Op, op! Vlucht uit het Noorderland! Luidt het Woord van de HERE, want naar de vier windstreken van de hemel heb IK u uiteengedreven…. Op, redt u naar Sion…. Want zo zegt de HERE der heerscharen, die u uitgeplunderd hebben – WANT WIE AANRAAKT, RAAKT ZIJN OOGAPPEL AAN - : voorwaar IK beweeg Mijn hand tegen hen…

Even nog vier opmerkingen over deze opvallende profetie:

Israël wordt ernstig te vluchten naar Sion, naar Israël dus. Niet alleen uit Rusland, maar uit heel de wereld. De God van Israël heeft Zijn volk een veilige plek aangeboden: Het volk van Israël, het land van Israël en de God van Israël horen nog steeds onlosmakelijk bij elkaar. In het laatste boek van Mozes, in Deuteronomium 32 staat een belangrijk, profetisch lied van Mozes. In vers 10 van dat hoofdstuk zegt God over Zijn volk: “Hij beschutte hem, lette op hem (op Israël dus), ALS ZIJN OOGAPPEL”. Iedereen die aan Israël komt krijgt met de God van Israël te maken. Farao wilde Israël niet laten gaan en ging ten onder. Zo verging het veel van de vijanden, die Israël of het Joodse volk kwaad doen. Maar Israël, en het Joodse volk, zijn ook de toetssteen van Gods zegen of vloek. Lees maar me in Genesis 12:3, Genesis 27:29 en Numeri 24:9: “IK zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken”. Deze uitspraak van de HERE wordt driemaal herhaald en opvallend vaak in de geschiedenis bevestigd. In mijn boeken staan voorbeelden van landen en volken die de Joden haatten en vervolgden. Zijn gingen ten onder. Maar landen, vorsten, die Joden welgezind waren kregen Gods ging het wel. Zegen van de Schepper dus!

Interessant is hoe veel Afrikaanse landen, landen ten zuiden van de Sahara, vriendschap het Israël sluiten. Een recent voorbeeld is het islamitische Chad. Zij profiteren van de grote kennis van Israël van het vruchtbaar maken van woeste gronden en woestijnen. Ook de technologische kennis en vaardigheid van Israël komt vooral die landen ten goede.

Een ernstig feit is dat de VN voortdurend duidelijk hun haat tegenover Israël laat blijken. Een van de grootste uitvoerproducten van de VN en de met de VN verbonden organisaties (bv. de UNESCO). Waarschijnlijk speelt hierbij jaloersheid een grote rol. Even nog een voorbeeld van de boosaardige vooringenomenheid van de VN tegen Israël.

“Half november 2018 schoot Hamas uit Gaza 460 raketten af op steden en burgerdoelen in Israël. Miljoenen Israëlische burgers moesten in ‘bomvrije’ schuilkelders  het leven redden. Een paar dagen later reageerde de VN. Er werd een resolutie aangenomen met een overweldigende meerderheid. Israël werd krachtige veroordeeld. 152 Landen voor, 14 onthoudingen en twee tegen. De Hamas ging vrijuit. Een paar dagen later werden nog negen veroordelende resolutie tegen Israël aangenomen. Een van de moderne voorbeelden van het Middeleeuwse kwaad over ‘de slechte Joden’. Over deze zaken komt er een oordeel over de VN en de wereld.

Nog één opmerking: Het is een groot wonder dat en bij de vele aanvallen (de messenintifada, de aanvallen van Hezbollah en Hamas de dreigingen van Iran, de zelfmoordaanslagen van misleide jihadisten) nog zo weinig dodelijke ‘ongelukken’ voorkomen!Dan is er nog de kwestie Jeruzalem. De “eeuwige ongedeelde hoofdstad van Israël”. Hierover en volgende keer.

Shalom

JvB

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sat, 26 Jan 2019 11:50:14 +0000
Israël http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=366:2019-01-22-20-02-04&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=366:2019-01-22-20-02-04&catid=33:israel&Itemid=63 Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke zaken gaande. Niet alleen voor Israël maar ook voor heel de wereld.

Het gaat om:

Verkiezingen voor de Knesset De oorlog met Iran 1. VERKIEZINGEN

Israël is een democratisch land. Het enige in het Midden-Oosten. De verkiezingsstrijd wordt intensief en vaak nogal fel gevoerd. Het gaat om de verkiezingen van de 9e april om 120 zetels voor de 21e Knesset (’Tweede Kamer’ in ons land).  Om u wat meer inzicht in de partijen te geven krijgt u nu een beknopt overzicht van de partijen in de huidige Knesset op grond van de uitslag van de verkiezingen van 2015:

Partij Zetels Toelichting of commentaar

Partij Likoed, 30 zetels. De partij van premier Netanyahu. Partij Zionistischs Unie, 24 zetels. Vroegere Arbeiderspartij, die samen met andere partijen een poging deden Netanyahu weg te krijgen Partij Joint List, 13 zetels. Een aantal Arabische partijen samen Partij Yesh Atid, 11 zetels. Er is Hoop. In 2012 door Jaïr Lapid opgericht Partij Kulanu, 10 zetels Partij Joods Tehuis, 8 zetels. Partij van of voor de ‘Russen’. Beter gezegd ‘de golf van Russische Joden in Israël Partij Shas, 7 zetels. Partij van Orthodoxe Joden Partij Yesrael Beiteinu, 6 zetels. Israël ons Tehuis. Partij United Thora Judaïsm, 6 zetels. Orthodox Partij Meretz, 5 zetels. Nogal linkse, seculiere partij

Enkele opmerkingen:

U ziet dat het aardig lijkt op de Nederlandse  situatie. De Jeruzalem Post voorziet een overwinning van de Likoed. Dan zal Netanyahu weer premier worden. Maar er is een groot probleem. Als de Procureur Generaal van Israël, Mandelbaum, besluit Netanyahu voor einde deze week (dus uiterlijk op vrijdag, want zaterdag is het Sabbat) aan te klagen voor een van de beschuldigingen die tegen hem lopen kan hij niet verder meedoen aan de verkiezingscampagnes. Zelf doet Netanyahu er er nogal laconiek over. Maar je weet het nooit. Volgens peilingen zal de Likoed dan, dus in het geval van premier Netanyahu wordt uitgeschakeld, vier zetels verliezen. Veel messiaanse Joden hopen en/of denken dat Netanyahu het wel redt. Zij zien Netanyahu als de door God in deze moeilijke tijd is aangesteld om Israël in maar vooral uit deze deze zware, moeilijke tijd te leiden. “Maar” zeggen ze, “het recht moet zijn beloop hebben. Voorop staan”.

Het van groot belang dat Israël na de verkiezingen een regering kiest van mensen die de God van Israël vrezen en Zijn Thora gehoorzamen. Want de (Bijbelse) geschiedenis bewijst dat in dat geval de HEERE, de God van Israël klaar staat Zijn volk te beschermen en te helpen. Maar God zal Zijn volk nooit in de steek laten of laten vallen.

2.  Iran

Iran is het oude Perzië, In de Bijbel wordt dit land Elam genoemd. In Jeremia 49:34-39 staat een profetie over Elam (Iran) die best wel eens vervuld zou kunnen worden mocht het inderdaad tot een oorlog komen.Iran wordt geleid door fanatieke Shiïtische Moslims die ayatollahs worden genoemd. Het is een religieuze islamitische dictatuur waar de bevolking van Iran niet veel van moet hebben.Rusland is de grote bondgenoot van de regering van Iran en voorziet hen van het meest moderne wapentuig. Met vreest dat de ayatollahs ook over atoomwapens beschikken. In elk geval is de terreurbeweging Hezbollah de vooruitgeschoven troepenmacht van Iran. Bewapend en geleid door Teheran.Door de olie hebben de ayatollahs geld genoeg.Het felle haat tegen Israël. Maar de VS met president Trump staat achter Israël. Weer staan Rusland de VS tegenover elkaar.

Iran heeft een groot deel van Syrië in z’n macht. Die zwaar bewapende troepen van Iran en de voortdurende dreigende taal van de ayatollahs dat ze Israël willen vernietigen zorgen voor veel onrust in Israël. De oorlog tussen Israël en Iran is in feite al begonnen maar wordt momenteel alleen nog in Syrië gestreden. Regelmatig valt de Israëlische luchtmacht  stellingen van Iran in Syrië aan. Maar niet in Iran zelf. In Israël spreekt men hardop over de mogelijkheid dat Israël preventief Iran aanvalt. Veel waarnemers en deskundigen zeggen dat een oorlog onvermijdelijk is. Rusland bewapent Iran en de VS staat achter Israël. Staan we de aan de vooravond van WO III??

Moge de HEERE niet alleen Israël en de bevolking van Iran beschermen, maar ook ons. Ook premier Netanyahu heeft veel wijsheid nodig. Hij is premier en ook minister van defensie. De wereld staat op een gevaarlijk moment in de geschiedenis.Onze gebeden spelen daarin een grote rol.

Shalom

JvB

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Tue, 22 Jan 2019 19:48:13 +0000
GEHEIMEN ROND NETANJAHU http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=365:geheimen-rond-netanjahu&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=365:geheimen-rond-netanjahu&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel jaren in het democratische Israël aan het roer is blijven staan.

En door velen een gewaardeerd en gerespecteerd leider is gebleven. Onder zijn leiding groeit en bloeit Israël nog steeds. Aanvallen op zijn gezin en persoonlijke aanvallen door rechtszaken die over hem worden aangespannen, zelfs foute beslissingen Bibi (Benjamin) overleeft ze allemaal. Hij is een goede vriend van president Trump en kan goed met de Russische machthebber Putin overweg, sluit vriendschappen met veel Afrikaanse landen, sluit belangrijke overeenkomsten en (handels)verdragen met China en India en kan zelfs met verschillende Islamitische en Arabische landen overweg. Ook ‘binnenshuis’ blijft hij, ondanks vijandschap en soms venijnige jalousie rustig overeind.

Wat is zijn geheim?

Momenteel gaat er een nieuwe crisis over hem heen. Hamas, de Islamitische terreurorganisatie, die Gaza heerst en die als doel heeft ‘zoveel mogelijk Joden te doden, vuurt al jaren grote aantallen raketten op Israël af.  Men telde bij de laatste aanval ongeveer 500 raketten. Toen kwam we de brand-intifada. Hamas vond ook iets nieuws uit. Geliefd kinderspeelgoed, ballonnen en vliegers, worden ‘geladen’ met gevaarlijk brandbaar materiaal, en door de zeewind naar Israël gedreven. Boomgaarden en graanvelden richtten door brand veel schade aan.

De Israëlische dorpen langs de grens met Gaza, hebben al jaren te lijden onder deze terreur. Regelmatig, als de sirenes loeien hebben ze maar een paar minuten om naar een schuilkelder te rennen. God-dank zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. De kinderen zijn wel slachtoffer. De meeste kinderen in die dorpen zijn zwaar getraumatiseerd. Zelfs als de met vakantie zijn komen ze niet tot rust. Ales er ergens een knal klinkt, raken ze overstuur. Logische dat die mensen om meer doeltreffende maatregelen dan aanvallen van de Israëlische luchtmacht op Hamas doelen in Gaza. Wat deed, wat was het antwoord van Netanjahu? Een wapenstilstand met Hamas! Woedend waren en zijn de Joodse bewoners rond Gaza. Zij voelen zich in de steek gelaten. Woedend reageerde de minister van Defensie, de in Rusland geboren Avigdor Liberman. Hij nam dan ook ontslag en verliet de regeringscoalitie. “Een overgave aan terreur” zei hij heel boos. Voor Netanjahu bleven er in de Knesset (die 120 afgevaardigden telt) nog maar 61 leden over. Een crisis dus. En dat in oorlogstijd! Er kwam nog meer narigheid voor de president. De post van minister van Defensie was vrij. De leider van de andere partij in de regeringscoalitie, de Partij Joods  Tehuis, Nafatali Bennett, had gehoopt, zelfs verwacht dat hij Liberman zou opvolgen. Ook Naftali Bennett was boos. Iedereen dacht dat ook zij de coalitie zouden verlaten. Als Bennett zou vertrekken zouden er nog maar 53 zetels voor de regering Netanjau4 overblijven en nieuwe verkiezingen moesten dan worden uitgeschreven. Als Netanjahu er niet in slaagt de regeringscoalitie op een of andere manier overeind te houden komen er nieuwe verkiezingen. Rabbijnen denken/zeggen dat dit het begin van een nieuw tijdperk kan betekenen. Een heel nieuwe tijd die aan de komst van de Messias vooraf gaat.

Netanjahu en de Messias

Het Joodse geloof kent twee Messiassen, HaMassiach benJoseph en HaMassiach  ben David; de Messias zoon van Jozef en de Messias zoon van David. De zoon van David zal de Vredevorst zijn, die ook wij verwachten. Hij zal regeren over Israël en vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Hij zal vrede, recht en gerechtigheid brengen op aarde.     De beroemde rabbijn Menachem Mendel Schneerson heeft Netanjahu veel geleerd over de Messias. Hij heeft aan Netanjahu een paar profetieën meegegeven, die in elk geval gedeeltelijk zijn uitgekomen. “Je zult strijden met 119 tegenstanders” slaat op de problemen die Netamjahu heeft met Knessetleden. Rabbi Schneerson stierf in 2006 op 106 jarige leeftijd. Deze tzaddik had hoge verwachtingen voor Netanjahu. Zijn volgelingen zagen Schneerson zelf als Messias.Een ‘opvolger’ van rabbi Schneerson was rabbi Kaduri. Vlak voordat deze stierf voorspelde hij dat Netanjahu een zeer lange tijd aan het roer van Israël zou staan en dat de Messias spoedig zou komen.Een andere rabbijn, rabbi Levi Sudri zag Netanjahu als de Messias ben Jozef, de eerste uit het messiaanse proces in de eindtijd. Weer een andere Rabbi heeft tegen Netanjahu gezegd dat hij de sleutels van het messiaanse leiderschap aan de Messias ben Jozef zal overhandigen. Dat zal gebeuren als de regering van Netanjahu in elkaar dreigt te storten. Het gonst dus over Messias-verwachtingen in Israël. Netanjahu speelt daarin een grote rol. Sommigen zien in hem de Messias ben Jozef. Maar er moet nog heel wat gebeuren. Ik noem er twee.

De Derde Tempel moet gebouwd worden. Een van de twee Messiassen zal de inwijding van die Tempel doen. Wellicht in een komend artikel meer hierover. De stam Efraïm en de stammen die erbij horen moeten nog terugkomen in zich in Israël vestigen. Dit zijn de Israëlieten die in 722 v.Chr. door de Assyriërs in ballingschap naar noord Assur gevoerd zijn en van daar naar Afghanistan zijn gegaan. Onder hen is ook een beweging naar Israël.

Zij zullen meewerken aan het verdrijven van de Hamas uit Gaza. Ook hierover later meer.

De roep om de Messias kennen christenen ook: KOM HAASTIG HERE JEZUS. Hierover vindt u op het internet nog veel mee. Google u het maar even “Wederkomst”.

Shalom

Jan van Barneveld

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Fri, 23 Nov 2018 20:49:08 +0000
Het RAADSEL van de TIEN STAMMEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=364:het-raadsel-van-de-tien-stammen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=364:het-raadsel-van-de-tien-stammen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 De geschiedenis van Israël begint, ongeveer 39 eeuwen geleden, bij Abraham, Gods vriend (2Kronieken20:7; Jesaja 41:8; Jacobus 2:23). God zei tegen Abraham, de stamvader van Israël: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven”. (Genesis 15:18).

Meer dan vier eeuwen was het volk Israël in Egypte. Na de Uittocht uit Egypte en na heel wat oorlogen en andere narigheid werd David koning. Onder David en zijn zoon Salomo bereikte Israël een tijd van voorspoed en groot aanzien. Onder Salomo’s zoon, Rechabeam kwam het tot een splitsing: Een noordelijke rijk van tien van de stammen met als hoofdstad Samaria en een zuidelijke rijk, van de stammen Juda, Benjamin en een groot deel van de Levieten. In het jaar 722 v.Chr. werd Samaria, de hoofdstad van het Tienstammenrijk door de Assyriërs veroverd en de bevolking werd in ballingschap gejaagd. Bijna anderhalve eeuw later was Juda, het zuidelijk koninkrijk, aan de beurt. De beroemde koning Nebukadnessar van Babel veroverde Jeruzalem in 587 v.Chr. en ook zij gingen volgens een profetenwoord 70 jaar in ballingschap. Onder koning Cyrus van Perzië (Korus) mochten ze terug naar het Beloofde Land. Dat duurde ruim 7 eeuwen. In de jaren 70 en 135 na Chr. werd Jeruzalem door de Romeinen verwoest De Joden in Israël werden de Grote Ballingschap in gejaagd. Maar nu, nu leven we in de “tijd van het herstel van Israël”. Israël is terug en komt nog steeds terug. Het land is en wordt hersteld. De staat Israël bestaat al 70 jaar.

Profetieën

Nu leven we in een tijd waarin veel profetieën zijn vervuld en op het punt staan vervuld te worden. Petrus adviseert ons dringend goed te letten op het profetische woord. Want dat ‘Woord’ schijnt als een lamp in een duistere plaats (2 Petrus 1:19). Die profetieën laten ons iets zien van Gods machtige daden in onze tijd! Over Efraïm zijn er een aantal interessante profetieën die mogelijk spoedig vervuld zullen worden. Wie was Efraïm? Welke profetieën worden vervuld? Waarom zijn die profetieën zo belangrijk?

Efraïm

Jozef, een van de zonen van aartsvader Jacob, werd door zijn jaloerse broers als slaaf verkocht en kwam in Egypte, bij een zekere Potifar in huis. Door manipulaties en leugens van de vrouw van Potifar kwam Jozef in de gevangenis terecht. Door zijn gave als uitlegger van profetische dromen kwam hij uit de gevangenis en werd onderkoning van Egypte. Hij trouwde met Asnat, de dochter van een Egyptische priester. Ze kregen twee zonen, Manasse en Efraïm. De betekenis van de naam Efraïm is: ‘Vruchtbaar’: “God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende" (Genesis 41:52). De zonen van Jozef werden de stamvaders van twee stammen van Israël. Behalve dus Jozef. Er is geen stam van Jozef. Maar de twee zonen van Jozef namen zijn plaats in. Manasse was de oudste, maar Efraïm kreeg het eerstgeboorterecht. Vader (opa) Jacob accepteerde dat. Vlak voor zijn sterven zegende hij Manasse en Efraïm. In die zegening plaatste Jacob Efraïm voor Manasse. In de geschiedenis van Israël en in de profetieën speelt Efraïm een belangrijke rol. Dus ook in onze tijd. Straks noemen we een paar actuele profetieën over Efraïm.

Waar is Efraïm gebleven?

In de inleiding op dit artikel hebt u gelezen dat onder de zoon van Salomo, Rechabeam, Israël opgesplitst werd in een noordelijk deel waar voornamelijk de tien stammen woonden en een zuidelijk deel waar Juda, Benjamin en een deel van de Levieten woonden. In het jaar 722 v.Chr. werd Israël (zo werd het Tienstammenrijk genoemd) onder de voet gelopen door de koning van Assur. Na een belegering van drie jaar van de hoofdstad Samaria “voerde hij Israël in ballingschap naar Assur” (Zie 2 Koningen 17:1-7). Vanuit Assur (het huidige Irak) trokken veel van die ballingen naar het huidige Afghanistan. Vanuit Afghanistan gingen veel van die verbannen Israëlieten over heel de wereld. Maar Efraïm bleef voor een groot deel en is nog steeds in Afghanistan.

Profetieën

De profeet Hosea heeft het voortdurend over het Tienstammenrijk. Hij noemt Efraïm 31 keer. Duidelijk zijn de oordeelsprofetieën (1) en de bijbehorende zonden die de oorzaak van veel ellende werden. We noemen eerst een paar van die profetieën. Daarna hoe de HERE Zich voelt (2) bij al die ellende. Ten slotte een paar prachtige beloften van herstel (3).

1. Oordeelsprofetieën“Verdelgd wordt Samaria” (10:7). Dat is in 722 na Chr. gebeurd.“Zij zullen in het land van de HERE niet blijven”… in Assur zullen zij het onreine eten” (9:3 en 11:5). Daarheen werden ze in ballingschap gestuurd. Uit Assur is een flinke groep naar Afghanistan vertrokken waar ze tot vandaag nog wonen.“Efraïm vermengt zich met de volken” en “Zij zullen dolende zijn onder de volken” (7:8 en 9:17). Ook dit is gebeurd.“Tot een woestenij zal Efraïm worden op de oordeelsdag” (5:9) 2. De HERE laat Zijn gevoelens zienDe HERE is als een Vader voor Zijn volk. Die Vader moest Zijn zoon wel straffen. Beter gezegd aan de ‘machten van een oordeel’ moet overgeven. Maar het gaat niet van harte:“Wat zal Ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal Ik u aandoen, o Juda” (6:4).“Hoe zou IK u prijsgeven Efraïm, u overgeven Israël? ... Ik zal Efraïm niet verder verderven” (Hos. 11:8,9).“Is Efraïm Mij een lievelingszoon , een troetelkind, dat Ik zo vaak als Ik van hem spreek gedurig aan hem denken moet? Daarom is Mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal Mij zeker over hem ontfermen”. (Jeremia 31:20).  3. Het herstel“Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord van de HERE” (11:11).“Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Zij… zullen weer koren verbouwen…bloeien als een wijnstok, beroemd zijn  als de wijn van de Libanon” (14:6-9). De HERE, de God van Israël, liegt niet. Hij zal het doen en maakt Zijn woord waar. Ook Jeremia en Ezechiël profeteren enthousiast over het herstel van Israël en ook van Efraïm.

De weg van Efraïm

Voordat we enkele profetieën uit Jeremia 31 en Ezechiël 37 kort iets van de voorgeschiedenis van Efraïm en de negen andere stammen van Israël uit het noordelijke Tienstammenrijk. Het zuidelijke rijk was Juda met de stammen Benjamin, Juda en veel priesters en Levieten uit de stam Levi. Vanwege hun afgoderij en vele andere zonden konden zij niet langer in Gods land blijven. In 722 v.Chr. werd hun hoofdstad na een beleg van drie jaar door Assur (Irak) veroverd en vernietigd. Efraïm en de andere negen stammen werden in ballingschap gejaagd. Zijn kwamen in Afghanistan terecht en vandaar werden ze verstrooid over de volken. Maar in Afhanistan zitten nog veel “Efraïm” en ook andere stammen. Het dikke boek “In the footsteps of the lost ten tribes” van dr. Avigdor Shachan, die 30 jaar onderzoek heeft gedaan naar de “Tien stammen”, geeft veel en grondige informatie hierover.

De profeet Hosea, hij noemt Efraïm wel 31 keer, geeft veel informatie over de weg van Efraïm. Hier enkele profetieën die duidelijk zijn uitgekomen:

“Vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning” (3:4) “Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis” (3:6) “Efraïm vermengt zich met de volken” (7:3)

De profeet Hosea noemt de zonden van Efraïm en de andere negen stammen duidelijk op: Ontucht en afgoderij; moorden en bloedvergieten; leugen en bedrog brengen oordelen (o.a. ballingschap) over hen. Kort samengevat het verhaal uit de Bijbelse  geschiedenis:

“De koning van Assur trok door het hele land, rukte op naar Samaria, belegerde het drie jaar…De koning van Assur nam Samaria in, hij voerde Israël in ballingschap naar Assur” 2Koningen (7:1-7) Hoop

De God van Israël is een barmhartig en genadig God.  Hij is ook een Waarmaker van Zijn woord, van de profetieën. Hij kon Efraïm niet prijsgeven (Zie Hosea 10:8). Efraïm was en is nog steeds Gods lievelingszoon (Jeremia 30:20). Hij zal ze “als een duif uit het land Assur doen komen en hen doen wonen in hun huizen” (Hosea 10:11). Er is dus hoop voor Efraïm. Maar hun ballingschap duurt nu al meer dan 28 eeuwen. Waar blijft Efraïm? Juda, benjamin, de Levieten en Dan uit Ethiopië zijn terug. Waar zijn de andere “verloren stammen”?

Jeremia 31 en Ezechiël 37Het herstel van Israël wat we nu meemaken, komt herhaaldelijk voor in de profeten en in Psalmen. We beperken ons tot Jeremia 31 en Ezechiël 37. 

Jeremia 30,31 en 33 gaat over de woorden “die de HERE over Israël en Juda gesproken heeft” (Jeremia 30:4). Voornamelijk gaat het over het herstel van Israël en oordelen over de volken. We beperken ons nu tot Efraïm. Opvallend is hoe positief de HERE over Israël over Israël en Efraïm spreekt: “Ik ben Israël tot een Vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene” (Jeremia 31:9). We noemden al dat de HERE Efraïm zijn lievelingszoon noemt. Ik citeer weer: “Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind …. daarom is Mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal Mij zeker over hem ontfermen” (Jeremia 31:20). God zal ook met Zijn eerstgeborene, Zijn lievelingszoon, met Efraïm tot zijn doel komen. Maar waar verblijft Efraïm met de andere stammen die erbij horen? Nog steeds in Asser? In Afghanistan is Efraïm gesignaleerd. Ook in Afrikaanse landen zuidelijk van Egypte zijn landen waar in bepaalde stammen Efraïm te vinden is.

Ezechiël 37Ezechiël 37 is het bekende hoofdstuk over de opstanding van Israël in het “dal van de dorre beenderen”. De tekst legt zelf uit dat het gaat om het ”hele huis van Israël” (37:11). Die komen nu tot leven. Dat zien we gebeuren in Israël. De profetie voorziet eerst een fysieke en daarna een geestelijke opstanding.Daarna moet Ezechiël van de HERE twee stukken hout (plankjes?) nemen. Eén voor Juda met de bijbehorende stammen. Dat proces is nu nog aan de gang. Op het andere ‘plankje’ moet hij schrijven: “hout voor Jozef, hout van Efraïm” (37:16). De HERE nam die twee plankjes en maakte die tot één volk op de ‘bergen van Israël’. Ezechiël profeteert verder: “IK neem het stuk hout van Jozef – dat aan Efraïm toebehoort – en van de stammen van Israël die daarbij horen en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat zijn één zijn in Mijn hand” (37:19). Er moet dus nog veel gebeuren. Efraïm en de bijbehorende stammen moeten zichtbaar worden. Ze moeten ‘op weg gaan’ naar Sion. Ze zullen samen met Juda één staat zijn. Samen zullen ze “Westwaarts de Filistijnen op de schouder vliegen” (jesaja 11:14). Dit kan duiden op het einde van Hamas in de Strook van Gaza. Het “op de schouder vliegen” kan een luchtaanval betekenen.

Nog even naar Ezechiël 37. In de verzen 24:28 staan nog een paar opmerkelijke voorzeggingen.

“Mijn knecht David zal koning over hen zijn”. Israël zal “naar Mijn verordeningen wandelen”. De HERE zal met hen een vredesverbond sluiten “Mijn heiligdom zal voor eeuwig te midden hen staan”.

Waarschijnlijk zullen vervullingen van deze profetieën in het begin van het messiaanse vredesrijk plaatsvinden.

Wat nu?

Na 28 eeuwen ballingschap hebben Efraïm en de stammen die daarbij horen hun sporen in de geschiedenis nagelaten. Dr. Avigdor Schachan heeft 30 jaar intensief die sporen gevolgd. Heel kort: Die stammen werden dus in 722 v.Chr. naar Assur verbannen. Zij trokken verder. Velen vestigden zich in Afghanistan, Kashmir tot in China en Japan. Over heel de wereld. Via Egypte kwamen ze in landen rond de Rode zee en de Golf van Aden. Er zijn Afghanen die zeggen af te stammen van Mefiboset uit de stam van Benjamin. Ten slotte enkele culturele gewoontes, tradities en legendes plus historische feiten die worden aangevoerd om aan te tonen dat bepaalde stammen en clans uit bijvoorbeeld Afghanistan en Kashmir inderdaad bij de “Tien verloren stammen” horen:

Bijbelse en Joodse namen komen bij die groepen veel voor. Bijvoorbeeld “Israël, een naam die bij Moslims zelden of nooit voorkomt. Naast mondelingen tradities zijn er perkamenten met   afstamminslijsten die op hun oorsprongen van de “Tien Verloren stammen” duiden. Zij rusten op de Sabbat. Het systeem van wetten van de Afghanen lijkt op de Torah. Velen bidden in de richting van Jeruzalem. De Davidsster wordt vaak als symbool gebruikt.

Het “hout van Efraïm” bevindt zich in grote delen in Afghanistan en onder de volken. We hopen dat de HERE, de God van Israël spoedig het hout van Efraïm bij het hout van Juda voegt zodat de Messias in onze tijd komt.

Shalom

JvB

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sun, 07 Oct 2018 19:58:09 +0000
Gevaren voor Israël http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=363:2018-08-31-19-18-26&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=363:2018-08-31-19-18-26&catid=33:israel&Itemid=63 We staan weer op een gevaarlijk kruispunt. Een deze dagen zal president Trump zijn lang verwachte ‘vredesplan’ onthullen. Velen in Israël houden hun

hart vast. Volgens Trump zijn nu de Palestijnen aan de beurt om een ‘cadeautje’ van de VS te krijgen. Israël heeft zijn ‘cadeau’ al gekregen: De VS heeft Jeruzalem als hoofdstad erkend en de ambassade van de VS gaat van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar “voor wat hoort wat” luidt een bekend gezegde. Wat wordt dan het ‘grote geschenk’ voor de Palestijnen? Nu komen grote problemen en vragen. Want het openlijke doel van Hamas in Gaza is de vernietiging van Israël en een doel van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah is een Palestijnse staat in de Westbank, beter gezegd in Judea en Samaria. Dus het land Israël verdelen. Israël kan nooit toelaten dat er een staatje vol fel hatende vijanden een uitvals- en thuisbasis vol terroristen zal komen. Bovendien, de profeet Joël heeft een actuele profetie over het land uitgesproken: “Ik zal daar het dal van Josafat, (dichtbij Jeruzalem) in het gericht treden ter oorzaak van Mijn volk en Mijn erfdeel Israël…terwijl zij Mijn land verdeelden…” (Joël 3:2). Het land verdelen tussen Israël en de PLO of/en de Hamas gaat dus niet. Het vredesplan van Trump  kan grote problemen opleveren in en rond Israël.

Gevaarlijk

De situatie in en rond Noord-Israël en de Golan is zeer gevaarlijk. Een klein incident kan de lucifer zijn die een grote oorlog ontketent. Iran is bezig om Syrië om te bouwen tot een springplank naar Israël en Saoedi Arabië. Hezbollah is de plaatselijke troepenmacht van Iran tegen Israël. Hezbollah wordt gefinancierd en van wapens voorziet door Iran. De afgelopen vijf jaar heeft Israël al meer dan 130 (lucht)aanvallen in Syrië op ladingen met wapens en ander oorlogstuig voor Hezbollah uitgevoerd. Het gevaar dat die aanvallen en andere spanningen uitlopen op oorlog is zeker niet denkbeeldig. In 2006 is zo’n spanningsveld uitgelopen op een Libanonoorlog. En in 2014 is een spanningsveld in het Zuiden van Israël uitgelopen op een inval van Israël op de Hamas in Gaza. De burgeroorlog in Syrië geeft Iran een kans om in Syrië een militaire aanwezigheid op te bouwen. Zo komt Iran gevaarlijk dicht bij Israël. Vandaar de voortdurende aanvallen van de Israëlische luchtmacht op wapenopslagplaatsen en legerplaatsen in Syrië.    Ook Hezbollah doet mee. Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, waarschuwde dat als Israël Syrië of Libanon zou aanvallen dat deze strijd zich niet zal beperken tussen Libanon-Israël of Syrië-Israël. Hij waarschuwde dat honderdduizenden strijders uit de islamitisch wereld zich in de oorlog zouden mengen. Nasrallah staat ook bekend om de vele vervloekingen die hij over Israël heeft uitgesproken. Iets dergelijks is al eerder gebeurd in de geschiedenis van Israël. Bileam die profetische gaven had werd in de tijd van Jozua ‘gehuurd’ door de vijanden te vervloeken. Maar de HERE veranderde die vloek in een zegen voor Israël en Bileam kwam om. Een aanval van Israël of/en de VS op de kern- installaties van Iran kan ook een oorlog kan ontketenen. Rusland komt dan een heel moeilijke positie. Gaat Assad van Syrië de vrienden Iran helpen? Moeten de Russen hun bondgenoot Iran helpen? Gaat de VS dan Israël helpen? En dan? U begrijpt wel hoe gevaarlijk de situatie is.

Mogelijke scenario’s

Een  artikel van “The Washington Institute for Near East” heeft als opschrift: “De Great Middle East War of 2019” (De Grote Oorlog in het Midden-Oosten in 2019). Veel informatie heb ik uit dit artikel dat is geschreven door de Israëlische Majoor Nadav Ben Hour en Michael Eisenstadt, geeft een aantal scenario’s over de verwachte Midden-Oosten Oorlog volgend jaar.

Scenario 1: Een oorlog die lijkt op de Libanonoorlog in 2006 tussen Israël en Hezbollah waarbij zich duizenden Iraanse strijders zich hebben aangesloten. Doel van Israël was Hezbollah uit Libanon te verjagen. Is mislukt en nu is Hezbollah de feitelijke macht in Libanon. Als het Westen het Libanese leger steunt helpen ze daarmee Hezbollah. Scenario 2: Een oorlog in Syrië tussen Israël en militairen uit Iran, sjiitische milities (plaatselijke strijdgroepen) en wellicht Hezbollah terroristen. Scenario 3: Een oorlog tegelijk op bovengenoemde fronten in Libanon en in Syrië. Scenario 4: Waarschijnlijk zal Hamas in Gaza mee gaan doen door in het zuiden beschietingen en gevechten ontketenen. In de West Bank zullen Palestijnen onder de PLO (Palestijnse Bevrijdingsbeweging)  ook voor onrust en geweld zorgen. Scenario 5: Een oorlog met Iran Scenario 6: Een regionale oorlog, waar bijvoorbeeld ook Saoedi Arabië aan ‘meedoet’. Scenario 7: Rusland speelt sleutelrol in het Midden-Oosten. Als het Assad-regiem in Syrië door Israël verdreven dreigt te worden kan Rusland het niet laten ‘mee te doen’. Dan kan de VS op een of andere manier een militair antwoord niet laten uitblijven. Dan staat de deur open voor WO III.

