Jeruzalem en het signaal van veertig

Vrijdag, 09 Februari 2007 16:41
Vorig jaar (2007) was het veertig jaar geleden dat Oost Jeruzalem op Jordanië werd veroverd. Overal in Israël werd dit feit gevierd. Hier een foto van het officiële logo van de festiviteiten bij de Jaffa Poort. Klik voor ware grootte
Vorig jaar (2007) was het veertig jaar geleden dat Oost Jeruzalem op Jordanië werd veroverd. Overal in Israël werd dit feit gevierd. Hier een foto van het officiële logo van de festiviteiten bij de Jaffa Poort.

Geestelijke rekenwonders

Alles in Gods Woord heeft betekenis. Niets is onbelangrijk. Dus ook getallen in de Bijbel zijn belangrijk. Tien tot twintig jaar geleden was er een hausse in ‘bijbels rekenwerk’. De computer werd losgelaten op de oorspronkelijke tekst van het OT. Men vond ‘verborgen codes’ waarmee bijvoorbeeld de moord op premier Yitschak Rabin, de Gog-oorlog (Ezechiël 38 en 39) en veel andere actuele en bijbelse zaken zichtbaar werden gemaakt.

De ‘bijbelcode’ leek een instrument te worden waarmee men allerlei geheimen kon ontsluieren. Daarnaast was de chronoprofetie die zich bezighield met het berekenen van tijden en zelfs jaartallen, waarop door bijbelse profeten voorzegde gebeurtenissen plaats zouden kunnen vinden.

Kortom een ingewikkeld rekenwerk met getallen en cijferreeksen uit de Schrift vaak gekoppeld aan wat vage jaartallen. Bijna elk jaar tussen 1990 en 2010 werd wel door iemand genoemd als het jaar van de opname van de Gemeente, van de Wederkomst van de Here Jezus of van het einde van de tijden-der-heidenen. De laatste jaren horen we niet zoveel van de liefhebbers van de Bijbels rekenenwerk. Waarschijnlijk omdat de meeste berekeningen inmiddels door de tijd zijn achterhaald. Momenteel is er een kleine opleving op het gebied van het ‘bijbel-rekenen’. Immers op 21 mei 2007 herdacht Israël dat Jeruzalem 40 jaar geleden werd bevrijd en 14 mei 2008 wordt de zestigste verjaardag van Israël gevierd. Nu is het getal 40 inderdaad een belangrijk getal in de Bijbel. Het getal 60 komt minder vaak voor.

Wat nu?

Veel berekeningen met getallen en cijferreeksen uit de Bijbel, hoe ingenieus ook, bleken achteraf fout te zijn. Zou de Here Jezus hierop doelen, toen Hij waarschuwde: ‘Het Koninkrijk van God komt niet zó dat het te berekenen is’ (Lucas 17:20). Of wil Hij hier alleen de nadruk leggen op het feit dat het Koninkrijk van God slechts in Hem te vinden is? Maar de andere kant van de zaak is dat getallen in de Bijbel niet voor niets zijn gegeven. Daniël hield serieus rekening met de letterlijke betekenis van het getal 70 dat de profeet Jeremia noemde in verband met de Babylonische ballingschap (Daniël 9:2). Wie wijs is mag rekenen aan het getal 666 van het beruchte Beest (Openbaring 13:18). Maar die berekeningen hebben al heel wat ‘beesten’, van Nero tot de Paus, opgeleverd. En toch….de Heer verwacht van ons dat wij aan de hand van zijn Woord ‘zijn grote werken naspeuren’. (Psalm 111:2-4). ‘Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer van de koningen een zaak uit te vorsen’ (Spreuken 25:2). De oude profeten hebben ook ijverig gespeurd en nagedacht over de tijd waarop hun profetieën sloegen (1 Petrus 1:11). De getallen 12, 7 en 70 hebben een bijzondere betekenis in de Schrift. Wat zou de betekenis zijn van de 153 vissen die Petrus aan land sleepte (Johannes 21:11)? Waarom zijn zij zalig die in de eindtijd 1.335 dagen blijven verwachten (Daniël 12:12)? Bovendien ook het Woord van God is een schepping van de Almachtige. Zoals Hij in de natuur meetkundige figuren (kristallen, sneeuwvlokjes) en wiskundige formules heeft gelegd, kunnen we ook prachtige structuren in de Schrift ontdekken. Dus toch maar vorsen en speuren naar de betekenis van 40 in verband met Jeruzalem?

Veel veertigers

Dit zijn vier voorbeelden van een verband tussen het getal 40 en oordeel. Nu volgen een aantal ‘veertigers’ die verband houden met een geweldige zegen van God.

Dan nog een paar ‘veertigers’:

Die periode van 40 jaar of 40 dagen gaat bijna altijd om een tijd van voorbereiding op een belangrijke gebeurtenis of verandering.

Stemmen uit Israël

Op 7 juni 1967 veroverden Israëlische troepen de Muur en het Tempelplein op het Jordaanse leger. De Israëlische vlag wapperde boven de Rotskoepel. Rabbi Goren, de opperrabbijn van het leger, suggereerde de moskeeën onmiddellijk af te breken en te beginnen met de herbouw van de Tempel. Helaas besloot de regering van Israël het dagelijks bestuur over het Tempelplein als een gebaar van goede wil aan een Islamitische beheersraad Waqf over te dragen. Een gebaar waardoor mijns inziens het plan van God vertraging heeft opgelopen.

Een Joods historicus, Israël Eldad schreef op 30 juni 1967 in Time Magazine:

‘Wij zijn in de fase waarin David zich bevond toen hij Jeruzalem bevrijdde. Van dat moment tot de constructie van de Tempel door Salomo verliep slechts één generatie. Zo zal het met ons ook gaan’.

Should the Temple Be Rebuilt? - Time Magazine - Friday, Jun. 30, 1967

"We are at the stage where David was when he liberated Jerusalem. From that time until the construction of the Temple by Solomon, only one generation passed. So will it be with us." And what about that Moslem shrine? Answers Eldad: "It is of course an open question. Who knows? Perhaps there will be an earthquake."

Welnu, 40 jaar… één generatie. Nu, 40 jaar later, gaf onze Israëlische gids ons zijn visie: ‘Na de Uittocht uit Egypte waren we trots en dat kostte ons 40 jaren oordeel in de woestijn. Na de Zesdaagse Oorlog waren we trots. Dat heeft ons nu 40 jaar narigheid in en om Jeruzalem gekost’. Israël heeft toen inderdaad een grote kans gemist. Wat nu, na die 40 jaar strijd om Jeruzalem? Wordt de Tempel herbouwd? Het Tempelinstituut in Jeruzalem heeft al heel wat voorwerpen voor de nieuwe tempel vervaardigd. De ‘Beweging voor de Joodse Tempel’ heeft rond Pesach (het Joods Paasfeest) 2008 een schaap geslacht als oefening voor het bijbelse Paasoffer in de Tempel. Een zwakke aardbeving begin dit jaar heeft een gat het plein van de Tempelberg veroorzaakt. Allemaal kleine tekens dat er beweging in de zaak van de Tempel zit.

Het Signaal van 40.

Volgens de profetieën gaan er inderdaad wereldschokkende gebeurtenissen in en rond de Heilige Stad plaatsvinden. De Tempel zal worden herbouwd, er zullen oorlogen om Jeruzalem gevoerd worden, de Grote Koning zal met grote macht en majesteit naar Zijn stad terugkomen en Jeruzalem zal de hoofdstad van de wereld worden. We hebben het getal 40 niet nodig om te weten dat deze dingen gaan gebeuren. Wel weten we dat ook de periode van 40 jaar belangrijk is voor de HERE. Dit feit, het profetische Woord en de strijd om Jeruzalem die nu al op het politieke vlak gaande is, wijzen erop dat de wereld, waarschijnlijk nog dit jaar, verbaasd zal staan over de machtige daden van de God van Israël met betrekking tot Jeruzalem. Daniël wist dat de ‘bestemde tijd’ was gekomen. Hij bad:

‘Neig, mijn God, uw oor en hoor; open uw ogen en zie… treed handelend op, toef niet om uwszelfswil, mijn God, want uw Naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk’.

Daniël 9:19

De HERE handelde op het gebed van Daniël.

God is niet veranderd. Hij zal handelen op onze gebeden.