Profetie

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

donderdag, 31 januari 2019
Profetie (3e aflevering) …
Lees meer... 1 Reactie(s)
zondag, 08 april 2018 02:27

De Sneltrein naar het Koninkrijk

Voordat ik voor een pittige operatie naar het ziekenhuis moet even nog wat nieuws.

Allereerst bedankt voor jullie geduld en af en toe even op deze site kijkt. Het gaat wel erg snel. Opvallend is dat bij veel gebeurtenissen en ontwikkelingen bepaalde Bijbelse profetieën heel actueel blijken te zijn. Ik denk dat dit feit is een aanwijzing dat ook de woorden waarmee èn Johannes de Doper èn Jezus hun korte prediking begonnen nu wel zeer actueel zijn. Ik citeer: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Een en ander ontwikkelt zich volgens profetische patronen: De Hand van de HEER!

De volgende …

zaterdag, 18 november 2017 01:41

HET VOORLAATSTE VREDESPLAN

 

VERVLOGEN HOOP

Het begon allemaal zo mooi. Mooi voor Israël, mooi voor velen die vol verwachting uitzien naar de vervulling van verschillende Bijbelse profetieën en mooi voor het Amerika van Trump. Tijdens de verkiezingscampagne vlogen vrienden en vijanden van Israël de beloften van Trump om de oren. Kenners van geschiedenis van Israël dachten meteen aan de beroemde Perzische koning Kores (Cyrus 559-529) die in het begin van zijn regering over het Medo Perzische wereldrijk de volgende oproep in zijn koninkrijk liet circuleren: “Hij (de HERE) heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem”. Dus herstel van de door …

04 april '08

Het Beloofde Land

God kiest een land

De hele aarde is van God.

‘De aarde en haar volheid is van de Heer, de wereld en allen die erop wonen’

Psalm 24:1

Alles is van …

06 april '07

De toekomst van Israël en de wereld

De mens is nieuwsgierig naar de toekomst. Vooral in spannende tijden zoals deze beginjaren van de 21e eeuw. De profetie uit de Bijbel spreekt over de toekomst. God zegt …

Meer artikelen...

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven