Welcome to the Frontpage Homepage van Drs. Jan van Barneveld http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage Mon, 26 Feb 2018 01:28:43 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management nl-nl GEVAARLIJKE WERELDEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=356:gevaarlijke-werelden&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=356:gevaarlijke-werelden&catid=33:israel&Itemid=63 Hamas roept hard dat zeer binnenkort een aanval van Israël verwacht wordt. Het Arabische nieuwsblad in Londen, Al Hayat, noemt zelfs een kans van 95% dat het binnen enkele dagen

tot een uitbarsting komt. Premier Netanyahu merkte kort en nuchter op dat Israël niet in oorlog geïnteresseerd is maar zichzelf wel zal verdedigen. Nep nieuws? Om interne spanningen te verbergen? Om escalatie op te voeren? Israël blijft waakzaam. Moet zich op vijf fronten verdedigen. Opvallend is dat de geheime dienst in Israël veel terreuraanslagen weet te verhinderen. Zelfs in Europa worden geheime diensten regelmatig door de Israëli’s, de Shin Beth gewaarschuwd.

Annexatie?

Minister Zeev Elkin verwijt premier Netanyahu dat hij de uitvoering van de onlangs aangenomen wet over de soevereiniteit over Judea en Samaria opzettelijk vertraagt. Hij hoopt Netanyahu te kunnen overtuigen dat hij de VS moet overtuigen (die wet niet tegen te houden). Het gaat dus over het annexeren van de nederzettingen in Judea en Samaria.Het Centrale Comité van de regerende Likud partij heeft zich al unaniem achter deze wet opgesteld. De VS schijnt “rustig aan, Israël” gezegd te hebben.

Aandacht

De aandacht van de wereld wordt steeds meer op Israël gericht. Dit geldt op veel gebieden. Economisch is Israël een grootmacht. Jammer dat zoveel geld in defensie moet worden gestoken waardoor bijvoorbeeld armoedebestrijding niet de aandacht krijgt die het, ook vanuit de Bijbel gezien, nodig is. Het leger van Israël, IDF, is sterk en gevreesd door vijanden. De raketafweersystemen (De IJzeren koepel en Davids Slinger) zijn niet alleen bekend, maar ook gewild door veel Ministeries van Defensie.Spanningen met Iran en ook met Turkije naderen een kookpunt. Deze landen werken hard en hardvochtig om vaste grond in Syrië te krijgen. Israël waakt erover dat zij niet te dichtbij hun grens komen. Allemaal uiterst gevaarlijke zaken. Niet alleen voor het Midden-Oosten, maar omdat Rusland en de VS erbij betrokken zijn voor heel de wereld. Het dreigende woordje WO III valt steeds meer.

De ongebonden landen

Interessant is de diplomatieke winst van Israël in Afrika beneden de Sahara. Premier Netanyahu heeft met veel Afrikaanse landen goede betrekkingen aangeknoopt. Belangrijk is de hulp die Israël die landen biedt op landbouwkundig gebied, op het vruchtbaar maken van grote ‘woeste’ gebieden en op het gebied van toepasbare technische innovaties. Ook grote landen, zoals India en China, zoeken toenadering tot Israël. Israël vraagt wel wat terug: Diplomatieke steun. Dat het blok “ongebonden landen” niet meer als één het grote blok Moslimlanden steunt, maar gewoon, redelijk en vrij stemt in de reusachtige, internationale koepelorganisaties waardoor elke anti-Israël resolutie, hoe dwaas ook, automatische een enorme meerderheid krijgt. Er komt een tijd dat de volgende profetie werkelijkheid wordt:“Zoals jullie onder de volken een vloek bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie doordat IK u heil schenk, een zegen worden” (Zacharia 8:13). Die handreikingen van Israël naar de ‘ongebonden landen’ zijn een soort voorvervulling deze profetie van Zacharia. Veel andere profetieën zijn al uitgekomen. Profetie is echt geen nep-nieuws.De diplomatieke oorlog tegen Israël is minder fel geworden; de activiteiten van de Palestijnen halen weinig uit.

Jeruzalem en de Gebieden

Israël bouwt ‘naar hartenlust’ in en rond de nederzettingen in Judea en Samaria. Dat was ook hard nodig. Jarenlang werd bouwen in “de gebieden” door de internationale gemeenschap en ook door de VS, onmogelijk gemaakt. De VN had het echt druk om anti-Israël resoluties samen te stellen en aan te nemen. Nu maakt Israël voorzichtig plannen om bijvoorbeeld gebied C van wat men tot het Palestijnse gebied rekent en waar verreweg de meeste Joodse mensen wonen te annexeren (zie het stuk Annexatie? In dit artikel. Dat is een goede zaak. Judea en Samaria, ook wel de “Bergen van Israël genoemd, hoort bij het gebied dat volgens de Balfour verklaring en volgend de Bijbel bij Israël zou horen. Jordanië was en is voor hen die zich nu “Palestijnen” noemen.Rondom en in Jeruzalem gebeurt er van alles. Veel landen zijn van plan hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Jeruzalem blijkt ook nu weer heel belangrijk te zijn en nog belangrijker te worden.

We bespreken kort een zeer interessante ontwikkeling. Pr. Erdogan van Turkije en Paus Franciscus van Rome zijn ‘van nature’ vijanden. Rome en de Islam strijden al sinds het overlijden van Mohammed (632 na Chr.) om de wereldmacht. Dus al bijna 14 eeuwen. Wij maken nu de derde overval van de Islam op Europa mee. De eerste overval werd door Karel Martel (de kleinzoon van Karel de Grote) in 722 bij Poitiers (Frankrijk) afgeslagen. De tweede aanval kwam vanuit Turkije, van het Turks-Ottomaanse Kalifaat. Dit grote leger Islamieten belegerde in 1683 Wenen. Heel dichtbij dus! Dat was de toegangspoort tot Rome. Frankrijk was te beroerd Wenen te ontzetten. Dat deed de Poolse vorst Jan Sobieski. Zo werden we gered voor de tweede keer van het juk van een Moslim overheersing. Een groot deel van Oost-Europa zuchtte al eeuwen onder dat juk. Ik geef u heel kort een stuk geschiedenis opdat u begrijpt waar het vandaag om gaat. Nu de derde overval van de Islam. Die begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Met de massale immigratie van Islamitische gastarbeiders. Al gauw zagen imams, maar ook islamitische politieke leiders hier een gouden kans om de oude opdracht van Mohammed te gehoorzamen. Een Moslim jurist merkte toen op dat “De bezetting van het Westen zal zonder oorlog, maar rustig door infiltratie en onderwerping plaatsvinden”. Erdogan zag al snel mogelijkheden en beschouwde de gastarbeiders en hun gezinnen als een ondergronds leger dat Europa zou veroveren.

De olie bleek in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ook een machtig wapen voor de Islamitische olielanden. In ruil voor olie zou de EEG (voorloper van de EU) de steun aan Israël verminderen en de Arabische Liga invloed geven op politieke zaken in EU landen. Om het verhaal niet te lang te maken wijs ik alleen nog op de verregaande islamisering van de westerse samenlevingen.          Nu even aandacht voor de Paus die de ‘Plaatsvervanger van Christus’ wordt genoemd en de Islam die de wereld in de ban van de Sharia, dus onder de Islam, wil brengen. Deze twee belangrijke vertegenwoordigers, de Paus van de Christenheid en Erdogan van de Islam, hebben een kleine 14 eeuwen strijd voorlopig afgesloten. Jeruzalem brengt deze religieuze en politieke grootmachten bij elkaar. De 4e februari was Erdogan op bezoek in het Vaticaan. De vlaggen van Turkije en van het Vaticaan wapperden boven het Vaticaan terwijl deze heren werkten aan een agenda over de maatregelen die de RK kerk en de Islam tegen het besluit van Pr. Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen samen kunnen nemen. Erdogan had al eerder het OIC (Organisatie van Islamitische Landen) bijeengeroepen om deze toestand te bespreken. De OIC heeft Jeruzalem al verklaard dat Oost-Jeruzalem “de hoofdstad van de Staat Palestina” is. We zien hier een stuk opstand tegen de Almachtige, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob (Israël). Jeruzalem is inderdaad “een steen die alle naties moeten heffen” (Zacharia 12:3). Alle volken worden nu met Jeruzalem en Israël geconfronteerd. Nog een profetie kan elk moment vervuld worden:“Op die dag zal het gebeuren dat IK alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen“ (Zacharia 12:9)   We leven in een ‘Gevaarlijke Wereld’! Met deze regering loopt het helaas ook met ons land verkeerd af.

Nederland in de EU

De derde overval van de Islam heeft het Westen, hebben wij, al verloren. De EU is vastbesloten nog meer migranten toe te laten. Op enkele moedige Oost-Europese EU-landen na, gaan al de regeringen met ‘Brussel’ mee. De regerende elites van Europa hebben ons aan de Islam overgeleverd. Berichten over problemen met migranten en  tegenstand en zelfs weerzin van de bevolking tegen nog meer migranten worden door de autoriteiten genegeerd. De burger krijgt alleen vlak voor verkiezingen aandacht. Intussen dringt de Islam steeds verder op. Ook het vacuüm door het falen van ons, christenen, wordt gretig door de Islam opgevuld. Ook deze overval van de Islam maakt ons land een gevaarlijk land. Ik een volgend artikel hoop ik hierop in te gaan. Want er is hoop.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sat, 10 Feb 2018 12:09:53 +0000
BERICHTJES 3. (Eind november 2017) http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=355:berichtjes-3-eind-november-2017&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=355:berichtjes-3-eind-november-2017&catid=45:overig&Itemid=81 Het is niet makkelijk om over Israël en het Midden-Oosten te schrijven. De situatie is net zo veranderlijk als het weer in ons land. De grootste vijand van Israël was Saoedi-Arabië. Nu lijkt deze leider van de soennitische Moslims en waker over de belangrijkste Moslim heiligdommen in Mekka en Medina wel een moslimzionist. Hoelang nog? Wat komt eerst? Een aanval van Iran op Saoedi-

Arabië of gaat Israël het opdringende Iran in Syrië met precieze bombardementen tegenhouden? Pakt Israël meteen de atoominstallaties en raketfabrieken in Iran aan? Grijpt Rusland dan in? Zal Trump proberen zijn “to make America great again” door de hoofdrol in het Midden-Oosten terug te winnen? Voordat we weer eens naar Israël en het Midden-Oosten gaan even iets over ons “democratische Westen”.

Democratie

De OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) onderzoekt regelmatig het welzijnsbevinden en de meningen van het publiek in meer dan 30 landen. In de meeste landen, die zich democratisch noemen heeft ‘het volk’ de idee dat “de politiek” niet naar hen luistert. Behalve vlak voor verkiezingen. De kloven tussen arm en rijk, politiek en ambtenarij plus burgers, tussen links en rechts (wat die termen ook mogen betekenen) en tussen oud en jong worden groter. Wat ‘het volk’ wil, interesseert de overheid niet of nauwelijks. Zelfs een niet-bindend referendum willen onze politieke leiders niet. Onze eigen overheid beloofde voor de verkiezingen een flinke lastenverlichting. Die toezegging is voor het bedrijfsleven en hun aandeelhouders wel nagekomen. Maar voor ons wordt het lage tarief van de BTW van 6% naar 9% verhoogd. Dus juist de prijzen van basisbehoeften van de burger. Water, gas, voeding en elektriciteit worden duurder. De verhoging van de zgn. ‘eigen bijdrage’ bij de zorg is op het nippetje tegengehouden. Maar door duurdere geneesmiddelen en andere verhogingen wordt de zorg toch duurder volgend jaar. “Geen zorg” reageerde een buur. “Zolang we nog genoeg over hebben om met vakantie naar Egypte te gaan hoeven we niet te mopperen”. Zo denkt men! Maar er is meer:De EU eist dat we meer migranten zullen opnemen. Nog 1750 extra migranten hoorden we eind november. Tegen de wil van een deel van Duitsers, Fransen, Nederlanders etc. komen ze toch. De overdracht van allerlei bevoegdheden naar Brussel zal, tot grote ergernis van een grootdeel van de bevolking toenemen. We zullen steeds vaker horen: “Dat kan niet vanwege de regelgeving uit Brussel”. De Imams kijken glimlachend toe en wachten nog een paar jaar tot ze de failliete boel van de EU kunnen overnemen. De EU, het “Beest in Brussel” wordt dan Eurabië. Oplettende Bijbelstudenten zullen dan (tot hun schrik) opmerken dat Eurabië veel meer lijkt op het “Herstelde Romeinse Rijk” dan de huidige EU. We zullen het wel merken. Israël as voorbeeld: “Eerst de Jood, maar ook de Griek” zei de apostel Paulus meer dan 19 eeuwen al. Wat Israël overkomt, zal ook over ons komen. Het lijkt erop alsof Israël het enige democratische land ter wereld gaat worden.

Onwaarschijnlijke vriendschap

Zeer opvallend is de toenadering van de soennitische Arabieren, Koeweit en Saoedi-Arabië, tot Israël. Geen kwaad woord meer over de staat Israël. Een vredesverdrag, erkenning, geld, normalisatie van de betrekkingen niets is teveel om de steun van Israël te verwerven. Terwijl vanaf de stichting van de staat Israël die landen de meest felle vijanden van de Joodse staat waren. Wat is er aan de hand? Hebben vrome Moslims enkele positieve verzen over Israël in de Koran gevonden? Die zijn er zeker. Lees bijvoorbeeld Sura 7:137: “Wij (Allah) gaven aan het volk (Israël) het oosten en het westen van de aarde (de west- en de oostbank van de Jordaan) dat Wij gezegend hadden….en wij verdelgden wat Fir’arun (Farao) en zijn volk hadden gedaan”. Dit is m.i. een onwaarschijnlijke verklaring. Waarschijnlijk geldt het bekende gezegde: “Mijn vijand is ook uw vijand. Dus u bent mijn vriend”. De vraag hierbij is hoe lang dit gezegde stand houdt. Het is een feit dat de soennitische Arabieren momenteel bang zijn voor de Shi’itische Perzen in Iran en Irak. Sinds de dood van Mohammed zijn ze gezworen vijanden en zijn er vreselijke oorlogen tussen die twee groepen geweest. Oorlog nog dit jaar of volgend voorjaar? Deskundige waarnemers zijn ervan overtuigd dat er oorlog komt. Ook Israëlische militaire deskundigen verwachten oorlog. Premier Netanyahu heeft Trump en Putin gewaarschuwd en waarschijnlijk gemeld wat Israël kan en gaat doen als Iran zijn militaire aanwezigheid in Syrië te dichtbij de grenzen van Israël opbouwt.

Verraad

Zodra de dreiging van Iran overgewaaid is zal Saoedi-Arabië Israël laten vallen. Lt. Kolonel  Mordechai Kedar vooraanstaand specialist betreffende de nationale veiligheid, waarschuwde voorzichtig te zijn met verbonden te sluiten met soennitisch Arabische landen. Hij wijst erop dat de Westerse wereld de Koerden (weer eens) in de steek hebben gelaten. Het waren Koerden die de westerse alliantie zeer actief steunden in de strijd tegen de IS terroristen. Het zijn de westerse landen die nu de Koerden laten vallen. “De Koerden streden tegen ISIS, offerden soldaten en burgers. Toen ze niet nuttig meer geacht werden, werden ze ‘voor de wolven gegooid’ merkte Kedar op. Verraad hoort nu eenmaal bij de politiek. De eindtijd zal vol verraad zijn. Op het persoonlijke vlak, lees Matteús 10:21. Jesaja 21:2 verhaalt over een “Verrader die verraderlijk handelt”. Zelfs Elam, Arabië, wordt genoemd. Vooral in de eindtijd (Jes.24:16b). In Klaagliederen 1:2 en 19  klaagt Israël dat alle vrienden hen hebben verlaten. Maar de Eeuwige, de God van Israël zal Zijn volk dat Hij bijeen gebracht heeft en nog steeds terugbrengt uit alle landen van de wereld, niet verlaten.

Gematigde Islam

De uiterst Israël- vriendelijke woorden van kroonprins Mohammed bin-Salman van Saoedi-Arabië zouden een jaar geleden tot een fatwa hebben geleid. Nu zijn er nog meer tekens van voortuitgang. Vooral in de landen rond de Middellandse Zee. In Marokko werd de boerka in de ban gedaan. In Tunesië zijn matigende wetten aangenomen. In Algerije is de gezichtssluier in het onderwijs verboden. Zo is er nog meer. “Tekenen van voortuitgang” roepen kenners van de Islam. Is dit zo positief? Voor veel vrouwen in Islamlanden zeker wel. Maar zo worden er grote stappen gezet naar Eurabië. De failliete boel van de EU kan door de “gematigde Islam” makkelijker overgenomen worden dan bijvoorbeeld de keiharde weg die Erdogan van Turkije gaat in de richting van een Hersteld Turks-Ottomaans kalifaat.

Wat cijfers

Het Israëlische dagblad, Israël Hayom, Israël Vandaag, heeft onlangs 426 Israëlische Arabieren van boven de 18 jaar laten ondervragen. De cijfers zijn erg interessant en zijn een voorbeeld voor de zogenaamde Palestijnse Arabieren. Ik geef u wat van die cijfers door:

73% hebben het gevoel dat ze ‘erbij horen’ in de Joodse  Staat. 46% noemt zich Israëlische Arabieren, 42% Palestijnse Arabieren, 3% Israël’is. 82% wil niet onder een Palestijnse regering. 18% Wil dat wel. 65% is niet religieus en 35% is dat wel. 73% denkt dat het conflict over land gaat en 19% vindt dat het een religieus conflict is.

Dit onderzoek bevestigt dat de Arabieren die de Israëlische nationaliteit hebben, zich aardig thuis voelen in deze Joodse staat.

Nog twee berichtjes

1. NibiruDe sterke toename van aardschokken, vooral in de VS, is een oorzaak dat de roep “Nibiru komt eraan” weer gehoord wordt. Vooral de erupties van de vulkaan Agung in Bali en door seismologen voorziene nieuwe uitbarstingen van berg Anung en in de VS worden, volgens Nibiru-gelovigen, veroorzaakt door zwaartekrachtgolven van die geheimzinnige planeet. Bijbelkenners wijzen op Openbaring 8: De bazuin gerichten. Bij het blazen van de 2e bazuin valt er een “grote berg, brandend van vuur in de zee”. Als de derde engel zijn bazuin blaast “valt er een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel”. Grote rampen zijn het gevolg. Verschillende data van het neerstorten van Nibiru zijn al voorbijgegaan. Maar wat in de Schrift geschreven zal een keer gebeuren. Rabbijn Yuval Ovadia zegt: “We zien al gevolgen van Nibiru, in Bali en over heel de wereld. Bijvoorbeeld de opwarming van de aarde en het feit dat het aantal aardbevingen steeds meer toeneemt”. Hoe dan ook, we staan op het punt dat het eindtijdboek Openbaring in vervulling gaat. Jezus waarschuwt ons ook voor die vreselijke eindtijd. Hij wijst ook een weg om te ontkomen aan: “Waakt altijd en bidt dat je in staat gesteld mag worden aan alles wat gaat gebeuren en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21:36). Bij Jezus vinden we vrede, veiligheid en liefde.

2. Israël en AfrikaDe afgelopen anderhalve maand heeft premier Netanyahu drie uitvoerige bezoeken aan Afrikaanse landen afgelegd. Eind november was hij in Kigali de hoofdstad van Roeanda. Israël zal in Kigali een ambassade openen. In augustus hebben twee landen met een Moslim meerderheid, Guinea en Senegal, hun ambassadeurs naar Israël gestuurd. Met verschillende Afrikaanse landen zijn of worden er grote projecten opgezet om land vruchtbaar te maken, de voedselproductie te verbeteren en andere ontwikkelingsprojecten op te zetten. “Het is goed voor jullie, het is goed voor ons en het is goed voor Afrika” zei Netanyahu. Een voorvervulling van wat staat in Zacharia 8:13 “Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest zijn, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, een zegen worden”.

Dit was het weer voorlopig. Moge de HERE, de God van Israël u zegenen.JvB]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Fri, 01 Dec 2017 22:10:20 +0000
HET VOORLAATSTE VREDESPLAN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:het-voorlaatste-vredesplan&catid=18:profetie&Itemid=34 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:het-voorlaatste-vredesplan&catid=18:profetie&Itemid=34

 

VERVLOGEN HOOP

Het begon allemaal zo mooi. Mooi voor Israël, mooi voor velen die vol verwachting uitzien naar de vervulling van verschillende Bijbelse profetieën en mooi voor het Amerika van Trump. Tijdens de verkiezingscampagne vlogen vrienden en vijanden van Israël de beloften van Trump om de oren. Kenners van geschiedenis van Israël dachten meteen aan de beroemde Perzische koning Kores (Cyrus 559-529) die in het begin van zijn regering over het Medo Perzische wereldrijk de volgende oproep in zijn koninkrijk liet circuleren: “Hij (de HERE) heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem”. Dus herstel van de door Nebukadnezar verwoeste tempel van Salomo! Verder wekte hij Joden in zijn rijk op om terug te keren naar hun land. Kores gaf de terugkerende groep Joden zelfs de geroofde tempelschatten mee. U leest deze geschiedenis in de boeken Ezra en Nehemia van de Bijbel.Toen Donald Trump onverwachts gekozen werd als president van het machtigste land van de wereld waren de verwachtingen hoog gespannen. Zou Trump de “Kores van deze eeuw” worden?  De door God gekozen wereldleider die meewerkt aan het herstel van Israël? Zijn eerste test betrof de beloofde verplaatsing van de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem. Een eerbetoon van de komende Koning van Israël, aan de Messias. Volgens een wet uit 1995 moest dat gebeuren. Volgens een andere wet kon dat besluit door de President telkens voor een half jaar opgeschort worden. Dat is tot grote teleurstelling van velen gebeurd. De tweede termijn van een half jaar is nu bijna voorbij. Trump staat weer voor de keuze: Doen wat hij heeft beloofd of weer opschorten. Trump heeft al gezegd dat hij de verplaatsing van de ambassade laat afhangen van zijn “ultieme vredesplan” waar zijn team, dat bestaat uit zijn schoonzoon Jared Kuzner, zijn hoofdadviseur Jason Greenblatt, Dina Powell ook een adviseur en een paar anderen in diep geheim aan werken.Maar intussen gebeurde er meer. Israël begon weer te bouwen in Judea en Samaria. Aanvankelijk onder stilzwijgende goedkeuring van Trump. In Oost-Jeruzalem 1.300 woningen. Hier nog eens 1.000 woningen en daar 2.600 woningen voor de nederzettingen in Judea en Samaria. Wetten vlogen door de Knesset. Bijvoorbeeld de Groter-Jeruzalemwet waarbij veel dorpen rond Jeruzalem bij Jeruzalem gingen horen. Jeruzalem zou daardoor meer dan een miljoen inwoners krijgen. Ik noem alleen Ma’ale Adumim, een prachtige voorstad van Jeruzalem en Gush Etzion een historisch plek uit de onafhankelijkheidsoorlog van 1948/1949. Dan was er de legalisatiewet over het legaliseren van veel nederzettingen. En de Amonawet. Maar President Trump had andere, grootse plannen. Een allesomvattend ‘vredesplan’. Hij zette dus Premier Netanyahu (dus Israël) onder druk en die bouwplannen zijn het magazijn van de oude ‘vredeplannen’ gezet. Terwijl bijna iedereen het eens was dat de ‘tweestatenoplossing’ dood was en onderhandelingen daarover weinig zin hadden. Jared Kuzner, Trumps schoonzoon en onderhandelaar, had al opgemerkt dat het vredesproces een mislukking was. Intussen merkten oplettende Midden-Oosten commentatoren op dat Trump in feite in het spoor van de presidenten Obama, Carter, Clinton en Bush Jr. bezig was. Zij waren allemaal mislukt. President Trump rent dus op een gevaarlijk dood spoor.

WAARSCHUWINGEN

Alle Amerikaanse presidenten die vrede tussen de ’Palestijnen’ en Israël wilden forceren door bijvoorbeeld gevaarlijke concessies van Israël te eisen hebben gefaald. Telkens als er druk op Israël werd uitgeoefend kwam er een ramp over de VS. Trump kan hierover meepraten. Maar hij luistert niet en begrijpt het niet. Denk aan de serie verwoestende orkanen die over de VS (en het Caraïbisch gebied) kwamen. Denk aan de vreselijke branden.En aan de afschuwelijke schietpartijen. In politieke zin gaat er ok veel mis. Noord-Korea daagt de VS uit en bouwt verder aan de bom. China neemt de macht in het Verre-Oosten over van de VS en Rusland in Syrië. “Make America Great” klonk het tijdens de verkiezingscampagnes. Amerika wordt steeds kleiner en loopt aan de hand van Trump naar het einde van het ‘zoveelste’ wereldblok dat op grond van Genesis 12:3 (Gezegend wie u zegenen en wie u vervloekt zij vervloekt.) zijn nek breekt over Israël. Het doet mij verdriet dit te schrijven.

GEVAARLIJKE PLANNEN

Het kleine team van Trump heeft de plannen waar ze mee bezig waren, zorgvuldig geheim gehouden. Het plan was van president Trump was om die plannen tijdens een “grote, indrukwekkende” vredesconferentie openbaar te maken. Ook bijvoorbeeld Saoedi-Arabië heeft, om de chaos wat groter te maken en om de VS een plezier te doen, een eigen vredeplan te gepresenteerd.

Intussen kwamen er berichten dat de presentatie van het ‘ultieme vredesplan’ van Trump werd uitgesteld tot maart volgende jaar. Maar wat gebeurde 12e november? De New York Times publiceerde in een voorpagina artikel details van Trump’s ‘vredesplan in twee fasen’.

Let op en herken de details uit oude vredesplannen en oude druk op Israël.Fase 1: De fase van "vertrouwenwekkende maatregelen”.

Van Israël wordt gevraagd het bouwen in Judea en Samaria te stoppen Van Israël wordt gevraagd openlijk en publiek in te stemmen met een Palestijnse staat. Van Israël wordt gevraagd delen van gebied C aan de Palestijnse Autoriteit over de dragen. Zaken die zelfs de Oslo-akkoorden niet van Israël gevraagd hebben. En zware, gevaarlijke concessies betekenen. Van de Palestijnse Autoriteit wordt gevraagd (1) de veiligheidssamenwerking met Israël weer op te pakken (Na de moordaanslag op de tempelberg en de ruzie om de veiligheidspoortjes heeft de PA die opgezegd). (2). Niet verder te streven naar internationale erkenning (veel landen hebben de niet-bestaande Palestijnse staat al erkend). (3) Terrorisme niet meer te steunen.

Fase 2: Deze fase is zelfs erger voor Israël. Volgens de New York Times is deze fase gebouwd rond de beruchte, mislukte ‘tweestatenoplossing’. Voorgaande presidenten van de VS hebben bewezen dat dit een onhaalbare kaart is.

Veel Israëlvrienden hadden goede hoop, omdat de regering Trump herhaaldelijk had gezegd dat men een Palestijnse staat niet zagen zitten. Ook al vervlogen hoop.

WEE AMERIKA; wee wereld

Als dit plan gepresenteerd wordt hoor ik Israël al roepen VERRAAD! Als de Almachtige, de God van Israël doorgaat met het in praktijk brengen van Genesis 12:3 zal de VS zijn functie als wereldleider verliezen en zal de HERE zijn zegenende en beschermende Hand over de VS terugtrekken. Chaos over heel de wereld. Het internationale financiële verkeer, dat nog steeds voor een groot deel om de US-dollar draait, stort in. We zijn weer eens op  een kritiek punt van de wereldgeschiedenis aangekomen.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sat, 18 Nov 2017 00:41:44 +0000
BERICHTJES 2. (Eind oktober 2017) http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=352:berichtjes-2-eind-oktober-2017&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=352:berichtjes-2-eind-oktober-2017&catid=45:overig&Itemid=81 Er komt regelmatig veel nieuws op u af. Het meeste nieuws kunt u rustig in de vergeethoek van uw geheugen stoppen.

Toch zijn er in verband met Israël belangrijke ontwikkelingen. We zullen proberen u goed op de hoogte te houden. Vooral als het berichten betreft die verband houden met de profetieën uit de Bijbel. Dit keer komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Bezette gebieden? Belangrijke wetten Verzoening? Het falen van president Trump Een oude, wijze rabbijn. 1. Bezette gebieden?

De vijanden van Israël halen alles uit de kast om Israël te beschadigen. Oorlogen, (zelfmoord)terrorisme, politieke strijd, economische aanvallen, juridische oorlogvoering, isoleren, dreigementen, vernielingen etc. Het machtigste wapen dat tegen Israël ingezet wordt is de leugen. De profeet Jesaja zegt namens de Almachtige: “Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17). Specifieke doelen van hun strijd tegen Israël en het Joodse volk zijn (1) het land Israël, waarover al verschillende oorlogen zijn gevoerd, (2) het Joodse volk en (3) de stad Jeruzalem die het doel van verschillende eindtijdoorlogen zal zijn. Hun drijvende kracht en ideologie bestaat uit varianten van het oeroude antisemitisme en de Koran.

Momenteel is er veel gaande in verband met de “Palestijnse Gebieden”, beter gezegd “Judea en Samaria”. Gebieden die ‘Palestijnen’ naar hun zeggen claimen voor een eigen staat. Voor het gemak en om niet lastiggevallen te worden, spreekt ‘de wereld’ het liefst over de Westbank. In de Oslo-Akkoorden van 1995, een overeenkomst tussen de Palestijnse leider, de ‘vader van het moderne terrorisme’ Yasser Arafat en de vermoorde Israëlische premier Rabin, is dat ‘betwiste gebied’ in drieën opgesplitst. Gebied A waar de Palestijnen autonomie hebben, gebied B waar Israël en de Palestijnse Autoriteit samen ‘regeren’ en gebied C waar Israël over de veiligheid waakt. In gebied C zijn verreweg de meeste Joodse nederzettingen. Veel ‘Palestijnen’ verdienen daar een goed loon. Veel beter dan onder de Palestijnse Autoriteit in de gebieden A en B.  Een groot probleem voor Israël is dat het bouwen in en rond de nederzettingen of het stichten van nieuwe nederzettingen in “de gebieden” tot voor kort onmogelijk was. Palestijnen maakten veel kabaal, processen werden gevoerd, de wereld (VN, VS, EU) bemoeiden zich ermee, nederzettingen werden ontruimd en huizen afgebroken. Iedereen was bang om de woede van de Palestijnen en de Arabische moslimwereld op te wekken. De VS was bang om het ‘Vredesproces’ te beschadigen en de “tweestatenoplossing” ten grave te dragen. De Amerikaanse presidenten Carter, Bush Sr., Clinton, Bush Jr. en Obama zijn stuk gelopen op dat ‘Vredesproces’. Toen begin dit jaar Trump in het Witte Huis trok, was bijna iedereen overtuigd dat de “tweestatenoplossing” onhaalbaar, dus dood was. Israël maakte graag gebruik van de sympathie van president Trump en het bouwen begon opnieuw. Nieuwe wetten maakten het bouwen mogelijk en ijverige Israëli’s gingen aan de slag. De Jeruzalemwet verruimde de grenzen van Jeruzalem en o.a. een grote voorstad, Ma’ale Adumim (in “Palestijnse” gebied), zou zo binnen de stadsgrenzen komen te liggen. Oost-Jeruzalem dat van 1948-1967 door Jordanië bezet was (is nooit ‘Palestijns’ geweest) zou dan ook binnen Israël vallen. Annexatie dus. Heel Jeruzalem was in 1980 bij wet tot “eeuwige, ongedeelde hoofdstad van Israël” verklaard. Ook werd de in 1967 op Syrië veroverde Golan geannexeerd. Naftali Bennet, Minister van Onderwijs, ziet het aannemen van een wet over nederzettingen als een eerste stap naar annexatie van Judea en Samaria. Eigenlijk klopt de laatste zin niet. Lees maar wat Mozes namens de Eeuwige tegen Israël zegt als ze op het punt staan, nu meer dan 4000 jaar geleden, het Beloofde Land binnen te trekken: “Zie, Ik heb dit land tot uw beschikking gesteld. Trekt erbinnen en neemt bezit (annexeer) van het land waarvan de HERE aan uw vaders, Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft dat Hij het hun en hun nakomelingen geven zou” (Deuteronomium 1:8). Herhaaldelijk spreekt God in de Bijbel over het land als “Mijn land”. Het gaat om Gods land dat Hij voor Israël bestemd heeft. Geen ‘bezet gebied’ dus. Of misschien toch wel: Bezet door Palestijnen (Filistijnen) zoals in de tijd van Samuel. Hamas in Gaza en de Palestijnse Autoriteit (PA) zijn in dit beeld de moderne bezetters. “Het land is van Mij” zegt God nadrukkelijk in Leviticus 25:23. “Het hele land Kanaän tot een altijddurend bezit” belooft de God van Israël aan Abraham en zijn nakomelingen (Genesis 17:8). Zeg nu niet: Dat is eeuwen geleden; de Bijbel is een oud boek. Want God is een “eeuwige God” en Zijn woord is eeuwig geldig. U zult het zien.

2. Belangrijke wetten

Momenteel wordt in Israël in de snel tempo gewerkt aan een aantal belangrijke wetten. Die wetten, zoals genoemde minister Naftali Bennett hoopt/verwacht, zullen uitlopen op annexatie van de Westbank. De eerste wet wordt ook wel de “Groter Jeruzalem’ wet genoemd. Jeruzalem telt momenteel bijna 900.000 inwoners, waarvan 540.000 Joden en 330.000 Arabieren. Van de Joodse inwoners is 36% ultra Orthodox (Haredi). De Jeruzalemwet zal een aantal buitenwijken van de Heilige Stad binnen de stadsgrenzen van Jeruzalem trekken. Eén ervan, Ma’ala Adumim is een grote, mooie buitenwijk van de Heilige Stad. Het Joodse aandeel van de inwoners van Jeruzalem zal door deze wetten van 61% stijgen naar 67%. Opvallend is dat de ultra-orthodoxe “United Torah Judaisme” partij tegen deze wet zal stemmen. Zij zijn bang dat ze een meerderheid aan stemmen gaan verliezen. Dat kan de val van de regering van president Netanyahu betekenen. “Vreemde jongens” toch die politici.Een tweede wet noemt men de Amonawet. Deze wet is genoemd omdat het aanvankelijk ging om de nederzetting Amona. Het Hooggerechtshof had geoordeeld dat deze nederzetting gebouwd was op grond van een Palestijn en moest afgebroken worden. Dat is 6 februari 2017 inderdaad gebeurd. De Israëlische regering heeft de inwoners een andere plek beloofd. Nu is die wet uitgebreid en omvat de legalisering van andere nederzettingen. Uiteraard zijn de VN en de EU tegen. Het oude argument dat het ‘vredesproces’ in gevaar komt, wordt weer uit de sloot gehaald. Maar ook president Trump, die de enorme bouw-explosie van Israël geen strobreed in de weg had gelegd, heeft nu Israël gewaarschuwd. Hoe dan ook, Israël is druk aan het bouwen in Jeruzalem en in de nederzettingen in gebied C van Judea en Samaria. Psalm 147:2 zegt dan ook: “De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen”. Over “Israëls verdrevenen” Een volgende keer meer. Immers de “Verloren Tien Stammen” zijn nog niet helemaal terug. De profeet Jeremia zegt: “Hij die Israël verstrooide zal het verzamelen en behoeden” (31:10). Overal onder de volken komen volksgroep die die zeggen dat zij bij een van die “verloren stammen” horen. Zij komen soms met sterke bewijzen. Israël werkt nu aan genetische bewijzen om die claims te onderzoeken. In Judea en Samaria is nog plaats voor 1 tot 2 miljoen oliem (immigranten).

Toen ik dit bericht bijna klaar had kwam het nieuws dat ”onder druk van de VS   Israël de “Groter Jeruzalem Wet” heeft uitgesteld. Dus de uitbreiding van Jeruzalem voorlopig moet afblazen. Lijkt Obama, Clinton en Bush wel. Al deze presidenten eisten tegelijk het bevriezen van bouwactiviteiten. Trump is iets vriendelijker en vraagt alleen Israël ‘kalm aan” te doen en de wet op te schorten. Hoe lang?? 3. Verzoening?

Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) hebben zich verzoend. Voor de vierde keer. Drie keer was die verzoening snel afgelopen. Een voor hen en hun strijd tegen Israël de veelbelovende afspraak dat de PA de civiele zaken in Gaza zou beheren zodat Hamas zich zou kunnen concentreren op de voorbereidingen voor de volgende oorlog met Israël. Hamas is druk bezig met het weer opbouwen van een goede relatie met Iran. Dat was nodig om hun wapenvoorraad uit te breiden en om een financiële aanvulling op de ruimhartige hulpgelden uit het Westen. Geld, vooral voor wapens en tunnels, want Israël is druk bezig met een veiligheidsmuur rond Gaza en langs de Sinaï die diep onder de grond gaat. Tegelijk infiltreert Hamas in het gebied van Mahmoud Abbas, de PA dus. Men verwacht dat Hamas binnenkort de Westbank zal overnemen. Hetzij door verkiezingen die de PA al jaren geleden had moeten houden of door geweld, zoals in 2006 toen de PA met grof geweld door Hamas uit Gaza werd verjaagd. Intussen zijn de eerste scheuren al zichtbaar in het broze akkoord tussen beide door de VS, de EU en ook door ons land gefinancierde terroristenorganisaties, Hamas en de PA. Toen president Trump draadje van het vredesoverleg weer oppakte verklaarde Hamas bijna onmiddellijk: “Niet praten maar Israël moet vernietigd worden”. Mahmoud Abbas verklaarde later dat zij het met Hamas eens zijn. Ook deze ‘verzoening’ zal snel vergeten worden. Wat zal president Trump nu gaan doen?

4. Het falen van president Trump

De Perzische (Iran, Elam) koning Cyrus (Kores) komt in Bijbel heel positief over. Hij stond de Joden toe uit de ballingschap terug te keren naar hun land. Hij gaf ze de tempelschatten mee met de opdracht de Tempel te herbouwen. Velen hoopten dat Trump de “Kores van deze eeuw” zou zijn. Volgens de “Jeruzalemwet” van 1995 zou de VS hun ambassade moeten verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Vijf voorgaande presidenten hebben de uitvoering van deze “Jeruzalemwet” telkens een half jaar uitgesteld. Dat heeft Trump ook gedaan. Tot grote teleurstelling van velen in Israël. Men vraagt zich af: “Zou Trump nu ook de weg van de vorige presidenten opgaan?” Onbetrouwbaar?! Zoals de vorige presidenten? Nu ook nog die druk vanuit Washington in verband met de “Groter Jeruzalem Wet” en het bouwen? Trump is gewaarschuwd. Zoals zijn voorgangers voortdurend gewaarschuwd zijn toen zij Israël zwaar onder druk zetten om gevaarlijke concessies te doen aan de ‘Palestijnen’. Nu wordt de VS geteisterd door orkanen zoals Harvey en Irma, gruwelijke moordanslagen, droogte en branden teisteren de VS. Trump wordt als geen president voor hem zeer grof gepest door Amerikaanse linkse activisten, boze Democraten een schandalen. De VS verliest de greep op de wereldmacht. Het zijn alleen nog maar waarschuwingen van “the LORD our God”. Wee de VS, maar ook wee de wereld als de HEER zijn aangezicht van de VS afwendt.

5. Een oude, wijze rabbijn

Toen begin 2017 Israël gespannen toekeek naar wat de toenmalige president Obama zou doen als de Veiligheidsraad van de VN weer eens een eenzijdige en leugenachtige anti-Israël resolutie (2334) besprak keek Israël en ook de wereld gespannen uit of de VS ook deze resolutie, zoals de VS gewoonlijk deed, zou blokkeren door een veto, een krachtig NEE!!. De VS deed het niet. Onthield zich van stemmen. Een laatste volgens veel Israëliërs verraderlijke daad van president Obama. De Sefardische opperrabbijn Itzhak Josef sprak toen de volgende wijze woorden terwijl hij bij de Kotel (Muur) stond: “Soms moeten we eraan herinnerd worden dat we op niemand anders vertrouwen kunnen dan op onze Heilige Vader in de hemel”. Wijze woorden die ook vandaag en ook voor ons gelden.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Fri, 03 Nov 2017 20:46:01 +0000
PROFETIE. EEN VELD VOL GEHEIMEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=351:profetie-een-veld-vol-geheimen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=351:profetie-een-veld-vol-geheimen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Groot zijn de werken van de HERE; na te speuren voor allen die er behagen in hebben. Psalm 111:2

Profetie is een belangrijk element uit de Bijbel. Onder de wereldreligies is de Bijbelse profetie een uniek verschijnsel. Een goede visie op en kennis van dat profetische Woord geeft ons ook een goede visie op de tijd waarin we leven. Jezus was een profeet. Vlak voor Zijn dood aan het kruis, toen “alles volbracht was” herinnerde Hij zich dat nog een profetie vervuld moest worden; een vers uit Psalm 22. Daar staat: “Mij dorst!”. Dat was dus één van Zijn laatste kruiswoorden. Nadat Hij gedronken had kon Hij zeggen: “Het is volbracht”. (Zie Johannes 19:28-30). ALLE PROFETIE WORDT VERVULD.

De inwoners van Jeruzalem hadden in de tijd van Jezus geen visie op de tijd waarin zij leefden. Jezus verweet met name de leiders dat “gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag” (zie Lucas 19:44). Ongeveer 37 jaar later, in het jaar 70 na. Chr., werden Jeruzalem en de Tempel door de Romeinen verwoest. Het is daarom goed om op het profetische Woord te letten. De apostel Petrus dringt daarop aan: “en wij achten het profetische Woord (daarom) des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats” (2Petrus 1:19). Zo’n lamp hebben we hard nodig.

Zeven facetten van de Bijbelse profetieën.

Het profetische Woord is buitengewoon rijk. Hierover hoeven we ons niet te verbazen, want het is Gods woord. Profeten brengen woorden van God over. Als je over profetie spreekt denken de meeste mensen aan voorspellers of waarzeggerij. Voordat we verder gaan moeten er twee misverstanden worden opgeruimd. In de eerste plaats zijn Bijbelse profetieën geen voorspellingen. Ik gebruik liever het woord ‘voorzeggen’. Waarom? Zelfs zware oordeelsprofetieën hebben een voorwaardelijk karakter. Zelfs al spreekt de HERE een zwaar oordeel over een land uit “maar bekeert zich dat volk dan zal IK berouw hebben over het kwaad dat IK hun dacht aan te doen”. (Jeremia 18:7-11). Denk aan de profetie van Jona over Nineve (tegenwoordig Mosul): “Nog veertig dagen en Nineve zal ondersteboven gekeerd ( = verwoest) worden”. Nineve bekeerde zich en werd gered. Lees het verhaal in Jona, hoofdstuk 3, van het gelijknamige Bijbelboek.  Een tweede belangrijk punt is dat Gods Woord eeuwig is: “Vanaf het begin is Uw Woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig” (Psalm 119:160). Heel de Bijbel, elk Bijbelwoord. Heeft betekenis voor elke tijd. Profetieën hebben soms een gedeeltelijke vervulling totdat, meestal in de eindtijd, de totale vervulling komt.

Nu zeven facetten uit het rijke, profetische woord.

Sociaal-ethische boodschappen Religieuze  boodschappen Boodschappen voor de eigen tijd en voor volken rond Israël Messiaanse profetieën Profetieën over de eindtijd Het herstel van Israël Het komende Koninkrijk (Vrederijk) 1. Sociaal-ethische boodschappen

Hierbij gaat het om onze (ver)houding tot  de naaste en de natuur. Mozes kreeg van God o.a. een heel stel sociale wetten. God wilde in Israël een eerlijke, rechtvaardige samenleving vestigen. Een voorbeeldsamenleving voor de volken. De profeten hekelden overtredingen van die wetten op een soms felle wijze. Die “wetten van Mozes worden ook Torah (onderwijs) genoemd. De Torah komt op voor armen, weduwen, wezen, vreemdelingen en eist een rechtvaardige rechtspraak. In de Bergrede grijpt Jezus Zelf telkens terug op die wetten, ook wel genoemd ‘inzettingen’ (hoe God de schepping en samenlevingen ‘in elkaar gezet’ heeft) en ‘verordeningen’ (hoe ‘orde’ gecreëerd wordt). Sociale en ethische zaken worden door de Schepper heel serieus genomen. De profeten zijn daar getuigen van. Het gaat over hoe wij (de samenleving en individueel) omgaan met hongerigen, verdrukten en zwakken in de samenleving. Dit is één van de punten waarop de Schepper een land beoordeelt.

2. Religieuze boodschappen

Uitvoerig spreken de profeten over de relatie van Israël met de God van Israël. “Israël, keer toch terug tot uw God; bekeert u en gehoorzaam de Torah”. De profeet Micha vat de sociaal-ethische en religieuze boodschappen van de profeten op ontroerende wijze in één zin samen: “Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met u God”. Een boodschap voor alle tijden en voor alle mensen.

3. Boodschappen voor de eigen tijd en de volken rond Israël

De meeste profeten waren sterk politiek betrokken. Ze waarschuwen tegen foute bondgenootschappen, zoals met Syrië en Egypte. Jeremia adviseerde de inwoners van het belegerde Jeruzalem zich aan koning Nebukadnezar over te geven. Koningen werden pittig vermaand. Profeten als Jeremia, Jesaja en Amos profeteerden over veel volken. Daniël sprak van Godswege over wereldrijken in de eindtijd. Veel van die boodschappen worden in deze tijd vervuld of staan op het punt vervuld te worden. Bijvoorbeeld de vernietiging van Damascus en de val van Iran (Elam of Perzië) in Jeremia 49.

4 Messiaanse profetieën

In het evangelie naar Mattheüs staan wel 20 vervulde profetieën over de eerste komst van Jezus. Deze lijst vindt u bijvoorbeeld in Hoofdstuk 7.9 van mijn boek “Israël onze oudere broeder”. Het hele Tweede Verbond (Nieuwe Testament) is gebaseerd op wat in de Tenach (Oude Testament) geschreven staat. Ook over Zijn wederkomst vinden we veel terug bij de profeten. Over Zijn lijden en sterven veel profetieën in Psalm 22 en ook in Psalm 69. Jesaja 53 gaat over de lijdende Knecht van de HERE.

5. Profetieën over de eindtijd

Meer dan tien  profeten waarschuwen over de “Dag van de HERE”. Dat is een vreselijke periode uit de eindtijd. Ik citeer alleen Amos 5:18-20. “Wee hun die verlangen naar de Dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis hij en geen licht! Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en komt hij naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! Duisternis zal immers de Dag des HEREN zijn en geen licht, ja donker zonder glans”. Ook Jezus profeteert over ‘die dag” in zijn rede over de eindtijd: “Onmiddellijk na de verdrukking van die tijd zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemel zullen vallen” (Mattheüs 24:29). Daarna of aan het einde van die periode zal de wederkomst van Jezus plaatsvinden.

6. Het herstel van Israël

Een groot deel van de profetieën gaat over de ballingschap en het herstel van Israël. De verstrooiing van Israël over heel de wereld, de lange tijd van die ballingschap en de totale verwoesting van het Beloofde Land met in de eindtijd het herstel van land en volk van Israël zijn tot in detail voorzegd. Dit herstel is een voorspel van het komende Koninkrijk. We onderscheiden drie aspecten van dit herstel;

Het herstel van het verwoeste Beloofde Land. De terugkeer van Israël uit de ballingschap. Deze terugkeer of aliya is nog steeds in volle gang. Een geestelijk herstel: “Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn” (Jesaja 60:21).

Als dit hele herstelprogramma van de HEER klaar zal zijn, breekt het Koninkrijk aan. Met de terugkeer van Yeshua (Jezus).

7. Het komende Koninkrijk

In het volgende, vierde deel van deze onderwijsserie over het profetische Woord meer over het “herstel van Israël” in onze tijd en over de “strijd om het Koninkrijk” die nu gaande is. Ook onze rol is die strijd wordt toegelicht. Als laatste onderwerp iets over profetieën over het komende Koninkrijk.

 

 

 

Dit is het derde artikel van de onderwijsserie over het profetische Woord. Het vierde artikel volgt over ongeveer twee weken.

 

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Wed, 25 Oct 2017 13:51:55 +0000
GODS KNECHTEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=350:gods-knechten&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=350:gods-knechten&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Waarom heeft God de mens geschapen? Een van de redenen vinden we in het scheppingsverhaal, in Genesis 2. Wat moesten Adam en Eva doen in de Hof van Eden?

Zij kregen een duidelijke opdracht: “De Hof van Eden bewerken en bewaken”. Vertaling Naardense Bijbel. In de NBG 1951 vertaling leest u: “De Hof van Eden bewerken en bewaren” (Genesis 2:15). Er moest dus waakzaam en ijverig gewerkt worden in het Paradijs. De mens als medewerker van God, de Schepper. Dit thema vinden we terug in heel de Bijbel. Al gauw kreeg deze “eervolle benoeming” als medewerkers, knechten van God een heel nare kant. De mens liet zich overhalen (verleiden) om de leugens van satan, de tegenstander, te geloven. Jezus noemt Satan een dief, een moordenaar en een leugenaar (Johannes 8:44 en 10:10). De gevolgen kunt dagelijks zien en horen in het (wereld)nieuws. De roeping van de mens als “knecht van God” is inmiddels lelijk vervuild, maar wel gebleven. Eigenlijk is er maar één Mens geweest die deze roeping helemaal en volmaakt heeft ingevuld en vervuld. Dat was jezus die altijd de wil van de Vader deed.

Gods knechten

De profeten worden in de Bijbel regelmatig “Gods knechten” genoemd. Hun speciale taak was de woorden, waarschuwingen, voorzeggingen, bemoedigingen en vermaningen van God door te geven. Het was vaak geen leuke taak. Profeten werden vermoord, vervolgd en dwarsgezeten door valse profeten en de heersende elite. In de eindtijd zullen er veel valse profeten optreden en zij zullen velen misleiden en verleiden (Matt.24:25). In de eindtijd zal er ook loon zijn voor trouwe profeten (Openbaring 11:18). Profeten worden ook wel zieners genoemd, omdat zij vaak in de toekomst ‘zagen’. Het grootste deel van de Bijbel bevat profetie. In de Psalmen, uit de levens van mensen uit de Bijbel stralen vaak stukken profetie. De Torah (de eerste vijf boeken uit het Eerste Testament) zit vol profetie. Niet alleen in het Eerste, maar ook in het Twee Testament komt profetie voor. Hierop in te gaan vergt teveel ruimte en tijd. We moeten eerst ingaan op Jezus als Gods Knecht en op het volk Israël als Gods knecht onder de volken.

De Eerste Knecht van God

Van Jezus zegt de Schrift: “Zie, mijn Knecht, die Ik verkoren heb, mijn Geliefde, in wie Mijn ziel een welbehagen heeft” (Matteüs 12:18). De eerste messiaanse Joden, Joden die in Jezus als Messias geloofden, spraken over Hem  als “Gods heilige Knecht” (Hand.3:13,26, 4:27, 30). Wat heeft Hij dan gedaan in de functie als Gods speciale Knecht? Ik noem een paar belangrijke dingen:

Hij heeft de zonden van de hele wereld gedragen Hij is als enige volmaakt gehoorzaam geweest aan Zijn Vader. Zo heeft Hij als enige de wet, de Torah, vervuld. Hij heeft de machten van de duisternis, satan, en zijn demonische engelen overwonnen, dus hun macht ontnomen. Hij heeft het Woord van God gebracht en uitgelegd. Hij was het Woord. Immers het “Woord is vlees geworden en heeft onder ns gewoond” (Johannes 1:14). De andere knecht van God

In onze tijd wordt allereerst het overgrote deel van de Christenheid, maar de laatste jaren ook de hele mensheid steeds meer geconfronteerd met de andere knecht van God, met het volk Israël. Laten we eerst naar de Schrift luisteren, want het is van groot belang dat de wereld, geestelijke en politieke leiders, goed beseffen wat in en rond Israël gebeurt, waar dit op uitloopt en wat er van ons verwacht wordt. Want als we de profetieën een beetje kennen, als we de gebeurtenissen rond Israël via betrouwbare nieuws ”producenten” volgen, kunnen we Gods hand in de geschiedenis niet alleen in onze tijd, maar ook in het recente verleden volgen. Eerst nu een paar aanhalingen uit de Schrift die duidelijk spreken over Israël als Gods knecht. De eerste is een uitspraak van Mirjam (Maria): “HIJ heeft Zich, Israël Zijn knecht aangetrokken” (Lucas 1:54). Nu een aanhaling van de profeet Jesaja, waarin duidelijke aanwijzingen staan  naar onze tijd: “Maar gij, Israël Mijn knecht, Jakob die Ik (uit)verkoren heb, nakroost van Mijn vriend Abraham, gij die IK gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: ‘Gij zijt Mijn knecht, Ik heb u (verkoren) en u niet versmaad” (Jesaja 41:8,9. Wilt u onderstaande vijf opmerkingen even naast deze profetie leggen?

Het gaat dus niet over de Messias, maar over het volk Israël dat nog steeds meedraait in de molen van de volken van deze aarde. Waarvan de oude 12 stammen weer zichtbaar worden. Waar in de Bijbel Israël staat wordt ook Israël bedoeld. Manasse komt momenteel terug uit India. De stam Dan is voor een groot deel uit Ethiopië teruggekomen. Naar andere stammen wordt gezocht. De tekst gaat over nakomelingen (nakroost) van Abraham, Gods vriend. Aan  wie de HERE grote beloften heeft gegeven. Beloften van zegen, van een land dat Hij Abrahams nakomelingen tot een ‘eeuwig bezit’ zou geven. Waar ze nu weer wonen. En dat Hij, de God van hemel een aarde, dat Hij, de Eeuwige, de God van Israël zou zijn. “Die IK gegrepen heb van de einden van de aarde”. Israël was en is voor een deel nog verstrooid over heel de wereld. Maar nu zijn ze en worden ze nog steeds gegrepen en teruggebracht naar het Beloofde Land. Dat proces van terugkeer (aliya) in al meer dan 100 jaar  aan de gang en zal in de eindtijd versneld doorgaan. “Ik heb u (uit)verkoren”. Waartoe heeft de HERE dit volk uitgekozen uit alle volken van de wereld? Kom ik nog op terug. Want ook voor deze ‘knecht’ heeft de HERE verschillende taken. Ik heb “u niet versmaad”. Wat is het Joodse volk in de loop van de eeuwen niet veracht en versmaad! Nu door de VN met al leugenachtige anti-Israël UNESCO resoluties en door de media die voortdurend verdraaide nepberichten over Israël rondstrooien. Een wereld die steeds feller allerlei antisemitische leugens als gif inslikt. En weer uitspuugt. Dat tot eigen verderf zal leiden.

Nu enkele frappante parallellen tussen beide knechten van God, Jezus en Israël.

Parallellen

Onlosmakelijk zijn de Messias en Israël met elkaar verboden. We noemen er een paar overeenkomsten.

De Messias is de Koning van Israël. Tijdens de intocht in Jeruzalem riep de menigte enthousiast: “Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam van de HERE” en “De Koning van Israël” (Johannes 12:13; Ps.118:). Ze hadden gelijk. Dit wordt op een diepe manier bevestigd door wat op het kruis stond: ”Dit is Jezus, de Koning der Joden” (Matteüs 27:37). In het Grieks voor de Grieken, de geletterden. In het Latijn voor de ‘gewone man’. In het Hebreeuws voor het Joodse volk. (Johannes 19:20). Een duidelijke boodschap voor Joden en niet-Joden. Hij was en bleef de Koning van de Joden en Hij komt terug als Koning van Israël. Beiden worden IMMANUEL genoemd. Jezus in Jesaja 7:14 en Israël in Jesaja 8:8. Van beiden wordt geprofeteerd: “Uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen” Vergelijk (Hosea 11:1 met Mattheüs 2:15). Van beiden gaat de weg door diep lijden tot heerlijkheid. De heerlijkheid van Jezus in de  hemel. De toekomstige heerlijkheid van Israël wordt o.a. in Jesaja 62 beschreven. Het Woord van God is via Israël tot ons gekomen. De Bijbel is een Joods boek en voornamelijk door Joden geschreven. Jezus is het Levende Woord van God dat uit de hemel tot ons kwam.

In Oude (Eerste) en in Nieuwe (Tweede) Testament, in verleden, heden en in de toekomst is Israël Gods uitverkoren knecht. God kiest geen andere knecht. Hij heeft geen spijt van Zijn roeping van Israël (Romeinen 11:29)Zo is er nog veel meer te vertellen over het feit dat de Messias van Israël en Zijn volk Israël onlosmakelijk bij elkaar horen en blijven horen. Want Paulus zegt: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). De 1e keer en ook de 2e  komt Hij uit Israël. Ook Israël en de Kerk horen bij elkaar... Want wij zijn geen “vreemdelingen en bijwoners meer maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.  Laten wij met respect omgaan met onze oudere broeder Israël.

 

* Dit is het tweede artikel van een serie artikelen over de Bijbelse achtergrond van wat in en rond Israël gebeurt.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Tue, 17 Oct 2017 16:10:52 +0000
FAMILY7 EINDTIJD EN PROFETIE http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=349:family7-eindtijd-en-profetie&catid=23:televisie&Itemid=44 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=349:family7-eindtijd-en-profetie&catid=23:televisie&Itemid=44 TV  UITZENDINGEN. FAMILY7. Programma EINDTIJD EN PROFETIE. Vanaf het begin van Family7 is er wekelijks een uitzending van de rubriek\ EINDTIJD en PROFETIE. Waar uiteraard Israël bijhoort. Een (vraag)gesprek van Dolf v/d Vegte met Jan van Barneveld. Dit is serie 18 met als titel “De profeten en het Koninkrijk”. 01 -okt    Afl. 1     Actualiteiten - deel 1 08 -okt    Afl, 2     Actualiteiten - deel 2 15 -okt    Afl. 3     Weeën en de komst van de eindtijd 22 -okt    Afl. 4     Herstel van Israël volgens Jesaja (1) God brengt redding (1) 29 -okt    Afl. 5     Herstel van Israël volgens Jesaja (2) God brengt redding (2) 05 nov.   Afl. 6      Herstel van Israël volgens Jeremia (1) JHWH bevrijdt (1) 12 nov.   Afl. 7      Herstel van Israël volgens  Jeremia (2) JHWH bevrijdt (2) 19 nov.   Afl. 8      Herstel van Israël volgens  Ezechiël. God geeft kracht 25 nov.   Afl. 9      Herstel van Israël volgens Zacharia JHWH herinnert Zich 03 dec.   Afl.10     Herbouw van deTempel volgens Haggaï. Mijn feest 10 dec    Afl.11     Gods Heilige Berg 17 dec    Alf.12     De Gemeente als wachters. Tijdens de meeste uitzendingen wordt ook aandacht gegeven aan de situatie waarin Israël zich bevindt en aan Gods bescherming over Zijn volk. Uitzendingen elke zondagavond om 19.30 uur. De maandag daarop worden elke aflevering herhaald om 01.30u, 06.30u, 11.00u, 13.30u en 16.30u. Ik hoop u hiermee van dienst geweest te zijn evenals met de uitzendingen Jan van Barneveld ]]> remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Mon, 09 Oct 2017 18:35:02 +0000 BERICHTJES http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=348:berichtjes&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=348:berichtjes&catid=45:overig&Itemid=81 Elke dag komen er berichten die van belang zijn voor ons inzicht op wat er in deze tijd gaande is. Hier en daar geven we ook wat commentaar.

Vooral als er een profetische kant aan het bericht vast zit. Tussen de berichtjes een klein artikel over de eeuwenoude strijd waar we nu middenin zitten. Een bericht waardoor we niet alleen meer begrijpen van wat er nu gaande is maar ook van de tegenstand van Oost-Europese landen tegen het migratiebeleid van het “Beest in Brussel”.

1. De Tempelberg.

Onder het plein voor de MUUR in Jeruzalem zijn ook opgravingen. Regelmatig worden interessante archeologische vondsten gedaan. Vondsten die de band van Israël met de Tempelberg en het bestaan van de Eerste en de Tweede Tempel bewijzen. Dus een stuk Bijbelse geschiedenis bevestigen. Onlangs heeft men een grote pilaar uit de tijd van de Tempel van Salomo opgegraven. Misschien wordt deze archeologische vondst wel gebruikt bij de bouw van Tempel III. Belangrijk is hoe al de Palestijnse onzinverhalen en de dwaze resoluties van de UNESCO door de archeologische wetenschap naar de prullenbak van wetenschappelijke onzin verwezen wordt. Het waarheidsniveau van veel andere zaken van de Palestijnse Autoriteit en de Hamas is heel laag en alleen de aandacht van een schouderophalen waard. Een profetie van Jesaja licht dit Bijbels toe: “Elke tong die zich voor het gericht tegen u keert zult gij in het ongelijk stellen” (Jesaja 54:17). Met de UNESCO resoluties en de persberichten van de Palestijnse Autoriteit gaat het ook die kant op.

2. Rohingy-vluchtelingen

Dramatische beelden van de Rohingy-vluchtelinen uit Birma worden als een etnische schoonmaak van onschuldige, gematigde Moslims doorgegeven. Er is ook een ander plaatje. Dat vertelt het verhaal over radiale extremisten onder de Rohingy’s die met geweren, grote messen en bommen hun eigen mensen de dood in jagen. Wat is waar? We moeten zo oppassen met alle berichten met een politiek kleurtje. Wel waar is het feit dat weer ‘gewone mensen’ slachtoffer zijn.Bron: Gatestone Instituut.Hier speelt een groot probleem. Wie is er nog betrouwbaar? De totale onbetrouwbaarheid van de meeste mensen in de eindtijd is al in de Bijbel voorzegd. Let u maar eens op Jeremia 9:4,5 en Micha 7:1,2 of Ps. 5:7,10. Samengevat in Psalm 5: “In hun mond is niets betrouwbaar”.

3. Kankerpatiënt naar de gevangenis?

Hajar Harb is een Palestijns journaliste uit Gaza. Ze heeft kanker en is voor een behandeling naar Jordanië gereisd. Ze vreest terug te gaan naar Gaza, want boven haar hoofd hangt een gevangenisstraf van zes maanden. De beschuldiging luidt: “Ze wekt de indruk dat de gezondheidszorg in Gaza slecht is”. Lacht u maar niet. Het gaat in de westelijke wereld snel eenzelfde kant op. Probeert u maar een iets over de Islam te zeggen wat een plaatselijke imam niet bevalt of wat aan (extreem) linkse landgenoot niet aanstaat. Of iets over migranten wat tegen de heersende mening ingaat. Boosheid van vrienden en je hebt zo een proces aan je broek en een flinke boete berooft je spaarpotje. Pas op wat je zegt of schrijft!

4. De zoon van Hamas

Mosab Hassan Yousef is de zoon van sheik Hassan Youssoef , een van de oprichters van Hamas. Zoon Mosab was een toegewijd Moslim, lid van Hamas en vijand van Israël. In 2005 kwam hij in opspraak door zijn boek “Zoon van Hamas”, uitgegeven bij Kok. Als strijder voor de zaak van de ‘Palestijnen’ werd hij diep getroffen door het vele bloedvergieten. Door Israël gevangen gezet kwam hij met de Shin Bet, de Israëlische veiligheidsdienst, in aanraking en werd ‘verklikker’ van geplande aanslagen. Zijn overeenkomst met Shin Bet was bloedvergieten te voorkomen. Later kwam hij tot geloof in Jezus Messias. Dat leidde tot een breuk met zijn familie. Ontroerend was zijn sterke band met zijn vader, de Hamasleider. Lange tijd heeft hij ergens, verborgen in Californië gewoond. Onlangs was hij weer in het nieuws door een videoboodschap bestemd voor de VN. Daarin legt hij uit wie de echte vijand van het Palestijnse volk zijn, Tijdens de Eerste Intifada (1987-1991) heeft de PLO van Yasser Arafat 942 Palestijnen geëxecuteerd. Dat is meer dan het totale aantal Palestijnen die omgekomen zijn tijdens aanvallen op Israëlische soldaten. Tot op heden gaat het onderdrukken van Palestijnen door hun eigenleiders door. De Palestijnse delegatie naar de UNHCR (Mensenrechtenraad van de VN) was verbijsterd toen ze met deze feiten werden geconfronteerd. Toch gaat de Westerse wereld rustig door de PA te erkennen als enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Tegelijk vloeien er elk maand tientallen miljoenen dollars van de EU, VS en ook van ons naar de Palestijns Autoriteit.

Artikel: Polen en de Turks-Ottomaanse oorlogen met Oost-Europa.

Een klein berichtje over de Poolse bisschoppen. Het gaat over een belangrijke gebeurtenis aan de grenzen van Polen op de 7e oktober dit jaar.Geschiedenis.

De strijd om de wereld is begonnen door de profeet van de Islam, door Mohammed. In 622, toen hij uit Media vertrok om Mekka te veroveren, was Mekka niet zijn einddoel. De hele wereld moest desnoods met geweld veroverd worden en aan de sharia onderworpen. Na Mohammeds dood in 632 pakte zijn opvolger Abu Bakr die taak krachtig op en binnen een paar jaar werd het oude Medo-Perzische rijk onder de voet gelopen. Jeruzalem bijvoorbeeld werd al in 638 veroverd. Toen was Europa aan de beurt. Via Spanje trokken de Moslim jihadisten naar het Noorden. Totdat zij in 732 door de grootvader van Karel de Grote, door Karel Martel werden teruggejaagd. Aanvallen via de Oostkust van Italië gingen gewoon door. Want Rome was hun hoofddoel. Wenen werd een paar keer belegerd door Turks-Ottomaanse troepen. In 1529 werden de Turken door een strenge winter verjaagd. Toen, in 1683,  kwam een nieuwe aanval. Wenen was de ‘poort’ naar Rome, symbool voor het christendom. Als Wenen zou vallen, was de triomf van de Islam bijna totaal. Frankrijk, onder de Zonnekoning (Louis XIV) liet Wenen in de steek. De koning van Polen, Jan Sobieski, verjoeg de Turks-Ottomaanse legermacht rond Wenen. Hij berichtte de Paus met de volgende boodschap: “venimus, vidimus, Deus vicit”. (Wij kwamen, wij zagen en God overwon; Giovanni). In datzelfde jaar bevrijdde hij Hongarije van de Turken. U begrijpt nu iets meer van de weerstand van Oost-Europese landen tegen het toelaten van massa’s Moslim migranten, die door president Erdogan van Turkije gezien worden als strijders voor het “Herstelde Turks-Ottomaanse kalifaat”.    Inmiddels was Constantinopel, nu Istanboel, al in 1453 door de Turken veroverd. De weg naar de wereldmacht voor de Islam, dus naar West-Europa en Rome ging nu via het oostelijke Middellandse zeegebied en Oost-Europa. Eeuwenlang leefden de mensen in Oost-Europese landen onder de druk van het islamitische Turks-Ottomaanse Rijk. WOI maakte daar in 1918 een einde aan.Maar daaraan zijn heel wat oorlogen en vooral zeeslagen aan vooraf gegaan. Momenteel is Erdogan druk bezig met het herstel van het Turks-Ottomaanse Kalifaat en de Islam is bezig met wat hun profeet Mohammed begonnen is. En wij…wij slapen rustig door.

Een belangrijk wapen

Nog een klein stukje geschiedenis. In de 16 eeuw voeren er in de Middellandse zee heel wat oorlogsschepen en oorlogsvloten. Al begin 8e eeuw verkenden schepen met jihadistische krijgers de Spaanse kust. Zij zochten wegen om Europa te veroveren. In 711 is Spanje veroverd en daarna trokken de Moslims naar het Noorden om in 732 door Karel Martel terug gejaagd te worden. De strijd via de zee ging door. Vooral in het oostelijk deel van de Middellandse zee probeerden de Turken de overmacht te krijgen. Een belangrijke zeeslag was de slag bij Lepanto in de Adriatische zee. De Christelijke vloot had al een paar nederlagen geleden. Nu hadden Christelijke landen weer een grote vloot uitgerust. Zij gingen op weg naar het Oosten en zochten de confrontatie met de Moslimvloot. Vlak voordat een grote zeeslag waar letterlijk honderden schepen bij betrokken waren, zou beginnen, de 7e oktober 1572, besloot de jonge, bescheiden en gelovige admiraal, Don Juan een grote, algemene bidstond te houden. Het ging om de redding van Europa. Vooral Polen was een doelwit van de Turken. De volgende dag vond de zeeslag plaats. Het verhaal is spannend, maar we moeten een lang verhaal kort houden. De Turkse vloot werd verslagen en de Turken verdreven.   Wat hebben de huidige Poolse bisschoppen hiermee te maken? Zij riepen de gelovigen in Polen op om 7 oktober 2017 langs de grenzen van Polen bidstonden te houden tegen de Moslim invasie die nu plaatsvindt. Ook in de gezinnen, in de kerken werd ook Gods genade en hulp afgesmeekt in verband met de huidige crisis. Een crisis die in Oost-Europa wordt gezien als de laatste, definitieve(?) aanval van de Islam op ons continent. Koning Jan Sobieski en admiraal  Don Juan hebben ervaren dat ‘bidden helpt’. 

Nog een paar berichtjes

5. Een Palestijnse pensioenfonds

Nimer Mahmoud Jamal was een 37-jarige Palestijnse terrorist die 25 september drie Israëli’s in de buurt van Jeruzalem vermoordde. Was hij werkeloos? Nee, hij had een goede baan bij een Israëlisch bedrijf. Hij verdiende een goed salaris, meer dan zijn Palestijnse vrienden. Hij woonde in een mooie woning. Waarom schoot hij dan drie Israëli’s dood. Had hij schulden? De enige reden was haat tegen Israël. De staat Israël, noch Joden horen in het Midden-Oosten. Bovendien, Jamal liet een goed ‘pensioen’ na aan zijn nabestaanden. Een bedrag van $ 1.700 plus maandelijks een toelage van $ 737. Terroristen worden goed betaald door de Palestijnse Autoriteit (PA). Waar haalt de PA het geld vandaan? Bijdragen van de VS, van de EU en van ons. Dikwijls is er bij de PA op aangedrongen deze beloningen voor moord stop te zetten. Mahmoud Abbas voorzitter van de PA weigert dat te doen en wij…wij betalen door en maken ons schuldig aan de terroristische moordaanslagen op Israëli’s.

6. Jammer Engeland, jammer EU.

“Het zal nog maar 30 tot 40 jaar duren voordat de Moslims een meerderheid in Europa zijn”. Dit zegt Charles Gave, een Franse miljonair die de website “Instituut van de Vrijheden” financiert. De vrijheid van meningsuiting zal nog sneller verdwijnen.

In Engeland neemt de onkerkelijkheid in een rap tempo toe. Een kleien 30% heeft nog een binding met een kerk. Maar als het onderzoek wat dieper gaat, als men vragen stelt over regelmatig kerkbezoek, gebed en Bijbellezen blijft er ongeveer 6% over.

We kunnen deze cijfers nog veel aanvullen met gegevens over bijna alle landen van Europa. Dat betekent dat we nauwelijks geestelijke weerstand kunnen bieden tegen de opmars van de Islam.

Dit was in de 16e eeuw anders. De Poolse koning Jan Sobieski gaf God de eer voor zijn overwinningen over de veroveringen van het Turks-Ottomaanse rijk. Admiraal Don Juan, de admiraal van de ‘Christelijke’ vloot, die de Turkse vloot in de Adriatische zee bij Lepanto versloeg en zo een Moslim invasie in Europa verhinderde, begon de slag met en bidstond met zijn matrozen.

Misschien is er ergens in ons land nog een Gideonsbende?

7. Koerden

Eind september hebben de Koerden in Irak door een referendum duidelijk aangegeven dat ze streven naar een onafhankelijk “Kurdistan”. Dit volk woont verspreid in het hele Midden-Oosten. In Syrië streden ze mee met de geallieerden tegen ISIS. In Iran zijn ze vervolgd. In Turkije is, aan de ene kant het Koerdische volk in het parlement vertegenwoordigd maar aan de andere kant weten ze zich ongewenst. De hele wereld heeft dit referendum afgewezen. Alleen premier Netanyahu heeft openlijk zijn steun uitgesproken. Israël zal een onafhankelijk Kurdistan hartelijk verwelkomen. Deze tweede democratische, niet-Arabische staat in het Midden-Oosten zou een steun en bemoediging voor Israël zijn. Behalve Israël is de hele wereld tegen een onafhankelijk Kurdistan. De lange geschiedenis van de band tussen de Koerden en volk Israël begint in de 8e eeuw voor Christus. Een deel van de verdreven Tien Stammen is toen in dat gebied in het huidige Irak terecht gekomen. Sindsdien was er een goede band tussen Koerden en Israëlitische ballingen. Na 1960 is de band tussen beide volken weer warmer geworden. Het zijn twee minderheden in een voor hen vijandige wereld. Iets van de sympathie kunnen we zien aan de vele Israëlische vlaggen tijdens Koerdische bijeenkomsten en Erbil (een regionale hoofdstad) en bijvoorbeeld in Europa.

8. Annexeren Israël !?

Nu de ‘vredesbesprekingen’ tussen Israël en ‘Palestijnen’ weer in de politieke mode zijn en vredesplannen naar keuze bij de opsteller te koop zijn, doen ook allerlei geruchten over annexeren van de zgn. Palestijnse gebieden, of van alleen gebied C (waar de meeste Joodse mensen wonen) of alleen van de nederzettingen in gebied C of alleen van Ma’ale Adumim (een grote voorstad ten Oosten van Jeruzalem) de ronde. Momenteel wonen er ruim 150.000 Joodse mensen in de ‘Westbank”. Beter gezegd in Juda en Samaria. De “Groter- Jeruzalem-wet” voegt Ma’ale Adumim bij Jeruzalem. Omdat Israël in 1967 Oost-Jeruzalem  formeel geannexeerd heeft, zien tegenstanders deze wet als een verkapte annexatie. In elk geval een stap in de goede richting. Immers het hele volk van Israël., het hele land van Israël en de God van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar.

Het is weer veel stof voor u. Er ook veel gaande.Er was ook veel in te halen.Over ruim een week komt de tweede ‘lesbrief’ over Israël.

Shalom

JvB

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Mon, 09 Oct 2017 16:06:23 +0000
VAN 14.9 – HET MESSIAANSE VREDERIJK http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=347:van-149-het-messiaanse-vrederijk&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=347:van-149-het-messiaanse-vrederijk&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Allereerst moet ik mijn excuses aanbieden voor de lange stilte op deze site. Ik was enorm

druk met de voorbereidingen van 11e serie van tien uitzendingen van “EINDTIJD EN PROFETIE” van Family7. Deze serie komt in oktober op de buis. Zondagavond om halfacht. Ik ben daarna vrij lang ziek geweest, maar Goddank knap ik weer wat op. Intussen moest ik werken aan de herdruk van twee van mijn boeken. “Het Einde van de Vervangingsleer”, de 2e druk, komt hopelijk in december van de pers. Een belangrijk boek omdat de houding van de kerken tegenover Israël steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor Israël maar vooral voor die kerken zelf: Geen opwekking zonder Israël!Het dikke, informatieve boek “Om Sions wil niet Zwijgen” verwacht de uitgever, het Zoeklicht, ergens in november van de drukker op de boekentafels en bij u te brengen. Beide boeken zijn bijgewerkt tot augustus 2017. Helaas door omstandigheden bij het Zoeklicht hebben beide herdrukken vertraging opgelopen.

Een nieuwe serie

We hebben nu voor deze site een nieuwe serie gepland. Opzet en doel van deze serie is dat u (wij) enig inzicht krijgen van wat er momenteel in de wereld gaande is. Waar al die enorme spanningen op uitlopen. Ook onze belangrijke rol en de rol van de kerken en van bepaalde politieke leiders in de chaotische strijd die gaande is. Als u deze serie gaat volgen zult u inzien waarom ik de Bijbel en vooral profetieën volg in mijn uitleg. U zult met mij tot de conclusie komen dat profetie na profetie uitkomen. Dat grote, profetische lijnen zichtbaar worden. Vanwege de actualiteit gaan we in dit artikel in op de gebeurtenissen van de 14e juli 2017. Volgende artikelen zullen gaan over

De keuze van de Almachtige voor Israël. Daarna een hoofdstuk over Israël als “knecht van God”. Het profetische Woord uit de Bijbel Het herstel van Israël Enkele geestelijke wetmatigheden die nu zichtbaar worden. Profetische scenario’s

Dit is een voorlopige opgave. U ziet wel wat er komt. Deze serie wordt geschreven opdat u inderdaad ‘ziet’ en begrijpt wat er gaande is en wat er gaat komen. Nu eerst iets over de 14e juli. Dit is tegelijk het eerste artikel van deze serie.

Van de 14 september tot het Messiaanse Vrederijk.

De 14e september 2017 hebben Palestijnse terroristen twee Israëlische politieagenten op het Tempelplein in Jeruzalem doodgeschoten. De terroristen werden ook neergeschoten. Vermoedelijk zijn die wapens via een van de poorten rond het Tempelplein naar de al-Aksa moskee gesmokkeld. Israël vond het nodig detectiepoortjes voor die poorten te plaatsen. Zoals u die tegenkomt bij de vliegvelden en ook in Mekka, rond de Ka’aba, het belangrijkste Islamitische heiligdom geplaatst zijn. Maar nu vond de Islamitische leiding het nodig weer eens een enorme rel (intiada) te organiseren. De Waqf, de Moslim beheersorganisatie over het Tempelplein was zo verontwaardigd dat ze hun werk over het Tempelplein boycotten en ‘in staking’ gingen. Dus ook de Moslim bewakers, die moesten opletten dat niemand, geen Jood en geen Christen, ging bidden of andere godsdienstige dingen deed.  Onmiddellijk stroomden de Joodse (en ook Christelijke) bidders het Tempelplein op. Eindelijk, na zo’n 2000 jaar, konden de vrome Joden bidden op de voor hen zo heilige plek. Ze zagen het als een stap naar de herbouw van de Tempel.  De plek waar vroeger de Tempel van Salomo (die door de Babylonische vorst Nebukadnezer in 578 v.Chr. verwoest werd) daarna de tweede Tempel, (die onder leiding van Ezra en Nehemia herbouwd en door de Romeinen verwoest is in het jaar 70 v.Chr.) stonden. Zo’n 19 eeuwen lang hebben vrome Joden gebeden voor herstel van die Tempel. Zij verwachten op die plaats de Messias want de profeet Maleachi (3:1) zegt: “Plotseling zal tot Zijn Tempel komen de Here die gij zoekt, namelijk de Engel van het verbond die gij begeert”. Volgens de Islam kan/mag dat niet want volgens een islamitische eindtijdleer in een hadith, zal het een Moslim messias zijn die regeert vanuit Jeruzalem. Bovendien is het Tempelplein tot de derde heilige plaats voor de Moslims. Als Israël bijvoorbeeld de eerste steen voor de derde Tempel legt zal dat een wereldomvattende intifada veroorzaken een veel bloedvergieten veroorzaken. Intussen, na felle rellen en terroristische aanslagen heeft Netanjahu de detectiepoortjes laten weghalen. Israëlische politieke leiders zeggen dus: “Het is nog niet de tijd om de Tempel te herbouwen” (zie Haggaï 1:2). Godsdienstige leiders zeggen op hun beurt: “Als de HERE, onze God een opening geeft dan moeten wij bouwen”. Eenzelfde situatie deed zich voor in 1967 toen Israël Oost-Jeruzalem en dus ook de Tempelberg op Jordanië heroverde. Opperrabbijn Goren blies op de sjofar bij de Muur. Hij drong bij de regering aan de islamitische heiligdommen op de Tempelberg, de Rotskoepel en de al-Aksa moskee op te blazen en direct te beginnen met de bouw van Tempel III. Mosje Dajan was tegen en Israël gaf het beheer over het Tempelplein de Jordaans-islamitische Waqf als gebaar van goede wil tegenover de Islam. Hetzelfde gebeurde ook nu en de oude situatie is weer terug, Geen Joodse of christelijke gebeden op het Tempelplein. En geen godsdienstige ceremonies. Ik mocht zelfs mijn Bijbel niet meenemen toen wij, bij uitzondering toestemming kregen de Heilige Berg te bezoeken. Een stap terug dus en een terugdeinzen voor islamitische dreigementen en geweld. Van de Joodse Israëli’s was 77% het niets eens met het besluit van premier Netanjahu.

Oorlogen

Jeruzalem is het hart van Israël en het centrum voor de volken. Want de profeet Ezechiël zegt: “Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb IK het gesteld, met landen eromheen”. Het hart van Jeruzalem is de Berg Sion, waar het Tempelplein ligt en waar Tempel III gebouwd gaat worden. Zoals gezegd, de Islam wil het Tempelplein voor hun Mahdi. De Paus wil een substantiële inbreng in Jeruzalem en ook de VN doet mee aan de diplomatieke strijd om de Heilige Stad. Er zijn in de loop van de geschiedenis veel oorlogen om Jeruzalem geweest. De vier of vijf oorlogen van de eindtijd zullen ook om Jeruzalem gaan. We zien nu al hoe het net om Jeruzalem gespannen wordt. Als president Trump de moed heeft om de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, om zijn verkiezingsbeloften waar te maken, om te doen waarvoor hij op tegen ieders verwachtingen in gekozen is, u zult zien wat een tumult dat over heel de wereld zal veroorzaken. Zouden de ongewoon zware en verwoestende orkanen die Caraïbische eilanden en het Zuiden van de VS geteisterd hebben iets mee te maken hebben? In een volgend artikel meer hierover. Trump heeft nog een kans tot eind november om  met de weigering van Trump zijn belofte waar te maken? Het gaat om een wet uit 1995, die de president opdraagt de ambassade naar de hoofdstad van Israël te brengen, uit te voeren. Elk half jaar hebben de presidenten Bush, Clinton en Obama de uitvoering voor een half jaar uit te stellen. Dus 30 november krijgt Trump een herkansing!

Antichrist

De antichrist zal in de eindtijd naar Jeruzalem gaan om daar het heiligdom, de Tempel binnen te gaan om zich als een godheid, ja zelfs als god aan de wereld te vertonen. De apostel Paulus wist dit al. Aan de gemeente in Thessalonica legt hij uit wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt. Hij zegt dat voordat een vreselijke serie oorlogen en rampen over de wereld komt “de mens der wetteloosheid zich zal openbaren, de ‘zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een god is”. (2Thess.2:3,4). Zoals u waarschijnlijk weet betekent satan tegenstander. Voortdurend blijkt dat de strijd in het Midden-Oosten gaat om Jeruzalem. Daar zullen de laatste oorlogen van de eindtijd ook om gaan. Het gaat om het Koninkrijk van God. De Islam verwacht en strijd de jihad om het koninkrijk van de Mahdi, waarbij iedereen leeft onder de sharia. De VN werkt aan het ‘koninkrijk van de wereld’ onder het gezag van de NWO, de Nieuwe Wereldorde, Het Vaticaan werkt daar ijverig aan mee.

De Koning komt!!

]]>
michavanbarneveld@yahoo.com (michavanbarneveld) frontpage Mon, 02 Oct 2017 18:16:39 +0000
ONDERWEG….WAARHEEN? http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=345:onderwegwaarheen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=345:onderwegwaarheen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Eind maart schreven we een artikel over hetzelfde onderwerp. Er is in een korte periode weer zoveel gebeurd en er is zoveel gaande dat het nodig is u nogmaals attent te maken op de urgentie van dit onderwerp.

Als we iets willen begrijpen van de vaak verwarrend vreemde ontwikkelingen, de wisselende standpunten en de lading nepnieuws dat op ons afkomt (CNN) moeten we even iets verder kijken dan onze geestelijke neus lang is. Heel kort door de bocht kunnen we zeggen: Alles gaat om het komende Koninkrijk.

Iedereen is onderweg. De Islam, de RK kerk, de VN, de VS, de EU, machten in het Verre Oosten en Israël. Allemaal onderweg. Maar waarheen? Elke groep zoekt een eigen koninkrijk(je). Elke groep streeft naar meer macht. Langs welke wegen proberen zij hun doel te bereiken? Waar loopt het op uit? Hoever zijn zij (wij)? Zullen ze samen op weg gaan? Ingaan op al deze vragen vraagt op een dik boek. Maar als zo’n “onthullend boek” verschijnt is de situatie al weer veranderd en vaak zelfs achterhaald. Dan zijn er nieuwe ontwikkelingen, politieke spelletjes om de macht, ‘vredesplannen’, nieuwe bondgenootschappen, berichten van aanslagen, bombardementen en burgers als eeuwige slachtoffers.

Israël, land, volk en Jeruzalem spelen momenteel op de achtergrond, een sleutelrol. De meeste Israëli’s zijn zich hier niet van bewust. Ze zijn te druk met te leven en overleven in een wereld die duidelijk onderweg is van antizionisme naar antisemitisme.

Wie zijn momenteel belangrijke spelers in deze gevaarlijke strijd om de macht en zelfs om de wereldmacht? Kort noemen we een aantal “spelers”. Dezelfde ‘club’ als in het vorige artikel maar nu kijken we vanuit de verwachting van het komende Koninkrijk. We bespreken kort:

De Globalisten met als “religie” het klimaat op “onze aarde”. De Moslims met hun religie, de Islam met bijbehorend wereldkalifaat De VN met als ‘religie’ de Nieuwe Wereld Religie (NWR) en de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Het Westen, het “Beest in Brussel” dat zonder religie, zonder normen of waarden een EU probeert te omvormen tot een “Hersteld Romeins Rijk”. Israël, dat verbaasd zal constateren hoe na een periode met een   dramatisch, apocalyptisch scenario vol oorlogen en geruchten van oorlogen toch “de wet zal uitgaan van Sion en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” en “eindeloos de vrede op de troon van David” zal zijn (Jesaja 2:3 en 9:6). Met als centrum en in een hoofdrol Israël. Machtige spelers langs de zijlijn zijn Rusland, het Vaticaan en China. Deze spelers zijn niet zo duidelijk uit op de wereldmacht als bijvoorbeeld de eerste vier.

Voordat we deze “spelers” en hun strijd voor hun “heilige doelen” kort noemen nog twee opmerkingen: Het is opvallend te zien hoe president Trump en Israël bij de meeste spelers regelmatig voorkomen. Een tweede opmerking betreft onze ‘geestelijke neus’ die ik in de inleiding noemde. In de nacht van 21-22 juni hebben ruim 10.000 heksen zich verenigd om samen een vloek uit te spreken over pr. Trump. Dit benadrukt het geestelijk belang van wat de Almachtige beoogt met Donald Trump. Wat zijn taak is in dat wereldwijd politieke spel. Het “rijk van de duisternis” vindt het blijkbaar belangrijk dat Trump wordt tegengehouden. Tegengehouden in verband met Israël. Bijvoorbeeld het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en het bouwen van woningen in die gebieden. Maar ook ivm de ‘vredesbesprekingen’. En ook in verband met het feit dat pr. Trump door zijn optreden het streven van de links-radicale Globalisten naar de wereldmacht en de VN in verband met de NWO en de systematische, voortdurende anti-Israël politiek tegenwerkt. Zie verder de onderstaande punten 1 en 3.

1. Woedende Globalisten

De woede waarmee Democraten die de race om het Witte Huis hebben verloren, tegen ‘hun president’ tekeer gaan en de gretigheid waarmee ze alles aangrijpen om ‘hun‘ president lastig te vallen is alleen te begrijpen als je de mondiale contekst ziet. Radicaal linkse lieden, vaak financieel gesteund door de extreem linkse miljardair Soros samen met veel Democraten streven naar één wereld. Met een van de belangrijkste doelen ‘de wereld te redden’ van de ondergang: De klimaatcrisis. Zij zijn woedend omdat Trump roet in hun One-World visie heeft gegooid. Immers hij heeft de VS teruggetrokken uit het “Klimaatakkoord van Parijs” (2015). Aarzelend en voorzichtig komen er steeds meer wetenschappers die de conclusies van Al Gore, de ‘profeet’ van de milieu-beweging (wiens boek “An inconvenient truth”) door Soros gefinancierd en gepromoot wordt) op. Met ongewone felheid worden de tegenstanders bestreden. Gesprekken over de ‘klimaatcrisis’ en de opwarming van de aarde zijn steeds vaker zeer fel en dreigen in een politieke links-rechts controverse te ontaarden. Griezelig is ook hoe de One-World beweging de klimaatcrisis gebruikt als steun voor hun uiteindelijke doel, een wereldregering. Zeker, er zijn problemen door vervuilingen, rampen door het klimaat zoals droge periodes, overstromingen etc. Conferenties hierover, wetenschappelijke rapporten, gesprekken moeten zoveel mogelijk buiten de politieke controverses en links-rechts scheidslijnen gehouden worden. Vooral de religieuze aspecten bij de Globalisten (moeder Aarde, Gaia) moeten met de nodige achterdocht afgewezen worden.

Wel is Bijbelse omgang met de natuur een plicht voor Christenen.In Israël bestaat dit probleem minder. Het overgrote deel van het water wordt hergebruikt en gebruikt voor bevloeiingen. Verantwoorde landbouw staat op een zeer hoog niveau. Nieuwe hoge-opbrengst methoden krijgen in ontwikkelingslanden veel aandacht en steun van Israël. Ik denk dat na de apocalyptische rampen van de eindtijd de aarde hersteld zal worden en Israël daarbij een leidende rol gaat spelen.

2. Een voorspoedige Jihad? ISIS dreigt de oorlog om Mosul (het Bijbelse Nineveh) te verliezen maar maakt in Manchester snelle vorderingen. Het Turks-Ottomaanse Kalifaat onder Erdogan groeit en wordt sterker.  De EU, het ‘Herstelde Romeinse rijk’ waggelt van het ene naar het andere probleem verder en wankelt verder zonder op te schieten op hun weg naar een wereldmacht. De islamisering in veel Europese steden en zelfs landen gaat krachtig door. Het Beest in Brussel is van plan nog meer migranten binnen te laten. In veel islamitische landen mag geen kerk worden gebouwd en worden Christenen vervolgd. Moskeeën rijzen in Europa als paddenstoelen uit de grond. De EU is aardig op weg naar Eurabië, een Europees Kalifaat, maar de Islam is niet bereid ook maar iets over te nemen van de Joods-Christelijk normen en waarden waardoor wij groot zijn geworden. Veel van onze geestelijke en politieke leiders propageren de visie dat de Islam een “godsdienst van de vrede is”. Ze denken terecht dat de imams het menen als ze dit beweren. Maar onze leiders beseffen niet dat “vrede” voor de Islam iets heel anders betekent als voor ons. Voor Moslims geldt dat “Vrede onderwerpen aan de sharia betekent”. We zien met onze eigen ogen dat de no-go gebieden in Europese steden toenemen en dat de islamisering van onze samenlevingen toeneemt. Het komt zelfs hier en daarvoor dat kleuters op scholen islamitische gebeden leren opzeggen. De bedoelingen van Recep Tayyip Erdogan tekenen zich ook steeds duidelijker af. Niet alleen doordat Turkije druk bezig is de oude glorie van het Turks-Ottomaanse wereldrijk te herstellen. Ankara steekt miljoenen dollars in het oostelijk deel van Jeruzalem. Niet alleen in Islamitische propagandaprojecten en anti-Israël reclame, maar ook neemt Turkije steeds meer de rol van Jordanië over.

Een geestelijke opwekking in onze kerken en gemeentes en een gezamenlijk  roepen naar de HERE is een laatste uitweg voor ons land.

3. De Verenigde Naties

Al heel wat jaren werkt de VN aan de Nieuwe Wereld Orde (NWO), een Nieuwe Wereld Religie (NWR) en een Nieuwe Wereld Economie (NWE). Al jaren werkt de VN aan een wereldregering en wereldreligie. Gesteund door het Vaticaan. Regelmatig wordt gesuggereerd dat de antichrist uit die hoek zal komen. De bevooroordeeldheid van de VN met betrekking tot Israël is een ergernis is ook een ergernis voor de VS. Zelfs onder pr. Obama, die door zijn veto veel anti-Israël moties heeft tegengehouden. Mevr. Kiki Haley, de huidige ambassadeur van de VS bij de VN heeft al verschillende keren gedreigd dat als de VN zich wat Israël betreft niet matigt de VS zich zal terugtrekken uit ‘afdelingen’ van de VN, zoals de UNESCO. Het is bekend dat de VS het grootste deel van het jaarlijkse budget van de VN betaalt!

4. De Europese Unie.

De problemen van het ‘Beest in Brussel’ maken het de ongekozen, ondemocratische machthebbers in Brussel moeilijk. Nu moet gezegd worden dat de EU de Europese staten veel goeds heeft gebracht. Maar dan 70 jaar geen oorlog. Een economische groei en zelfs bloei. Maar sinds de EU steeds meer politieke aspiraties kreeg en steeds meer macht van de lidstaten naar Brussel ging trekken, werd de wrevel tegen ‘Brussel’ van veel burgers steeds groter. De ‘open-deur-politiek’ van Brussel voor de migranten waarvan volgens een onderzoek slechts een laag percentage echte vluchtelingen zijn heeft ‘Brussel’ niet populair gemaakt bij de burgers. Daarbij komen Brexit, de ‘opstandige’ houding van Oost-Europese lidstaten, de kritische houding van pr. Trump en van veel burgers van voornamelijk westelijks lidstaten maken van de EU nog lang geen wereldmacht.

Maar goed ook. Dit kan echter van de ene dag op de andere veranderen. De EU was onderweg naar een door de profeet Daniël voorzegde wereldmacht. Zou Turkije die rol overnemen? Beide opties, het Herstelde Romeinse Rijk in Brussel en het Herstelde Turks-Ottomaanse Rijk vanuit Ankara zijn mogelijk. Krijgen we dan toch Eurabië als wereldrijk van de eindtijd? De duidelijke anti-Israël houding van ‘Brussel’ jaagt Israël en de Joden weg uit Europa. Israël wendt dan ook zich naar Afrika en het Verre-Oosten. Jammer. Denk in dit verband aan het gezegde: Joden weg, zegen weg.

5. Israël

Intussen is er een nieuwe fase van het onmogelijke ‘vredesproces’ begonnen. Een proces dat voor de start al tot mislukken gedoemd was. Jared Kushner, de schoonzoon van pr. Trump, is even in Israël geweest en heeft met wat Palestijnse (terroristen)leiders en met premier Netanjahu gepraat.  Mahmoud Abbas gaat vriendelijk glimlachend door met het financieel honoreren van gevangen terroristen en nabestaanden van die terroristen. De haat tegen alles wat Joods of Israël is die dagelijks bij Palestijnse kinderen ingestampt wordt is het struikelblok voor echte vredesbesprekingen.Intussen gaat Israël door met ervaren van en werken aan profetische scenario’s. Denk aan de toenemende aliya, de terugkeer van Joodse mensen naar het Beloofde Land. Denk aan de beloften van herstel van het verwoeste en woeste land. Ook dat gaat door. Denk aan de voorzeggingen dat Israël tot een zegen zal zijn middenin de volken. Een proces dat nu al op gang komt. Op weg naar het Koninkrijk!Als pr. Trump zijn taak vervult, zaken die hij tijdens de verkiezingsstrijd in de VS heeft beloofd, zal dat het profetische proces, dat de komst van de Messias dichterbij brengt, echt wel versnellen. Vandaar dus de strijd tegen Trump.

6. Spelers (schijnbaar) aan de zijlijn.

We vergeten Rusland niet. Dat zijn grenzen tegen de opdringende EU en NATO verdedigt. Meer hierover later.Achter de schermen speelt de Paus in Rome zijn rol. Hij denkt ongetwijfeld aan het Heilige Roomse rijk dat in de Middeleeuwen in Europa aan de macht was. China dat in het Verre Oosten de grote macht is en dat zich ook in andere gebieden van de wereld krachtig doet kennen. Later ook meer hierover.

We mogen niet vergeten dat achter al dat machtsvertoon, bewapeningen, dreigementen, er geestelijke machten spelen. Dat was in de oudheid zo en is nu niet anders. Daar zitten verschillende zogenaamde engelvorsten achter. In het boek Daniël worden genoemd: De vorst van Griekenland, de vorst van Perzië en de engelvorst Michael, die Israël steunt. Achter de aardse strijd en oorlogen is ook een geestelijk strijd, een strijd tussen geestelijke machten gaande. Vandaar dat gebed zo belangrijk is.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Wed, 28 Jun 2017 18:57:30 +0000