Eindtijd

ISRAEL en Twee Universele Wetmatigheden

vrijdag, 25 september 2015
Bezoekers, hartelijk welkom! Ik moet dit artikel beginnen met een kleine waarschuwing. Als u misschien wat problemen met de Bijbel (Tenach + Nieuwe Testament) hebt zullen sommige passages u misschien een beetje irriteren. Aan de andere kant mist u dan een kans om te ontdekken hoe actueel de Joodse en Christelijke geschriften zijn. U zult twee heel actuele universele wetmatigheden ontdekken. …
Lees meer... 25 Reactie(s)
zaterdag, 05 september 2009 05:10

Eindtijdpredikers

21 December 2012

Er is heel wat gaande rondom de eindtijd. Discussies om het tijdstip van de opname van de Gemeente. Een wachtkamer vol kandidaten voor de functie van de antichrist. Wie is Gog, de grootvorst van Mesech en Tubal, die in de eindtijd Israël zal overvallen? Is hij de antichrist, een Turkse kalief of een Russische machthebber?

Vaak droevig ongevoelige voorspellingen over de 'grote benauwdheid' die over Israël gaat komen. Sensationele berichten op websites. Een visioen van een messiaanse Jood Maurice Sklar over de "Poort van genade" die bijna gesloten is. Geruchten over een reusachtig object dat naar de aarde raast …

donderdag, 16 april 2009 10:31

De Tiende Oorlog

De Gaza-oorlog is de negende oorlog die Israël sinds 1948 heeft moeten voeren. Oorlogen die Israël zijn opgedrongen. Het zal niet de laatste zijn. Want het dodelijke antisemitische gif is diep doorgedrongen in de harten van de meeste Moslim Palestijnen. Het is springlevend in de meeste Moslimlanden.

Hamas leiders en Moslim geestelijken benadrukken voortdurend dat het een religieuze plicht van Moslims is Joden te bestrijden en te doden. De vernietiging van Israël is een belangrijk moment in de eschatologie (eindtijdleer) van de Islam. De wereld werkt enthousiast mee aan het onderhouden van Moslim terroristennesten in en rond Israël. De enorme …

21 mei '08

Voortgaande vervullingen

1947-2007

Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vóór, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. Op grond van deze resolutie werd …

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven