Welcome to the Frontpage Homepage van Drs. Jan van Barneveld http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage Sat, 19 Aug 2017 12:55:42 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management nl-nl ONDERWEG….WAARHEEN? http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=345:onderwegwaarheen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=345:onderwegwaarheen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Eind maart schreven we een artikel over hetzelfde onderwerp. Er is in een korte periode weer zoveel gebeurd en er is zoveel gaande dat het nodig is u nogmaals attent te maken op de urgentie van dit onderwerp.

Als we iets willen begrijpen van de vaak verwarrend vreemde ontwikkelingen, de wisselende standpunten en de lading nepnieuws dat op ons afkomt (CNN) moeten we even iets verder kijken dan onze geestelijke neus lang is. Heel kort door de bocht kunnen we zeggen: Alles gaat om het komende Koninkrijk.

Iedereen is onderweg. De Islam, de RK kerk, de VN, de VS, de EU, machten in het Verre Oosten en Israël. Allemaal onderweg. Maar waarheen? Elke groep zoekt een eigen koninkrijk(je). Elke groep streeft naar meer macht. Langs welke wegen proberen zij hun doel te bereiken? Waar loopt het op uit? Hoever zijn zij (wij)? Zullen ze samen op weg gaan? Ingaan op al deze vragen vraagt op een dik boek. Maar als zo’n “onthullend boek” verschijnt is de situatie al weer veranderd en vaak zelfs achterhaald. Dan zijn er nieuwe ontwikkelingen, politieke spelletjes om de macht, ‘vredesplannen’, nieuwe bondgenootschappen, berichten van aanslagen, bombardementen en burgers als eeuwige slachtoffers.

Israël, land, volk en Jeruzalem spelen momenteel op de achtergrond, een sleutelrol. De meeste Israëli’s zijn zich hier niet van bewust. Ze zijn te druk met te leven en overleven in een wereld die duidelijk onderweg is van antizionisme naar antisemitisme.

Wie zijn momenteel belangrijke spelers in deze gevaarlijke strijd om de macht en zelfs om de wereldmacht? Kort noemen we een aantal “spelers”. Dezelfde ‘club’ als in het vorige artikel maar nu kijken we vanuit de verwachting van het komende Koninkrijk. We bespreken kort:

De Globalisten met als “religie” het klimaat op “onze aarde”. De Moslims met hun religie, de Islam met bijbehorend wereldkalifaat De VN met als ‘religie’ de Nieuwe Wereld Religie (NWR) en de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Het Westen, het “Beest in Brussel” dat zonder religie, zonder normen of waarden een EU probeert te omvormen tot een “Hersteld Romeins Rijk”. Israël, dat verbaasd zal constateren hoe na een periode met een   dramatisch, apocalyptisch scenario vol oorlogen en geruchten van oorlogen toch “de wet zal uitgaan van Sion en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” en “eindeloos de vrede op de troon van David” zal zijn (Jesaja 2:3 en 9:6). Met als centrum en in een hoofdrol Israël. Machtige spelers langs de zijlijn zijn Rusland, het Vaticaan en China. Deze spelers zijn niet zo duidelijk uit op de wereldmacht als bijvoorbeeld de eerste vier.

Voordat we deze “spelers” en hun strijd voor hun “heilige doelen” kort noemen nog twee opmerkingen: Het is opvallend te zien hoe president Trump en Israël bij de meeste spelers regelmatig voorkomen. Een tweede opmerking betreft onze ‘geestelijke neus’ die ik in de inleiding noemde. In de nacht van 21-22 juni hebben ruim 10.000 heksen zich verenigd om samen een vloek uit te spreken over pr. Trump. Dit benadrukt het geestelijk belang van wat de Almachtige beoogt met Donald Trump. Wat zijn taak is in dat wereldwijd politieke spel. Het “rijk van de duisternis” vindt het blijkbaar belangrijk dat Trump wordt tegengehouden. Tegengehouden in verband met Israël. Bijvoorbeeld het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en het bouwen van woningen in die gebieden. Maar ook ivm de ‘vredesbesprekingen’. En ook in verband met het feit dat pr. Trump door zijn optreden het streven van de links-radicale Globalisten naar de wereldmacht en de VN in verband met de NWO en de systematische, voortdurende anti-Israël politiek tegenwerkt. Zie verder de onderstaande punten 1 en 3.

1. Woedende Globalisten

De woede waarmee Democraten die de race om het Witte Huis hebben verloren, tegen ‘hun president’ tekeer gaan en de gretigheid waarmee ze alles aangrijpen om ‘hun‘ president lastig te vallen is alleen te begrijpen als je de mondiale contekst ziet. Radicaal linkse lieden, vaak financieel gesteund door de extreem linkse miljardair Soros samen met veel Democraten streven naar één wereld. Met een van de belangrijkste doelen ‘de wereld te redden’ van de ondergang: De klimaatcrisis. Zij zijn woedend omdat Trump roet in hun One-World visie heeft gegooid. Immers hij heeft de VS teruggetrokken uit het “Klimaatakkoord van Parijs” (2015). Aarzelend en voorzichtig komen er steeds meer wetenschappers die de conclusies van Al Gore, de ‘profeet’ van de milieu-beweging (wiens boek “An inconvenient truth”) door Soros gefinancierd en gepromoot wordt) op. Met ongewone felheid worden de tegenstanders bestreden. Gesprekken over de ‘klimaatcrisis’ en de opwarming van de aarde zijn steeds vaker zeer fel en dreigen in een politieke links-rechts controverse te ontaarden. Griezelig is ook hoe de One-World beweging de klimaatcrisis gebruikt als steun voor hun uiteindelijke doel, een wereldregering. Zeker, er zijn problemen door vervuilingen, rampen door het klimaat zoals droge periodes, overstromingen etc. Conferenties hierover, wetenschappelijke rapporten, gesprekken moeten zoveel mogelijk buiten de politieke controverses en links-rechts scheidslijnen gehouden worden. Vooral de religieuze aspecten bij de Globalisten (moeder Aarde, Gaia) moeten met de nodige achterdocht afgewezen worden.

Wel is Bijbelse omgang met de natuur een plicht voor Christenen.In Israël bestaat dit probleem minder. Het overgrote deel van het water wordt hergebruikt en gebruikt voor bevloeiingen. Verantwoorde landbouw staat op een zeer hoog niveau. Nieuwe hoge-opbrengst methoden krijgen in ontwikkelingslanden veel aandacht en steun van Israël. Ik denk dat na de apocalyptische rampen van de eindtijd de aarde hersteld zal worden en Israël daarbij een leidende rol gaat spelen.

2. Een voorspoedige Jihad? ISIS dreigt de oorlog om Mosul (het Bijbelse Nineveh) te verliezen maar maakt in Manchester snelle vorderingen. Het Turks-Ottomaanse Kalifaat onder Erdogan groeit en wordt sterker.  De EU, het ‘Herstelde Romeinse rijk’ waggelt van het ene naar het andere probleem verder en wankelt verder zonder op te schieten op hun weg naar een wereldmacht. De islamisering in veel Europese steden en zelfs landen gaat krachtig door. Het Beest in Brussel is van plan nog meer migranten binnen te laten. In veel islamitische landen mag geen kerk worden gebouwd en worden Christenen vervolgd. Moskeeën rijzen in Europa als paddenstoelen uit de grond. De EU is aardig op weg naar Eurabië, een Europees Kalifaat, maar de Islam is niet bereid ook maar iets over te nemen van de Joods-Christelijk normen en waarden waardoor wij groot zijn geworden. Veel van onze geestelijke en politieke leiders propageren de visie dat de Islam een “godsdienst van de vrede is”. Ze denken terecht dat de imams het menen als ze dit beweren. Maar onze leiders beseffen niet dat “vrede” voor de Islam iets heel anders betekent als voor ons. Voor Moslims geldt dat “Vrede onderwerpen aan de sharia betekent”. We zien met onze eigen ogen dat de no-go gebieden in Europese steden toenemen en dat de islamisering van onze samenlevingen toeneemt. Het komt zelfs hier en daarvoor dat kleuters op scholen islamitische gebeden leren opzeggen. De bedoelingen van Recep Tayyip Erdogan tekenen zich ook steeds duidelijker af. Niet alleen doordat Turkije druk bezig is de oude glorie van het Turks-Ottomaanse wereldrijk te herstellen. Ankara steekt miljoenen dollars in het oostelijk deel van Jeruzalem. Niet alleen in Islamitische propagandaprojecten en anti-Israël reclame, maar ook neemt Turkije steeds meer de rol van Jordanië over.

Een geestelijke opwekking in onze kerken en gemeentes en een gezamenlijk  roepen naar de HERE is een laatste uitweg voor ons land.

3. De Verenigde Naties

Al heel wat jaren werkt de VN aan de Nieuwe Wereld Orde (NWO), een Nieuwe Wereld Religie (NWR) en een Nieuwe Wereld Economie (NWE). Al jaren werkt de VN aan een wereldregering en wereldreligie. Gesteund door het Vaticaan. Regelmatig wordt gesuggereerd dat de antichrist uit die hoek zal komen. De bevooroordeeldheid van de VN met betrekking tot Israël is een ergernis is ook een ergernis voor de VS. Zelfs onder pr. Obama, die door zijn veto veel anti-Israël moties heeft tegengehouden. Mevr. Kiki Haley, de huidige ambassadeur van de VS bij de VN heeft al verschillende keren gedreigd dat als de VN zich wat Israël betreft niet matigt de VS zich zal terugtrekken uit ‘afdelingen’ van de VN, zoals de UNESCO. Het is bekend dat de VS het grootste deel van het jaarlijkse budget van de VN betaalt!

4. De Europese Unie.

De problemen van het ‘Beest in Brussel’ maken het de ongekozen, ondemocratische machthebbers in Brussel moeilijk. Nu moet gezegd worden dat de EU de Europese staten veel goeds heeft gebracht. Maar dan 70 jaar geen oorlog. Een economische groei en zelfs bloei. Maar sinds de EU steeds meer politieke aspiraties kreeg en steeds meer macht van de lidstaten naar Brussel ging trekken, werd de wrevel tegen ‘Brussel’ van veel burgers steeds groter. De ‘open-deur-politiek’ van Brussel voor de migranten waarvan volgens een onderzoek slechts een laag percentage echte vluchtelingen zijn heeft ‘Brussel’ niet populair gemaakt bij de burgers. Daarbij komen Brexit, de ‘opstandige’ houding van Oost-Europese lidstaten, de kritische houding van pr. Trump en van veel burgers van voornamelijk westelijks lidstaten maken van de EU nog lang geen wereldmacht.

Maar goed ook. Dit kan echter van de ene dag op de andere veranderen. De EU was onderweg naar een door de profeet Daniël voorzegde wereldmacht. Zou Turkije die rol overnemen? Beide opties, het Herstelde Romeinse Rijk in Brussel en het Herstelde Turks-Ottomaanse Rijk vanuit Ankara zijn mogelijk. Krijgen we dan toch Eurabië als wereldrijk van de eindtijd? De duidelijke anti-Israël houding van ‘Brussel’ jaagt Israël en de Joden weg uit Europa. Israël wendt dan ook zich naar Afrika en het Verre-Oosten. Jammer. Denk in dit verband aan het gezegde: Joden weg, zegen weg.

5. Israël

Intussen is er een nieuwe fase van het onmogelijke ‘vredesproces’ begonnen. Een proces dat voor de start al tot mislukken gedoemd was. Jared Kushner, de schoonzoon van pr. Trump, is even in Israël geweest en heeft met wat Palestijnse (terroristen)leiders en met premier Netanjahu gepraat.  Mahmoud Abbas gaat vriendelijk glimlachend door met het financieel honoreren van gevangen terroristen en nabestaanden van die terroristen. De haat tegen alles wat Joods of Israël is die dagelijks bij Palestijnse kinderen ingestampt wordt is het struikelblok voor echte vredesbesprekingen.Intussen gaat Israël door met ervaren van en werken aan profetische scenario’s. Denk aan de toenemende aliya, de terugkeer van Joodse mensen naar het Beloofde Land. Denk aan de beloften van herstel van het verwoeste en woeste land. Ook dat gaat door. Denk aan de voorzeggingen dat Israël tot een zegen zal zijn middenin de volken. Een proces dat nu al op gang komt. Op weg naar het Koninkrijk!Als pr. Trump zijn taak vervult, zaken die hij tijdens de verkiezingsstrijd in de VS heeft beloofd, zal dat het profetische proces, dat de komst van de Messias dichterbij brengt, echt wel versnellen. Vandaar dus de strijd tegen Trump.

6. Spelers (schijnbaar) aan de zijlijn.

We vergeten Rusland niet. Dat zijn grenzen tegen de opdringende EU en NATO verdedigt. Meer hierover later.Achter de schermen speelt de Paus in Rome zijn rol. Hij denkt ongetwijfeld aan het Heilige Roomse rijk dat in de Middeleeuwen in Europa aan de macht was. China dat in het Verre Oosten de grote macht is en dat zich ook in andere gebieden van de wereld krachtig doet kennen. Later ook meer hierover.

We mogen niet vergeten dat achter al dat machtsvertoon, bewapeningen, dreigementen, er geestelijke machten spelen. Dat was in de oudheid zo en is nu niet anders. Daar zitten verschillende zogenaamde engelvorsten achter. In het boek Daniël worden genoemd: De vorst van Griekenland, de vorst van Perzië en de engelvorst Michael, die Israël steunt. Achter de aardse strijd en oorlogen is ook een geestelijk strijd, een strijd tussen geestelijke machten gaande. Vandaar dat gebed zo belangrijk is.

]]>
michavanbarneveld@yahoo.com (michavanbarneveld) frontpage Wed, 28 Jun 2017 18:57:30 +0000
Een profetische reis http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:een-profetische-reis&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:een-profetische-reis&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Waarom zoveel aanhalingen in onze artikelen uit de profetische boeken van de Bijbel? Voor iedereen die de Bijbel een beetje kent is het duidelijk dat in onze tijd veel door profeten voorzegde patronen zichtbaar worden.

Daar willen wij u op attent maken. Niet om te voorspellen, maar omdat op deze wijze de Hand van de Schepper in onze geschiedenis en vooral aan Israël zichtbaar wordt. Vrijdag 19/5/’17 vertrekt president Trump voor zijn eerste buitenlandse reis. Eerst naar Saudi-Arabië, daarna Israël en de Palestijnse Autoriteit en op de terugweg naar de Paus. Deze reis is van zeer groot belang. Niet alleen voor Israël en de VS, maar voor heel de wereld.

Hete hangijzers. In Saudi-Arabië spreekt Pr.Trump met koning Salman en andere  Arabische leiders. Een belangrijk onderwerp is een gemeenschappelijke aanpak van de strijd tegen de islamitische terreurgroep ISIS. In 1995 werd in de VS de Jeruzalemwet aangenomen. De volgende punten in die wet zijn belangrijk:

- Jeruzalem moet een ongedeelde stad zijn waarin de rechten van elke etnische en religieuze groep beschermd worden. - Jeruzalem moet worden erkend als hoofdstad van de staat Israël - De ambassade van de VS in Israël moet gevestigd zijn in Jeruzalem.

Waarom is die wet nog niet uitgevoerd? Alle presidenten (Clinton en Obama) hebben van hun recht gebruikt om deze wet voor een half jaar uit te stellen. Het laatste uitstel van Obama verloopt 1 juni a.s. Dan is Trump ‘aan zet’.  Nu verwacht/hoopt men op grond van Trump’s toezeggingen tijdens de verkiezingscampagne dat de ambassade van de VS nu van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst wordt. Waarom is dit geestelijk van belang? Jeruzalem is “de stad van de grote Koning” (Psalm 48:3 en Matteüs 5:35). Vanuit Jeruzalem zal de wereld worden geregeerd op grond van Bijbelse principes en wetten (zie Jesaja 2:3). In het zogenaamde Messiaanse Vrederijk. Een tweede belangrijk punt is dat het een bewijs van respect is dat landen hun ambassade in de verschillende hoofdsteden vestigen. In Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, heeft geen enkel land de ambassade. Er zijn wel ambassades, maar dan voor een niet bestaande staat, voor de Palestijnse Autoriteit (PA). Dat Jeruzalem ongedeelde moet zijn lezen we in Psalm 122:3. “Jeruzalem is een stad die wel samengevoegd is”. Dus niet gedeeld.

Trump en de Palestijnen

Pr. Trump heeft de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, de 3e mei jl. in het Witte Huis ontvangen. Abbas was enthousiast en gaf de indruk dat dat voor hem de “buit binnen” was. De buit is Oost Jeruzalem inclusief de Oude stad en de Muur als hoofdstad van een Palestijnse staat. De Tempelberg in handen van de PA. Veel politieke en geestelijke waarnemers in Israël vrezen dat Trump de vele leugens van Abbas zal slikken en zal aandringen tot het weer oppakken van de zgn. Vredesbesprekingen. Een pad dat al door veel Amerikaanse presidenten is platgetreden. Ze zijn allemaal op dat pad verdwaald. President Truman was in 1948 de eerste die de staat Israël erkende. Een klein kwartier na de proclamatie van de eerste president van Israël, David ben Goerion. Een andere, belangrijke vraag is of er dan twee Palestijnse staten op Israëls grondgebied moeten komen: Een voor de PA en een voor Hamas. De vraag wat er dan gebeuren moet met de ruim 140.000 Joodse Israëli’s die in de gebieden wonen wordt een struikelblok voor de Tweestatenoplossing. Abbas heeft herhaaldelijk en nadrukkelijk gezegd dat hij de gebieden “Judenfrei” wil krijgen. Van Israëlische kanten klinkt steeds duidelijker en uit steeds meer kringen de eis dat Israël die gebieden, Judea en Samaria, annexeert. In elk geval gebied C, waar de meeste Joodse nederzettingen zijn. Israël heeft de Golan en met Oost Jeruzalem al geannexeerd. Trump staat voor twee mogelijkheden. De ambassade van de VS naar Jeruzalem verplaatsen en steun aan de visie dat “de Westbank” zoals de PA en de rest van de wereld Judea en Samaria noemen, bij Israël hoort. Deze keus zal veel geroep, geschreeuw en geweld oproepen. Als hij de “Palestijnen” steunt zal dit het einde van de VS betekenen. En ellende over heel de wereld. Dit laatste licht ik nu toe:

Machtige koningen en Israël

Alle wereldrijken uit de geschiedenis hebben met Israël en/of het Joodse volk te maken gehad. Israël was en is de toetssteen voor Gods zegen of vloek. “Gezegend die u zegenen en die u vervloeken, vervloekt!” Ik noem ze heel kort. We beginnen met Egypte dat ten onder ging tijdens de Uittocht ongeveer 33 eeuwen geleden. Het Assyrische rijk dat in 722 v.Chr. Samaria verwoestte en de tien stammen in ballingschap joeg. De machtige Babylonische koning Nebukadnessar verwoestte in 578 v.Chr. Jeruzalem en de Tempel van Salomo. Hij voerde de Joden in de Babylonische ballingschap. Toen kwam het Perzische wereldrijk dat de Joden aanvankelijk zeer goed gezind was. Daarna maakte Alexander de Grote het Griekse rijk groot. Zij werden opgevolgd door de Romeinen, die in de jaren 70 en 135 na Chr. Jeruzalem en de tweede Tempel verwoestten. Daarna kwam de Islam opzetten en het Turks-Ottomaanse sultanaat heerste ongeveer 500 jaar, tot 1918 over het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa. Intussen was Engeland vanaf Cromwell machtig geworden. Halverwege de vorige eeuw nam de VS de rol van wereldmacht van Engeland over. Obama heeft die wereldmacht van de VS wat laten versloffen. President Trump probeert “Amerika weer groot” te maken. Nu zijn we terug bij de reis van Trump. Al die eens machtige rijken hebben met Israël te maken gehad. In Israël en het Joodse volk komen wereldgeschiedenis en Bijbelse geschiedenis bij elkaar en wordt de machtige Hand van de HERE, de God van Israël, zichtbaar.

Cyrus en Darius

De Perzische vorst Cyrus (559-529 v.Chr.) wordt in onze Bijbel Kores genoemd. Hij wordt in vijf Bijbelboeken genoemd. In totaal 25 keer. Lees zijn proclamatie:

“Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HERE, de God van de hemel mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder tot enig deel van Zijn volk hoort – zijn God zij met hem en hij trekke op naar Jeruzalem in Juda en bouwe het huis van de HERE, de God van Israël, dat is de God die in Jeruzalem woont.” (Ezra 1:2,3).

Kores gaf de Joden toestemming terug te keren naar hun oude vaderland. En daar de Tempel te herbouwen. Hij gaf de vertrekkende Joden een enorme tempelschat mee: 5.400 voorwerpen van goud en zilver, zie Ezra 1:11. Opvallend is dat de profeet Jesaja al 150-160 jaar eerder voorzegd had dat deze Kores (of Cyrus) zou optreden en wat hij doen zou (Lees Jesaja 44:28 en 45:1, 13). Andere Perzische (van de Meden) vorsten, Darius (bekend van ‘Daniël in de leeuwenkuil’) en Ahasveros steunden ook de herbouw van de Tempel.

Cyrus en Trump

Vrijdag gaat Trump op reis. Hij heeft een paar brieven van het Sanhedrin (de religieuze raad van het Joodse geloof in Israël) in zijn dossier. In de eerste brief vraagt het Sanhedrin zijn steun bij de herbouw van de Tempel). In de andere, recente brief, wordt hem gevraagd om op het tempelplein (waar de Islamitische Rotskoepel op de plaats van de Tempel staat) te bidden. Of bij de Muur, waar Joden (een niet-Joden) bidden. Vanuit de kringen van zijn adviseurs heeft hij een aantal uiteenlopende, ja tegenstrijdige adviezen gekregen.In Bethlehem ontmoet hij Mahmoud Abbas die hem de 3e mei in Washington al overspoeld heeft met een lading leugens waar de “vader van de leugen” trots op zou zijn. Veel hangt af van wat Trump gaat zeggen. Houdt hij zich aan de toezeggingen en beloften tijdens zijn verkiezingscampagne en waarop hij gekozen is? Of volgt hij het doodlopende pad van zijn voorgangers? Het vredesproces waarbij de PA het spel verder zal spelen en Israël onder druk wordt gezet? Gaat hij de weg van Kores (Cyrus) die door God ‘Mijn gezalfde’ genoemd werd en hem een ‘erenaam’ heeft gegeven (Jesaja 45:1,13). Zoals bij Kores zal deze weg leiden naar een snelle vervulling van Bijbelse profetieën en de komst van de lang verwachte Messias. De andere weg, die van Clinton en Obama, opent de deur naar oordelen over de VS en de rest van de wereld. Als Trump door zijn steun aan Israël zegen van de Allerhoogste afroept, zal die zegen over een groot deel van de wereld merkbaar worden. Dat kan zelfs uitlopen op eindtijdrampen. Ik hoop en bid dat Trump de goede keuzes maakt.

Als wij een regering krijgendie achter Israël staat zal ervoor ons land nog een zegen  komen.

 

jvb

 

 

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Wed, 17 May 2017 19:21:30 +0000
Alaska Airlines en de Joden van Jemen door Joe Spier http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:alaska-airlines-en-de-joden-van-jemen-door-joe-spier&catid=35:geschiedenis&Itemid=65 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:alaska-airlines-en-de-joden-van-jemen-door-joe-spier&catid=35:geschiedenis&Itemid=65 Ondanks enorm gevaar, maakten 28 piloten van Alaska Airlines zo’n 380 vluchten en vervoerden 48,818 refugiés per luchtbrug naar Israël.

Het verhaal van de moderne exodus van “Beta Israël” de Joden van Ethiopië gedurende de Operaties Mozes en Salomo, die samen zo’n 22,000 Ethiopische Joden per luchtbrug naar Israël vervoerden, is bekend. Minder bekend is de dramatische exodus van over de 48,000 Joden uit Jemen. Bijna onbekend is de rol die Alaska Airlines hierin speelde.

Niemand weet zeker wanneer de eerste Joden naar Jemen kwamen. De plaatselijke legende zegt, dat ze gestuurd werden als handelslieden door Koning Salomo. In ieder geval hebben Joden eeuwenlang in Jemen gewoond. In dat door armoe geteisterde land, waren de Joden de armste en de laagste burgers die leefden in minachting en in lijden als dhimmis.

In hun synagogen en op hun scholen echter onderwezen ze hun kinderen Hebreeuws te leren en te schrijven. Ze vergaten nooit hun geloof, beschermden de tradities, hielden de Sabbat en gaven de Thora en de Talmud door aan iedere volgende generatie.

Na de Eerste Wereldoorlog, toen Jemen onafhankelijk werd, werd het leven in dat Moslim land ondraaglijk voor de Joden. Anti-semitische wetten werden weer leven in geblazen; Joden werd niet toegestaan om op trottoirs te lopen; bij een rechtszaak werd bewijsmateriaal van een Jood niet geaccepteerd tegenover dat van een Moslim; Joodse weeskinderen moesten bekeerd worden tot de Islam. Sommige Joden lukte het om te ontsnappen naar Palestina, maar de meesten werden gepakt.

Van Wanhoop naar Gevaar

In 1947, na de stemming van de Verenigde Naties om Palestina te verdelen, veranderde de situatie van de Joden in Jemen van wanhoop in lichamelijk gevaar. Arabische relschoppers in de aangrenzende haven van Aden, toen een Britse Kroon kolonie en nu deel van Jemen, doodden 82 Joden en staken de Joodse wijk in brand. De oprichting van de Staat Israël op 14 mei, 1948 en Israëls Onafhankelijkheidsoorlog bracht in toenemende mate de Jemenitische Joden in gevaar zoals het dat deed in alle Arabische landen. Echter, pas in mei 1949, toen de Imam van Jemen onverwacht instemde om alle Joden toestemming te geven zijn land te verlaten, waren ze in staat te vluchten. Ze verlangden ernaar om naar Sion terug te keren als ze de middelen maar hadden. In die tijd, woonden er in Jemen iets meer dan 49,000 Joden.

Toen de Onafhankelijkheidsoorlog eindigde begin 1949, was Israel verwoest en praktisch bankroet. Desondanks gaf David Ben-Goerion, Israëls eerste Minister President, terwijl hij daarmee de logica en het advies van zijn economische adviseurs trotseerde, het bevel tot de onmiddellijke en snelle “Inzameling van de Ballingen”. Waar moest Israël het geld vandaan halen? “Ga naar de Joden in de Diaspora en vraag hen om het geld,” antwoordde Ben- Goerion de sceptici.

Vliegtuigen Nodig

Egypte had het Suez Kanaal gesloten voor de Joden in Jemen; ze zouden door de lucht vervoerd moeten worden naar Israël. Het Amerikaanse Joodse Gezamenlijke Distributie Comité (JDC), de internationale Joodse humanitaire hulporganisatie, stemde toe om de Jemenitische exodus te financieren en de luchtbrug te organiseren, maar ze hadden vliegtuigen nodig.

Alaska Airlines werd opgericht in 1932 toen Mac Mc Gee een tweedehands Stinson voor drie passagiers aanschafte en een luchtvaart charter bedrijf begon in Alaska. Met de aankomst van James Wooten als president in 1947, begon de luchtvaartlijn nieuwe surplus vliegtuigen vanuit de V.S. Regering aan te kopen en werd binnen een jaar `s werelds grootste charter luchtvaartlijn.

De JDC benaderde Wooten en vroeg of Alaska Airlines erin zou toestemmen om de luchtbrug van Jemen te aanvaarden. Wooten wilde dat Alaska Air de missie van genade op zich zou nemen maar Ray Marshall, Voorzitter van het Bestuur, was onverschillig.Marshall vond dat de overeenkomst een verspilling van geld en tijd was van de Luchtvaartlijn. Er zou tenminste $50,000 nodig zijn om de charter op te zetten, geld, dat de Luchtvaartlijn niet had. Marshall hield vol dat Wooten zelf voor het geld moest zorgen.

Wooten bracht de $50,000 bij elkaar door het te lenen van een reisbureau dat geassocieerd was met het JDC. Het contract werd getekend en Operatie Op Adelaarsvleugels, in de volksmond meer bekend met zijn bijnaam, Operatie Vliegend Tapijt, begon.

Op Adelaarsvleugels

Omdat Jemen de Joodse refugiés niet zou toestaan om uit hun land gevlogen te worden, had Groot-Brittannië ingestemd met het opzetten van een doorgangskamp in de aangrenzende Kroon Kolonie Aden waar vandaan de luchtbrug kon beginnen. Alaska Airlines zette haar basis op in Asmara, Eritrea met hun grond bemanning, piloten en vliegtuigen, - DC- 4s en C-46s. De overeenkomst was om elke morgen vanaf hun basis in Asmara naar Aden te vliegen, hun passagiers in Aden op te pikken en brandstof bij te tanken. Vandaar richting de Rode Zee te vliegen en de Golf van Aqaba naar de luchthaven in Tel Aviv, de refugiés uit te laten stappen, naar de veiligheid van Cyprus te vliegen voor de nacht en terug te keren naar hun basis in Asmara bij het aanbreken van de dag, om daarna helemaal opnieuw te beginnen. De heen- en terugreis zou ongeveer 20 uur duren.

Het vliegtuig zoals het samengesteld was, kon niet genoeg passagiers of voldoende brandstof vervoeren. Dus werden de toestellen veranderd door de officiële vliegtuigstoelen door rijen banken te vervangen en extra brandstof tanks in de lengte van de romp tussen de banken in te passen. Toestellen die bedoeld waren om 50 passagiers te vervoeren konden er nu 120 vervoeren en brandstof zou er krap aan een extra uur mee toe kunnen.

Intussen werd het doorgangskamp in Aden, “Kamp Geula” (Verlossing) genaamd, georganiseerd door de JDC en voorzien van staf door Israëlische artsen en sociaal werkers onder het leiderschap van Max Lapides, een Amerikaanse Jood.  Ook werden bij het kamp afgezanten ingekwartierd, verantwoordelijk voor het betalen van een “hoofd belasting” aan verschillende hoofden van Jeminitische stammen, wat de Joodse refugiés zou toestaan om door hun grondgebied te gaan.

Toen het nieuws van de evacuatie de Joden van Jemen bereikte, lieten ze hun weinige bezittingen achter (behalve hun gebedenboeken en Torahs) en zoals de Bijbelse exodus begonnen ze te lopen vanuit de slavernij de vrijheid in. Ze reisden in familie groepen, zo’n paar honderd mijl, door de wind en zandstormen, kwetsbaar voor rovers en een vijandige plaatselijke bevolking, totdat ze uitgehongerd en berooid de grens bereikten met Aden, waar Israëlische hulpverleners hen ontmoetten en hen naar het doorgangskamp vervoerden. Daar kregen ze elektriciteit, medicijnen, stromend water, toiletten en persoonlijke hygiëne voor de eerste keer. Gedurende de hele operatie, kwamen de Joden van Jemen in Kamp Geula aan in een gestadige stroom, nieuwe groepen kwamen aan terwijl een eerdere groep de lucht in ging.

De Jemenitische Joden naar Aden krijgen was één probleem, hen op het vliegtuig krijgen was een ander verhaal. Als Nomaden die nooit eerder een vliegtuig hadden gezien en nooit ergens anders hadden gewoond dan in een tent, waren velen van de immigranten bang en weigerden om aan boord te gaan. Eenmaal eraan herinnerd dat hun bevrijding naar Israël door de lucht geprofeteerd werd in het Boek Jesaja, “Zij zullen opstijgen als op arendsvleugelen,” versterkt door de schildering van een arend met uitgestrekte vleugels boven de deur van ieder vliegtuig, overtuigde hen dit om aan boord te gaan van de vliegtuigen. Eenmaal binnen zaten velen liever op de grond, dan op zachte zittingen, waar ze niet aan gewend waren. Hen weerhouden van het aansteken van vuur om hun eten klaar te maken was een heel karwei. Gedurende de vlucht, werd ongeveer de helft ziek en braakte over de extra brandstof tanken binnen in het vliegtuig.Desondanks, toen de Jemenieten in Israël landden joelden ze zegeningen en barstten uit in gezang.

De Ierse Mozes

Om te beginnen met Operatie Vliegend Tapijt, stuurde Alaska Airlines Bob Maguire, een inwoner van Portland, een piloot met bestuurlijke ervaring naar het Midden Oosten. Maguire vloog tussen de 270 en 300 uur per maand. Wanneer hij in de V.S. geweest was, dan was de grens onder de luchtvaartregels daar, 90 uur. Ben-Goerion noemde Maguire de “Ierse Mozes”. Het werk kostte Maguire zijn carrière. Hij liep een parasiet op, die zijn hart aantastte en als resultaat daarvan verloor hij zijn handelsvergunning als piloot begin 1950.  Een andere piloot was Warren Metzger, geboren in Lethbridge die tussen vluchten in de tijd vond om met zijn vlucht begeleider te trouwen. Ten minste één piloot, Stanley Epstein, was Joods.

De luchtbrug die in Juni begon, was vermoeiend voor de piloten die dagen van 16 uur vlogen en moeilijk voor de toestellen, die ver boven hun vastgestelde diensttijden vlogen. Het was moeilijk om aan brandstof te komen, het woestijnzand richtte verwoesting aan op de motoren en vliegen was op het gevoel met besturing door gegiste schatting en zicht.

Het werk was gevaarlijk. Er werd op veel vliegtuigen geschoten. Eén piloot, die een  beetje dicht bij Arabisch grondgebied vloog terwijl hij Israël naderde, zag lichtkogels met een boog naar zijn toestel komen. Een ander toestel kreeg een lekke band tijdens een bominslag in Tel Aviv. Bij één gelegenheid, werd Maguire gedwongen om met zijn toestel in Egypte te landen, toen hij zonder brandstof kwam te zitten. De Israëli’s hadden alle piloten gewaarschuwd dat, als ze op Arabisch grondgebied moesten landen, de Joodse refugiés en misschien zelfs de bemanning waarschijnlijk  zouden worden doodgeschoten. De bijdehante Maguire vertelde luchthaven functionarissen dat hij ambulances nodig had  om zijn passagiers naar het ziekenhuis te brengen. Toen ze vroegen waarom, antwoordde hij dat zijn passagiers de pokken hadden. De verschrikte Egyptenaren wilden hem daar onmiddellijk weg hebben. Maguire kreeg zijn brandstof en vloog door naar Tel Aviv.

Halverwege de operatie, dwong het Bureau voor de Burgerluchtvaart van de V.S., Alaska Airlines om haar internationale charter bedrijf te sluiten en een maatschappij genaamd Near East Air Transport, waar James Wooten president van was, en de piloten, en de vliegtuigen allemaal van Alaska Air waren, maakte de luchtbrug Operatie Vliegend Tapijt af. Near East Air Transport was gewoon Alaska Airlaines die onder een andere naam opereerde.

Tegen de tijd dat Operatie Vliegend Tapijt eindigde in September 1950, hadden 28 piloten van Alaska Airlines zo’n 380 vluchten gemaakt en 48,818 refugiés, bijna de hele Joodse bevolking van Jemen, door de lucht vervoerd naar Israël. Wonderbaarlijk genoeg was er niet één dode of gewonde gevallen.

Operatie Vliegend Tapijt werd geheim gehouden om veiligheidsredenen en om sabotage te voorkomen. Het zou vele maanden later zijn voordat het publiek of de pers achter de opmerkelijke operatie zou komen.

Vandaag de dag is Alaska Airlines een internationale vervoersonderneming die zijn diensten verleent aan 60 steden en 3 landen. Passagiers, die met Alaska Airlines vliegen beseffen niet dat ze vliegen met de luchtvaartlijn, die de Joden van Jemen redde.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Wed, 10 May 2017 19:23:41 +0000
ONDERWEG … maar WAARHEEN? http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=342:onderweg-maar-waarheen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=342:onderweg-maar-waarheen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 We krijgen een nieuwe regering. Die gaat met nieuwe moed en een nieuw programma op weg. Waarheen? Premier Rutte zal lachend zeggen: “Naar een goede toekomst.” Thiery Baudet zal met een vriendelijke, gulle lach en een vraag reageren: “Of naar Brussel?

Er is niets veranderd in ons land, totdat na Berlijn, Parijs, Brussel en Londen het Binnenhof in Den Haag of de Dam in Amsterdam aan de beurt is. Totdat we door harde eisen van extremistische Moslims (via DENK??) keihard met onze neuzen op de feiten gedrukt worden. Dan is het te laat.

Wie en Waarheen?

De Islam weet goed waarheen hun geloof hen stuurt. ISLAM betekent immers onderwerping. Islamiseren van een samenleving betekent stappen zetten op de weg naar een land en uiteindelijk heel de wereld die aan Allah en zijn sharia onderworpen zijn. Europa, zeg de EU, wordt dan een Eurokalifaat of, anders gezegd Eurabië. Een groot probleem voor Moslims die op deze weg strijden (men noemt dat jihadisten) is de onderlinge rivaliteit, verdeeldheid of zelfs haat. In zijn intense haat tegen het Westen heeft premier Erdogan onthuld waar hij mee bezig is: Het herstel van het oude Turks-Ottomaanse wereldrijk. Met sultan Erdogan die, gewapend met nieuwe macht, die een nieuwe Turkse grondwet hem zal geven, de islamitische scepter zwaait. Israël is onderweg naar dit doel, de grote sta-in-de-weg. Dus Israël moet weg. Ook dat steekt Erdogan niet onder stoelen of banken. 

De VN en het “linkse volk” weten ook wel waar ze voor leven en naar streven. Allereerst gaat het bij zo goed als alle machthebbers om zelfverrijking over de ruggen van hun idealen en de gewone burgers. Nu even over de Nieuwe Wereld Orde. De NWO met als een soort religie of bindende kracht het milieu. Een moderne vorm van een ouderwetse natuurgodsdienst dus. Al Gore is een van hun ‘profeten’. Dat was de weg die Obama en Clinton voor zich zagen. Dit verklaart voor een groot deel waarom zij in en ook velen buiten de VS zo fel en zo haatdragend tegen president Trump zijn en hem op alle fronten keihard tegenwerken. Ook Israël is een doelwit van de One-World-beweging. Immers Israël (en wij) zien uit naar “Een wereld” onder één Koning, die vrede en gerechtigheid zal brengen op aarde. Dat is de in de Bijbel voorzegde Messias. JEZUS, de komende Koning.   Het “Beest in Brussel”, de EU is momenteel bang dat hun doel, een Europese superstaat, hen dreigt te ontglippen. De EU probeert dit doel te bereiken langs de weg van het verdwijnen van de natiestaten van Europa. Tegelijk moet de meeste macht naar “Brussel” gaan. Zo proberen de ongekozen bureaucraten in Brussel een machtsblok te worden dat meespeelt met “de grote jongens”. De grote verdeeldheid binnen de EU, Brexit, de economische crisis, en andere “Exits” dwingen de machthebbers in Brussel om te werken aan een Europese legermacht en te morrelen aan onze spaargelden en pensioenen. Maar vooral  door de griezelige anti-Israël houding van het “Beest in Brussel” en het toenemende antisemitisme is de EU gedoemd om ten onder te gaan.

Er zijn nog andere machtscentra die meespelen. Denk aan Rusland, de vorsten van het Oosten, het Vaticaan die ook hun rol krachtig meespelen. We zullen even verder zien dat die rol vaak heel gevaarlijk is.

Trump

De strijd om de wereldmacht is nog steeds keihard aan de gang. Ieder vanuit het eigen machtsgebied met een eigen ideologie. De Koran, het milieu, Europese eenheid of de NWR, de Nieuwe Wereld Religie. Met ex-president Obama hadden de jihadisten, de NWO-lieden of de EU geen probleem. Hij deed hartelijk mee. Met president Trump is het tot nu toe een andere zaak. Afdelingen van de VN, zoals organisaties voor mensenrechten en UNESCO, die zich specialiseerden in felle, vaak leugenachtige anti-Israël resoluties, dreigen hun steun te verliezen en mogen bij de bijstand in Iran of Saoedi Arabië gaan aankloppen om “steun”. Israël maakte gretig gebruik van de opening die president Trump hen gaf (momenteel volgens Trump te hard) met het bouwen in de nederzettingen in Judea en Samaria. Velen in Israël zijn bang dat president Trump, na zijn contacten met de meester-dief en meester-leugenaar in Ramallah van gedachten is veranderd. Dat hij (Pr.Trump) op de doodlopende weg van minstens drie van zijn president-voorgangers zichzelf en de VS zal stuklopen. Er staat veel op het spel, niet alleen voor de VS, maar ook voor heel de wereld. Als president Trump inderdaad zijn beloften tijdens de verkiezingscampagne niet nakomt zal dit een ramp voor de VS en dus ook voor veel landen in de wereld betekenen. In Israël zijn het gebedsgroepen van de Voorbidders voor Israël (IfI) die intensief voor hem bidden.

Israël

De tweede, maar wel de belangrijkste tegenstander tegen al die machten op  weg naar meer macht, is Israël. Voor de Islam gaat het om Jeruzalem (Al Quds) en de Tempelberg. Immers volgens de Islamitische eindtijdvisie zal hun Messias, de Mahdi, regeren vanuit Jeruzalem. Voor het Vaticaan geldt een dergelijk argument.  Maar ook de NWO heeft een oogje op Jeruzalem. In de Bijbel wordt Jeruzalem “de stad van de Grote koning” genoemd (Psalm 48:3 en Matteüs 5:35). Een groot deel van de wereld staat grimmig tegenover Israël. Maar de HERE, die God van Israël lacht om al die dreigementen (Psalm 2:4 en 59:9).

Premier Netanyahu heeft net een paar succesvolle reizen naar Afrikaanse landen en de laatste naar het Verre Oosten achter de rug. Met de Chinese premier Xi Jinping zijn er voor beide landen belangrijke (economische) contacten gelegd. Veel heeft hij voor Israël kunnen bereiken. Maar als hij thuiskomt is er voor hem weinig reden om te lachen. Politiek zijn er een paar zaken die “de natie splijten”. De zaak van Elor Azaria. Hij is medisch militair die een collega te hulp kwam na een terroristische overval. De terrorist, al-Sharif, lag zwaargewond op de grond. Toen deze zich bewoog, schoot Arzaria hem door het hoofd. De minister van Defensie. Moshe Ya’alon reageerde furieus. Hij sprak over ethiek voor het leger (“zuiverheid van wapens”) en beschuldigde Azaria van doodslag op een vijand die al uitgeschakeld was. De verdediging van Azaria sprak van gerechtvaardigde zelfverdediging. Het schot dat Azaria afvuurde ging als een splijtzwam door de hele Israëlische samenleving. Azaria werd veroordeeld tot 18 maanden. De woede van vooral de achterban van de regering richtte zich vooral tegen Netanyahu en president Rivlin. Zij hadden Azaria uit solidariteit met het leger gratie moeten verlenen. Er zijn nog meer problemen voor Netanyahu, zoals een paar aanklachten wegens corruptie. Maar andere zaken vragen eerst onze aandacht.

Rusland

Onderweg naar Gods doel staan niet alleen de VS, de Islam, de NWO, het Vaticaan, maar ook Rusland en Turkije. Toen Obama zei” “Good-bye Middle East” en zich terugtrok uit de burgeroorlog in Syrië, nam Rusland z’n kans waar. Allereerst was het de Oekraïne waar de voormalige USSR probeerde iets van de oude macht te herwinnen. Nu is het Midden-Oosten waar Rusland zich doet gelden. De steun aan het regiem van Bashar Assad in Syrië  wordt door Rusland overeind gehouden. De Hezbollah en Iran steunen Assad ook. Hier liggen problemen voor Israël. Iran is de grote vijand van Israël. Samen met Hezbollah en Assad. Israël bombardeert regelmatig wapentransporten van Hezobollah naar Zuid Libanon en valt soms strijders van Iran aan. Dat zint Rusland niet. Het kost Netanyahu en Avigdor Liberman, de Israëlische minister van Defensie, veel tijd en moeite om Rusland te vriend te houden. Toen onlangs weer een lading Russische wapens voor Hezbollah werden vernietigd en was Rusland echt kwaad. Het woord “tactische kernwapens” schijnt zelfs te zijn gevallen.

Meer gevaren

Tussen de Sjiïeten van Iran en de Soennieten van Saoedi Arabië is er al eeuwen oorlog. Ook daar spelen atoomwapens een rol. Maar ook Erdogan van Turkije zoekt wegen om atoomwapens te pakken te krijgen. Rookzuilen stijgen op in het Midden-Oosten.

We zien de hele wereld in opstand tegen de Schepper, die bezig is met zijn herstelplan voor Israël, dit ter voorbereiding van de komst van de Messias en zijn vrederijk dat vanuit Jeruzalem (Sion) gerechtigheid en vrede op aarde zal brengen. Elk machtsgebied jaagt naar een eigen koninkrijk en zoekt confrontaties langs grensgebieden. In deze chaos leven wij. Iedereen is op weg naar meer macht. Onderweg naar hun doel creëren ze ellende en narigheid. Maar de Koning komt. Met Hem “ Vrede op Aarde.” Een volgende keer meer over Jeruzalem.

Shalom over u allen.

JvB

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Mon, 27 Mar 2017 18:41:45 +0000
TRUMP op een TWEESPRONG http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=341:trump-op-een-tweesprong&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=341:trump-op-een-tweesprong&catid=14:geestelijk&Itemid=32 We zijn weer eens op een belangrijk moment in de wereldgeschiedenis aangekomen. Een moment dat verschillende profetische aspecten heeft. President Trump staat op een Tweesprong van Gods weg door de geschiedenis naar het Koninkrijk van God. Het gaat om de zogenaamde Twee- Staten-oplossing, de status van Jeruzalem, de brandhaard Midden-Oosten, Trump en de Tempel en om gebeden voor en rondom Trump. Alles gaat zo snel dat ik het risico loop dat bepaalde delen van dit artikel achterhaald zijn voor uw bezoek aan onze site.

Grote wereldmachten en hun leiders spelen, meestal onbewust, een belangrijke rol in Gods handelen in de wereld. Denk aan koning Kores (Cyrus; 559-529 v.Chr.) van het grote Perzische Rijk. Hij gaf Joden toestemming terug te gaan en de tempel te herbouwen. Hij werd gezegend. U leest hierover in het Bijbelboek EZRA. Ook het wereldrijk Assyrië speelt in de geschiedenis van Israël een grote rol. Assur noemt de Bijbel dat rijk. God noemt Assur: “de roede van Mijn hand” (Jes.10:5). Koning Sanherib veroverde in 722 Samaria (zie Jesaja 5:5). Dat was het einde van het tienstammenrijk en het begin van de ballingschap van een tiental stammen van Israël. Het begin van een zwerftocht over de aarde: “Zij zullen dolende zijn onder de volken” (Hosea 9:17). Interessant is dat onlangs weer 102 leden van de stam Manasse zijn teruggekomen naar 27 eeuwen ballingschap. Dan Nebukadnezar, de machtige vorst van Babel die Jeruzalem en de Tempel verwoestte (587 v.Chr) en het tweestammenrijk in ballingschap joeg. Opmerkelijk is dat Assur en Babel door de HERE gestraft werden vanwege hun wreedheid bij het uitvoeren van hun taak. Zelfs keizer Augustus was Gods instrument om Jozef en Maria op tijd in Bethlehem te krijgen. Zo werd Maria in staat gesteld om in de plaats te bevallen die de profeet Micha (5:1) had aangewezen voor de geboorteplaats van de Messias.

Ik noem nog maar een paar wereldleiders in verband met Israël. Een Turkse sultan (kalief) die de eind 50e eeuw uit Spanje en Portugal verjaagde Joden gastvrij opnam. Dit werd het begin van een Turks-Ottomaans rijk in het Midden-Oosten. Oliver Cromwell de Puriteinse leider van Engeland, die Joden weer toeliet in Engeland en grote stappen zette naar het Engelse Imperium. Nu staat Donald Trump op een tweesprong. ‘Rechtsaf’ op de weg van het profetische Woord naar de komst van het Koninkrijk. ‘Linksaf’ op de weg van de wereld (VN, EU, het Vaticaan en van vorige presidenten van de VS) naar chaos die zal uitlopen op het rijk van de antichrist.

Vrienden van Trump

President Donald Trump heeft een aantal opvallende medewerkers benoemd. Allereerst Mike Pence, de vicepresident van de VS. Een belijdend, evangelisch Christen. De gebedsgroep van de messiaanse Joden in Jeruzalem roept op om vooral voor Pence te bidden. Dat hij een goede invloed op Trump mag hebben. Een volgende sleutelfiguur in de regering van de VS is zijn Joods-orthodoxe schoonzoon Jared Kuzner, die getrouwd is met de dochter van Trump, Ivanka. Zij is overgegaan naar het Joodse geloof. Jared is de afgezant van zijn schoonvader in het Midden-Oosten. Ten slotte noem ik nog David Friedman, een Amerikaanse orthodoxe Jood. Hij wordt ambassadeur van de VS in Israël. Hij staat bekend om zijn sympathie voor de 420.000 Joodse Israëlis in de zogenaamde betwiste gebieden. In Judea en Samaria dus. Hij wordt met name bestreden door de linkse Joodse lobby groep in de VS, die J.Street genoemd wordt. Aan het einde van dit artikel nog even over de felle haatcampagnes tegen Trump door Democraten en linkse lieden in de VS en de hetze tegen Trump door media ook in ons land. Dat kan ons wat meer inzicht geven op de tweesprong waar Trump nu voor staat.

Trump en de nederzettingen.

Het gaat om de ‘betwiste gebieden”. De VN met resolutie 2334, de EU, en bijna heel te rest van de wereld spreken over “door Israël bezette Palestijnse gebieden”. Een sleutelwoord bij dit probleem is Twee-Staten-oplossing. Verschillende Amerikaanse presidenten hebben geprobeerd deze Twee-Staten-oplossing (naast de Joodse staat een Palestijnse staat) aan Israël en de Palestijnse Autoriteit op te dringen. Na de persconferentie van Trump en Netanyahu werd duidelijk dat de Twee-Staten-formule van tafel is. Zeer tot woede van Mahmoud Abbas en de zijnen. Ineens blijkt Abbas een vurig aanhanger van een Palestijnse Staat te zijn. Tot nu toe heeft hij die oplossing steeds en consequent tegengehouden.  Israëlische ministers Naftali Bennett en Tzipi Hotovely zijn enthousiast. Aan andere plannen om dit gevaarlijke conflict op te lossen wordt gewerkt. Ten eerste: Jordanië, waar 60% van de bevolking Palestijns Arabier is, als thuisland voor Palestijnen. Tweede voorstel: Een-Staat oplossing waar de Israëlische president Reuven Rivlin onlangs mee kwam. De Palestijnen in die staat zouden gelijke rechten als Joden en alle anderen moeten krijgen. Een derde ‘oplossing’, die naar mijn inzicht meer Bijbels is:  Annexeren van gebied A van de Judea en Samaria. Palestijnen die willen blijven wordt Israëlische staatsburgers. Die weg willen kunnen gaan met een flinke premie of vergoeding. Het gaat om het hartland van Israël. Waar de stammen Efraïm, Manasse en Benjamin thuishoren. Het profetische woord is vol van Efraïm in de eindtijd.

Trump en Jeruzalem

En: “…zij zullen u noemen: De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël” (Jes.60:14). Maar Jeruzalem is ook de hoofdstad van Israël vanaf de tijd van koning David. De volken horen daar hun ambassade te vestigen als betoon van respect voorde komende Koning, de Messias, de Zoon van David. Daarom is die stap van Trump zo belangrijk. Bovendien zal daar de nieuwe Tempel komen. Momenteel lijkt het erop dat Trump wat gas terugneemt met betrekking tot zijn toezeggingen aan Israël. Vooral wat betreft het afwijzen van een “Palestijnse staat”. Het kan ook zijn dat Trump’s opmerking in de richting van Netanyahu om ‘rustig aan te doen met bouwen in ‘de gebieden’ bedoeld is om de woede van Arabische landen bij voorbaat wat in te tomen. Want dat zou de weg naar vrede, volgens zijn inzicht, helemaal blokkeren.  Een volgende interessante zaak is: Als Trump en Putin nu eens gevolg zouden geven aan het verzoek van het Sanhedrin zich samen in te zetten, zoals Kores, de Perzische vorst, voor de herbouw van de Tempel! Grote stappen op het pad naar het Koninkrijk. Langs dat pad staan borden vol Bijbelse profetieën. In de richting van het komende messiaanse Vrederijk.

Trump en het Midden-Oosten

Samen met Putin zal Trump zich over vrede in Syrië buigen. Ook zijn ze het eens over de strijd tegen de extreem Islamitische terreurgroepen, die niet alleen het Midden-Oosten, maar ook de VS en Europa onveilig gaan maken. Dat is een echt slangennest waarin zij zich begeven. Iedereen vecht tegen iedereen in dat gebied. Allemaal voor het/een kalifaat tot eer van Allah. Erdogan, de ayatollah’s van Iran en nog meer van die machthebbers die op de rug van de Islam de eigen grootheid zoeken. Dan is er nog koning Salman bin Abdulaziz al Saud van Saudi Arabië, die de belangrijkste heiligdommen van de Islam in Mekka en Medina beheert. Die vechten al eeuwen onderling. De situatie in het Midden-Oosten heeft diepe, profetische dimensies. Komende oorlogen, oordelen, strijd tegen Israël, maar ook beloften. Later meer.

Trump en gebed

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft president Trump veel beloften en toezeggingen gedaan. De vaart die hij aan de uitvoering ervan meteen na zijn inauguratie met een enorme dadendrang oppakte, joeg zijn vijanden schrik aan en vrienden vonden het veelbelovend. Ik beperk met tot Israël en tot onze medegelovigen die vervolgd worden. Ook aan hen zou president Trump de nodige aandacht geven. Trump kondigde heel belangrijke dingen aan. Zaken die, als ze inderdaad aangepakt worden, zegen van de Eeuwige, de HEER van hemel een aarde zullen brengen. Daarom even nog wat aandacht voor het belangrijkste wapen in deze strijd: Gebed.

Een filmproducer bezocht tijdens de verkiezingscampagne in de VS een grote Hispanische kerk. De voorganger vroeg Trump even naar voren te komen. Uit het verslag van de producer citeer ik: “Dat hij geloofde dat God de Republikeinse kandidaat wilde zalven met wijsheid voor de taak die voor hem lag. Als een ingetogen kind had Trump zijn handen geopend, terwijl hij daar stond om Gods gunst te ontvangen”. De gebedsgroep van messiaanse Joden in Israël, IfI (voorbidders voor Israël vraagt dringend voorbede voor Vice President Mike Pence Premier Netanyahu is vlak voordat hij naar Washington ging voor de besprekingen met President Trump, naar een Orthodoxe gemeente in Israël gegaan en heeft daar om voorbede gevraagd. Tweesprong

We, niet alleen Trump en de VS staan voor een belangrijke tweesprong. “Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken” zegt de HEER tegen ons. Nu begrijpt u de felle, irrationele haat tegen Trump van de Democraten en velen van links in de wereld. In wezen is het vijandschap tegen de God van Israël. Het gaat om zegen of vloek. Nu weet u ook wat u moet bidden voor onze verkiezingen de 15e maart. Moge de HEER ons nog een goede regering geven die achter Israël staat.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sun, 19 Feb 2017 18:27:48 +0000
Het SANHEDRIN en TRUMP http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=339:het-sanhedrin-en-trump&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=339:het-sanhedrin-en-trump&catid=14:geestelijk&Itemid=32

President Trump is druk bezig zich aan zijn woord te houden. De muur tussen Mexico en de VS wordt aanbesteed. De Obamacare, het ziekenfonds van Obama, wordt grondig herzien. Het afscheidscadeau van ex-president Obama van $ 221 miljoen voor Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit wordt ingetrokken. Planned Parenthood, de bij veel pro-lifers beruchte abortus-organisatie, verliest de regeringssubsidie die ze onder Obama kregen.

Voor de VS ongunstige handelsverdragen worden herzien. Organisaties of VN afdelingen die een Palestijnse staat erkennen, verliezen hun steun van de VS. De positieve houding tegenover Israël werpt vruchten af.

De Democraten in de VS blijken slechte verliezers te zijn. Samen met allerlei linkse groepen wordt alles uit de kast gehaald om het president Trump lastig te maken. Media in de EU blijven ‘lelijk doen’ tegenover de nieuwe machthebber in Washington. Wat is er toch aan de hand met Trump? Veel van zijn plannen en voornemens wekken woede op van kleine, gevaarlijke, linkse machthebbertjes. Zelfs als het gaat om maatregelen die ook al door de presidenten Obama en Clinton waren genomen. Om dat beter te begrijpen moeten we naar Israël kijken. Er staan belangrijke zaken op het spel. Zaken van levensbelang.

Jeruzalem

Jeruzalem wordt steeds meer een loodzware steen, waar veel landen zich aan vertillen en zich lelijk zullen verwonden (zie Zacharia 12:3). Meer dan ooit wordt de eenheid van Oost- en West Jeruzalem bestreden. Pas in 1967 heeft Israël, tijdens de Zesdaagse Oorlog, Oost-Jeruzalem op Jordanië veroverd. Op 30 juli 1980 aanvaardde de Knesset de Jeruzalemwet waarin het hele, ongedeelde Jeruzalem tot ‘eeuwige’ hoofdstad van Israël werd verklaard. Mag een land een van de eigen steden tot hoofdstad kiezen? Als reactie verhuisden alle ambassades op twee na naar Tel Aviv. Die twee dappere uitzonderingen volgenden ruim 20 jaar later. Het is normaal dat een ambassade in de hoofdstad is gevestigd. In die hoofdstad zetelt de regering. Trump heeft herhaaldelijk gezegd en na zijn inauguratie bevestigd, dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem gaat. Zeer tot woede van niet alleen de Palestijnse Autoriteit, maar van de hele islamitische wereld. Uiteraard ook van de VN, die op 23 december 2016 door middel van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad de Joodse wijk van Oud-Jeruzalem, de (Klaag)Muur en de Tempelberg tot (door Israël) ‘bezet gebied’ verklaarde. Deze resolutie was een verlengstuk van een resolutie van de UNESCO (de VN organisatie voor educatie en wetenschap) die in november 2016 deze historische plekken voor Israël tot Palestijns erfgoed verklaarde. Waar Israël geen band mee zou hebben. De aanwezigheid van de Amerikaanse Ambassade in Jeruzalem zou de Joodse claims op Jeruzalem krachtig onderstrepen. Grimmige dreigementen van bloedbaden en geweld van Moslims haalden veel koppen en joegen hier en daar zelfs schrik aan. De VS kent een Jeruzalemwet van 1995. In die wet wordt de regering van de VS groen licht gegeven de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Tot nu toe hebben alle Amerikaanse presidenten de uitvoering van de Jeruzalemwet door een zogenaamde waiver uitgesteld. De laatste waiver heeft Obama uitgevaardigd vlak voordat Trump president werd. Het lijkt dat Trump echt wel wil, maar dat er aarzelingen zijn. Maar hoe dan ook, Jeruzalem is de “stad van de Grote Koning” en zal de hoofdstad niet alleen van Israël, maar ook van de wereld worden. Wanneer? Als Messias komt. Om Zijn komst draaien alle tegenwoordige problemen en strubbelingen. De Koning komt om recht en gerechtigheid op aarde te brengen.

Positief

De positieve houding van Trump tegenover Israël heeft al resultaten geboekt. Netanyahu deelde mee dat er in Oost Jeruzalem 567 huizen gebouwd kunnen worden. Vlak na de inauguratie van President Trump kwam het bericht dat in Judea en Samaria 2500 huizen gebouwd worden. Van Trump geen protest, hoogstens een vriendelijk knikje. Deze week zal de Knesset waarschijnlijk de  legalisatiewet aannemen. Door die wet worden 4.000 woningen, gebouwd op privégrond in de zgn. Palestijnse gebieden, gelegaliseerd. Met uiteraard een flinke vergoeding voor de eigenaren als die gevonden worden. In de Psalmen 60, 80 en 83 gaat het over die “Palestijnse Gebieden” die in werkelijkheid Judea en Samaria zijn. De aanvallen op Israël worden in de Psalmen beschreven. Deze gebieden zullen in de nabije toekomst weer tot Israël gaan behoren. Elke stap in die richting is een stap dichterbij het komende Koninkrijk.

Jeruzalem draagt een grote, symbolische waarde. Er is geen Zionisme zonder Jeruzalem. “Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand…als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde” (Psalm 147:5 en 6). Dit baden Joodse mensen tijdens de eeuwen ballingschap.

Ook de Islam roept om al-Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem. Volgens de Hadith, een verzameling van verhalen en uitspraken van Mohammed, die op de Koran na het hoogste gezag hebben in de Islam, wordt Jeruzalem de hoofdstad van de islamitische messias, de Mahdi. Hier gaat het om: Het Koninkrijk van de God van de bijbel, de God van Israël of het koninkrijk van Allah, de godheid van de Islam.

Ook de Paus heeft een oogje op de Heilige Stad. Uiteraard vanwege de vele heilige plaatsen. De RK kerk en alle Orthodoxe kerken weten goed dat Jeruzalem de stad van de komende Messias is. Willen die kerken meedoen aan de komende regering van het Godsrijk, moeten we wel een grote rol spelen in Jeruzalem. Door Jeruzalem  zijn verreweg de meeste gelovigen en geloofsgemeenschappen betrokken bij Jeruzalem. Vandaar dat we ook aandacht geven aan wat het Sanhedrin in deze situaties inbrengt.

Poetin en Jeruzalem

In 2012 was Poetin in Jeruzalem. Op een avond bezocht hij de Kotel, de Muur. Een paar minuten stond hij stil bij de Muur en bad. Daarna las hij Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedenboek. Een Israëlische man die bij hem stond, heette hem in het Russisch hartelijk welkom. Volgens een Orthodox-Joodse nieuwssite reageerde Poetin: “Dat is de reden waarvoor ik hier gekomen ben: Om te bidden dat de Tempel weer gebouwd wordt.” We zijn nu 15 jaar verder. Poetin en Trump zijn per brief benaderd door het Sanhedrin met het verzoek om samen mee te werken aan de herbouw van de Tempel. Een mooi project om samen te doen.

Sanhedrin

Vlak na de inauguratie op 20 januari jl. schreef het Sanhedrin weer een brief aan Trump. Het is een oude, Joodse gewoonte dat het Sanhedrin een brief met zegenbedes stuurt naar een nieuwe wereldleider. In de tijd van de Babylonische ballingschap schreef de profeet Jeremia een brief aan de Joodse ballingen. Belangrijk is het volgende gebed dat Jeremia de Joden opdroeg om te bidden:

“Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:7).

In de Trump-brief van het Sanhedrin wordt de Amerikaanse president gevraagd de waarden van het gezin weer terug te brengen in de samenleving en de oorlog tegen de radicaal islamitische terreur te leiden. Ook wordt Trump dringend aangeraden de “Zeven Noachitische Geboden” te volgen. Deze zeven regels zijn door God gegeven als wetten voor heel de mensheid. Een stel regels die tot zegen van alle mensen kunnen zijn. Beknopt weergegeven luiden die wetten:

God niet verloochenen of vervloeken Geen Godslastering Geen moord Geen verboden seksuele relaties Niet stelen Niet eten van een levend dier Opzetten van wettige, rechtvaardige systemen.

Iemand die de Bijbel een beetje kent zal hierin veel van de Tien Geboden herkennen. Voor Israël is dat de Torah.

Trump en Cyrus de Grote

God gebruikt altijd wereldleiders voor Zijn doel. Bijvoorbeeld Engeland dat in 1917 de beroemde Balfour Verklaring uitgaf. In dat historische document wordt aan de Joden een Nationaal Tehuis in het toenmalige Palestina toegezegd. Die Balfour verklaring is toen door de Volkenbond overgenomen en daarna door de Verenigde Naties. Hij gebruikte Karel de Grote om de Joden te beschermen tegen het antisemitische venijn dat van de bisschoppen uitging en uitliep op gruwelijke vervolgingen van de Joden. In de tijd dat de 70 jaren Babylonische ballingschap voor de Joden op een eind liepen, werd Cyrus koning van Perzië. De Bijbel noemt deze koning Kores. In het boek Ezra lezen we hoe Kores in het eerste jaar van zijn regering een proclamatie en oproep door zijn hele rijk stuurde. Verkort geef ik de inhoud weer:

….de HERE, de God van de hemel heeft mij opgedragen…voor Hem een huis te bouwen te Jeruzalem in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk hoort—God zij met hem. Hij trekke op naar Jeruzalem en bouw het huis van de HERE, de God van Israël

In het Bijbelboek Ezra leest u de geschiedenis van de terugkeer van Joden uit het grote Perzische rijk en van de herbouw van de door Nebukadnezar verwoeste Tempel. Cyrus de Grote (576-530) staat bekend als een groot man. Hij respecteerde de gewoontes en religies van de overwonnen volken en wordt erkend voor wat hij voor mensenrechten gedaan heeft en voor zijn invloed op Westerse en Oosterse beschavingen. De profeet Jesaja, die een kleine 150 jaar eerder leefde, heeft het optreden van Cyrus (Kores) voorzegd. 

“Zo zegt de HERE tot Zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand IK gevat heb om volken voor hem neer te werpen….IK, de HERE ben het die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ter wille van Mijn knecht Jakob en van Israël, Mijn uitverkorene, riep IK u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende”. (Lees de hele profetie over Cyrus in Jesaja 45:1-8.

Trump en Kores?!

Het is zo belangrijk dat Trump doet wat hij gezegd heeft. Met name over Israël. Dan is er nog toekomst voor de VS. “Make America great again!” In Israël was enige tijd geleden een grote poster langs de weg te zien: “Make Israël great again.”God zegt ”Gezegend wie u zegent en wie u vervloekt zij vervloekt.” Daar gaat het in deze tijd om. Zegen of vloek. Zo spannend, zo ongelooflijk spannend. De VS, de EU en andere naties staan onder het oordeel. Maar de weg naar zegen voor de volken ligt open. En Israël is de toetssteen voor zegen of vloek van de Almachtige. Begrijpt u nu waarom de strijd rondom Trump en ook al jaren om Israël zo zwaar is. Helpt ook u Israël?

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Mon, 30 Jan 2017 19:38:45 +0000
WAT KOMT ER OVER DE WERELD? http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=338:wat-komt-er-over-de-wereld&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=338:wat-komt-er-over-de-wereld&catid=14:geestelijk&Itemid=32 We gaan een paar heel spannende weken tegemoet. Er worden gevaarlijke acties gepland, nieuwe anti-Israël resoluties opgesteld en Israël onder zware druk gezet. De wereldvrede wordt in groot gevaar gebracht. In dit artikel worden een paar van die angstig-spannende zaken beschreven.

Ik noem ze kort. Haalt de gekozen president van de VS, Trump, de 20e januari, de dag van zijn inauguratie (1)? Zeventig landen komen de 15e januari naar Parijs. Welke gemene anti-Israël plannen zullen daar worden uitgebroed (2)? Werken de EU en Obama aan een oorlog met Rusland (3)? Verschillende rustige en maar ook wilde actiegroepen bereiden demonstraties voor op de dag van de inauguratie van Donald Trump (4). Waarom al die commotie, weerstand gemenigheden tegen Donald Trump? Wat is er geestelijk aan de hand (5)?

Beslissende dagen

Het is opvallend te zien hoe alles uit de kast wordt gehaald om Donald Trump van het presidentschap van de machtigste natie van de wereld af te houden. Het begon al tijdens de verkiezingscampagnes toen de grote media zich fel tegen Trump keerden. Het was zelfs zo dat een van de grote Amerikaanse dagbladen later excuses maakte, omdat ze geen eerlijk, evenwichtig nieuws hadden gebracht. Na een bijzonder spannende verkiezing en de overwinning van Trump werd het wapen van hertelling in stelling gebracht. Weer was Trump overwinnaar. Inmiddels overspoelt Obama de VS met besluiten, wetten en regels die het Trump als president moeilijk zouden kunnen maken. Tegelijk werd de ‘vijand’ Rusland ten tonele gebracht. Rusland zou e-mails van de campagneleider van Hillary Clinton, John Podesta, en van de Democratische partij gehackt hebben om daarmee Trump te bevoordelen. Julian Assange, de oprichter van Wikkileaks, vindt die beschuldiging onzin, omdat een 14-jarig kind het gedaan kon hebben (dat hacken) en hij ontkende dat het Rusland was. In de internationale politiek schijnt iedereen iedereen te hacken. Daarna ging de ‘eindstrijd’ tegen Trump verder. Obama werkte eraan mee en maakte het mogelijk dat de VN Veiligheidsraad de inmiddels beruchte resolutie 2334 goedkeurde. Nu heeft de VN in 2016 zeker 24 anti-Israël resoluties goedgekeurd. Het ontbreken van een Amerikaans veto heeft 2334 mogelijk gemaakt. Men vermoedt dat Obama nog een anti-Israël resolutie voor de VN in petto heeft. Waarschijnlijk na de 15e januari tijdens de volgende ‘Vredesconferentie’ in Parijs. Dan zal de inmiddels beruchte “Tweestatenoplossing” weer eens uit kast gehaald worden. Soms vraag je je af of Trump de 20e januari haalt. Er is ongelooflijk veel tegenstand. Momenteel bereiden verschillende actiegroepen in de VS acties voor tijdens de inauguratie van de nieuwe president. Alles, maar dan ook alles, wordt gedaan om hem uit het Witte Huis te houden. Zelfs de mogelijkheid dat Obama de noodtoestand uitroept waardoor hij voorlopig aan de macht kan blijven. Waarom eigenlijk die ongewone weerstand tegen Trump?

Israël

Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne verschillende toezeggingen aan Israël gedaan. De Amerikaanse Ambassade gaat van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Verschillende presidenten hebben dat beloofd, maar hun beloftes weggeschoven. Het ziet ernaar uit dat Trump die belofte wel zal houden. Tot woede van velen in de Islamitische Arabische wereld. Mahmoed Abbas van de Palestijnse Autoriteit dreigde al met veel bloedvergieten. In een ‘open brief’ aan Trump heeft deze terroristenleider Trump gewaarschuwd. Andere Arabische leiders vrezen voor oorlog. Er is meer. Israël gaat rustig door met bouwen in gebied C, waar veel Joods-Israëlische mensen wonen. Er wordt in Israël serieus gesproken over annexatie. Er staan veel belangrijke beslissingen wat betreft de door de Palestijnse Autoriteit geclaimde gebieden (in feite claimen ze heel Israël) en Jeruzalem. Orthodoxe Joden van bijvoorbeeld het Tempelinstituut hopen dat in 2017 een begin gemaakt kan worden met de herbouw van de Joodse Tempel.

Een interessant historisch precedent

Toen de Babylonische ballingschap van de Joden de profetisch vastgestelde tijd van 70 jaar naderde was Perzië de wereldmacht. Perzië had het wereldrijk van de Babyloniërs overgenomen. Koning Cyrus (559-529 V.Chr.), hij wordt Kores in de Bijbel genoemd, nam in het eerste jaar van zijn regering een paar belangrijke besluiten. Hij maakte in het hele rijk bekend dat “de HERE, de God van de hemel… heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem.” Denk aan de brief die het Sanhedrin onlangs aan Trump en Poetin heeft geschreven. In die brief worden deze wereldleiders verzocht Israël te steunen bij de herbouw van de Tempel. God gebruikt wereldlijke leiders voor Zijn werk! Ook gaf Kores Joodse mensen uit zijn land volle vrijheid terug te keren naar Israël. Velen gingen onder leiding van de Schriftgeleerde Ezra. Deze kreeg van Kores veel tempelschatten mee. In het Bijbelboek Ezra leest u veel details uit deze geschiedenis. Vooral over de tegenstand die Ezra en zijn collega Nehemia ondervonden bij de herbouw van de Tempel en de opbouw van Jeruzalem. Van plaatselijke bewoners en ook van Arabieren. Een stuk geschiedenis herhaalt zich. Onder andere omstandigheden en met andere ‘spelers’. Maar het is wel ‘Bijbelse Geschiedenis’, want een en ander is voorzegd in de Schriften. Voornamelijk in de boeken Ezra en Nehemia.

15 januari ’17

Terug naar het gevaarlijke heden. De 15e januari komen in Parijs 70 wereldleiders, ook Nederland, samen om de “toestand in het Midden Oosten” te bespreken. De Tweestatenoplossing zal weer uit de kast worden gehaald. Die leiders zullen zich niet realiseren dat de formule van “twee staten in één land die in vrede naast elkaar leven’  al 70 jaar lang niet werkt. In 1948 leidde deze visie tot de Onafhankelijkheidsoorlog waarbij vijf zwaar bewapende Arabische Moslim landen de pas opgerichte staat Israël overvielen. Zij verloren, maar Jordanië pikte toen de ‘Westbank’, beter gezegd Judea en Samaria, in. Palestijnen bestonden toen nog niet. Voor 1948 waren de Joodse immigranten, Zionisten, die zich Palestijnen noemden. Ze werden in mei 1948 ineens Israëli’s. Veel Arabieren waren tijdens die oorlog gevlucht en werden in kampen ondergebracht. Het vluchtelingenprobleem was er. Tot op heden weigerden Arabische broederlanden hen te helpen door ze op te nemen. Wel nam Israël ongeveer 800.000 Joodse mensen op. Zij waren uit de Moslim Arabische landen verjaagd en kwamen berooid en bestolen in Israël aan. In 1967 tijdens de beroemde Zesdaagse Oorlog werd die Westbank (Judea en Samaria) en het oostelijke deel van Jeruzalem plus de Oude Stad met de Klaagmuur door Israël op Jordanië veroverd. Daarna vond de vader van het moderne terrorisme, Yasser Arafat, het ‘Palestijnse volk’ uit. Sindsdien is de strijd om die gebieden, die in feite een strijd om Israël is, steeds heviger geworden. De VN smeet resolutie na resolutie naar Israël. Israël bood verschillende keren de ‘Palestijnen’ een staat aan. Vergeefs. Amerikaanse presidenten kwamen, deden bemiddelingspogingen en gingen zonder resultaat. De 15e januari komt er weer een poging. Tenzij de HERE, de God van Israël, de ‘70 van Parijs’ en Obama plus John Kerry ingrijpt en hen in verwarring brengt. Dat is al eeuwen de strijdmethode van de God van Israël als Zijn volk weer eens strijden moet voor hun bestaan. Bidt dat dit nu ook weer gebeurt. Als u belangstelling hebt kunt u mee naar Parijs om daar te demonstreren. “Pillar of Fire” is de organisatie die dat organiseert. Jack v/d Tang is de organisator.

Casus belli

Voor de HERE, de God van Israël is deze zaak aan Casus belli, een oorzaak tot oordeel/oorlog. Immers onder ede heeft de heilige van Israël het hele land aan Israël beloofd. Trump weet dat. Want zijn schoonzoon is orthodoxe Jood en zijn dochter heeft zich tot het Joodse geloof bekeerd. De nieuwe ambassadeur van de VS, David Friedman, is een zionistische orthodoxe Jood en zal een steun zijn voor Israël en voor Trump. Maar de casus belli zal door Moslim landen en door Hamas met de Palestijnse Autoriteit zeker worden opgepikt. Ook zij zullen, zoals zo vaak is gebeurd, in verwarring worden gebracht. Dat is, zoals gezegd, de ‘normale’ strijdmethode van de Eeuwige. Wij, beste bezoeker, hebben ook een strijdmethode: Gebed. Om de vrede van Jeruzalem. Om Palestijnen die zeker een zegen zullen ontvangen als zij de terreur opgeven en zich schikken naar Israël. Dan zullen zij vrede en meer vrijheid dan nu ontvangen. Ook om bescherming voor Israël.

Oorlog

Gevaarlijk zijn ook de spanningen die rond en met Rusland worden opgevoerd. De NAVO, de VS en de EU spelen een gevaarlijk spel met Rusland, met Poetin. Amerikaanse tanks in Duitsland om onze buren ‘te beschermen tegen een invasie van Rusland’. Het schijnt dat in de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) Amerikaanse tanks overgeschilderd zijn in Russische kleuren. Amerika dat al zijn vliegdekschepen heeft teruggeroepen. Obama vergroot sancties tegen Rusland. Alles schept geruchten die bij voorbereidingen van een oorlog horen. En tegelijk voorboden van oorlog zijn. Ook binnenlandse problemen in de VS, bijvoorbeeld de vele aanslagen, de oplopende spanningen en de enorme staatsschuld en zware natuurrampen kunnen een aanleiding voor Obama zijn. Aanleiding voor wat? Het uitroepen van de noodtoestand. Dan gaat de inauguratie van Trump niet door en Obama kan voorlopig aan de macht blijven.

Samenvatting en conclusie

Weer zien we hoe het om Israël draait. Bijbelse patronen worden zichtbaar. De man die gekozen is als president van de VS en achter Israël staat, wordt krachtig tegengewerkt. De achtergrond van dit alles is dat de ‘wereld’, Verenigde Naties, in opstand komen tegen de HEER, de God van Israël en Zijn herstelplan voor zijn volk. Gevaarlijk. Uw steun is heel belangrijk. Niet zozeer financieel, maar geestelijk in de vorm van solidariteit aan en gebedssteun voor Israël.

JvB

PS. Als u een exacte beschrijving zoekt van wat er nu gaande is in de heilige Schrift lees dan even Psalm 83:2-5.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Tue, 10 Jan 2017 18:31:53 +0000
Het Begin van het Einde http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=337:het-begin-van-het-einde&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=337:het-begin-van-het-einde&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Het is gebeurd zoals Israël verwacht had. President Obama verzuimde waardig afscheid als president van de VS te nemen door op het laatste nippertje Israël en premier Netanyahu een enorme dreun te geven. Velen in en buiten Israël denken dat Obama nog meer klappen zal uitdelen aan de Joodse staat voor de inauguratie van de gekozen-president Donald Trump, de 20ste januari 2017.

Het gaat om het aannemen van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad van de VN op vrijdag 23.12.2016. Een resolutie is, volgens het woordenboek, een besluit waarmee “een vergadering hun mening formuleert”. Nu weten we hoe de wereld over Israël en de nederzettingen denkt. Resolutie 2334 beveelt Israël “onmiddellijk te stoppen met alle activiteiten in verband met de nederzettingen in bezet Palestijns gebied, inclusief Oost-Jeruzalem”. Verder verklaart resolutie 2334 “dat de nederzettingen geen legale geldigheid hebben en een schandelijke schennis van internationale wetgeving zijn”. Nog een citaat: “De resolutie benadrukt dat geen enkele verandering van de grenzen van 4 juni 1967 (het begin van de Zesdaagse Oorlog) wordt erkend, behalve die via onderhandelingen door beide zijden erkend worden”. Een bevestiging van de resolutie van de UNESCO. U weet het dus nu goed. De wereld heeft wetenschappelijk en als wereldgemeenschap verklaard dat Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria Palestijns gebied zijn en dat Israël noch het Joodse volk enige historische banden hebben met Jeruzalem en Judea en Samaria. De Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en Jeruzalem als ongedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël (Jeruzalemwet; 1980), zijn ‘zware misdaden’ volgens resolutie 2334. Besluiten van de Allerhoogste God worden glimlachend terzijde geschoven. Een groot aantal archeologische historische bewijzen van Joodse aanwezigheid in een intensieve betrokkenheid bij Jeruzalem en heel het land Israël worden genegeerd door vertegenwoordigers van heel de wereld. Angstig griezelig is dit tegen de God van Israël, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En tegen de komende Messias. Gevaarlijk, heel gevaarlijk!

Geschiedenis

De Palestijnen juichten en maakten meteen plannen om Israël voor de rechter, het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag te slepen. Obama en zijn team konden opgelucht ademhalen, want bijna had Netanyahu succes gehad met zijn diplomatieke acties tegen resolutie 2334. Hij had contact gezocht met aankomend president Donald Trump en met al-Sisi, de president van Egypte. Egypte, als lid van de Veiligheidsraad, had resolutie 2334 ingediend. Maar na telefoontjes van Trump en Netanyahu met al-Sisi besloot Egypte de resolutie in te trekken. Obama en zijn staf lieten het er niet bij zitten. De president van Oekraïne, Petro Poroshenko, is gebeld door Joe Biden, vice-president van de VS. Want de VS was bang dat de Eerste Minister Volodymys Groysman van de Oekraïne, een Joodse vriend van Israël, tegen zou stemmen. Maleisië, Nieuw-Zeeland, Senegal en Venezuela dienden vrijdag de 23ste december de resolutie toch in. Tijdens de stemming keken velen vol spanning toen Samantha Power aan de beurt was om te stemmen voor de VS. Tot nu toe had de VS al die antisemitische resoluties van de VN met een luid en duidelijk VETO tegengehouden. Nu onthield de VS zich van stemmen. Het “alle volken” tegen Israël, tegen de stad van de Grote Koning was een feit. Angstig griezelig! Ik leg u deze enge uitspraak straks uit.

Vervolg

Grote boosheid en teleurstelling in Israël. Netanyahu beloofde die “verachtelijke anti-Israël resolutie” niet te accepteren. Hij beweerde met klem dat er “onweerlegbaar bewijs is dat de VS de resolutie (2334) heeft gebracht”. Donald Trump bemoedigde Israël en zei: “Wees sterk, Israël, de inauguratie komt snel (20.01.2017). We kunnen niet doorgaan met Israël met zoveel gebrek aan respect en verachting te behandelen”. Israël heeft ambassadeurs uit landen die vóór 2334 stemden teruggeroepen. Obama schijnt bezig te zijn met nog meer anti-Israël maatregelen. Let op het nieuws. John Kerry heeft ook zijn vriendelijke masker afgegooid en geeft duidelijk Israël, met name de nederzettingen, de schuld van alle problemen. Een reactie ventileert de mening dat Obama door resolutie 2334 een paar spijkers timmert aan de doodskist van het stelsel van internationaal recht. Het einde dus van de VN en het ICC! Begin van wereldwijde chaos? Het einde van de aanvallen op Israël is nog niet in zicht. In januari heeft Frankrijk een nieuwe Topconferentie georganiseerd. Die zullen wel met een nieuwe, zo mogelijk nog fellere anti-Israël resolutie komen. Deze resolutie zal naar de VN Veiligheidsraad worden doorgestuurd. Alle landen en volken tegen Israël. Op grond van pertinente leugens.

De hele wereld

Alle volken zijn nu betrokken in de strijd om Israël en Jeruzalem. Want het is de VeiligheidsRAAD van de VerenigdeNATIES. Waar zijn ze mee bezig? De HEER, de Schepper van hemel en aarde, heeft herhaaldelijk en onder ede het hele land Israël aan het volk van Israël beloofd. Dat is door de Balfour-Verklaring en daarna voor de Volkenbond bevestigd. Dus geen Palestijnse staat of Palestijns land. Zelfs het “weg met de Joden” van Hamas, extreme Islam en zelfs van de Palestijnse Autoriteit wordt nu door de wereld gehonoreerd. Het betalen van Palestijns terrorisme door het Westen is het voorspel van resolutie 2334. De Bijbel zegt: “De HERE verbreekt de RAAD van de volken; Hij verijdelt de gedachten van de NATIES” (Psalm 33:10). We weten ook dat het uiteindelijk gaat om Jeruzalem. Die hele strijd om de nederzettingen gaat ten diepste om de heilige Stad. “De stad van de grote Koning” noemt Jezus Jeruzalem in Mattheüs 5:35. Dus niet van een islamitische kalief of van een machthebber van de VN. De Palestijnen juichen om het succes van resolutie 2334. Obama, Kerry, en veel andere vijanden van Israël lachen in hun vuistje en zinnen op verdere anti-Israël maatregelen. Maar HIJ, die vanuit de hemel troont, lacht ook: “Maar U, HERE, lacht hen uit; U spot met de heidenvolken” (Psalm 59:9). Waarom ligt dat allemaal zo gevoelig? Israël speelt nu eenmaal van oudsher een grote rol in de wereldgeschiedenis.

Israël centraal Aan Israël heeft de HERE zijn ethische codes geopenbaard. De Tien Geboden en wat daarbij hoort. Omdat Israël alleen al door z’n bestaan de wereld herinnert aan Gods geboden is het Joodse volk gehaat. Het moderne herstel van Israël en het feit dat Jeruzalem en op de heilige Berg de tempel herbouwd zal worden is een ergernis voor die wereldmachten. De haat tegen Israël is ten diepste een haat tegen de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. De anti-Israël-resoluties lopen uit op een wereldwijde militaire acties tegen Jeruzalem: “…Ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem…..En alle volken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen” (Zacharias 12:2,3 en 14:1-3). Israël profeten waarschuwen ons tegen wat nu gaande is. Zij profeteren ook van genade bij God. Van verlossing en wegen om te ontkomen. Uit Israël is de Messias, is Jezus voortgekomen. Hij die ook de komende Verlosser is en “vrede op aarde” zal brengen.

Vandaar al die commotie en haat tegen Israël en het Joodse volk. We staan nu aan het begin van het einde van niet alleen de VN, maar aan alle vrede op aarde. Maar er wordt ons een weg aangeboden om (voorlopig) te ontkomen.

Genade en Redding

Bij de Almachtige staat de deur van genade altijd nog op een kier. Ik denk dat die deur van onze angstig gevaarlijke tijd Donald Trump heet. Laat ik dit snel uitleggen. Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne heel wat toezeggingen aan Israël gedaan:

De ambassade van de VS terug uit Tel Aviv naar Jeruzalem. Want vanuit die stad zal de Messias heersen over de hele aarde en vrede, recht en gerechtigheid brengen. Daarom horen alle ambassades in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël te zijn. Israël te steunen wat betreft de nederzettingen. Zich te verzetten tegen anti-Israël resoluties in de VN.

Houdt Trump zich aan zijn beloftes, dan zal Genesis 12:3 in werking gebracht worden: “IK zal zegenen wie u zegent”. Zo kan God Trump gebruiken om te laten zien dat Hij een genadige God is. Zoals HIJ in de loop van de geschiedenis dit al zo vaak heeft gedaan. Misschien heeft Donald Trump daarom de verkiezingen gewonnen.

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 29 Dec 2016 19:03:41 +0000
Kerst- en Nieuwjaarsgroet 2016. Netanyahu http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=336:kerst-en-nieuwjaarsgroet-2016-netanyahu&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=336:kerst-en-nieuwjaarsgroet-2016-netanyahu&catid=14:geestelijk&Itemid=32 Aan: al onze Christen-vrienden over heel de wereld:

EEN BLIJ KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TOEGEWENST.

Ik groet u vanuit Jeruzalem.Ik sta op de binnenplaats van deze prachtige ambassade van de International Christian Embassy in Jeruzalem.Ik ben erg trots op onze relatie met onze Christen broeders en zusters.

Velen van u zullen zich de ervaring en de gevoelens herinneren die over u kwamen toen u voor de eerste keer Israël bezocht. Toen u de Heilige Grafkerk of de Via Dolorosa of het Meer van Galilea of Nazareth bezocht. Ik ben ervan overtuigd dat dit u diep heeft geraakt.

Ons raakt het diep dat wij deze band met u hebben, omdat we allen weten dat dit land Israël het land van ons gemeenschappelijk erfgoed is. Hier is de geschiedenis van de mensheid veranderd. Hier is de beschaving veranderd. Wat een schitterend erfgoed hebben wij.

We weten ook dat dit momenteel wordt aangevallen door krachten van intolerantie en barbaarsheid. Krachten die alle religies, in het bijzonder de Christenheid met ongewone felheid aanvallen. Wij staan naast u. Ik ben er trots op dat Israël de enige plaats is in het Midden-Oosten waar de Christelijke Gemeenschap niet alleen overleeft, maar groeit en bloeit. Dit is geen toeval. Het komt omdat wij vrijheid van godsdienst voorstaan. Het is omdat wij ons erfgoed vasthouden en onze gemeenschappelijke toekomst omhelzen.

Premier Benjamin Netanyahu.

 

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/336kerst-en-nieuwjaarsgroet-2016-netanyahu

 

 

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Thu, 22 Dec 2016 20:03:41 +0000
GROTE en KLEINE SIGNALEN http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=335:grote-en-kleine-signalen&catid=14:geestelijk&Itemid=32 http://janvanbarneveld.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=335:grote-en-kleine-signalen&catid=14:geestelijk&Itemid=32

Regelmatig komen er grote en vaker kleine signalen over de wereld. Tekens die waarschuwen, wijzen op dramatische gebeurtenissen en vooral ook profetische signalen. Gebeurtenissen, rampen of opvallende zaken die vooral in en rond Israël plaatsvinden.

Meestal worden die tekens ook in de Bijbel teruggevonden en vinden zo een duidelijke uitleg. We zullen eerst vier recente “kleine signalen” aan u voorleggen en dan twee “grote tekens”. Met een korte conclusie.

Signaal 1: De rookkolom

Toen het volk Israël, ongeveer 34 eeuwen geleden uit Egypte vluchtte en onder leiding van Mozes op weg ging naar Kanäan, het Beloofde Land, kwam een leger van de Egyptenaren hen achterna. Het Bijbelverhaal vertelt: “De HERE ging voor hen uit. Overdag in een wolkkolom om hen te leiden op de weg en des nachts in een vuurkolom” (Exodus 13:21,22). Waarom? Om hen de weg te wijzen, te beschermen tegen het leger van Farao (Exodus 14:19,20) en als teken van de Aanwezigheid van de HERE, hun God (Exodus 33:9).

Begin december verscheen er een soort wolkkolom aan de grens van Israël. Het gebeurde langs de grens tussen Syrië en Israël in de Golan. De spanning aan die grens was al een paar dagen eerder opgelopen. Vooral toen een groep ISIS-terroristen vanuit Syrië een Israëlische patrouille had beschoten. Opeens verscheen er een dikke, pikzwarte wolk van regen en stof langs de grens. Bij de grens hield die wolk op en bleef daar hangen. Israëlische soldaten stonden niet alleen verbaasd te kijken maar namen ook foto’s. Een video is op Facebook te zien en al meer dan 5 miljoen maal bekeken. Enkele fragmenten uit commentaren: “Een beschermende gebeurtenis van de Hand van de Almachtige.” “Een teken van de HEER, die laat zien dat Hij alles in Zijn hand heeft.” Ik denk dat dit een signaal van de HERE is die laat zien dat de God die 34 eeuwen geleden Israël uit Egypte naar het Beloofde Land bracht Dezelfde is Die in onze tijd het Joodse volk uit alle landen van de wereld terugbrengt naar Zijn land, naar Israël.

Signaal 2: De zoete zoutzee

In de tijd van Abraham en zijn neef Lot was het gebied rond de Dode Zee een vruchtbare vlakte. Lot woonde met zijn gezin in Sodom. Die vlakte was “als de hof van Eden” (Genesis 13:10). Dus als het Paradijs. Om de zware, smerige zonden werden Sodom en Gomorra totaal verwoest. Alleen Lot en zijn dochters werden op het gebed van Abraham op het nippertje gered. Nog steeds is de Dode Zee en het land rond dat meer totaal onvruchtbaar door het zout en de zwavel. Er leeft en groeit niets. Het zoutgehalte van de Zoutzee is tienmaal hoger dan van oceanen. Onlangs zwierf een jonge vrouw uit Jeruzalem over die zout/zwavel vlakte. Tot haar grote verbazing ontdekte zij dat er enkele poelen vol zoet water waren. Er zwommen zelfs vissen in. Tekens van leven! De Ben Gurion Universiteit stuurde een team duikers om een en ander te onderzoeken. Met veel moeite slaagden zij erin de kraters op de bodem van de Zoutzee te bereiken. Zij ontdekten levende organismen aan de wanden van die kraters. Op twee plaatsen in de Bijbel lezen we dat in de “eindtijd” die Zoutzee fris en vol leven zal zijn. Voor geïnteresseerden: Lees Zacharia 14:8 en Ezechiël 47:1-12. De betekenis van dit signaal is duidelijk. De HERE is een Waarmaker van Zijn Woord. Hij zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet precies wat Hij heeft voorzegd. Juist in deze tijd.

Signaal 3: De Triomf van Trump

De plotselinge en totaal onverwachte overwinning van Donald Trump tijdens de Amerikaanse verkiezingen werpt nu al, voordat zijn inauguratie plaatsvindt, interessante vruchten voor Israël op te leveren. De Legalisatiewet, het vaak achteraf legaliseren van de bouw van huizen voor Joodse gezinnen in door Palestijnen bezet gebied, is al voor een groot deel door het Israëlische parlement de Knesset. Het gaat volgens sommige berichten om 7.000 woningen. De druk op de regering om in elk geval gebied C te annexeren neemt sterk toe.

Verder hopen we dat Mr. Trump zich aan zijn toezegging om de ambassade van de VS eindelijk te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem zal waarmaken. Geestelijk zal dat een hommage betekenen aan de HERE God, de God van Israël. Aan “de HERE….die woont op Sion, Mijn heilige berg” (lees Joël 3:17).  Over Trump, Putin en de Tempel een volgende keer. Dit signaal betekent dat de HERE Jeruzalem spoedig tot ‘Heilige Stad’ zal maken. “De stad van de grote Koning” (Matteüs 5:35). Medewerkers van Trump verkondigen nu luid en duidelijk dat de aankomende president vast besloten is de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Een team van Trump zoekt al naar een geschikte plek in de Heilige Stad.

Signaal 4: Ethiopische Joden

De geschiedenis van de Ethiopische Joden, de stam Dan volgens Israëlische Joodse leiders, gaat terug tot koning Salomo. Al die bijna 30 eeuwen hebben zij, vaak onder grote druk, hun Joodse geloof vastgehouden. Onlangs is gebleken dat veel van hun eeuwenoude religieuze rituelen en gewoontes stammen uit de tijd van Christus. Men is tot deze verrassende conclusie gekomen door studie van de Dode Zee rollen die ook uit die tijd stammen. Dit geloof heeft hen bewaard en teruggebracht in Israël. Nu wachten we op andere stammen. Manasse is al onderweg uit N.O.India.

Eerste groot signaal: De vervallen hut van David

David staat voor het koningschap in Israël. De komende Messias is de Zoon van David. Bij een Koning horen een land en een staat. Ongeveer 19 eeuwen was het Joodse volk zonder land en zonder onafhankelijke staat. Dat is op …mei 1948 veranderd. Toen werd door David Ben Gurion de staat Israël uitgeroepen. Een begin van “het weer opbouwen van de vervallen hut van David”. Dat is voorzegd door de profeet Amos:11-15. In dit gedeelte wordt veel van dit herstelproces beschreven. Het herstel van het land en de terugkeer naar het Beloofde land. Deze profetie wordt bevestigd door de apostel Jakobus, de leider van de Eerste gemeente in Jeruzalem, die genoemde tekst uit Amos aanhaalt (Handelingen 15:16,17). Daarover profeteert ook de profeet Zacharia1:14 en 8:2. “IK ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben IK ervoor ontbrand”. Een groot deel van de wereld steunt de strijd en het terrorisme van ‘Palestijnen’ tegen Israël. God is daar erg vertoornd over (Zacharia 1:15). PAS OP NEDERLAND! Dat geldt ook voor de landen die “meehelpen ten kwade”. Bijvoorbeeld door het financieren van de terroristen. Inmiddels gaat de HERE door met Zijn herstelplan voor Zijn land en zijn volk. We zien dat aan de signalen en tekenen die Hij geeft.

Tweede groot signaal: Zesdaagse Oorlog

Direct na het uitroepen van de staat Israël in mei 1948 brak de Onafhankelijkheidsoorlog uit. Vijf omliggende en zwaar bewapende Arabische staten overvielen de jonge staat Israël. Aanvankelijk zag het er niet best uit voor Israël. Uiteindelijk won Israël. Maar de ‘Westbank’, met de oude naam Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, inclusief de Oude Stad met de tempelberg, waar nu twee Islamitische heiligdommen staan werden door Jordanië veroverd. Maar de Zesdaagse Oorlog in mei 1967 bracht een grote overwinning voor Israël. Jeruzalem en de ‘Westbank’ werden op Jordanië heroverd en de Golan op Syrië. Een grote stap in het herstelplan van de HERE, de God van Israël voor Zijn volk. Over deze gebieden bestaat nu internationaal veel onenigheid. Bijna de hele wereld wil een Palestijnse staat in die gebieden. Gelukkig voor Israël willen zelfs de Palestijnen dat niet eens. Zij willen Jeruzalem en heel Israël.

Conclusie

“Zeg onder de heidenvolken: ‘DE HEERE REGEERT’ (Psalm 96:16). En: “Looft Hem om Zijn machtige daden” (Psalm 150:2). Wat we dan ook doen!

 

Klik op onderstaande link om de reacties te lezen.

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/335grote-en-kleine-signalen

]]>
remivisser@yahoo.com (Administrator) frontpage Sun, 18 Dec 2016 15:52:39 +0000