De hoofdstad van de wereld

Maandag, 04 April 2005 22:06
Panorama over Jeruzalem vanaf de Olijfberg. (Op de voorgrond Joodse graven.) Klik voor ware grootte
Panorama over Jeruzalem vanaf de Olijfberg. (Op de voorgrond Joodse graven.)

Wat is er allemaal aan de hand met Jeruzalem?

Waarom staan miljoenen Moslims klaar een ‘heilige oorlog’ (jihad) om Jeruzalem te beginnen? Hoe komt het dat de ‘heilige stad’ pas na 1967 zo heilig voor de Moslims is geworden?

Wat beweegt gelovige Joden om elk jaar met Pesach (Pasen) te bidden: ‘Dit jaar hier, volgend jaar in Jeruzalem’? Al bijna 2000 jaar bidden Joden dagelijks vurig voor Jeruzalem. Waarom de scherpe aandacht van de V.N. en het Vaticaan voor die tamelijk kleine stad? Hoe komt het toch dat alles wat er in Jeruzalem gebeurt onmiddellijk reacties oproept in de hele wereld? Elk huis dat gebouwd, afgebroken, gekocht of verkocht wordt toept felle reacties van een of andere groep op. Er is geen stad in de wereld waarom zoveel oorlogen zijn gevoerd en die zo vaak is verwoest. Komen er nog meer oorlogen om Jeruzalem? Wat is de toekomst van de ‘stad van de Grote Koning’, zoals Jezus Jeruzalem noemde?

Een stukje geschiedenis

Nu, in de 21e eeuw, zijn we weer terug in de tijd van David en van de andere koningen van Israël en van Juda. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Maar dat wordt door verreweg de meeste landen niet erkend.

Verboden te bidden

Er waren orthodoxe Joden die in 1967 meteen wilden beginnen met de herbouw van de Tempel. Maar op het tempelplein staan de Rotskoepel en de al-Aksa moskee. Als een gebaar van goede wil heeft de Israëlische regering het beheer over het tempelplein toen overgedragen aan een Moslim beheersorganisatie, de Waqf. Het gevolg is dat momenteel Joden en ook Christenen niet eens mogen bidden op het Tempelplein. Dat was trouwens voor Joden ook niet mogelijk in de periode dat Jordanië de ‘heilige berg’ in bezit had. Toen alles in 1967 onder Israël kwam kregen alle religies vrije toegang tot hun heilige plaatsen in het ‘heilige land’. Dat ging goed totdat de Palestijnen in 1987 de eerste intifada (opstand) begonnen. Nu bidden Joden alleen bij de Westelijke Muur, die vroeger ‘Klaagmuur’ heette. Palestijnen beweren dat er nooit een Joodse tempel op de berg Sion heeft gestaan. Tegen alle afspraken in worden er nog twee moskeeën gebouwd. Eén ervan ondergronds, waardoor het tempelplein wordt ondergraven. Muren vertonen scheuren en staan op instorten. De Israëlische regering is bang voor een catastrofe. Niet zozeer vanwege de islamitische heiligdommen, maar omdat ‘de Joden’ dan weer de schuld zullen krijgen.

Heilige stad?

Dat Jeruzalem belangrijk is voor Joden en Christenen is duidelijk. Eeuwenlang was het de hoofdstad van Israël. De ‘heilige berg’ in Jeruzalem is het centrum van het Joodse geloof. In de Tenach (O.T.) komt Jeruzalem 750x voor. Dan wordt de stad nog eens 180x Zion genoemd. Er zijn nog veel andere namen voor Jeruzalem, zoals de ‘stad van David’, de ‘heilige stad’, de ‘heilige berg’, ‘Ariël’ enz. Zo wordt Jeruzalem wel 2000 maal genoemd in de Tenach. Ook in het N.T. komen we Jeruzalem wel 150x tegen. Maar het heilige boek van de Islam, de Koran, noemt Jeruzalem niet eenmaal. Er is iets geheimzinnigs, iets onbegrijpelijks met die felle, fanatieke concentratie van de Islam en vooral van de Arabieren op Jeruzalem. Ze hebben Mecca en Medina als heilige plaatsen. Eén van de vijf heilige plichten voor een Moslim is een bedevaart naar Mecca. Niet naar Jeruzalem. Er moet een diepere, religieuze reden zijn voor de aandacht van de Islam, en ook van andere machten van onze wereld, voor Jeruzalem. Als we naar religieuze oorzaken zoeken moeten we de Bijbel er bij betrekken.

Een prachtig plan

In de Bijbel kunnen we het plan van de Schepper terugvinden. Het is een schitterend plan om het verloren paradijs weer terug te brengen op aarde. In dat plan gebruikt Hij mensen. Hij gebruikte Adam en Eva, maar dat ging mis. Abraham was één van de mensen die een grote rol speelden in Gods reddingsplan. Toen koos Hij een heel volk, namelijk Israël. Aan dat volk gaf Hij regels voor dat plan, de wetten. De Torah, noemen de Joden dat. Voor dat volk koos God ook een land, Israël. In dat volk en middenin dat land koos Hij een stad die een grote rol speelt in Gods reddingsplan. Dat is Jeruzalem. Maar niet alleen de aarde moet verlost worden van het kwade. Ook wij mensen hebben verlossing nodig. Dus zond God Jezus om ons mensen te redden. Hij trad op als een Joodse rabbi in het Joodse land. Hij bracht verlossing door Zijn dood en opstanding bij Jeruzalem. Nu is het plan bijna compleet. In onze tijd wordt er hard gewerkt aan de einduitvoering van Gods plan. Jeruzalem speelt daarin een grote rol. Dat is de stad waar God ‘zijn Naam wil vestigen om daar te wonen’ (Deuteronomium 12:5). Vanuit die stad, vanuit ‘Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE (God) uit Jeruzalem’ (Jesaja 2:3).  De residentie van de komende Messias zal dus Jeruzalem zijn. Vandaar dat alle destructieve machten van de wereld loeren op Jeruzalem. Vandaar ook dat er op de Rotskoepel staat geschreven: ‘Allah is groter’, waarmee de Islam bedoelt te zeggen dat hun godheid groter is dan de God van Israël en dan Messias Jezus. Ook staat er op die Rotskoepel: ‘God heeft geen zoon’, waarmee ontkend wordt dat Jezus de Zoon van God is. Niet de naam van de godheid van de Islam zal in Jeruzalem gevestigd worden maar de namen van de God van Israël en van de Messias. Vandaar die strijd om Jeruzalem.

Oorlog

De Bijbel vertelt ons ook over een gevaarlijke oorlog die de volken rond Israël om Jeruzalem zullen voeren.

‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond’

Zacharia 12:2

Inderdaad zien we hoe de massa’s in de Arabische landen bedwelmd worden door Jeruzalem. Tijdens wilde demonstraties schreeuwen ze ‘Jihad’ en zijn ze bereid hun leven te geven in die (on)heilige oorlog. Die oorlog zal en moet Israël winnen en dan zullen ‘alle volken van de aarde zich daarheen (naar Jeruzalem) vergaderen’ (Zacharia 12:3). Dat betekent dat de V.N., de V.S. en de E.U. er zich mee gaan bemoeien. Ook zij zullen merken dat uiteindelijk God de Almachtige, de God van Israël, het laatste woord heeft. Dan komt Jezus terug en zal Gods rijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. We hopen dat Hij spoedig komt!