Tot nu toe hebben Israël en ook Iran zich vrij voorzichtig opgesteld. Het lijkt dat zij proberen een escalatie te vermijden. De betrokken grootmachten, VS en Rusland zijn opvallend terughoudend.

Turkije, bondgenoot of vijand

Er zijn meer brandhaarden behalve de situatie in en rond Noord Israël en Gaza. Even gevaarlijk en even explosief. Turkije is eeuwenlang het centrum van een wereldrijk geweest. Het Turks-Ottomaanse wereldrijk heeft een lange geschiedenis die al in de 13e eeuw begon. Op het hoogtepunt van de macht van het Turks-Ottomaanse rijk hoorden Griekenland, Servië, Bulgarije, dus een groot deel van Oost-Europa onder dat Turkse kalifaat. Ook Klein Azië en Egypte vielen onder dit wereldrijk. Het Turkse leger drong zelfs door tot Wenen. In het Noorden was het Rusland dat de Turken tegenhield. Toen het restant van het Turkse kalifaat zich tijdens WO I bij Duitsland aansloot en dus ook verloor. Vlak na WO I was het Turks-Ottomaanse Rijk geschiedenis. Maar nu, is het  Recep Tayyip Erdogan die de droom van een Turks kalifaat weer levend maakt. Turkije is lid van de NAVO. Dit maakt de situatie heel gecompliceerd.Turkije vaart een eigen koers en is bezig de grenzen te verleggen. Voortdurend spanningen met Griekenland. Het land loert op de andere, niet Turkse helft van Cyprus. Een aanval op Griekenland zal Erdogan niet aandurven. Want een regel van de NAVO is dat als een NAVO partner wordt aangevallen de NAVO dat land te hulp moet komen. In Turkije bevinden zich zeer veel vluchtelingen/migranten die onderweg naar West Europa waren. De EU heeft ten koste van miljarden euro’s een “vluchtelingendeal” met Turkije gesloten zodat die migranten voorlopig in Turkije blijven. Maar dat Turkse pistool is nog steeds op de koppen in Brussel gericht. Sommige deskundigen zijn van mening dat de spanningen met Turkije op de (korte) duur op een oorlog met dat land kunnen uitlopen. En dan kan WO III snel volgen. Net als de door Hitler opgeroepen spanningen op WO II zijn uitgelopen.

Israël

Israël staat erbij, kijkt ernaar en is uiterst waakzaam. Het Israëlische leger (IDF) heeft al verschillende grote oefeningen in Galilea en de Golan gehouden.  Gilad Erdan, de Israëlische minister van Strategische Zaken, beschuldigde de EU van het financieren van organisaties die bindingen hebben met anti-Israël organisaties. Het gaat om een bedrag van € 5 miljoen in 2016 voor NGO’s die banden hebben met Palestijnse terroristenorganisaties. Mevr. Mogherini, de EU functionaris die verantwoordelijk is voor Buitenlandse Zaken, ontkende in een scherpe brief de beschuldiging dat hulpgelden naar organisaties die banden met terroristen hebben, gaat samen: “Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht” Andere vertalingen:  “Het voornaamste van hun ieder geweld”(SV); en: “de keur van hun gevechtskracht” (HSV); en: “Begin-en-eind van hun heldhaftigheid”(Naardens BIJBEL). “Ik verstrooi hen naar al die windstreken”; “Ik richt Mijn troon in Elam op en roei koning en vorsten daar uit“; “Maar in het laatst der dagen  zal Ik in het lot van Elam een keer brengen”. Er is nog een andere ontwikkeling in Iran gaande: “Ik richt Mijn troon in Elam op”; Dit slaat op de duizenden in Iran die in deze tijd tot het geloof in Jezus komen. Het voorgaande was dus uit Jeremia 49:35-38. Verder nieuws uit Israël: De economie groeit en de shekel (de Israëlische munt) is sterk. Een groot wonder is ook dat ondanks de spanningen Joden uit heel de wereld blijven terugkomen naar het Beloofde Land. Ook al volgens het profetische Woord uit de Bijbel. Ik noem maar één profetie:

“Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houdt niet terug, breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van de einden van de aarde…” (Jesaja 43:5-8).

Zo is het gegaan en gaat het nog steeds. Uit alle uithoeken van de wereld komen Joodse mensen terug naar het Beloofde Land. Alles volgens het profetische Woord.

Gevaarlijk voor Israël. Maar in Psalm 121 staat:'DE BEWAARDER VAN ISRAEL SLUIMERT NOCH SLAAPT'.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Fri, 31 Aug 2018 19:03:32 +0000