Opletten - De Koning komt!

Woensdag, 09 December 2009 01:52
Birkat Hachama - Het zegenen va de zon - ‘Gezegend is Hij Die de Schepping heeft gemaakt’ Klik voor ware grootte
Birkat Hachama - Het zegenen va de zon - ‘Gezegend is Hij Die de Schepping heeft gemaakt’

De Koning komt!

“Let op de profetieën” adviseert Gods Geest ons (2 Petrus 1:19). Profetieën zijn als een lamp die schijnt op een duistere plaats”. Ze geven ons inzicht over wat God aan het doen is. Het zijn waarschuwingen over wat komen gaat.

Het is gevaarlijk niet op die “tekenen van onze tijd” te letten. De Here Jezus verweet de geestelijke leiders dat zij de profetische “tekenen van de tijden” niet herkenden. Dat werd Israël noodlottig, want zij hadden “de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag” (Lucas 19:44). Hoeveel tijd hebben wij nog, waarin God naar ons (land) omziet?

Eén van de grote wonderen van onze tijd is dat God ons land al zo lang genadig is geweest. Waar we dat aan verziend hebben is mij niet duidelijk. Wat is het belangrijkste en meest opzienbarende “teken van onze tijd”? Een eenvoudige stelling, die luidt: “WE LEVEN NU IN DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL”. De tijd van de doorbraak van het Koninkrijk van God. Israël staat nu op twee frontlijnen. In de eerste plaats ligt Israël op de grens van de strijd van de Islam om de strijd om de weredlheerschappij. Ook wordt de strijd om de doorbraak van Gods messiaanse Koninkrijk over de rug van Israël uitgevochten.

Nu, na bijna 2000 jaar, zal de vraag van de apostelen “Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Handelingen 1:6) bevestigend beantwoord worden. De belofte aan Maria: “God zal Hem (Jezus) de troon van zijn vader David geven” (Lucas 1:33) wordt eindelijk vervuld. Wees waakzaam, let op, de Koning komt! Uiteindelijk zal het koningschap “gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste” Daniël 7:18 en Daniël 7:27).

Een actuele profetie

Als we inzien dat God nu bezig is met het herstel van Israël is het niet moeilijk op tekenen van onze tijd te letten. Profetieën worden vervuld. De verwoesting en het het herstel van het land Israël zijn op veel plaatsen in de Bijbel voorzegd. Het is tot nu toe gebeurd, precies zoals God dat eeuwen geleden gezegd heeft. Momenteel is men bezig met een plan om een groot deel van de Negev woestijn tot ontwikkeling te brengen. Een gebied groter dan de provincie Utrecht. De terugkeer van Israël naar het Beloofde Land gaat nog steeds door.

Ook de strijd gaat door.

Let alleen maar op het bevriezen van bouwen in Judea en Samaria. Het lijkt verdacht veel op het Nazi-Duistland en ook in de door Duitsland bezette gebieden waar overal bordjes kwamen te staan met: “Für Juden verboten”. Maar nu zal de HERE, de God van Israël ingrijpen. Wee de landen die Israël dwingen tot die tegen God ingaande maatregelen te nemen.

Let op Zweden en op de VS.

Verder worden door de Bijbel voorzegde trends worden in de wereldsamenleving zichtbaar. De roep om de Nieuwe Wereld Orde, de strijd van de Islam om een wereldwijd kalifaat te stichten; het neo-Ottomaanse rijk. We behandelen nu maar één duidelijke en actuele profetie: Jesaja 41:8,9.

Leest u even mee?

“Maar gij Israël, mijn knecht Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij, die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond want Ik ben uw God”.

Jesaja 41:8,9

Enkele opvallende conclusies:

Binnenkort zullen er belangrijke profetische gebeurtenissen plaatsvinden. Want “de HERE zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22).

Let op de machtige Hand van de HERE en zijn werk in onze tijd. En kies de kant van de Overwinnaar.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- December 2009