Artikelen

Wereldvrede

Geestelijk maandag, 13 mei 2019
Het grootste gevaar is niet: …
Lees meer...
dinsdag, 19 februari 2019 19:11

Wereldvrede

 

Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de Oekraïne. De tanks van beide ‘partijen’ staan wel klaar. Legers zijn gemobiliseerd. De gebruikelijke dreigende taal flink agressief heen en weer. Maar de VS en Rusland kijken wel uit dat het niet op een oorlog uitloopt. De dreigementen van Noord Korea met hun atoomwapens. Ik hoop en denk dat president Trump dit land met de nodige dollars wel tot ‘rede’ zal brengen. Maar ik hoop ook dat hij aan de zwaar onderdrukte Christenen in dat land denkt. De spanningen die China over de wereld uitgiet. …

donderdag, 31 januari 2019 19:20

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering)

Oorlogen

Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin hun voorvaders eeuwenlang hebben gewoond, is er oorlog om het land Israël, dat ruim 1800 jaar Palestina heette. Er zijn al zes oorlogen en twee intifada’s sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. In politieke en volkenrechtelijke zin kan Israël zich beroepen op resolutie 181 van de VN. Deze resolutie die op 29 november 1947 is aangenomen, voorziet in het stichten van een Joodse staat.In mijn boek ‘Om Sions wil niet zwijgen’ ga ik diep op de geschiedenis van het ontstaan van de Joodse staat Israël, …

23 november '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel jaren in het democratische Israël aan het roer is blijven staan.

En door velen een gewaardeerd en gerespecteerd leider is …

07 oktober '18

Het RAADSEL van de TIEN STAMMEN

De geschiedenis van Israël begint, ongeveer 39 eeuwen geleden, bij Abraham, Gods vriend (2Kronieken20:7; Jesaja 41:8; Jacobus 2:23). God zei tegen Abraham, de stamvader van Israël: “Aan uw nageslacht zal …

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven