Israël

Een groot gevaar voor de wereldvrede

zaterdag, 26 januari 2019
De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, over de zegen van genoeg, zelfs veel regen over het Bijbelse
verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en Zijn koningschap, over Zijn komst enz …
Lees meer... 4 Reactie(s)
dinsdag, 22 januari 2019 20:48

Israël

Twee actuele zaken:
Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke zaken gaande. Niet alleen voor Israël maar ook voor heel de wereld.

Het gaat om:

Verkiezingen voor de Knesset De oorlog met Iran 1. VERKIEZINGEN

Israël is een democratisch land. Het enige in het Midden-Oosten. De verkiezingsstrijd wordt intensief en vaak nogal fel gevoerd. 
Het gaat om de verkiezingen van de 9e april om 120 zetels voor de 21e Knesset (’Tweede Kamer’ in ons land).  
Om u wat meer inzicht in de partijen te geven krijgt u nu een beknopt overzicht van de partijen in de huidige Knesset op grond van …

vrijdag, 31 augustus 2018 20:03

Gevaren voor Israël

We staan weer op een gevaarlijk kruispunt. Een deze dagen zal president Trump zijn lang verwachte ‘vredesplan’ onthullen. Velen in Israël houden hun

hart vast. Volgens Trump zijn nu de Palestijnen aan de beurt om een ‘cadeautje’ van de VS te krijgen. Israël heeft zijn ‘cadeau’ al gekregen: De VS heeft Jeruzalem als hoofdstad erkend en de ambassade van de VS gaat van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar “voor wat hoort wat” luidt een bekend gezegde. Wat wordt dan het ‘grote geschenk’ voor de Palestijnen? 
Nu komen grote problemen en vragen. Want het openlijke doel van Hamas in Gaza is de …

14 juli '18

Een profetische munt

Het Tempelinstituut in Jeruzalem maakt allebei voorwerpen die nodig zijn voor diensten in de nieuwe Tempel.

Bijvoorbeeld de ’Tafel voor de Toonbroden’, voorwerpen voor de offerdienst, een altaar voor de reukoffers. …

10 mei '18

70 JAAR ISRAEL

 

Hartelijk gefeliciteerd Israël met jullie 70e verjaardag. Het waren 70 jaren vol spanningen, vooruitgang, zegen en ook profetische duiding.
Moge de Eeuwige jullie verder leiden en beschermen op Zijn wegen.

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven