Welcome to the Frontpage Homepage van Drs. Jan van Barneveld http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage Sun, 19 Aug 2018 11:43:19 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management nl-nl Een profetische munt http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=362:een-profetische-munt&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=362:een-profetische-munt&catid=33:israel&Itemid=63 Het Tempelinstituut in Jeruzalem maakt allebei voorwerpen die nodig zijn voor diensten in de nieuwe Tempel.

Bijvoorbeeld de ’Tafel voor de Toonbroden’, voorwerpen voor de offerdienst, een altaar voor de reukoffers. Je kunt ze zien op hun website.

De bijlage geeft een afbeelding van een munt die het tempelinstituut heeft uitgegeven.

De keizer achter pr. Trump is de keizer Kores uit de Bijbel. Een beroemde en machtige Perzische keizer. Hij gaf de Joden in ballingschap toestemming om naar Jeruzalem terug te gaan. Hij gaf ze ook opdracht de Tempel te herbouwen. Lees dat in het Bijbelboek Ezra, hoofdstuk 1. De achterkant is een model voor de nieuwe Tempel die gebouwd gaat worden. Shalom JvB]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sat, 14 Jul 2018 15:38:10 +0000
BERICHTJES 4. (Eind juni 2018) http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=361:berichtjes-4&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=361:berichtjes-4&catid=45:overig&Itemid=81 De oorlog met Iran.

De oorlog met Iran is in Syrië al lang in volle gang. Israël voert regelmatig nauwkeurige aanvallen uit op wapenopslagplaatsen, stellingen en zelfs concentraties van troepen van Iran in Syrië

Opvallend is de humanitaire ‘aanval’ op Iran die Israël onlangs is begonnen. Premier Netanyahu heeft een korte video opgenomen waarin hij de bevolking van Iran hulp aanbiedt om “ontelbare levens” te redden. Iran lijdt al jaren onder een zware droogte waardoor grote delen van het land wordt bedreigd en woestijn wordt. Miljoenen Iraniërs moeten uit hun dorpen vertrekken. Israël heeft ook last van droge periodes, maar door hun waterbeheersing geen problemen door die droogteperioden. Netanyahu biedt Iran hun kennis van watertechnologie (druppelirrigatie, ontziltinginstallaties en hergebruik van water) met Iran te delen. Israël heeft een website in het Farsi (de taal van Iran) en Engels ontwikkeld over de watertechnologie en ook onderwijs wordt gegeven. In een groot aantal Afrikaanse landen is Israël al dergelijke waterprojecten begonnen. Met duidelijk succes. Dat doet me denken van wat de profeet Zacharia heeft voorzegd: “Zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK jullie heil geef, een zegen worden”. Ook op medisch gebied verrast Israël de gezondheidszorg regelmatig met belangrijke uitvindingen en innovaties. De ayatollahs vervloeken Israël voortdurend. Israël probeert die vloeken uit te wissen door te zegeningen. Inmiddels heeft Iran het aanbod van Israël fel afgewezen: “Bemoei je met je eigen zaken”; daar kwam de afwijzing op neer. Maar vanuit de bevolking komen veel positieve reacties en sympathiebetuigingen voor Israël en het Joodse volk.

Netanyahu

Premier Netanyahu heeft een lange, pittige reis langs verschillende Europese leiders gemaakt. Hij had maar één onderwerp zei hij tegen de pers: Iran, Iran! Het gevaar van het atoomprogramma van de ayatollahs, niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Het was al duidelijk dat de EU en dus ook veel Europese leiders op veel punten van mening verschillen. Wel zijn ze het eens over dat Iran uit Syrië moet verdwijnen met hun troepen en wapens. Ayatollahs en andere leiders blijven schreeuwen: “Dood aan de Joden, aan Israël en aan de Verenigde Staten”. Maar….Trump komt eraan. Na de doorbraak in de relatie met Noord Korea gaat president Trump zich nu met Iran bezig houden. De bevolking van Iran uit zich niet alleen door demonstraties, maar ook door veel tweets met in allerlei vormen met eenzelfde boodschap: “Wij staan naast Israël”.

Kanselier Sebastiaan

De Oostenrijkse premier Sebatiaan Kurz (31 jaar) bezocht onlangs Israël. Hij ging ook naar “de Muur” in Oud Jeruzalem. Dit is een breuk met de standaard procedure voor Europese leiders die Israël bezoeken. Meestal ‘vermijden’ zij de Joodse wijk in de Oude Stad van Jeruzalem. De EU ziet Oost-Jeruzalem als door Israël gebied. Israël heeft in de Onafhankelijkheidsoorlog Oost-Jeruzalem op Jordanië veroverd en later met het moderne Jeruzalem tot “ongedeelde en eeuwige” hoofdstad van Israël gemaakt. Vandaar dat het zo belangrijk is dat landen hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen. Niet alleen vanuit een politiek standpunt, maar ook vanuit een geestelijk, religieus standpunt. Immers Jeruzalem wordt door Jezus de “Stad van de Grote Koning”, dus van de Messias, genoemd. Het verplaatsen van de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem was (en is voor ons land) dus een eerbetoon aan de “Grote Koning“. De Kanselier Sebastian Kurz was ook in Yad Vashem. Daar sprak hij zijn schaamte uit over wat in de oorlog de Joden in Oostenrijk is aangedaan. ook gaat Oostenrijk zeven moskeeën sluiten en een aantal imams uitwijzen. Zij zouden het verbod van financiering uit het buitenland hebben overtreden. De Turkse premier Erdogan is woedend en dreigde stappen te zullen ondernemen. Een goede beurt van Oostenrijk! Een interessante vraag in dit verband is hoeveel kerken Turkije inmiddels heeft gesloten.

Kinderen naar de moskee

Een nieuw programmapunt voor excursies voor kinderen in het basisonderwijs is een bezoek aan een moskee. Volgens een bericht in de Telegraaf gaat het om zo’n 3000 scholen. Kinderen zijn/worden verplicht om mee te gaan. Ouders hebben niet het recht om hun kinderen thuis te houden. In Duitsland zijn ouders die hun kinderen wilden tegenhouden aan zo’n moskee-excursie gerechtelijk vervolgd. Ze krijgen een pittige boete. Ook in Engeland en België is een dergelijke ontwikkeling gaande. Hugo Bos van “Cultuur onder vuur” roept op tot burgerlijke ongehoorzaam als het in ons land gebeurt. Deze ‘excursie’ is een signaal over de voortgaande Islamisatie van onze samenleving. Erdogan, de kalief van Turkije, heeft de maatregelen zoals hierboven genoemd ook als een signaal’ genoemd. Een teken van de oorlog tussen het Kruis en de ‘Halve Maan’. In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” (7e druk) wordt dieper en ook verhelderend op dit onderwerp ingegaan.

Met een hartelijk shalom jvb

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Tue, 26 Jun 2018 16:51:06 +0000
LEUGENLIPPEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=360:leugenlippen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=360:leugenlippen&catid=14:geestelijk&Itemid=32

SPANNINGEN

Het gevaar van oorlog is voor Israël zo reëel en de spanningen zijn dermate opgelopen dat de Israëlische Knesset besloten heeft aan premier Netanyahu de vrije hand te geven om in overleg met  Avigdor Liberman, de minister van Defensie, meteen toe te slaan als het urgent is. Dus zonder verder overleg oorlog met Iran te beginnen. Begin mei is Netanyahu weer naar Moskou gevlogen voor overleg met Putin. Putin is ‘bondgenoot’ van Iran en van de Griezel van Syrië, Assad. Rusland voorziet die twee gezworen vijanden van Israël van geavanceerde wapensystemen. Waar ook Hezbollah, de ‘knecht van Iran’, graag van profiteert. Hezbollah wil niets liever dan de vernietigende kracht van de meer dan 100.000 raketten die in Zuid-Libanon zijn opgeslagen, op Israël loslaten. In Syrië is de oorlog met Iran al lang aan de gang. Als vergelding van elke beschieting van Iran vernietigt de Israëlische luchtmacht een paar militaire basissen van Iran in Syrië. Dat escaleert in een angstig tempo.

Spannende dagen

In de maand mei zijn er een paar opmerkelijke data:

Zondag 13 mei loopt de eerste termijn van het atoomverdrag van de Westerse mogendheden met Iran af. De VS heeft zich al teruggetrokken en de oude sancties tegen Iran weer van kracht gemaakt. Frankrijk en Duitsland beweren dat Iran zich braaf aan de voorwaarden van het verdrag heeft gehouden. Gaan de ayatollahs hun tanden laten zien aan Israël en de VS?

Er komen nog een paar spannende dagen:

Maandag 14 mei is het in Israël “Jeruzalemdag”. Iran houdt dan een Al-Quds dag. In Teheran houden fanatieke Moslims dan felle demonstraties. Dinsdag 15 mei, de ‘verjaardag’, Israël 70 jaar. Tegelijk wordt de ambassade van de VS in Jeruzalem geopend. Twee gebeurtenissen die Palestijnen tot grote woede zullen opzwepen. De VS heeft al een delegatie van 250 mensen gestuurd. Hamas heeft gedreigd met duizenden burgers massaal Israël binnen te vallen. Een bloedbad wordt gevreesd. Woensdag 16 mei ‘vieren’ Palestijnen hun beruchte Naqba (ramp of catastrofe) dag. De stichting van de staat Israël is voor hen een ramp. Commentaar: Behalve voor de Arabieren in Israël die blij zijn dat ze in Israël wonen. En andere Arabieren onder de Palestijnse Autoriteit in de Westbank, die liever onder Israël gewoon hun werk willen doen. Donderdag 17 mei begin van de Ramadan, de vastenmaand voor Moslims. Die vaak met opstootjes en ander geweld gepaard gaan. De bom voor Allah

Iran, het oude Perzië, heet in de Bijbel Elam. In de Bijbel staat een interessante profetie over Elam: “Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en Ik verstrooi hen; … Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn” (Jeremia 49:35-38). Een paar opmerkingen:

“De boog van Elam”. De Elamieten waren eeuwen geleden beroemde boogschutters. Deze uitdrukking staat nu voor het leger van Iran, voor de Revolutionaire Garde. Dat wordt dus machteloos gemaakt, gebroken. “De zenuw van hun kracht”. Deze geheimzinnige uitdrukking wordt door elke vertaler anders vertaald. Bijvoorbeeld “de keur van hun gevechtskracht” (HSV). Diverse Engelse vertalingen: “De steunpilaar van hun kracht”. Dat kan in onze tijd “de bom voor Allah” zijn. Die wordt dus gebroken, onklaar gemaakt.

Jammer voor het volk van Iran, afstammelingen van de oude Perzen, die zuchten onder het bewind van de harde Islamitische leiders, de Ayatollahs.

De drie M’s van de EU

Het was grappig te zien hoe de machthebbers van de EU reageerden op de opzienbarende inbraak van de Mossad in een opslagloods in Teheran, waar ze een grote hoeveelheid geheim materiaal buit maakten. Keihard bewijsmateriaal van het feit dat Iran gelogen heeft en zich niet gehouden heeft aan de voorwaarden van het atoomverdrag dat werd gesloten met de Westerse landen. De drie ‘grote M’s’ van de EU, de dames Merkel en Mogherini en dhr. Macron. Ze vonden het ‘niets bijzonders’ wat de Mossad gedaan had. “Zij wisten dat allang”. Vier conclusies:

Hun houding bewijst weer eens hoever de leiding van de EU, hoever ‘Brussel’ weggezonken is in het Islamitische netwerk. Eurabië staat voor onze deuren. De Moslim Wereld Liga eist een verbod op kritiek op de Islam in Europa. Het maakt voor hen niet uit of Iran een A-bom produceert. De waarheid speelt geen rol in het denken en regeren van de Brusselse kliek. De Westerse wereld is verdeeld. Aan de ene kant de VS met Israël. De andere kant is de gammele en gevaarlijke EU die, samen met de Paus, aanleunt tegen de Moslimwereld.

Griezelig allemaal.

Nog meer spanning

Donderdagochtend (10 mei) heeft Iran 20 raketten op de Golan (Israël) afgevuurd. Israël reageerde met, volgens de Russen, met 28 vliegtuigen die ongeveer 60 raketten op doelen van Iran in Syrië, waardoor de militaire infrastructuur van Iran in Syrië zo goed als vernietigd is. Minister Avigdor Liberman reageerde op vragen dat “Vrede in het Midden Oosten pas kan komen als de Messias komt”. Overigens is Rusland gewaarschuwd voordat de tegenaanval van Israël Iran en Syrië trof.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 10 May 2018 23:34:25 +0000
Mijn herstel http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=359:mijn-herstel&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=359:mijn-herstel&catid=45:overig&Itemid=81

 

 

 

 

 

 

Veel bezoekers van deze site hebben een bemoedigende mail gestuurd i.v.m. mijn zware operatie. Dat heeft me goed gedaan. Bedankt. Het herstel gaat ook goed vooruit.]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 10 May 2018 19:13:55 +0000
70 JAAR ISRAEL http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=358:70-jaar-israel&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=358:70-jaar-israel&catid=33:israel&Itemid=63

 

Hartelijk gefeliciteerd Israël met jullie 70e verjaardag. Het waren 70 jaren vol spanningen, vooruitgang, zegen en ook profetische duiding. Moge de Eeuwige jullie verder leiden en beschermen op Zijn wegen. ]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 10 May 2018 18:58:02 +0000
De Sneltrein naar het Koninkrijk http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=357:de-sneltrein-naar-het-koninkrijk&catid=18:profetie&Itemid=34 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=357:de-sneltrein-naar-het-koninkrijk&catid=18:profetie&Itemid=34

Voordat ik voor een pittige operatie naar het ziekenhuis moet even nog wat nieuws.

Allereerst bedankt voor jullie geduld en af en toe even op deze site kijkt. Het gaat wel erg snel. Opvallend is dat bij veel gebeurtenissen en ontwikkelingen bepaalde Bijbelse profetieën heel actueel blijken te zijn. Ik denk dat dit feit is een aanwijzing dat ook de woorden waarmee èn Johannes de Doper èn Jezus hun korte prediking begonnen nu wel zeer actueel zijn. Ik citeer: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Een en ander ontwikkelt zich volgens profetische patronen: De Hand van de HEER!

De volgende onderwerpen volgen:

Trump op weg naar de rol van Cyrus de Grote 30.000 Arabische mensen nemen deel aan een levensgevaarlijke mars Kroonprins Mohammed bin-Salman 1. TRUMP op weg naar CYRUS de GROTE

Het was een van de grote verrassingen van 2016 dat Donald Trump de presidentsverkiezing won van Hillary Clinton.Woedend waren de Democraten en vooral de linkse strijders van de Nieuwe Wereld Orde. Zij hebben letterlijk alles ‘uit de kast gehaald’ om het Trump moeilijk te maken en zelfs om hem af te zetten. In Israël is men blij met Trump. Hij wordt zelfs vergeleken met de beroemde Perzische vorst Kores, die herhaaldelijk positief genoemd wordt in de Bijbelboeken Ezra en Jesaja. Tijdens de verkiezingscampagne had hij luid en duidelijk van de podia verkondigd dat hij achter Israël staat en de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verplaatsen. Dus Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen.

Wie was die Cyrus de Grote?

Cyrus de Grote (550-529 vChr.) was de stichter van het enorme Perzische wereldrijk.  Hij was een sterke, goede regeerder. In de Bijbel wordt hij Kores genoemd. De profeet Jesaja had ruim zo’n 150 jaar voor zijn regering hem al aangekondigd. Kores wordt door de HEER genoemd: ’Mijn herder’ en ‘Mijn gezalfde’. Kores moedigde in het eerste jaar van zijn regering de Joden, die door Nebukadnezar in ballingschap gevoerd waren, terug te keren en de Tempel te herbouwen. Hij gaf ze door de Babyloniërs geroofde tempelschatten mee (Lees Ezra 1:1-4). Hij financierde ook een deel van de tempeldiensten. Hij was goed voor het Joodse volk en werd dus gezegend. Onder zijn bewind groeide het grote Medo-Perzische rijk. De geschiedenis is mild over hem. Wil Trump zegen ontvangen zal hij de weg van Kores moeten gaan: Zegen Israël. Zijn eerste stap was het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Andere stappen werden en worden in de VN gezet. Trump probeert via zijn vertegenwoordiger bij de VN, Niki Haley een einde te maken aan de onophoudelijke anti-Israël resoluties en veroordelingen van Israël. Een ander positief resultaat is de grote toename van bouwactiviteiten in Judea en Samaria. Waar de zogenaamde Joodse “kolonisten” wonen. Geruchten en voorstellen betreffende annexatieplannen van die zogenaamde “bezette gebieden” krijgen steeds meer de vorm van concrete plannen. Dat zou een zegen kunnen worden, ook voor de Arabieren die daar wonen. Dat is allemaal voorspel van profetische gebeurtenissen. Immers Jeruzalem is de ‘Stad van de grote Koning’ zegt Jezus in de beroemde Bergrede (Mat.5:35). Ook moet de stam Efraïm met de stammen die daarbij horen nog terugkomen. Die gaan zich vestigen in de bergen van Judea, het hartland van Israël. Dat moet dus gewoon bij Israël horen. Volgens de profetieën. In mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” worden veel van die profetieën diepgaand behandeld.

2.  Levensgevaarlijke demonstraties

“De Mars van de Terugkeer” noemt Hamas deze ‘vredesmars’ die men beter de ‘Mars van agressie’ had kunnen noemen. Hamas heeft zo’n 30.000 mensen bijeengehaald om hun (Hamas) haat tegen Israël zonder zelf risico te lopen bot te vieren. De eerste explosie, pogingen de veiligheidsmuur omver te halen of/en Israël te penetreren. Naast het leger (IDF) heeft Israël 100 scherpschutters langs de grens gezet. Helaas waren er al 25  doden te betreuren. De VN en veel landen, organisaties en groepen waren er als de kippen bij om door protesten, resoluties, afkeurende verklaringen hun vijandige houding tegenover Israël vorm te geven. Een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN is door een veto van de VS  geblokkeerd. Deze demonstratie zal tot vlak na de Onafhankelijkheidsdag van Israël, tot de 15e  mei, duren. Het is een griezelig angstige zaak, want als Hamas de situatie wil laten escaleren kan dat uitlopen op een groter, gewapend conflict. Dat kan weer uitlopen op een confrontatie tussen plaatselijke grootmachten zoals Turkije, Iran en Saoedi-Arabië. En dan gaan Rusland en de VS zich ermee bemoeien. Hamas wordt door de ayatollas van Iran van wapens, geld en andere steun aangestuurd.    Het is een buitengewoon gevaarlijke situatie. Veel wijsheid wordt gevraagd van premier Netanyahu, zijn collega’s en de Israëlische legerleiding.Ook in het Noorden van Israël dreigt de Hezbollah (ook al een ‘voorhoede’  van Iran!) met zijn 150.000+ raketten. Het zou mij niet verbazen als Israël besluit tot preëmptieve aanval op de atoominstallaties van Iran. De nederlaag van Iran vinden we terug in de profetie van Jeremia (49:39 ev.). Iran heet in de Bijbel Elam en was het centrum van het oude Perzische wereldrijk.

3. Kroonprins Mohammed bin-Salman (MBS)

De zeer vijandige houding en felle haat tegenover Israël van Saoedi-Arabië was vanaf het begin van de moderne staat Israël een vast gegeven. Saoedi-Arabië was en is het hoofd van de Soennitische Moslims. Zij beheren de heilige plaatsen van de Islam in Mekka en Medina. Zij financierden oorlogen en terrorisme tegen Israël. Toen de agressieve houding van Iran, leider van de Shiïetische Moslims, tegenover Saoedië-Arabië steeds sterker en dreigender werd nam Saoedi-Arabië een wat gematigder houding tegenover Israël aan. Immers het gezegde “de vijand van mijn vijand is mijn vriend”. Voorzichtig zocht Saoedi-Arabië toenadering tot Israël. In de hoop dat als Iran Saoedi-Arabië zou aanvallen zij steun en hulp van Israël zou krijgen. Veel deskundigen keken sceptisch aan tegen deze verandering. “Reken maar”, zeiden of dachten ze, “als de dreiging van Iran over is verdwijnt daarmee de toenadering van Saoedi-Arabië”. Toen kwam de kroonprins, de zoon van de bejaarde koning Salman, vol in de schijnwerpers van de internationale pers en politiek te staan. Mohammed-bin-Salman (MBS wordt hij genoemd) maakte een paar opmerkingen over Israël die een paar jaar geleden als “beledigen van de Koran in een moskee” beschouwd zouden worden. MBS heeft herhaaldelijk en openlijk het bestaansrecht van Israël erkend. “Palestijnen en Israëliërs hebben recht op een eigen staat” heeft hij vaak en openbaar betoogd. Bovendien vindt hij “Zionisme” een legitieme zaak. Saoedi-Arabië is druk en voorzichtig bezig met hervormingen. Ook met normaliseren van de betrekkingen tussen Israël en zijn land. Wat wil MBS? Bedriegt hij Israël en de VS? Of is hij een oprechte vredestichter? Sommigen denken dat hij vrede in het Midden-Oosten zal brengen en zo een weg baant naar meer vrede op aarde. Zij zien in hem een “ruiter op het witte paard”. U vindt dat ‘witte paard’ in Openbaring 6. De verzegelde boekrol waarin de laatste jaren van de eindtijd beschreven wordt, is geopend. Het eerste zegel is geopend en er komt een wit paard. Wit als symbool van vrede. Volgens diverse uitleggers is dat de antichrist die losgelaten wordt en een (valse) vrede op aarde brengt. Mogelijk is dat MBS?. We zullen goed opletten. Wel is duidelijk dat het “Koninkrijk van de hemel” onderweg is:  DE KONING KOMT!

Jan van Barneveld

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sun, 08 Apr 2018 01:27:42 +0000
GEVAARLIJKE WERELDEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=356:gevaarlijke-werelden&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=356:gevaarlijke-werelden&catid=33:israel&Itemid=63 Hamas roept hard dat zeer binnenkort een aanval van Israël verwacht wordt. Het Arabische nieuwsblad in Londen, Al Hayat, noemt zelfs een kans van 95% dat het binnen enkele dagen

tot een uitbarsting komt. Premier Netanyahu merkte kort en nuchter op dat Israël niet in oorlog geïnteresseerd is maar zichzelf wel zal verdedigen. Nep nieuws? Om interne spanningen te verbergen? Om escalatie op te voeren? Israël blijft waakzaam. Moet zich op vijf fronten verdedigen. Opvallend is dat de geheime dienst in Israël veel terreuraanslagen weet te verhinderen. Zelfs in Europa worden geheime diensten regelmatig door de Israëli’s, de Shin Beth gewaarschuwd.

Annexatie?

Minister Zeev Elkin verwijt premier Netanyahu dat hij de uitvoering van de onlangs aangenomen wet over de soevereiniteit over Judea en Samaria opzettelijk vertraagt. Hij hoopt Netanyahu te kunnen overtuigen dat hij de VS moet overtuigen (die wet niet tegen te houden). Het gaat dus over het annexeren van de nederzettingen in Judea en Samaria.Het Centrale Comité van de regerende Likud partij heeft zich al unaniem achter deze wet opgesteld. De VS schijnt “rustig aan, Israël” gezegd te hebben.

Aandacht

De aandacht van de wereld wordt steeds meer op Israël gericht. Dit geldt op veel gebieden. Economisch is Israël een grootmacht. Jammer dat zoveel geld in defensie moet worden gestoken waardoor bijvoorbeeld armoedebestrijding niet de aandacht krijgt die het, ook vanuit de Bijbel gezien, nodig is. Het leger van Israël, IDF, is sterk en gevreesd door vijanden. De raketafweersystemen (De IJzeren koepel en Davids Slinger) zijn niet alleen bekend, maar ook gewild door veel Ministeries van Defensie.Spanningen met Iran en ook met Turkije naderen een kookpunt. Deze landen werken hard en hardvochtig om vaste grond in Syrië te krijgen. Israël waakt erover dat zij niet te dichtbij hun grens komen. Allemaal uiterst gevaarlijke zaken. Niet alleen voor het Midden-Oosten, maar omdat Rusland en de VS erbij betrokken zijn voor heel de wereld. Het dreigende woordje WO III valt steeds meer.

De ongebonden landen

Interessant is de diplomatieke winst van Israël in Afrika beneden de Sahara. Premier Netanyahu heeft met veel Afrikaanse landen goede betrekkingen aangeknoopt. Belangrijk is de hulp die Israël die landen biedt op landbouwkundig gebied, op het vruchtbaar maken van grote ‘woeste’ gebieden en op het gebied van toepasbare technische innovaties. Ook grote landen, zoals India en China, zoeken toenadering tot Israël. Israël vraagt wel wat terug: Diplomatieke steun. Dat het blok “ongebonden landen” niet meer als één het grote blok Moslimlanden steunt, maar gewoon, redelijk en vrij stemt in de reusachtige, internationale koepelorganisaties waardoor elke anti-Israël resolutie, hoe dwaas ook, automatische een enorme meerderheid krijgt. Er komt een tijd dat de volgende profetie werkelijkheid wordt:“Zoals jullie onder de volken een vloek bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie doordat IK u heil schenk, een zegen worden” (Zacharia 8:13). Die handreikingen van Israël naar de ‘ongebonden landen’ zijn een soort voorvervulling deze profetie van Zacharia. Veel andere profetieën zijn al uitgekomen. Profetie is echt geen nep-nieuws.De diplomatieke oorlog tegen Israël is minder fel geworden; de activiteiten van de Palestijnen halen weinig uit.

Jeruzalem en de Gebieden

Israël bouwt ‘naar hartenlust’ in en rond de nederzettingen in Judea en Samaria. Dat was ook hard nodig. Jarenlang werd bouwen in “de gebieden” door de internationale gemeenschap en ook door de VS, onmogelijk gemaakt. De VN had het echt druk om anti-Israël resoluties samen te stellen en aan te nemen. Nu maakt Israël voorzichtig plannen om bijvoorbeeld gebied C van wat men tot het Palestijnse gebied rekent en waar verreweg de meeste Joodse mensen wonen te annexeren (zie het stuk Annexatie? In dit artikel. Dat is een goede zaak. Judea en Samaria, ook wel de “Bergen van Israël genoemd, hoort bij het gebied dat volgens de Balfour verklaring en volgend de Bijbel bij Israël zou horen. Jordanië was en is voor hen die zich nu “Palestijnen” noemen.Rondom en in Jeruzalem gebeurt er van alles. Veel landen zijn van plan hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Jeruzalem blijkt ook nu weer heel belangrijk te zijn en nog belangrijker te worden.

We bespreken kort een zeer interessante ontwikkeling. Pr. Erdogan van Turkije en Paus Franciscus van Rome zijn ‘van nature’ vijanden. Rome en de Islam strijden al sinds het overlijden van Mohammed (632 na Chr.) om de wereldmacht. Dus al bijna 14 eeuwen. Wij maken nu de derde overval van de Islam op Europa mee. De eerste overval werd door Karel Martel (de kleinzoon van Karel de Grote) in 722 bij Poitiers (Frankrijk) afgeslagen. De tweede aanval kwam vanuit Turkije, van het Turks-Ottomaanse Kalifaat. Dit grote leger Islamieten belegerde in 1683 Wenen. Heel dichtbij dus! Dat was de toegangspoort tot Rome. Frankrijk was te beroerd Wenen te ontzetten. Dat deed de Poolse vorst Jan Sobieski. Zo werden we gered voor de tweede keer van het juk van een Moslim overheersing. Een groot deel van Oost-Europa zuchtte al eeuwen onder dat juk. Ik geef u heel kort een stuk geschiedenis opdat u begrijpt waar het vandaag om gaat. Nu de derde overval van de Islam. Die begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Met de massale immigratie van Islamitische gastarbeiders. Al gauw zagen imams, maar ook islamitische politieke leiders hier een gouden kans om de oude opdracht van Mohammed te gehoorzamen. Een Moslim jurist merkte toen op dat “De bezetting van het Westen zal zonder oorlog, maar rustig door infiltratie en onderwerping plaatsvinden”. Erdogan zag al snel mogelijkheden en beschouwde de gastarbeiders en hun gezinnen als een ondergronds leger dat Europa zou veroveren.

De olie bleek in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ook een machtig wapen voor de Islamitische olielanden. In ruil voor olie zou de EEG (voorloper van de EU) de steun aan Israël verminderen en de Arabische Liga invloed geven op politieke zaken in EU landen. Om het verhaal niet te lang te maken wijs ik alleen nog op de verregaande islamisering van de westerse samenlevingen.          Nu even aandacht voor de Paus die de ‘Plaatsvervanger van Christus’ wordt genoemd en de Islam die de wereld in de ban van de Sharia, dus onder de Islam, wil brengen. Deze twee belangrijke vertegenwoordigers, de Paus van de Christenheid en Erdogan van de Islam, hebben een kleine 14 eeuwen strijd voorlopig afgesloten. Jeruzalem brengt deze religieuze en politieke grootmachten bij elkaar. De 4e februari was Erdogan op bezoek in het Vaticaan. De vlaggen van Turkije en van het Vaticaan wapperden boven het Vaticaan terwijl deze heren werkten aan een agenda over de maatregelen die de RK kerk en de Islam tegen het besluit van Pr. Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen samen kunnen nemen. Erdogan had al eerder het OIC (Organisatie van Islamitische Landen) bijeengeroepen om deze toestand te bespreken. De OIC heeft Jeruzalem al verklaard dat Oost-Jeruzalem “de hoofdstad van de Staat Palestina” is. We zien hier een stuk opstand tegen de Almachtige, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob (Israël). Jeruzalem is inderdaad “een steen die alle naties moeten heffen” (Zacharia 12:3). Alle volken worden nu met Jeruzalem en Israël geconfronteerd. Nog een profetie kan elk moment vervuld worden:“Op die dag zal het gebeuren dat IK alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen“ (Zacharia 12:9)   We leven in een ‘Gevaarlijke Wereld’! Met deze regering loopt het helaas ook met ons land verkeerd af.

Nederland in de EU

De derde overval van de Islam heeft het Westen, hebben wij, al verloren. De EU is vastbesloten nog meer migranten toe te laten. Op enkele moedige Oost-Europese EU-landen na, gaan al de regeringen met ‘Brussel’ mee. De regerende elites van Europa hebben ons aan de Islam overgeleverd. Berichten over problemen met migranten en  tegenstand en zelfs weerzin van de bevolking tegen nog meer migranten worden door de autoriteiten genegeerd. De burger krijgt alleen vlak voor verkiezingen aandacht. Intussen dringt de Islam steeds verder op. Ook het vacuüm door het falen van ons, christenen, wordt gretig door de Islam opgevuld. Ook deze overval van de Islam maakt ons land een gevaarlijk land. Ik een volgend artikel hoop ik hierop in te gaan. Want er is hoop.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sat, 10 Feb 2018 12:09:53 +0000
BERICHTJES 3. (Eind november 2017) http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=355:berichtjes-3-eind-november-2017&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=355:berichtjes-3-eind-november-2017&catid=45:overig&Itemid=81 Het is niet makkelijk om over Israël en het Midden-Oosten te schrijven. De situatie is net zo veranderlijk als het weer in ons land. De grootste vijand van Israël was Saoedi-Arabië. Nu lijkt deze leider van de soennitische Moslims en waker over de belangrijkste Moslim heiligdommen in Mekka en Medina wel een moslimzionist. Hoelang nog? Wat komt eerst? Een aanval van Iran op Saoedi-

Arabië of gaat Israël het opdringende Iran in Syrië met precieze bombardementen tegenhouden? Pakt Israël meteen de atoominstallaties en raketfabrieken in Iran aan? Grijpt Rusland dan in? Zal Trump proberen zijn “to make America great again” door de hoofdrol in het Midden-Oosten terug te winnen? Voordat we weer eens naar Israël en het Midden-Oosten gaan even iets over ons “democratische Westen”.

Democratie

De OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) onderzoekt regelmatig het welzijnsbevinden en de meningen van het publiek in meer dan 30 landen. In de meeste landen, die zich democratisch noemen heeft ‘het volk’ de idee dat “de politiek” niet naar hen luistert. Behalve vlak voor verkiezingen. De kloven tussen arm en rijk, politiek en ambtenarij plus burgers, tussen links en rechts (wat die termen ook mogen betekenen) en tussen oud en jong worden groter. Wat ‘het volk’ wil, interesseert de overheid niet of nauwelijks. Zelfs een niet-bindend referendum willen onze politieke leiders niet. Onze eigen overheid beloofde voor de verkiezingen een flinke lastenverlichting. Die toezegging is voor het bedrijfsleven en hun aandeelhouders wel nagekomen. Maar voor ons wordt het lage tarief van de BTW van 6% naar 9% verhoogd. Dus juist de prijzen van basisbehoeften van de burger. Water, gas, voeding en elektriciteit worden duurder. De verhoging van de zgn. ‘eigen bijdrage’ bij de zorg is op het nippetje tegengehouden. Maar door duurdere geneesmiddelen en andere verhogingen wordt de zorg toch duurder volgend jaar. “Geen zorg” reageerde een buur. “Zolang we nog genoeg over hebben om met vakantie naar Egypte te gaan hoeven we niet te mopperen”. Zo denkt men! Maar er is meer:De EU eist dat we meer migranten zullen opnemen. Nog 1750 extra migranten hoorden we eind november. Tegen de wil van een deel van Duitsers, Fransen, Nederlanders etc. komen ze toch. De overdracht van allerlei bevoegdheden naar Brussel zal, tot grote ergernis van een grootdeel van de bevolking toenemen. We zullen steeds vaker horen: “Dat kan niet vanwege de regelgeving uit Brussel”. De Imams kijken glimlachend toe en wachten nog een paar jaar tot ze de failliete boel van de EU kunnen overnemen. De EU, het “Beest in Brussel” wordt dan Eurabië. Oplettende Bijbelstudenten zullen dan (tot hun schrik) opmerken dat Eurabië veel meer lijkt op het “Herstelde Romeinse Rijk” dan de huidige EU. We zullen het wel merken. Israël as voorbeeld: “Eerst de Jood, maar ook de Griek” zei de apostel Paulus meer dan 19 eeuwen al. Wat Israël overkomt, zal ook over ons komen. Het lijkt erop alsof Israël het enige democratische land ter wereld gaat worden.

Onwaarschijnlijke vriendschap

Zeer opvallend is de toenadering van de soennitische Arabieren, Koeweit en Saoedi-Arabië, tot Israël. Geen kwaad woord meer over de staat Israël. Een vredesverdrag, erkenning, geld, normalisatie van de betrekkingen niets is teveel om de steun van Israël te verwerven. Terwijl vanaf de stichting van de staat Israël die landen de meest felle vijanden van de Joodse staat waren. Wat is er aan de hand? Hebben vrome Moslims enkele positieve verzen over Israël in de Koran gevonden? Die zijn er zeker. Lees bijvoorbeeld Sura 7:137: “Wij (Allah) gaven aan het volk (Israël) het oosten en het westen van de aarde (de west- en de oostbank van de Jordaan) dat Wij gezegend hadden….en wij verdelgden wat Fir’arun (Farao) en zijn volk hadden gedaan”. Dit is m.i. een onwaarschijnlijke verklaring. Waarschijnlijk geldt het bekende gezegde: “Mijn vijand is ook uw vijand. Dus u bent mijn vriend”. De vraag hierbij is hoe lang dit gezegde stand houdt. Het is een feit dat de soennitische Arabieren momenteel bang zijn voor de Shi’itische Perzen in Iran en Irak. Sinds de dood van Mohammed zijn ze gezworen vijanden en zijn er vreselijke oorlogen tussen die twee groepen geweest. Oorlog nog dit jaar of volgend voorjaar? Deskundige waarnemers zijn ervan overtuigd dat er oorlog komt. Ook Israëlische militaire deskundigen verwachten oorlog. Premier Netanyahu heeft Trump en Putin gewaarschuwd en waarschijnlijk gemeld wat Israël kan en gaat doen als Iran zijn militaire aanwezigheid in Syrië te dichtbij de grenzen van Israël opbouwt.

Verraad

Zodra de dreiging van Iran overgewaaid is zal Saoedi-Arabië Israël laten vallen. Lt. Kolonel  Mordechai Kedar vooraanstaand specialist betreffende de nationale veiligheid, waarschuwde voorzichtig te zijn met verbonden te sluiten met soennitisch Arabische landen. Hij wijst erop dat de Westerse wereld de Koerden (weer eens) in de steek hebben gelaten. Het waren Koerden die de westerse alliantie zeer actief steunden in de strijd tegen de IS terroristen. Het zijn de westerse landen die nu de Koerden laten vallen. “De Koerden streden tegen ISIS, offerden soldaten en burgers. Toen ze niet nuttig meer geacht werden, werden ze ‘voor de wolven gegooid’ merkte Kedar op. Verraad hoort nu eenmaal bij de politiek. De eindtijd zal vol verraad zijn. Op het persoonlijke vlak, lees Matteús 10:21. Jesaja 21:2 verhaalt over een “Verrader die verraderlijk handelt”. Zelfs Elam, Arabië, wordt genoemd. Vooral in de eindtijd (Jes.24:16b). In Klaagliederen 1:2 en 19  klaagt Israël dat alle vrienden hen hebben verlaten. Maar de Eeuwige, de God van Israël zal Zijn volk dat Hij bijeen gebracht heeft en nog steeds terugbrengt uit alle landen van de wereld, niet verlaten.

Gematigde Islam

De uiterst Israël- vriendelijke woorden van kroonprins Mohammed bin-Salman van Saoedi-Arabië zouden een jaar geleden tot een fatwa hebben geleid. Nu zijn er nog meer tekens van voortuitgang. Vooral in de landen rond de Middellandse Zee. In Marokko werd de boerka in de ban gedaan. In Tunesië zijn matigende wetten aangenomen. In Algerije is de gezichtssluier in het onderwijs verboden. Zo is er nog meer. “Tekenen van voortuitgang” roepen kenners van de Islam. Is dit zo positief? Voor veel vrouwen in Islamlanden zeker wel. Maar zo worden er grote stappen gezet naar Eurabië. De failliete boel van de EU kan door de “gematigde Islam” makkelijker overgenomen worden dan bijvoorbeeld de keiharde weg die Erdogan van Turkije gaat in de richting van een Hersteld Turks-Ottomaans kalifaat.

Wat cijfers

Het Israëlische dagblad, Israël Hayom, Israël Vandaag, heeft onlangs 426 Israëlische Arabieren van boven de 18 jaar laten ondervragen. De cijfers zijn erg interessant en zijn een voorbeeld voor de zogenaamde Palestijnse Arabieren. Ik geef u wat van die cijfers door:

73% hebben het gevoel dat ze ‘erbij horen’ in de Joodse  Staat. 46% noemt zich Israëlische Arabieren, 42% Palestijnse Arabieren, 3% Israël’is. 82% wil niet onder een Palestijnse regering. 18% Wil dat wel. 65% is niet religieus en 35% is dat wel. 73% denkt dat het conflict over land gaat en 19% vindt dat het een religieus conflict is.

Dit onderzoek bevestigt dat de Arabieren die de Israëlische nationaliteit hebben, zich aardig thuis voelen in deze Joodse staat.

Nog twee berichtjes

1. NibiruDe sterke toename van aardschokken, vooral in de VS, is een oorzaak dat de roep “Nibiru komt eraan” weer gehoord wordt. Vooral de erupties van de vulkaan Agung in Bali en door seismologen voorziene nieuwe uitbarstingen van berg Anung en in de VS worden, volgens Nibiru-gelovigen, veroorzaakt door zwaartekrachtgolven van die geheimzinnige planeet. Bijbelkenners wijzen op Openbaring 8: De bazuin gerichten. Bij het blazen van de 2e bazuin valt er een “grote berg, brandend van vuur in de zee”. Als de derde engel zijn bazuin blaast “valt er een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel”. Grote rampen zijn het gevolg. Verschillende data van het neerstorten van Nibiru zijn al voorbijgegaan. Maar wat in de Schrift geschreven zal een keer gebeuren. Rabbijn Yuval Ovadia zegt: “We zien al gevolgen van Nibiru, in Bali en over heel de wereld. Bijvoorbeeld de opwarming van de aarde en het feit dat het aantal aardbevingen steeds meer toeneemt”. Hoe dan ook, we staan op het punt dat het eindtijdboek Openbaring in vervulling gaat. Jezus waarschuwt ons ook voor die vreselijke eindtijd. Hij wijst ook een weg om te ontkomen aan: “Waakt altijd en bidt dat je in staat gesteld mag worden aan alles wat gaat gebeuren en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21:36). Bij Jezus vinden we vrede, veiligheid en liefde.

2. Israël en AfrikaDe afgelopen anderhalve maand heeft premier Netanyahu drie uitvoerige bezoeken aan Afrikaanse landen afgelegd. Eind november was hij in Kigali de hoofdstad van Roeanda. Israël zal in Kigali een ambassade openen. In augustus hebben twee landen met een Moslim meerderheid, Guinea en Senegal, hun ambassadeurs naar Israël gestuurd. Met verschillende Afrikaanse landen zijn of worden er grote projecten opgezet om land vruchtbaar te maken, de voedselproductie te verbeteren en andere ontwikkelingsprojecten op te zetten. “Het is goed voor jullie, het is goed voor ons en het is goed voor Afrika” zei Netanyahu. Een voorvervulling van wat staat in Zacharia 8:13 “Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest zijn, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, een zegen worden”.

Dit was het weer voorlopig. Moge de HERE, de God van Israël u zegenen.JvB]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Fri, 01 Dec 2017 22:10:20 +0000
HET VOORLAATSTE VREDESPLAN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:het-voorlaatste-vredesplan&catid=18:profetie&Itemid=34 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:het-voorlaatste-vredesplan&catid=18:profetie&Itemid=34

 

VERVLOGEN HOOP

Het begon allemaal zo mooi. Mooi voor Israël, mooi voor velen die vol verwachting uitzien naar de vervulling van verschillende Bijbelse profetieën en mooi voor het Amerika van Trump. Tijdens de verkiezingscampagne vlogen vrienden en vijanden van Israël de beloften van Trump om de oren. Kenners van geschiedenis van Israël dachten meteen aan de beroemde Perzische koning Kores (Cyrus 559-529) die in het begin van zijn regering over het Medo Perzische wereldrijk de volgende oproep in zijn koninkrijk liet circuleren: “Hij (de HERE) heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem”. Dus herstel van de door Nebukadnezar verwoeste tempel van Salomo! Verder wekte hij Joden in zijn rijk op om terug te keren naar hun land. Kores gaf de terugkerende groep Joden zelfs de geroofde tempelschatten mee. U leest deze geschiedenis in de boeken Ezra en Nehemia van de Bijbel.Toen Donald Trump onverwachts gekozen werd als president van het machtigste land van de wereld waren de verwachtingen hoog gespannen. Zou Trump de “Kores van deze eeuw” worden?  De door God gekozen wereldleider die meewerkt aan het herstel van Israël? Zijn eerste test betrof de beloofde verplaatsing van de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem. Een eerbetoon van de komende Koning van Israël, aan de Messias. Volgens een wet uit 1995 moest dat gebeuren. Volgens een andere wet kon dat besluit door de President telkens voor een half jaar opgeschort worden. Dat is tot grote teleurstelling van velen gebeurd. De tweede termijn van een half jaar is nu bijna voorbij. Trump staat weer voor de keuze: Doen wat hij heeft beloofd of weer opschorten. Trump heeft al gezegd dat hij de verplaatsing van de ambassade laat afhangen van zijn “ultieme vredesplan” waar zijn team, dat bestaat uit zijn schoonzoon Jared Kuzner, zijn hoofdadviseur Jason Greenblatt, Dina Powell ook een adviseur en een paar anderen in diep geheim aan werken.Maar intussen gebeurde er meer. Israël begon weer te bouwen in Judea en Samaria. Aanvankelijk onder stilzwijgende goedkeuring van Trump. In Oost-Jeruzalem 1.300 woningen. Hier nog eens 1.000 woningen en daar 2.600 woningen voor de nederzettingen in Judea en Samaria. Wetten vlogen door de Knesset. Bijvoorbeeld de Groter-Jeruzalemwet waarbij veel dorpen rond Jeruzalem bij Jeruzalem gingen horen. Jeruzalem zou daardoor meer dan een miljoen inwoners krijgen. Ik noem alleen Ma’ale Adumim, een prachtige voorstad van Jeruzalem en Gush Etzion een historisch plek uit de onafhankelijkheidsoorlog van 1948/1949. Dan was er de legalisatiewet over het legaliseren van veel nederzettingen. En de Amonawet. Maar President Trump had andere, grootse plannen. Een allesomvattend ‘vredesplan’. Hij zette dus Premier Netanyahu (dus Israël) onder druk en die bouwplannen zijn het magazijn van de oude ‘vredeplannen’ gezet. Terwijl bijna iedereen het eens was dat de ‘tweestatenoplossing’ dood was en onderhandelingen daarover weinig zin hadden. Jared Kuzner, Trumps schoonzoon en onderhandelaar, had al opgemerkt dat het vredesproces een mislukking was. Intussen merkten oplettende Midden-Oosten commentatoren op dat Trump in feite in het spoor van de presidenten Obama, Carter, Clinton en Bush Jr. bezig was. Zij waren allemaal mislukt. President Trump rent dus op een gevaarlijk dood spoor.

WAARSCHUWINGEN

Alle Amerikaanse presidenten die vrede tussen de ’Palestijnen’ en Israël wilden forceren door bijvoorbeeld gevaarlijke concessies van Israël te eisen hebben gefaald. Telkens als er druk op Israël werd uitgeoefend kwam er een ramp over de VS. Trump kan hierover meepraten. Maar hij luistert niet en begrijpt het niet. Denk aan de serie verwoestende orkanen die over de VS (en het Caraïbisch gebied) kwamen. Denk aan de vreselijke branden.En aan de afschuwelijke schietpartijen. In politieke zin gaat er ok veel mis. Noord-Korea daagt de VS uit en bouwt verder aan de bom. China neemt de macht in het Verre-Oosten over van de VS en Rusland in Syrië. “Make America Great” klonk het tijdens de verkiezingscampagnes. Amerika wordt steeds kleiner en loopt aan de hand van Trump naar het einde van het ‘zoveelste’ wereldblok dat op grond van Genesis 12:3 (Gezegend wie u zegenen en wie u vervloekt zij vervloekt.) zijn nek breekt over Israël. Het doet mij verdriet dit te schrijven.

GEVAARLIJKE PLANNEN

Het kleine team van Trump heeft de plannen waar ze mee bezig waren, zorgvuldig geheim gehouden. Het plan was van president Trump was om die plannen tijdens een “grote, indrukwekkende” vredesconferentie openbaar te maken. Ook bijvoorbeeld Saoedi-Arabië heeft, om de chaos wat groter te maken en om de VS een plezier te doen, een eigen vredeplan te gepresenteerd.

Intussen kwamen er berichten dat de presentatie van het ‘ultieme vredesplan’ van Trump werd uitgesteld tot maart volgende jaar. Maar wat gebeurde 12e november? De New York Times publiceerde in een voorpagina artikel details van Trump’s ‘vredesplan in twee fasen’.

Let op en herken de details uit oude vredesplannen en oude druk op Israël.Fase 1: De fase van "vertrouwenwekkende maatregelen”.

Van Israël wordt gevraagd het bouwen in Judea en Samaria te stoppen Van Israël wordt gevraagd openlijk en publiek in te stemmen met een Palestijnse staat. Van Israël wordt gevraagd delen van gebied C aan de Palestijnse Autoriteit over de dragen. Zaken die zelfs de Oslo-akkoorden niet van Israël gevraagd hebben. En zware, gevaarlijke concessies betekenen. Van de Palestijnse Autoriteit wordt gevraagd (1) de veiligheidssamenwerking met Israël weer op te pakken (Na de moordaanslag op de tempelberg en de ruzie om de veiligheidspoortjes heeft de PA die opgezegd). (2). Niet verder te streven naar internationale erkenning (veel landen hebben de niet-bestaande Palestijnse staat al erkend). (3) Terrorisme niet meer te steunen.

Fase 2: Deze fase is zelfs erger voor Israël. Volgens de New York Times is deze fase gebouwd rond de beruchte, mislukte ‘tweestatenoplossing’. Voorgaande presidenten van de VS hebben bewezen dat dit een onhaalbare kaart is.

Veel Israëlvrienden hadden goede hoop, omdat de regering Trump herhaaldelijk had gezegd dat men een Palestijnse staat niet zagen zitten. Ook al vervlogen hoop.

WEE AMERIKA; wee wereld

Als dit plan gepresenteerd wordt hoor ik Israël al roepen VERRAAD! Als de Almachtige, de God van Israël doorgaat met het in praktijk brengen van Genesis 12:3 zal de VS zijn functie als wereldleider verliezen en zal de HERE zijn zegenende en beschermende Hand over de VS terugtrekken. Chaos over heel de wereld. Het internationale financiële verkeer, dat nog steeds voor een groot deel om de US-dollar draait, stort in. We zijn weer eens op  een kritiek punt van de wereldgeschiedenis aangekomen.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sat, 18 Nov 2017 00:41:44 +0000
BERICHTJES 2. (Eind oktober 2017) http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=352:berichtjes-2-eind-oktober-2017&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=352:berichtjes-2-eind-oktober-2017&catid=45:overig&Itemid=81 Er komt regelmatig veel nieuws op u af. Het meeste nieuws kunt u rustig in de vergeethoek van uw geheugen stoppen.

Toch zijn er in verband met Israël belangrijke ontwikkelingen. We zullen proberen u goed op de hoogte te houden. Vooral als het berichten betreft die verband houden met de profetieën uit de Bijbel. Dit keer komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Bezette gebieden? Belangrijke wetten Verzoening? Het falen van president Trump Een oude, wijze rabbijn. 1. Bezette gebieden?

De vijanden van Israël halen alles uit de kast om Israël te beschadigen. Oorlogen, (zelfmoord)terrorisme, politieke strijd, economische aanvallen, juridische oorlogvoering, isoleren, dreigementen, vernielingen etc. Het machtigste wapen dat tegen Israël ingezet wordt is de leugen. De profeet Jesaja zegt namens de Almachtige: “Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17). Specifieke doelen van hun strijd tegen Israël en het Joodse volk zijn (1) het land Israël, waarover al verschillende oorlogen zijn gevoerd, (2) het Joodse volk en (3) de stad Jeruzalem die het doel van verschillende eindtijdoorlogen zal zijn. Hun drijvende kracht en ideologie bestaat uit varianten van het oeroude antisemitisme en de Koran.

Momenteel is er veel gaande in verband met de “Palestijnse Gebieden”, beter gezegd “Judea en Samaria”. Gebieden die ‘Palestijnen’ naar hun zeggen claimen voor een eigen staat. Voor het gemak en om niet lastiggevallen te worden, spreekt ‘de wereld’ het liefst over de Westbank. In de Oslo-Akkoorden van 1995, een overeenkomst tussen de Palestijnse leider, de ‘vader van het moderne terrorisme’ Yasser Arafat en de vermoorde Israëlische premier Rabin, is dat ‘betwiste gebied’ in drieën opgesplitst. Gebied A waar de Palestijnen autonomie hebben, gebied B waar Israël en de Palestijnse Autoriteit samen ‘regeren’ en gebied C waar Israël over de veiligheid waakt. In gebied C zijn verreweg de meeste Joodse nederzettingen. Veel ‘Palestijnen’ verdienen daar een goed loon. Veel beter dan onder de Palestijnse Autoriteit in de gebieden A en B.  Een groot probleem voor Israël is dat het bouwen in en rond de nederzettingen of het stichten van nieuwe nederzettingen in “de gebieden” tot voor kort onmogelijk was. Palestijnen maakten veel kabaal, processen werden gevoerd, de wereld (VN, VS, EU) bemoeiden zich ermee, nederzettingen werden ontruimd en huizen afgebroken. Iedereen was bang om de woede van de Palestijnen en de Arabische moslimwereld op te wekken. De VS was bang om het ‘Vredesproces’ te beschadigen en de “tweestatenoplossing” ten grave te dragen. De Amerikaanse presidenten Carter, Bush Sr., Clinton, Bush Jr. en Obama zijn stuk gelopen op dat ‘Vredesproces’. Toen begin dit jaar Trump in het Witte Huis trok, was bijna iedereen overtuigd dat de “tweestatenoplossing” onhaalbaar, dus dood was. Israël maakte graag gebruik van de sympathie van president Trump en het bouwen begon opnieuw. Nieuwe wetten maakten het bouwen mogelijk en ijverige Israëli’s gingen aan de slag. De Jeruzalemwet verruimde de grenzen van Jeruzalem en o.a. een grote voorstad, Ma’ale Adumim (in “Palestijnse” gebied), zou zo binnen de stadsgrenzen komen te liggen. Oost-Jeruzalem dat van 1948-1967 door Jordanië bezet was (is nooit ‘Palestijns’ geweest) zou dan ook binnen Israël vallen. Annexatie dus. Heel Jeruzalem was in 1980 bij wet tot “eeuwige, ongedeelde hoofdstad van Israël” verklaard. Ook werd de in 1967 op Syrië veroverde Golan geannexeerd. Naftali Bennet, Minister van Onderwijs, ziet het aannemen van een wet over nederzettingen als een eerste stap naar annexatie van Judea en Samaria. Eigenlijk klopt de laatste zin niet. Lees maar wat Mozes namens de Eeuwige tegen Israël zegt als ze op het punt staan, nu meer dan 4000 jaar geleden, het Beloofde Land binnen te trekken: “Zie, Ik heb dit land tot uw beschikking gesteld. Trekt erbinnen en neemt bezit (annexeer) van het land waarvan de HERE aan uw vaders, Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft dat Hij het hun en hun nakomelingen geven zou” (Deuteronomium 1:8). Herhaaldelijk spreekt God in de Bijbel over het land als “Mijn land”. Het gaat om Gods land dat Hij voor Israël bestemd heeft. Geen ‘bezet gebied’ dus. Of misschien toch wel: Bezet door Palestijnen (Filistijnen) zoals in de tijd van Samuel. Hamas in Gaza en de Palestijnse Autoriteit (PA) zijn in dit beeld de moderne bezetters. “Het land is van Mij” zegt God nadrukkelijk in Leviticus 25:23. “Het hele land Kanaän tot een altijddurend bezit” belooft de God van Israël aan Abraham en zijn nakomelingen (Genesis 17:8). Zeg nu niet: Dat is eeuwen geleden; de Bijbel is een oud boek. Want God is een “eeuwige God” en Zijn woord is eeuwig geldig. U zult het zien.

2. Belangrijke wetten

Momenteel wordt in Israël in de snel tempo gewerkt aan een aantal belangrijke wetten. Die wetten, zoals genoemde minister Naftali Bennett hoopt/verwacht, zullen uitlopen op annexatie van de Westbank. De eerste wet wordt ook wel de “Groter Jeruzalem’ wet genoemd. Jeruzalem telt momenteel bijna 900.000 inwoners, waarvan 540.000 Joden en 330.000 Arabieren. Van de Joodse inwoners is 36% ultra Orthodox (Haredi). De Jeruzalemwet zal een aantal buitenwijken van de Heilige Stad binnen de stadsgrenzen van Jeruzalem trekken. Eén ervan, Ma’ala Adumim is een grote, mooie buitenwijk van de Heilige Stad. Het Joodse aandeel van de inwoners van Jeruzalem zal door deze wetten van 61% stijgen naar 67%. Opvallend is dat de ultra-orthodoxe “United Torah Judaisme” partij tegen deze wet zal stemmen. Zij zijn bang dat ze een meerderheid aan stemmen gaan verliezen. Dat kan de val van de regering van president Netanyahu betekenen. “Vreemde jongens” toch die politici.Een tweede wet noemt men de Amonawet. Deze wet is genoemd omdat het aanvankelijk ging om de nederzetting Amona. Het Hooggerechtshof had geoordeeld dat deze nederzetting gebouwd was op grond van een Palestijn en moest afgebroken worden. Dat is 6 februari 2017 inderdaad gebeurd. De Israëlische regering heeft de inwoners een andere plek beloofd. Nu is die wet uitgebreid en omvat de legalisering van andere nederzettingen. Uiteraard zijn de VN en de EU tegen. Het oude argument dat het ‘vredesproces’ in gevaar komt, wordt weer uit de sloot gehaald. Maar ook president Trump, die de enorme bouw-explosie van Israël geen strobreed in de weg had gelegd, heeft nu Israël gewaarschuwd. Hoe dan ook, Israël is druk aan het bouwen in Jeruzalem en in de nederzettingen in gebied C van Judea en Samaria. Psalm 147:2 zegt dan ook: “De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen”. Over “Israëls verdrevenen” Een volgende keer meer. Immers de “Verloren Tien Stammen” zijn nog niet helemaal terug. De profeet Jeremia zegt: “Hij die Israël verstrooide zal het verzamelen en behoeden” (31:10). Overal onder de volken komen volksgroep die die zeggen dat zij bij een van die “verloren stammen” horen. Zij komen soms met sterke bewijzen. Israël werkt nu aan genetische bewijzen om die claims te onderzoeken. In Judea en Samaria is nog plaats voor 1 tot 2 miljoen oliem (immigranten).

Toen ik dit bericht bijna klaar had kwam het nieuws dat ”onder druk van de VS   Israël de “Groter Jeruzalem Wet” heeft uitgesteld. Dus de uitbreiding van Jeruzalem voorlopig moet afblazen. Lijkt Obama, Clinton en Bush wel. Al deze presidenten eisten tegelijk het bevriezen van bouwactiviteiten. Trump is iets vriendelijker en vraagt alleen Israël ‘kalm aan” te doen en de wet op te schorten. Hoe lang?? 3. Verzoening?

Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) hebben zich verzoend. Voor de vierde keer. Drie keer was die verzoening snel afgelopen. Een voor hen en hun strijd tegen Israël de veelbelovende afspraak dat de PA de civiele zaken in Gaza zou beheren zodat Hamas zich zou kunnen concentreren op de voorbereidingen voor de volgende oorlog met Israël. Hamas is druk bezig met het weer opbouwen van een goede relatie met Iran. Dat was nodig om hun wapenvoorraad uit te breiden en om een financiële aanvulling op de ruimhartige hulpgelden uit het Westen. Geld, vooral voor wapens en tunnels, want Israël is druk bezig met een veiligheidsmuur rond Gaza en langs de Sinaï die diep onder de grond gaat. Tegelijk infiltreert Hamas in het gebied van Mahmoud Abbas, de PA dus. Men verwacht dat Hamas binnenkort de Westbank zal overnemen. Hetzij door verkiezingen die de PA al jaren geleden had moeten houden of door geweld, zoals in 2006 toen de PA met grof geweld door Hamas uit Gaza werd verjaagd. Intussen zijn de eerste scheuren al zichtbaar in het broze akkoord tussen beide door de VS, de EU en ook door ons land gefinancierde terroristenorganisaties, Hamas en de PA. Toen president Trump draadje van het vredesoverleg weer oppakte verklaarde Hamas bijna onmiddellijk: “Niet praten maar Israël moet vernietigd worden”. Mahmoud Abbas verklaarde later dat zij het met Hamas eens zijn. Ook deze ‘verzoening’ zal snel vergeten worden. Wat zal president Trump nu gaan doen?

4. Het falen van president Trump

De Perzische (Iran, Elam) koning Cyrus (Kores) komt in Bijbel heel positief over. Hij stond de Joden toe uit de ballingschap terug te keren naar hun land. Hij gaf ze de tempelschatten mee met de opdracht de Tempel te herbouwen. Velen hoopten dat Trump de “Kores van deze eeuw” zou zijn. Volgens de “Jeruzalemwet” van 1995 zou de VS hun ambassade moeten verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Vijf voorgaande presidenten hebben de uitvoering van deze “Jeruzalemwet” telkens een half jaar uitgesteld. Dat heeft Trump ook gedaan. Tot grote teleurstelling van velen in Israël. Men vraagt zich af: “Zou Trump nu ook de weg van de vorige presidenten opgaan?” Onbetrouwbaar?! Zoals de vorige presidenten? Nu ook nog die druk vanuit Washington in verband met de “Groter Jeruzalem Wet” en het bouwen? Trump is gewaarschuwd. Zoals zijn voorgangers voortdurend gewaarschuwd zijn toen zij Israël zwaar onder druk zetten om gevaarlijke concessies te doen aan de ‘Palestijnen’. Nu wordt de VS geteisterd door orkanen zoals Harvey en Irma, gruwelijke moordanslagen, droogte en branden teisteren de VS. Trump wordt als geen president voor hem zeer grof gepest door Amerikaanse linkse activisten, boze Democraten een schandalen. De VS verliest de greep op de wereldmacht. Het zijn alleen nog maar waarschuwingen van “the LORD our God”. Wee de VS, maar ook wee de wereld als de HEER zijn aangezicht van de VS afwendt.

5. Een oude, wijze rabbijn

Toen begin 2017 Israël gespannen toekeek naar wat de toenmalige president Obama zou doen als de Veiligheidsraad van de VN weer eens een eenzijdige en leugenachtige anti-Israël resolutie (2334) besprak keek Israël en ook de wereld gespannen uit of de VS ook deze resolutie, zoals de VS gewoonlijk deed, zou blokkeren door een veto, een krachtig NEE!!. De VS deed het niet. Onthield zich van stemmen. Een laatste volgens veel Israëliërs verraderlijke daad van president Obama. De Sefardische opperrabbijn Itzhak Josef sprak toen de volgende wijze woorden terwijl hij bij de Kotel (Muur) stond: “Soms moeten we eraan herinnerd worden dat we op niemand anders vertrouwen kunnen dan op onze Heilige Vader in de hemel”. Wijze woorden die ook vandaag en ook voor ons gelden.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Fri, 03 Nov 2017 20:46:01 +0000