Welcome to the Frontpage Homepage van Drs. Jan van Barneveld http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage Wed, 19 Dec 2018 07:44:29 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management nl-nl GEHEIMEN ROND NETANJAHU http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=365:geheimen-rond-netanjahu&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=365:geheimen-rond-netanjahu&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel jaren in het democratische Israël aan het roer is blijven staan.

En door velen een gewaardeerd en gerespecteerd leider is gebleven. Onder zijn leiding groeit en bloeit Israël nog steeds. Aanvallen op zijn gezin en persoonlijke aanvallen door rechtszaken die over hem worden aangespannen, zelfs foute beslissingen Bibi (Benjamin) overleeft ze allemaal. Hij is een goede vriend van president Trump en kan goed met de Russische machthebber Putin overweg, sluit vriendschappen met veel Afrikaanse landen, sluit belangrijke overeenkomsten en (handels)verdragen met China en India en kan zelfs met verschillende Islamitische en Arabische landen overweg. Ook ‘binnenshuis’ blijft hij, ondanks vijandschap en soms venijnige jalousie rustig overeind.

Wat is zijn geheim?

Momenteel gaat er een nieuwe crisis over hem heen. Hamas, de Islamitische terreurorganisatie, die Gaza heerst en die als doel heeft ‘zoveel mogelijk Joden te doden, vuurt al jaren grote aantallen raketten op Israël af.  Men telde bij de laatste aanval ongeveer 500 raketten. Toen kwam we de brand-intifada. Hamas vond ook iets nieuws uit. Geliefd kinderspeelgoed, ballonnen en vliegers, worden ‘geladen’ met gevaarlijk brandbaar materiaal, en door de zeewind naar Israël gedreven. Boomgaarden en graanvelden richtten door brand veel schade aan.

De Israëlische dorpen langs de grens met Gaza, hebben al jaren te lijden onder deze terreur. Regelmatig, als de sirenes loeien hebben ze maar een paar minuten om naar een schuilkelder te rennen. God-dank zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. De kinderen zijn wel slachtoffer. De meeste kinderen in die dorpen zijn zwaar getraumatiseerd. Zelfs als de met vakantie zijn komen ze niet tot rust. Ales er ergens een knal klinkt, raken ze overstuur. Logische dat die mensen om meer doeltreffende maatregelen dan aanvallen van de Israëlische luchtmacht op Hamas doelen in Gaza. Wat deed, wat was het antwoord van Netanjahu? Een wapenstilstand met Hamas! Woedend waren en zijn de Joodse bewoners rond Gaza. Zij voelen zich in de steek gelaten. Woedend reageerde de minister van Defensie, de in Rusland geboren Avigdor Liberman. Hij nam dan ook ontslag en verliet de regeringscoalitie. “Een overgave aan terreur” zei hij heel boos. Voor Netanjahu bleven er in de Knesset (die 120 afgevaardigden telt) nog maar 61 leden over. Een crisis dus. En dat in oorlogstijd! Er kwam nog meer narigheid voor de president. De post van minister van Defensie was vrij. De leider van de andere partij in de regeringscoalitie, de Partij Joods  Tehuis, Nafatali Bennett, had gehoopt, zelfs verwacht dat hij Liberman zou opvolgen. Ook Naftali Bennett was boos. Iedereen dacht dat ook zij de coalitie zouden verlaten. Als Bennett zou vertrekken zouden er nog maar 53 zetels voor de regering Netanjau4 overblijven en nieuwe verkiezingen moesten dan worden uitgeschreven. Als Netanjahu er niet in slaagt de regeringscoalitie op een of andere manier overeind te houden komen er nieuwe verkiezingen. Rabbijnen denken/zeggen dat dit het begin van een nieuw tijdperk kan betekenen. Een heel nieuwe tijd die aan de komst van de Messias vooraf gaat.

Netanjahu en de Messias

Het Joodse geloof kent twee Messiassen, HaMassiach benJoseph en HaMassiach  ben David; de Messias zoon van Jozef en de Messias zoon van David. De zoon van David zal de Vredevorst zijn, die ook wij verwachten. Hij zal regeren over Israël en vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Hij zal vrede, recht en gerechtigheid brengen op aarde.     De beroemde rabbijn Menachem Mendel Schneerson heeft Netanjahu veel geleerd over de Messias. Hij heeft aan Netanjahu een paar profetieën meegegeven, die in elk geval gedeeltelijk zijn uitgekomen. “Je zult strijden met 119 tegenstanders” slaat op de problemen die Netamjahu heeft met Knessetleden. Rabbi Schneerson stierf in 2006 op 106 jarige leeftijd. Deze tzaddik had hoge verwachtingen voor Netanjahu. Zijn volgelingen zagen Schneerson zelf als Messias.Een ‘opvolger’ van rabbi Schneerson was rabbi Kaduri. Vlak voordat deze stierf voorspelde hij dat Netanjahu een zeer lange tijd aan het roer van Israël zou staan en dat de Messias spoedig zou komen.Een andere rabbijn, rabbi Levi Sudri zag Netanjahu als de Messias ben Jozef, de eerste uit het messiaanse proces in de eindtijd. Weer een andere Rabbi heeft tegen Netanjahu gezegd dat hij de sleutels van het messiaanse leiderschap aan de Messias ben Jozef zal overhandigen. Dat zal gebeuren als de regering van Netanjahu in elkaar dreigt te storten. Het gonst dus over Messias-verwachtingen in Israël. Netanjahu speelt daarin een grote rol. Sommigen zien in hem de Messias ben Jozef. Maar er moet nog heel wat gebeuren. Ik noem er twee.

De Derde Tempel moet gebouwd worden. Een van de twee Messiassen zal de inwijding van die Tempel doen. Wellicht in een komend artikel meer hierover. De stam Efraïm en de stammen die erbij horen moeten nog terugkomen in zich in Israël vestigen. Dit zijn de Israëlieten die in 722 v.Chr. door de Assyriërs in ballingschap naar noord Assur gevoerd zijn en van daar naar Afghanistan zijn gegaan. Onder hen is ook een beweging naar Israël.

Zij zullen meewerken aan het verdrijven van de Hamas uit Gaza. Ook hierover later meer.

De roep om de Messias kennen christenen ook: KOM HAASTIG HERE JEZUS. Hierover vindt u op het internet nog veel mee. Google u het maar even “Wederkomst”.

Shalom

Jan van Barneveld

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Fri, 23 Nov 2018 20:49:08 +0000
Het RAADSEL van de TIEN STAMMEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=364:het-raadsel-van-de-tien-stammen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=364:het-raadsel-van-de-tien-stammen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 De geschiedenis van Israël begint, ongeveer 39 eeuwen geleden, bij Abraham, Gods vriend (2Kronieken20:7; Jesaja 41:8; Jacobus 2:23). God zei tegen Abraham, de stamvader van Israël: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven”. (Genesis 15:18).

Meer dan vier eeuwen was het volk Israël in Egypte. Na de Uittocht uit Egypte en na heel wat oorlogen en andere narigheid werd David koning. Onder David en zijn zoon Salomo bereikte Israël een tijd van voorspoed en groot aanzien. Onder Salomo’s zoon, Rechabeam kwam het tot een splitsing: Een noordelijke rijk van tien van de stammen met als hoofdstad Samaria en een zuidelijke rijk, van de stammen Juda, Benjamin en een groot deel van de Levieten. In het jaar 722 v.Chr. werd Samaria, de hoofdstad van het Tienstammenrijk door de Assyriërs veroverd en de bevolking werd in ballingschap gejaagd. Bijna anderhalve eeuw later was Juda, het zuidelijk koninkrijk, aan de beurt. De beroemde koning Nebukadnessar van Babel veroverde Jeruzalem in 587 v.Chr. en ook zij gingen volgens een profetenwoord 70 jaar in ballingschap. Onder koning Cyrus van Perzië (Korus) mochten ze terug naar het Beloofde Land. Dat duurde ruim 7 eeuwen. In de jaren 70 en 135 na Chr. werd Jeruzalem door de Romeinen verwoest De Joden in Israël werden de Grote Ballingschap in gejaagd. Maar nu, nu leven we in de “tijd van het herstel van Israël”. Israël is terug en komt nog steeds terug. Het land is en wordt hersteld. De staat Israël bestaat al 70 jaar.

Profetieën

Nu leven we in een tijd waarin veel profetieën zijn vervuld en op het punt staan vervuld te worden. Petrus adviseert ons dringend goed te letten op het profetische woord. Want dat ‘Woord’ schijnt als een lamp in een duistere plaats (2 Petrus 1:19). Die profetieën laten ons iets zien van Gods machtige daden in onze tijd! Over Efraïm zijn er een aantal interessante profetieën die mogelijk spoedig vervuld zullen worden. Wie was Efraïm? Welke profetieën worden vervuld? Waarom zijn die profetieën zo belangrijk?

Efraïm

Jozef, een van de zonen van aartsvader Jacob, werd door zijn jaloerse broers als slaaf verkocht en kwam in Egypte, bij een zekere Potifar in huis. Door manipulaties en leugens van de vrouw van Potifar kwam Jozef in de gevangenis terecht. Door zijn gave als uitlegger van profetische dromen kwam hij uit de gevangenis en werd onderkoning van Egypte. Hij trouwde met Asnat, de dochter van een Egyptische priester. Ze kregen twee zonen, Manasse en Efraïm. De betekenis van de naam Efraïm is: ‘Vruchtbaar’: “God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende" (Genesis 41:52). De zonen van Jozef werden de stamvaders van twee stammen van Israël. Behalve dus Jozef. Er is geen stam van Jozef. Maar de twee zonen van Jozef namen zijn plaats in. Manasse was de oudste, maar Efraïm kreeg het eerstgeboorterecht. Vader (opa) Jacob accepteerde dat. Vlak voor zijn sterven zegende hij Manasse en Efraïm. In die zegening plaatste Jacob Efraïm voor Manasse. In de geschiedenis van Israël en in de profetieën speelt Efraïm een belangrijke rol. Dus ook in onze tijd. Straks noemen we een paar actuele profetieën over Efraïm.

Waar is Efraïm gebleven?

In de inleiding op dit artikel hebt u gelezen dat onder de zoon van Salomo, Rechabeam, Israël opgesplitst werd in een noordelijk deel waar voornamelijk de tien stammen woonden en een zuidelijk deel waar Juda, Benjamin en een deel van de Levieten woonden. In het jaar 722 v.Chr. werd Israël (zo werd het Tienstammenrijk genoemd) onder de voet gelopen door de koning van Assur. Na een belegering van drie jaar van de hoofdstad Samaria “voerde hij Israël in ballingschap naar Assur” (Zie 2 Koningen 17:1-7). Vanuit Assur (het huidige Irak) trokken veel van die ballingen naar het huidige Afghanistan. Vanuit Afghanistan gingen veel van die verbannen Israëlieten over heel de wereld. Maar Efraïm bleef voor een groot deel en is nog steeds in Afghanistan.

Profetieën

De profeet Hosea heeft het voortdurend over het Tienstammenrijk. Hij noemt Efraïm 31 keer. Duidelijk zijn de oordeelsprofetieën (1) en de bijbehorende zonden die de oorzaak van veel ellende werden. We noemen eerst een paar van die profetieën. Daarna hoe de HERE Zich voelt (2) bij al die ellende. Ten slotte een paar prachtige beloften van herstel (3).

1. Oordeelsprofetieën“Verdelgd wordt Samaria” (10:7). Dat is in 722 na Chr. gebeurd.“Zij zullen in het land van de HERE niet blijven”… in Assur zullen zij het onreine eten” (9:3 en 11:5). Daarheen werden ze in ballingschap gestuurd. Uit Assur is een flinke groep naar Afghanistan vertrokken waar ze tot vandaag nog wonen.“Efraïm vermengt zich met de volken” en “Zij zullen dolende zijn onder de volken” (7:8 en 9:17). Ook dit is gebeurd.“Tot een woestenij zal Efraïm worden op de oordeelsdag” (5:9) 2. De HERE laat Zijn gevoelens zienDe HERE is als een Vader voor Zijn volk. Die Vader moest Zijn zoon wel straffen. Beter gezegd aan de ‘machten van een oordeel’ moet overgeven. Maar het gaat niet van harte:“Wat zal Ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal Ik u aandoen, o Juda” (6:4).“Hoe zou IK u prijsgeven Efraïm, u overgeven Israël? ... Ik zal Efraïm niet verder verderven” (Hos. 11:8,9).“Is Efraïm Mij een lievelingszoon , een troetelkind, dat Ik zo vaak als Ik van hem spreek gedurig aan hem denken moet? Daarom is Mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal Mij zeker over hem ontfermen”. (Jeremia 31:20).  3. Het herstel“Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord van de HERE” (11:11).“Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Zij… zullen weer koren verbouwen…bloeien als een wijnstok, beroemd zijn  als de wijn van de Libanon” (14:6-9). De HERE, de God van Israël, liegt niet. Hij zal het doen en maakt Zijn woord waar. Ook Jeremia en Ezechiël profeteren enthousiast over het herstel van Israël en ook van Efraïm.

De weg van Efraïm

Voordat we enkele profetieën uit Jeremia 31 en Ezechiël 37 kort iets van de voorgeschiedenis van Efraïm en de negen andere stammen van Israël uit het noordelijke Tienstammenrijk. Het zuidelijke rijk was Juda met de stammen Benjamin, Juda en veel priesters en Levieten uit de stam Levi. Vanwege hun afgoderij en vele andere zonden konden zij niet langer in Gods land blijven. In 722 v.Chr. werd hun hoofdstad na een beleg van drie jaar door Assur (Irak) veroverd en vernietigd. Efraïm en de andere negen stammen werden in ballingschap gejaagd. Zijn kwamen in Afghanistan terecht en vandaar werden ze verstrooid over de volken. Maar in Afhanistan zitten nog veel “Efraïm” en ook andere stammen. Het dikke boek “In the footsteps of the lost ten tribes” van dr. Avigdor Shachan, die 30 jaar onderzoek heeft gedaan naar de “Tien stammen”, geeft veel en grondige informatie hierover.

De profeet Hosea, hij noemt Efraïm wel 31 keer, geeft veel informatie over de weg van Efraïm. Hier enkele profetieën die duidelijk zijn uitgekomen:

“Vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning” (3:4) “Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis” (3:6) “Efraïm vermengt zich met de volken” (7:3)

De profeet Hosea noemt de zonden van Efraïm en de andere negen stammen duidelijk op: Ontucht en afgoderij; moorden en bloedvergieten; leugen en bedrog brengen oordelen (o.a. ballingschap) over hen. Kort samengevat het verhaal uit de Bijbelse  geschiedenis:

“De koning van Assur trok door het hele land, rukte op naar Samaria, belegerde het drie jaar…De koning van Assur nam Samaria in, hij voerde Israël in ballingschap naar Assur” 2Koningen (7:1-7) Hoop

De God van Israël is een barmhartig en genadig God.  Hij is ook een Waarmaker van Zijn woord, van de profetieën. Hij kon Efraïm niet prijsgeven (Zie Hosea 10:8). Efraïm was en is nog steeds Gods lievelingszoon (Jeremia 30:20). Hij zal ze “als een duif uit het land Assur doen komen en hen doen wonen in hun huizen” (Hosea 10:11). Er is dus hoop voor Efraïm. Maar hun ballingschap duurt nu al meer dan 28 eeuwen. Waar blijft Efraïm? Juda, benjamin, de Levieten en Dan uit Ethiopië zijn terug. Waar zijn de andere “verloren stammen”?

Jeremia 31 en Ezechiël 37Het herstel van Israël wat we nu meemaken, komt herhaaldelijk voor in de profeten en in Psalmen. We beperken ons tot Jeremia 31 en Ezechiël 37. 

Jeremia 30,31 en 33 gaat over de woorden “die de HERE over Israël en Juda gesproken heeft” (Jeremia 30:4). Voornamelijk gaat het over het herstel van Israël en oordelen over de volken. We beperken ons nu tot Efraïm. Opvallend is hoe positief de HERE over Israël over Israël en Efraïm spreekt: “Ik ben Israël tot een Vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene” (Jeremia 31:9). We noemden al dat de HERE Efraïm zijn lievelingszoon noemt. Ik citeer weer: “Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind …. daarom is Mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal Mij zeker over hem ontfermen” (Jeremia 31:20). God zal ook met Zijn eerstgeborene, Zijn lievelingszoon, met Efraïm tot zijn doel komen. Maar waar verblijft Efraïm met de andere stammen die erbij horen? Nog steeds in Asser? In Afghanistan is Efraïm gesignaleerd. Ook in Afrikaanse landen zuidelijk van Egypte zijn landen waar in bepaalde stammen Efraïm te vinden is.

Ezechiël 37Ezechiël 37 is het bekende hoofdstuk over de opstanding van Israël in het “dal van de dorre beenderen”. De tekst legt zelf uit dat het gaat om het ”hele huis van Israël” (37:11). Die komen nu tot leven. Dat zien we gebeuren in Israël. De profetie voorziet eerst een fysieke en daarna een geestelijke opstanding.Daarna moet Ezechiël van de HERE twee stukken hout (plankjes?) nemen. Eén voor Juda met de bijbehorende stammen. Dat proces is nu nog aan de gang. Op het andere ‘plankje’ moet hij schrijven: “hout voor Jozef, hout van Efraïm” (37:16). De HERE nam die twee plankjes en maakte die tot één volk op de ‘bergen van Israël’. Ezechiël profeteert verder: “IK neem het stuk hout van Jozef – dat aan Efraïm toebehoort – en van de stammen van Israël die daarbij horen en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat zijn één zijn in Mijn hand” (37:19). Er moet dus nog veel gebeuren. Efraïm en de bijbehorende stammen moeten zichtbaar worden. Ze moeten ‘op weg gaan’ naar Sion. Ze zullen samen met Juda één staat zijn. Samen zullen ze “Westwaarts de Filistijnen op de schouder vliegen” (jesaja 11:14). Dit kan duiden op het einde van Hamas in de Strook van Gaza. Het “op de schouder vliegen” kan een luchtaanval betekenen.

Nog even naar Ezechiël 37. In de verzen 24:28 staan nog een paar opmerkelijke voorzeggingen.

“Mijn knecht David zal koning over hen zijn”. Israël zal “naar Mijn verordeningen wandelen”. De HERE zal met hen een vredesverbond sluiten “Mijn heiligdom zal voor eeuwig te midden hen staan”.

Waarschijnlijk zullen vervullingen van deze profetieën in het begin van het messiaanse vredesrijk plaatsvinden.

Wat nu?

Na 28 eeuwen ballingschap hebben Efraïm en de stammen die daarbij horen hun sporen in de geschiedenis nagelaten. Dr. Avigdor Schachan heeft 30 jaar intensief die sporen gevolgd. Heel kort: Die stammen werden dus in 722 v.Chr. naar Assur verbannen. Zij trokken verder. Velen vestigden zich in Afghanistan, Kashmir tot in China en Japan. Over heel de wereld. Via Egypte kwamen ze in landen rond de Rode zee en de Golf van Aden. Er zijn Afghanen die zeggen af te stammen van Mefiboset uit de stam van Benjamin. Ten slotte enkele culturele gewoontes, tradities en legendes plus historische feiten die worden aangevoerd om aan te tonen dat bepaalde stammen en clans uit bijvoorbeeld Afghanistan en Kashmir inderdaad bij de “Tien verloren stammen” horen:

Bijbelse en Joodse namen komen bij die groepen veel voor. Bijvoorbeeld “Israël, een naam die bij Moslims zelden of nooit voorkomt. Naast mondelingen tradities zijn er perkamenten met   afstamminslijsten die op hun oorsprongen van de “Tien Verloren stammen” duiden. Zij rusten op de Sabbat. Het systeem van wetten van de Afghanen lijkt op de Torah. Velen bidden in de richting van Jeruzalem. De Davidsster wordt vaak als symbool gebruikt.

Het “hout van Efraïm” bevindt zich in grote delen in Afghanistan en onder de volken. We hopen dat de HERE, de God van Israël spoedig het hout van Efraïm bij het hout van Juda voegt zodat de Messias in onze tijd komt.

Shalom

JvB

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sun, 07 Oct 2018 19:58:09 +0000
Gevaren voor Israël http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=363:2018-08-31-19-18-26&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=363:2018-08-31-19-18-26&catid=33:israel&Itemid=63 We staan weer op een gevaarlijk kruispunt. Een deze dagen zal president Trump zijn lang verwachte ‘vredesplan’ onthullen. Velen in Israël houden hun

hart vast. Volgens Trump zijn nu de Palestijnen aan de beurt om een ‘cadeautje’ van de VS te krijgen. Israël heeft zijn ‘cadeau’ al gekregen: De VS heeft Jeruzalem als hoofdstad erkend en de ambassade van de VS gaat van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar “voor wat hoort wat” luidt een bekend gezegde. Wat wordt dan het ‘grote geschenk’ voor de Palestijnen? Nu komen grote problemen en vragen. Want het openlijke doel van Hamas in Gaza is de vernietiging van Israël en een doel van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah is een Palestijnse staat in de Westbank, beter gezegd in Judea en Samaria. Dus het land Israël verdelen. Israël kan nooit toelaten dat er een staatje vol fel hatende vijanden een uitvals- en thuisbasis vol terroristen zal komen. Bovendien, de profeet Joël heeft een actuele profetie over het land uitgesproken: “Ik zal daar het dal van Josafat, (dichtbij Jeruzalem) in het gericht treden ter oorzaak van Mijn volk en Mijn erfdeel Israël…terwijl zij Mijn land verdeelden…” (Joël 3:2). Het land verdelen tussen Israël en de PLO of/en de Hamas gaat dus niet. Het vredesplan van Trump  kan grote problemen opleveren in en rond Israël.

Gevaarlijk

De situatie in en rond Noord-Israël en de Golan is zeer gevaarlijk. Een klein incident kan de lucifer zijn die een grote oorlog ontketent. Iran is bezig om Syrië om te bouwen tot een springplank naar Israël en Saoedi Arabië. Hezbollah is de plaatselijke troepenmacht van Iran tegen Israël. Hezbollah wordt gefinancierd en van wapens voorziet door Iran. De afgelopen vijf jaar heeft Israël al meer dan 130 (lucht)aanvallen in Syrië op ladingen met wapens en ander oorlogstuig voor Hezbollah uitgevoerd. Het gevaar dat die aanvallen en andere spanningen uitlopen op oorlog is zeker niet denkbeeldig. In 2006 is zo’n spanningsveld uitgelopen op een Libanonoorlog. En in 2014 is een spanningsveld in het Zuiden van Israël uitgelopen op een inval van Israël op de Hamas in Gaza. De burgeroorlog in Syrië geeft Iran een kans om in Syrië een militaire aanwezigheid op te bouwen. Zo komt Iran gevaarlijk dicht bij Israël. Vandaar de voortdurende aanvallen van de Israëlische luchtmacht op wapenopslagplaatsen en legerplaatsen in Syrië.    Ook Hezbollah doet mee. Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, waarschuwde dat als Israël Syrië of Libanon zou aanvallen dat deze strijd zich niet zal beperken tussen Libanon-Israël of Syrië-Israël. Hij waarschuwde dat honderdduizenden strijders uit de islamitisch wereld zich in de oorlog zouden mengen. Nasrallah staat ook bekend om de vele vervloekingen die hij over Israël heeft uitgesproken. Iets dergelijks is al eerder gebeurd in de geschiedenis van Israël. Bileam die profetische gaven had werd in de tijd van Jozua ‘gehuurd’ door de vijanden te vervloeken. Maar de HERE veranderde die vloek in een zegen voor Israël en Bileam kwam om. Een aanval van Israël of/en de VS op de kern- installaties van Iran kan ook een oorlog kan ontketenen. Rusland komt dan een heel moeilijke positie. Gaat Assad van Syrië de vrienden Iran helpen? Moeten de Russen hun bondgenoot Iran helpen? Gaat de VS dan Israël helpen? En dan? U begrijpt wel hoe gevaarlijk de situatie is.

Mogelijke scenario’s

Een  artikel van “The Washington Institute for Near East” heeft als opschrift: “De Great Middle East War of 2019” (De Grote Oorlog in het Midden-Oosten in 2019). Veel informatie heb ik uit dit artikel dat is geschreven door de Israëlische Majoor Nadav Ben Hour en Michael Eisenstadt, geeft een aantal scenario’s over de verwachte Midden-Oosten Oorlog volgend jaar.

Scenario 1: Een oorlog die lijkt op de Libanonoorlog in 2006 tussen Israël en Hezbollah waarbij zich duizenden Iraanse strijders zich hebben aangesloten. Doel van Israël was Hezbollah uit Libanon te verjagen. Is mislukt en nu is Hezbollah de feitelijke macht in Libanon. Als het Westen het Libanese leger steunt helpen ze daarmee Hezbollah. Scenario 2: Een oorlog in Syrië tussen Israël en militairen uit Iran, sjiitische milities (plaatselijke strijdgroepen) en wellicht Hezbollah terroristen. Scenario 3: Een oorlog tegelijk op bovengenoemde fronten in Libanon en in Syrië. Scenario 4: Waarschijnlijk zal Hamas in Gaza mee gaan doen door in het zuiden beschietingen en gevechten ontketenen. In de West Bank zullen Palestijnen onder de PLO (Palestijnse Bevrijdingsbeweging)  ook voor onrust en geweld zorgen. Scenario 5: Een oorlog met Iran Scenario 6: Een regionale oorlog, waar bijvoorbeeld ook Saoedi Arabië aan ‘meedoet’. Scenario 7: Rusland speelt sleutelrol in het Midden-Oosten. Als het Assad-regiem in Syrië door Israël verdreven dreigt te worden kan Rusland het niet laten ‘mee te doen’. Dan kan de VS op een of andere manier een militair antwoord niet laten uitblijven. Dan staat de deur open voor WO III.

Tot nu toe hebben Israël en ook Iran zich vrij voorzichtig opgesteld. Het lijkt dat zij proberen een escalatie te vermijden. De betrokken grootmachten, VS en Rusland zijn opvallend terughoudend.

Turkije, bondgenoot of vijand

Er zijn meer brandhaarden behalve de situatie in en rond Noord Israël en Gaza. Even gevaarlijk en even explosief. Turkije is eeuwenlang het centrum van een wereldrijk geweest. Het Turks-Ottomaanse wereldrijk heeft een lange geschiedenis die al in de 13e eeuw begon. Op het hoogtepunt van de macht van het Turks-Ottomaanse rijk hoorden Griekenland, Servië, Bulgarije, dus een groot deel van Oost-Europa onder dat Turkse kalifaat. Ook Klein Azië en Egypte vielen onder dit wereldrijk. Het Turkse leger drong zelfs door tot Wenen. In het Noorden was het Rusland dat de Turken tegenhield. Toen het restant van het Turkse kalifaat zich tijdens WO I bij Duitsland aansloot en dus ook verloor. Vlak na WO I was het Turks-Ottomaanse Rijk geschiedenis. Maar nu, is het  Recep Tayyip Erdogan die de droom van een Turks kalifaat weer levend maakt. Turkije is lid van de NAVO. Dit maakt de situatie heel gecompliceerd.Turkije vaart een eigen koers en is bezig de grenzen te verleggen. Voortdurend spanningen met Griekenland. Het land loert op de andere, niet Turkse helft van Cyprus. Een aanval op Griekenland zal Erdogan niet aandurven. Want een regel van de NAVO is dat als een NAVO partner wordt aangevallen de NAVO dat land te hulp moet komen. In Turkije bevinden zich zeer veel vluchtelingen/migranten die onderweg naar West Europa waren. De EU heeft ten koste van miljarden euro’s een “vluchtelingendeal” met Turkije gesloten zodat die migranten voorlopig in Turkije blijven. Maar dat Turkse pistool is nog steeds op de koppen in Brussel gericht. Sommige deskundigen zijn van mening dat de spanningen met Turkije op de (korte) duur op een oorlog met dat land kunnen uitlopen. En dan kan WO III snel volgen. Net als de door Hitler opgeroepen spanningen op WO II zijn uitgelopen.

Israël

Israël staat erbij, kijkt ernaar en is uiterst waakzaam. Het Israëlische leger (IDF) heeft al verschillende grote oefeningen in Galilea en de Golan gehouden.  Gilad Erdan, de Israëlische minister van Strategische Zaken, beschuldigde de EU van het financieren van organisaties die bindingen hebben met anti-Israël organisaties. Het gaat om een bedrag van € 5 miljoen in 2016 voor NGO’s die banden hebben met Palestijnse terroristenorganisaties. Mevr. Mogherini, de EU functionaris die verantwoordelijk is voor Buitenlandse Zaken, ontkende in een scherpe brief de beschuldiging dat hulpgelden naar organisaties die banden met terroristen hebben, gaat samen: “Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht” Andere vertalingen:  “Het voornaamste van hun ieder geweld”(SV); en: “de keur van hun gevechtskracht” (HSV); en: “Begin-en-eind van hun heldhaftigheid”(Naardens BIJBEL). “Ik verstrooi hen naar al die windstreken”; “Ik richt Mijn troon in Elam op en roei koning en vorsten daar uit“; “Maar in het laatst der dagen  zal Ik in het lot van Elam een keer brengen”. Er is nog een andere ontwikkeling in Iran gaande: “Ik richt Mijn troon in Elam op”; Dit slaat op de duizenden in Iran die in deze tijd tot het geloof in Jezus komen. Het voorgaande was dus uit Jeremia 49:35-38. Verder nieuws uit Israël: De economie groeit en de shekel (de Israëlische munt) is sterk. Een groot wonder is ook dat ondanks de spanningen Joden uit heel de wereld blijven terugkomen naar het Beloofde Land. Ook al volgens het profetische Woord uit de Bijbel. Ik noem maar één profetie:

“Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houdt niet terug, breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van de einden van de aarde…” (Jesaja 43:5-8).

Zo is het gegaan en gaat het nog steeds. Uit alle uithoeken van de wereld komen Joodse mensen terug naar het Beloofde Land. Alles volgens het profetische Woord.

Gevaarlijk voor Israël. Maar in Psalm 121 staat:'DE BEWAARDER VAN ISRAEL SLUIMERT NOCH SLAAPT'.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Fri, 31 Aug 2018 19:03:32 +0000
Een profetische munt http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=362:een-profetische-munt&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=362:een-profetische-munt&catid=33:israel&Itemid=63 Het Tempelinstituut in Jeruzalem maakt allebei voorwerpen die nodig zijn voor diensten in de nieuwe Tempel.

Bijvoorbeeld de ’Tafel voor de Toonbroden’, voorwerpen voor de offerdienst, een altaar voor de reukoffers. Je kunt ze zien op hun website.

De bijlage geeft een afbeelding van een munt die het tempelinstituut heeft uitgegeven.

De keizer achter pr. Trump is de keizer Kores uit de Bijbel. Een beroemde en machtige Perzische keizer. Hij gaf de Joden in ballingschap toestemming om naar Jeruzalem terug te gaan. Hij gaf ze ook opdracht de Tempel te herbouwen. Lees dat in het Bijbelboek Ezra, hoofdstuk 1. De achterkant is een model voor de nieuwe Tempel die gebouwd gaat worden. Shalom JvB]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sat, 14 Jul 2018 15:38:10 +0000
BERICHTJES 4. (Eind juni 2018) http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=361:berichtjes-4&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=361:berichtjes-4&catid=45:overig&Itemid=81 De oorlog met Iran.

De oorlog met Iran is in Syrië al lang in volle gang. Israël voert regelmatig nauwkeurige aanvallen uit op wapenopslagplaatsen, stellingen en zelfs concentraties van troepen van Iran in Syrië

Opvallend is de humanitaire ‘aanval’ op Iran die Israël onlangs is begonnen. Premier Netanyahu heeft een korte video opgenomen waarin hij de bevolking van Iran hulp aanbiedt om “ontelbare levens” te redden. Iran lijdt al jaren onder een zware droogte waardoor grote delen van het land wordt bedreigd en woestijn wordt. Miljoenen Iraniërs moeten uit hun dorpen vertrekken. Israël heeft ook last van droge periodes, maar door hun waterbeheersing geen problemen door die droogteperioden. Netanyahu biedt Iran hun kennis van watertechnologie (druppelirrigatie, ontziltinginstallaties en hergebruik van water) met Iran te delen. Israël heeft een website in het Farsi (de taal van Iran) en Engels ontwikkeld over de watertechnologie en ook onderwijs wordt gegeven. In een groot aantal Afrikaanse landen is Israël al dergelijke waterprojecten begonnen. Met duidelijk succes. Dat doet me denken van wat de profeet Zacharia heeft voorzegd: “Zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK jullie heil geef, een zegen worden”. Ook op medisch gebied verrast Israël de gezondheidszorg regelmatig met belangrijke uitvindingen en innovaties. De ayatollahs vervloeken Israël voortdurend. Israël probeert die vloeken uit te wissen door te zegeningen. Inmiddels heeft Iran het aanbod van Israël fel afgewezen: “Bemoei je met je eigen zaken”; daar kwam de afwijzing op neer. Maar vanuit de bevolking komen veel positieve reacties en sympathiebetuigingen voor Israël en het Joodse volk.

Netanyahu

Premier Netanyahu heeft een lange, pittige reis langs verschillende Europese leiders gemaakt. Hij had maar één onderwerp zei hij tegen de pers: Iran, Iran! Het gevaar van het atoomprogramma van de ayatollahs, niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Het was al duidelijk dat de EU en dus ook veel Europese leiders op veel punten van mening verschillen. Wel zijn ze het eens over dat Iran uit Syrië moet verdwijnen met hun troepen en wapens. Ayatollahs en andere leiders blijven schreeuwen: “Dood aan de Joden, aan Israël en aan de Verenigde Staten”. Maar….Trump komt eraan. Na de doorbraak in de relatie met Noord Korea gaat president Trump zich nu met Iran bezig houden. De bevolking van Iran uit zich niet alleen door demonstraties, maar ook door veel tweets met in allerlei vormen met eenzelfde boodschap: “Wij staan naast Israël”.

Kanselier Sebastiaan

De Oostenrijkse premier Sebatiaan Kurz (31 jaar) bezocht onlangs Israël. Hij ging ook naar “de Muur” in Oud Jeruzalem. Dit is een breuk met de standaard procedure voor Europese leiders die Israël bezoeken. Meestal ‘vermijden’ zij de Joodse wijk in de Oude Stad van Jeruzalem. De EU ziet Oost-Jeruzalem als door Israël gebied. Israël heeft in de Onafhankelijkheidsoorlog Oost-Jeruzalem op Jordanië veroverd en later met het moderne Jeruzalem tot “ongedeelde en eeuwige” hoofdstad van Israël gemaakt. Vandaar dat het zo belangrijk is dat landen hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen. Niet alleen vanuit een politiek standpunt, maar ook vanuit een geestelijk, religieus standpunt. Immers Jeruzalem wordt door Jezus de “Stad van de Grote Koning”, dus van de Messias, genoemd. Het verplaatsen van de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem was (en is voor ons land) dus een eerbetoon aan de “Grote Koning“. De Kanselier Sebastian Kurz was ook in Yad Vashem. Daar sprak hij zijn schaamte uit over wat in de oorlog de Joden in Oostenrijk is aangedaan. ook gaat Oostenrijk zeven moskeeën sluiten en een aantal imams uitwijzen. Zij zouden het verbod van financiering uit het buitenland hebben overtreden. De Turkse premier Erdogan is woedend en dreigde stappen te zullen ondernemen. Een goede beurt van Oostenrijk! Een interessante vraag in dit verband is hoeveel kerken Turkije inmiddels heeft gesloten.

Kinderen naar de moskee

Een nieuw programmapunt voor excursies voor kinderen in het basisonderwijs is een bezoek aan een moskee. Volgens een bericht in de Telegraaf gaat het om zo’n 3000 scholen. Kinderen zijn/worden verplicht om mee te gaan. Ouders hebben niet het recht om hun kinderen thuis te houden. In Duitsland zijn ouders die hun kinderen wilden tegenhouden aan zo’n moskee-excursie gerechtelijk vervolgd. Ze krijgen een pittige boete. Ook in Engeland en België is een dergelijke ontwikkeling gaande. Hugo Bos van “Cultuur onder vuur” roept op tot burgerlijke ongehoorzaam als het in ons land gebeurt. Deze ‘excursie’ is een signaal over de voortgaande Islamisatie van onze samenleving. Erdogan, de kalief van Turkije, heeft de maatregelen zoals hierboven genoemd ook als een signaal’ genoemd. Een teken van de oorlog tussen het Kruis en de ‘Halve Maan’. In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” (7e druk) wordt dieper en ook verhelderend op dit onderwerp ingegaan.

Met een hartelijk shalom jvb

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Tue, 26 Jun 2018 16:51:06 +0000
LEUGENLIPPEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=360:leugenlippen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=360:leugenlippen&catid=14:geestelijk&Itemid=32

SPANNINGEN

Het gevaar van oorlog is voor Israël zo reëel en de spanningen zijn dermate opgelopen dat de Israëlische Knesset besloten heeft aan premier Netanyahu de vrije hand te geven om in overleg met  Avigdor Liberman, de minister van Defensie, meteen toe te slaan als het urgent is. Dus zonder verder overleg oorlog met Iran te beginnen. Begin mei is Netanyahu weer naar Moskou gevlogen voor overleg met Putin. Putin is ‘bondgenoot’ van Iran en van de Griezel van Syrië, Assad. Rusland voorziet die twee gezworen vijanden van Israël van geavanceerde wapensystemen. Waar ook Hezbollah, de ‘knecht van Iran’, graag van profiteert. Hezbollah wil niets liever dan de vernietigende kracht van de meer dan 100.000 raketten die in Zuid-Libanon zijn opgeslagen, op Israël loslaten. In Syrië is de oorlog met Iran al lang aan de gang. Als vergelding van elke beschieting van Iran vernietigt de Israëlische luchtmacht een paar militaire basissen van Iran in Syrië. Dat escaleert in een angstig tempo.

Spannende dagen

In de maand mei zijn er een paar opmerkelijke data:

Zondag 13 mei loopt de eerste termijn van het atoomverdrag van de Westerse mogendheden met Iran af. De VS heeft zich al teruggetrokken en de oude sancties tegen Iran weer van kracht gemaakt. Frankrijk en Duitsland beweren dat Iran zich braaf aan de voorwaarden van het verdrag heeft gehouden. Gaan de ayatollahs hun tanden laten zien aan Israël en de VS?

Er komen nog een paar spannende dagen:

Maandag 14 mei is het in Israël “Jeruzalemdag”. Iran houdt dan een Al-Quds dag. In Teheran houden fanatieke Moslims dan felle demonstraties. Dinsdag 15 mei, de ‘verjaardag’, Israël 70 jaar. Tegelijk wordt de ambassade van de VS in Jeruzalem geopend. Twee gebeurtenissen die Palestijnen tot grote woede zullen opzwepen. De VS heeft al een delegatie van 250 mensen gestuurd. Hamas heeft gedreigd met duizenden burgers massaal Israël binnen te vallen. Een bloedbad wordt gevreesd. Woensdag 16 mei ‘vieren’ Palestijnen hun beruchte Naqba (ramp of catastrofe) dag. De stichting van de staat Israël is voor hen een ramp. Commentaar: Behalve voor de Arabieren in Israël die blij zijn dat ze in Israël wonen. En andere Arabieren onder de Palestijnse Autoriteit in de Westbank, die liever onder Israël gewoon hun werk willen doen. Donderdag 17 mei begin van de Ramadan, de vastenmaand voor Moslims. Die vaak met opstootjes en ander geweld gepaard gaan. De bom voor Allah

Iran, het oude Perzië, heet in de Bijbel Elam. In de Bijbel staat een interessante profetie over Elam: “Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en Ik verstrooi hen; … Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn” (Jeremia 49:35-38). Een paar opmerkingen:

“De boog van Elam”. De Elamieten waren eeuwen geleden beroemde boogschutters. Deze uitdrukking staat nu voor het leger van Iran, voor de Revolutionaire Garde. Dat wordt dus machteloos gemaakt, gebroken. “De zenuw van hun kracht”. Deze geheimzinnige uitdrukking wordt door elke vertaler anders vertaald. Bijvoorbeeld “de keur van hun gevechtskracht” (HSV). Diverse Engelse vertalingen: “De steunpilaar van hun kracht”. Dat kan in onze tijd “de bom voor Allah” zijn. Die wordt dus gebroken, onklaar gemaakt.

Jammer voor het volk van Iran, afstammelingen van de oude Perzen, die zuchten onder het bewind van de harde Islamitische leiders, de Ayatollahs.

De drie M’s van de EU

Het was grappig te zien hoe de machthebbers van de EU reageerden op de opzienbarende inbraak van de Mossad in een opslagloods in Teheran, waar ze een grote hoeveelheid geheim materiaal buit maakten. Keihard bewijsmateriaal van het feit dat Iran gelogen heeft en zich niet gehouden heeft aan de voorwaarden van het atoomverdrag dat werd gesloten met de Westerse landen. De drie ‘grote M’s’ van de EU, de dames Merkel en Mogherini en dhr. Macron. Ze vonden het ‘niets bijzonders’ wat de Mossad gedaan had. “Zij wisten dat allang”. Vier conclusies:

Hun houding bewijst weer eens hoever de leiding van de EU, hoever ‘Brussel’ weggezonken is in het Islamitische netwerk. Eurabië staat voor onze deuren. De Moslim Wereld Liga eist een verbod op kritiek op de Islam in Europa. Het maakt voor hen niet uit of Iran een A-bom produceert. De waarheid speelt geen rol in het denken en regeren van de Brusselse kliek. De Westerse wereld is verdeeld. Aan de ene kant de VS met Israël. De andere kant is de gammele en gevaarlijke EU die, samen met de Paus, aanleunt tegen de Moslimwereld.

Griezelig allemaal.

Nog meer spanning

Donderdagochtend (10 mei) heeft Iran 20 raketten op de Golan (Israël) afgevuurd. Israël reageerde met, volgens de Russen, met 28 vliegtuigen die ongeveer 60 raketten op doelen van Iran in Syrië, waardoor de militaire infrastructuur van Iran in Syrië zo goed als vernietigd is. Minister Avigdor Liberman reageerde op vragen dat “Vrede in het Midden Oosten pas kan komen als de Messias komt”. Overigens is Rusland gewaarschuwd voordat de tegenaanval van Israël Iran en Syrië trof.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 10 May 2018 23:34:25 +0000
Mijn herstel http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=359:mijn-herstel&catid=45:overig&Itemid=81 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=359:mijn-herstel&catid=45:overig&Itemid=81

 

 

 

 

 

 

Veel bezoekers van deze site hebben een bemoedigende mail gestuurd i.v.m. mijn zware operatie. Dat heeft me goed gedaan. Bedankt. Het herstel gaat ook goed vooruit.]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 10 May 2018 19:13:55 +0000
70 JAAR ISRAEL http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=358:70-jaar-israel&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=358:70-jaar-israel&catid=33:israel&Itemid=63

 

Hartelijk gefeliciteerd Israël met jullie 70e verjaardag. Het waren 70 jaren vol spanningen, vooruitgang, zegen en ook profetische duiding. Moge de Eeuwige jullie verder leiden en beschermen op Zijn wegen. ]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 10 May 2018 18:58:02 +0000
De Sneltrein naar het Koninkrijk http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=357:de-sneltrein-naar-het-koninkrijk&catid=18:profetie&Itemid=34 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=357:de-sneltrein-naar-het-koninkrijk&catid=18:profetie&Itemid=34

Voordat ik voor een pittige operatie naar het ziekenhuis moet even nog wat nieuws.

Allereerst bedankt voor jullie geduld en af en toe even op deze site kijkt. Het gaat wel erg snel. Opvallend is dat bij veel gebeurtenissen en ontwikkelingen bepaalde Bijbelse profetieën heel actueel blijken te zijn. Ik denk dat dit feit is een aanwijzing dat ook de woorden waarmee èn Johannes de Doper èn Jezus hun korte prediking begonnen nu wel zeer actueel zijn. Ik citeer: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Een en ander ontwikkelt zich volgens profetische patronen: De Hand van de HEER!

De volgende onderwerpen volgen:

Trump op weg naar de rol van Cyrus de Grote 30.000 Arabische mensen nemen deel aan een levensgevaarlijke mars Kroonprins Mohammed bin-Salman 1. TRUMP op weg naar CYRUS de GROTE

Het was een van de grote verrassingen van 2016 dat Donald Trump de presidentsverkiezing won van Hillary Clinton.Woedend waren de Democraten en vooral de linkse strijders van de Nieuwe Wereld Orde. Zij hebben letterlijk alles ‘uit de kast gehaald’ om het Trump moeilijk te maken en zelfs om hem af te zetten. In Israël is men blij met Trump. Hij wordt zelfs vergeleken met de beroemde Perzische vorst Kores, die herhaaldelijk positief genoemd wordt in de Bijbelboeken Ezra en Jesaja. Tijdens de verkiezingscampagne had hij luid en duidelijk van de podia verkondigd dat hij achter Israël staat en de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verplaatsen. Dus Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen.

Wie was die Cyrus de Grote?

Cyrus de Grote (550-529 vChr.) was de stichter van het enorme Perzische wereldrijk.  Hij was een sterke, goede regeerder. In de Bijbel wordt hij Kores genoemd. De profeet Jesaja had ruim zo’n 150 jaar voor zijn regering hem al aangekondigd. Kores wordt door de HEER genoemd: ’Mijn herder’ en ‘Mijn gezalfde’. Kores moedigde in het eerste jaar van zijn regering de Joden, die door Nebukadnezar in ballingschap gevoerd waren, terug te keren en de Tempel te herbouwen. Hij gaf ze door de Babyloniërs geroofde tempelschatten mee (Lees Ezra 1:1-4). Hij financierde ook een deel van de tempeldiensten. Hij was goed voor het Joodse volk en werd dus gezegend. Onder zijn bewind groeide het grote Medo-Perzische rijk. De geschiedenis is mild over hem. Wil Trump zegen ontvangen zal hij de weg van Kores moeten gaan: Zegen Israël. Zijn eerste stap was het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Andere stappen werden en worden in de VN gezet. Trump probeert via zijn vertegenwoordiger bij de VN, Niki Haley een einde te maken aan de onophoudelijke anti-Israël resoluties en veroordelingen van Israël. Een ander positief resultaat is de grote toename van bouwactiviteiten in Judea en Samaria. Waar de zogenaamde Joodse “kolonisten” wonen. Geruchten en voorstellen betreffende annexatieplannen van die zogenaamde “bezette gebieden” krijgen steeds meer de vorm van concrete plannen. Dat zou een zegen kunnen worden, ook voor de Arabieren die daar wonen. Dat is allemaal voorspel van profetische gebeurtenissen. Immers Jeruzalem is de ‘Stad van de grote Koning’ zegt Jezus in de beroemde Bergrede (Mat.5:35). Ook moet de stam Efraïm met de stammen die daarbij horen nog terugkomen. Die gaan zich vestigen in de bergen van Judea, het hartland van Israël. Dat moet dus gewoon bij Israël horen. Volgens de profetieën. In mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” worden veel van die profetieën diepgaand behandeld.

2.  Levensgevaarlijke demonstraties

“De Mars van de Terugkeer” noemt Hamas deze ‘vredesmars’ die men beter de ‘Mars van agressie’ had kunnen noemen. Hamas heeft zo’n 30.000 mensen bijeengehaald om hun (Hamas) haat tegen Israël zonder zelf risico te lopen bot te vieren. De eerste explosie, pogingen de veiligheidsmuur omver te halen of/en Israël te penetreren. Naast het leger (IDF) heeft Israël 100 scherpschutters langs de grens gezet. Helaas waren er al 25  doden te betreuren. De VN en veel landen, organisaties en groepen waren er als de kippen bij om door protesten, resoluties, afkeurende verklaringen hun vijandige houding tegenover Israël vorm te geven. Een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN is door een veto van de VS  geblokkeerd. Deze demonstratie zal tot vlak na de Onafhankelijkheidsdag van Israël, tot de 15e  mei, duren. Het is een griezelig angstige zaak, want als Hamas de situatie wil laten escaleren kan dat uitlopen op een groter, gewapend conflict. Dat kan weer uitlopen op een confrontatie tussen plaatselijke grootmachten zoals Turkije, Iran en Saoedi-Arabië. En dan gaan Rusland en de VS zich ermee bemoeien. Hamas wordt door de ayatollas van Iran van wapens, geld en andere steun aangestuurd.    Het is een buitengewoon gevaarlijke situatie. Veel wijsheid wordt gevraagd van premier Netanyahu, zijn collega’s en de Israëlische legerleiding.Ook in het Noorden van Israël dreigt de Hezbollah (ook al een ‘voorhoede’  van Iran!) met zijn 150.000+ raketten. Het zou mij niet verbazen als Israël besluit tot preëmptieve aanval op de atoominstallaties van Iran. De nederlaag van Iran vinden we terug in de profetie van Jeremia (49:39 ev.). Iran heet in de Bijbel Elam en was het centrum van het oude Perzische wereldrijk.

3. Kroonprins Mohammed bin-Salman (MBS)

De zeer vijandige houding en felle haat tegenover Israël van Saoedi-Arabië was vanaf het begin van de moderne staat Israël een vast gegeven. Saoedi-Arabië was en is het hoofd van de Soennitische Moslims. Zij beheren de heilige plaatsen van de Islam in Mekka en Medina. Zij financierden oorlogen en terrorisme tegen Israël. Toen de agressieve houding van Iran, leider van de Shiïetische Moslims, tegenover Saoedië-Arabië steeds sterker en dreigender werd nam Saoedi-Arabië een wat gematigder houding tegenover Israël aan. Immers het gezegde “de vijand van mijn vijand is mijn vriend”. Voorzichtig zocht Saoedi-Arabië toenadering tot Israël. In de hoop dat als Iran Saoedi-Arabië zou aanvallen zij steun en hulp van Israël zou krijgen. Veel deskundigen keken sceptisch aan tegen deze verandering. “Reken maar”, zeiden of dachten ze, “als de dreiging van Iran over is verdwijnt daarmee de toenadering van Saoedi-Arabië”. Toen kwam de kroonprins, de zoon van de bejaarde koning Salman, vol in de schijnwerpers van de internationale pers en politiek te staan. Mohammed-bin-Salman (MBS wordt hij genoemd) maakte een paar opmerkingen over Israël die een paar jaar geleden als “beledigen van de Koran in een moskee” beschouwd zouden worden. MBS heeft herhaaldelijk en openlijk het bestaansrecht van Israël erkend. “Palestijnen en Israëliërs hebben recht op een eigen staat” heeft hij vaak en openbaar betoogd. Bovendien vindt hij “Zionisme” een legitieme zaak. Saoedi-Arabië is druk en voorzichtig bezig met hervormingen. Ook met normaliseren van de betrekkingen tussen Israël en zijn land. Wat wil MBS? Bedriegt hij Israël en de VS? Of is hij een oprechte vredestichter? Sommigen denken dat hij vrede in het Midden-Oosten zal brengen en zo een weg baant naar meer vrede op aarde. Zij zien in hem een “ruiter op het witte paard”. U vindt dat ‘witte paard’ in Openbaring 6. De verzegelde boekrol waarin de laatste jaren van de eindtijd beschreven wordt, is geopend. Het eerste zegel is geopend en er komt een wit paard. Wit als symbool van vrede. Volgens diverse uitleggers is dat de antichrist die losgelaten wordt en een (valse) vrede op aarde brengt. Mogelijk is dat MBS?. We zullen goed opletten. Wel is duidelijk dat het “Koninkrijk van de hemel” onderweg is:  DE KONING KOMT!

Jan van Barneveld

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sun, 08 Apr 2018 01:27:42 +0000
GEVAARLIJKE WERELDEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=356:gevaarlijke-werelden&catid=33:israel&Itemid=63 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=356:gevaarlijke-werelden&catid=33:israel&Itemid=63 Hamas roept hard dat zeer binnenkort een aanval van Israël verwacht wordt. Het Arabische nieuwsblad in Londen, Al Hayat, noemt zelfs een kans van 95% dat het binnen enkele dagen

tot een uitbarsting komt. Premier Netanyahu merkte kort en nuchter op dat Israël niet in oorlog geïnteresseerd is maar zichzelf wel zal verdedigen. Nep nieuws? Om interne spanningen te verbergen? Om escalatie op te voeren? Israël blijft waakzaam. Moet zich op vijf fronten verdedigen. Opvallend is dat de geheime dienst in Israël veel terreuraanslagen weet te verhinderen. Zelfs in Europa worden geheime diensten regelmatig door de Israëli’s, de Shin Beth gewaarschuwd.

Annexatie?

Minister Zeev Elkin verwijt premier Netanyahu dat hij de uitvoering van de onlangs aangenomen wet over de soevereiniteit over Judea en Samaria opzettelijk vertraagt. Hij hoopt Netanyahu te kunnen overtuigen dat hij de VS moet overtuigen (die wet niet tegen te houden). Het gaat dus over het annexeren van de nederzettingen in Judea en Samaria.Het Centrale Comité van de regerende Likud partij heeft zich al unaniem achter deze wet opgesteld. De VS schijnt “rustig aan, Israël” gezegd te hebben.

Aandacht

De aandacht van de wereld wordt steeds meer op Israël gericht. Dit geldt op veel gebieden. Economisch is Israël een grootmacht. Jammer dat zoveel geld in defensie moet worden gestoken waardoor bijvoorbeeld armoedebestrijding niet de aandacht krijgt die het, ook vanuit de Bijbel gezien, nodig is. Het leger van Israël, IDF, is sterk en gevreesd door vijanden. De raketafweersystemen (De IJzeren koepel en Davids Slinger) zijn niet alleen bekend, maar ook gewild door veel Ministeries van Defensie.Spanningen met Iran en ook met Turkije naderen een kookpunt. Deze landen werken hard en hardvochtig om vaste grond in Syrië te krijgen. Israël waakt erover dat zij niet te dichtbij hun grens komen. Allemaal uiterst gevaarlijke zaken. Niet alleen voor het Midden-Oosten, maar omdat Rusland en de VS erbij betrokken zijn voor heel de wereld. Het dreigende woordje WO III valt steeds meer.

De ongebonden landen

Interessant is de diplomatieke winst van Israël in Afrika beneden de Sahara. Premier Netanyahu heeft met veel Afrikaanse landen goede betrekkingen aangeknoopt. Belangrijk is de hulp die Israël die landen biedt op landbouwkundig gebied, op het vruchtbaar maken van grote ‘woeste’ gebieden en op het gebied van toepasbare technische innovaties. Ook grote landen, zoals India en China, zoeken toenadering tot Israël. Israël vraagt wel wat terug: Diplomatieke steun. Dat het blok “ongebonden landen” niet meer als één het grote blok Moslimlanden steunt, maar gewoon, redelijk en vrij stemt in de reusachtige, internationale koepelorganisaties waardoor elke anti-Israël resolutie, hoe dwaas ook, automatische een enorme meerderheid krijgt. Er komt een tijd dat de volgende profetie werkelijkheid wordt:“Zoals jullie onder de volken een vloek bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie doordat IK u heil schenk, een zegen worden” (Zacharia 8:13). Die handreikingen van Israël naar de ‘ongebonden landen’ zijn een soort voorvervulling deze profetie van Zacharia. Veel andere profetieën zijn al uitgekomen. Profetie is echt geen nep-nieuws.De diplomatieke oorlog tegen Israël is minder fel geworden; de activiteiten van de Palestijnen halen weinig uit.

Jeruzalem en de Gebieden

Israël bouwt ‘naar hartenlust’ in en rond de nederzettingen in Judea en Samaria. Dat was ook hard nodig. Jarenlang werd bouwen in “de gebieden” door de internationale gemeenschap en ook door de VS, onmogelijk gemaakt. De VN had het echt druk om anti-Israël resoluties samen te stellen en aan te nemen. Nu maakt Israël voorzichtig plannen om bijvoorbeeld gebied C van wat men tot het Palestijnse gebied rekent en waar verreweg de meeste Joodse mensen wonen te annexeren (zie het stuk Annexatie? In dit artikel. Dat is een goede zaak. Judea en Samaria, ook wel de “Bergen van Israël genoemd, hoort bij het gebied dat volgens de Balfour verklaring en volgend de Bijbel bij Israël zou horen. Jordanië was en is voor hen die zich nu “Palestijnen” noemen.Rondom en in Jeruzalem gebeurt er van alles. Veel landen zijn van plan hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Jeruzalem blijkt ook nu weer heel belangrijk te zijn en nog belangrijker te worden.

We bespreken kort een zeer interessante ontwikkeling. Pr. Erdogan van Turkije en Paus Franciscus van Rome zijn ‘van nature’ vijanden. Rome en de Islam strijden al sinds het overlijden van Mohammed (632 na Chr.) om de wereldmacht. Dus al bijna 14 eeuwen. Wij maken nu de derde overval van de Islam op Europa mee. De eerste overval werd door Karel Martel (de kleinzoon van Karel de Grote) in 722 bij Poitiers (Frankrijk) afgeslagen. De tweede aanval kwam vanuit Turkije, van het Turks-Ottomaanse Kalifaat. Dit grote leger Islamieten belegerde in 1683 Wenen. Heel dichtbij dus! Dat was de toegangspoort tot Rome. Frankrijk was te beroerd Wenen te ontzetten. Dat deed de Poolse vorst Jan Sobieski. Zo werden we gered voor de tweede keer van het juk van een Moslim overheersing. Een groot deel van Oost-Europa zuchtte al eeuwen onder dat juk. Ik geef u heel kort een stuk geschiedenis opdat u begrijpt waar het vandaag om gaat. Nu de derde overval van de Islam. Die begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Met de massale immigratie van Islamitische gastarbeiders. Al gauw zagen imams, maar ook islamitische politieke leiders hier een gouden kans om de oude opdracht van Mohammed te gehoorzamen. Een Moslim jurist merkte toen op dat “De bezetting van het Westen zal zonder oorlog, maar rustig door infiltratie en onderwerping plaatsvinden”. Erdogan zag al snel mogelijkheden en beschouwde de gastarbeiders en hun gezinnen als een ondergronds leger dat Europa zou veroveren.

De olie bleek in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ook een machtig wapen voor de Islamitische olielanden. In ruil voor olie zou de EEG (voorloper van de EU) de steun aan Israël verminderen en de Arabische Liga invloed geven op politieke zaken in EU landen. Om het verhaal niet te lang te maken wijs ik alleen nog op de verregaande islamisering van de westerse samenlevingen.          Nu even aandacht voor de Paus die de ‘Plaatsvervanger van Christus’ wordt genoemd en de Islam die de wereld in de ban van de Sharia, dus onder de Islam, wil brengen. Deze twee belangrijke vertegenwoordigers, de Paus van de Christenheid en Erdogan van de Islam, hebben een kleine 14 eeuwen strijd voorlopig afgesloten. Jeruzalem brengt deze religieuze en politieke grootmachten bij elkaar. De 4e februari was Erdogan op bezoek in het Vaticaan. De vlaggen van Turkije en van het Vaticaan wapperden boven het Vaticaan terwijl deze heren werkten aan een agenda over de maatregelen die de RK kerk en de Islam tegen het besluit van Pr. Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen samen kunnen nemen. Erdogan had al eerder het OIC (Organisatie van Islamitische Landen) bijeengeroepen om deze toestand te bespreken. De OIC heeft Jeruzalem al verklaard dat Oost-Jeruzalem “de hoofdstad van de Staat Palestina” is. We zien hier een stuk opstand tegen de Almachtige, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob (Israël). Jeruzalem is inderdaad “een steen die alle naties moeten heffen” (Zacharia 12:3). Alle volken worden nu met Jeruzalem en Israël geconfronteerd. Nog een profetie kan elk moment vervuld worden:“Op die dag zal het gebeuren dat IK alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen“ (Zacharia 12:9)   We leven in een ‘Gevaarlijke Wereld’! Met deze regering loopt het helaas ook met ons land verkeerd af.

Nederland in de EU

De derde overval van de Islam heeft het Westen, hebben wij, al verloren. De EU is vastbesloten nog meer migranten toe te laten. Op enkele moedige Oost-Europese EU-landen na, gaan al de regeringen met ‘Brussel’ mee. De regerende elites van Europa hebben ons aan de Islam overgeleverd. Berichten over problemen met migranten en  tegenstand en zelfs weerzin van de bevolking tegen nog meer migranten worden door de autoriteiten genegeerd. De burger krijgt alleen vlak voor verkiezingen aandacht. Intussen dringt de Islam steeds verder op. Ook het vacuüm door het falen van ons, christenen, wordt gretig door de Islam opgevuld. Ook deze overval van de Islam maakt ons land een gevaarlijk land. Ik een volgend artikel hoop ik hierop in te gaan. Want er is hoop.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sat, 10 Feb 2018 12:09:53 +0000