Nederland

OORLOGEN - Vijf waarschuwingen

zaterdag, 17 januari 2015
Interessante tijden Als Chinezen elkaar verwensen zeggen ze soms: “Ik wens u interessante tijden toe”. We leven echt wel in interessante tijden. Inderdaad angstig interessant. Wel vijf actuele, dreigende oorlogen of andersoortige rampen dreigen over ons in het Westen te komen. …
Lees meer... 18 Reactie(s)
dinsdag, 30 april 2013 18:35

HOOP?!

We hebben weer, na 124 jaar, een koning!

Van harte gefeliciteerd, koning Willem Alexander. We wensen wijsheid en zegen van de Almachtige toe. Vol spanning hebben we naar deze dag uitgekeken. Wat viel ons op en wat zagen we als straaltjes van hoop?

Niet alleen het eerste maar ook het zesde couplet van ons volkslied dat 15 coupletten telt, werd van harte gezongen. De eerste regels luiden: “Mijn schild ende betrouwen Zijn gij, o God, mijn Heer… Het is en klonk ook als een gebed. En de Bijbel zegt: “Wie op de HERE vertrouwen zijn als de berg Sion, die …
donderdag, 06 september 2012 18:20

Verkiezingen

Nog een paar dagen... verkiezingen! Op wie moet ik stemmen?”

De meeste mensen aan wie ik die vraag stelde zeiden schouderophalend: “Weet ik niet”. Logisch dat men het niet weet. Vooral na de weinig verheffende debatten van de lijsttrekkers. Maar, die debatten hadden wel een hoge amusementswaarde.

Ik heb maar één suggestie: Stem op een partij die duidelijk en eerlijk achter Israël staat.
Want het Godswoord zegt: “Wie u (Israël) vervloekt zij vervloekt en wie u zegent zijgezegend”.

Deze geestelijke wetmatigheid is vanaf Abraham (Genesis 12:3), Izak, Jakob (Genesis 27:29 en Mozes (Numeri 24:9) tot op vandaag van kracht.
Want …

12 december '11

Joden weg ... ??

Morgen, de 13e december 2011 is het een belangrijke dag voor ons land. De Eerste Kamer zal stemmen over het voorstel om koosjer slachten te verbieden. Een belangrijk besluit, …

21 juni '11

Rituele Komedie of Tragedie

Als de achtergrond van al de commotie over het religieus onbedwelmd ritueel slachten niet zo serieus was, zou ik zwijgen of af en toe hartelijk lachen om sommige reacties.

Meer artikelen...

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven