O, HERE, vergeef... treed handelend op!

Zondag, 12 September 2010 11:02
Als een held werd premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 Engeland binnengehaald. Hij kwam uit München, waar wereldleiders vrede met Hitler hadden gesloten... dachten ze. Zijn enthousiaste uitspraak “vrede in onze tijd” is een gevleugelde historische miskleun geworden. Klik voor ware grootte
Als een held werd premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 Engeland binnengehaald. Hij kwam uit München, waar wereldleiders vrede met Hitler hadden gesloten... dachten ze. Zijn enthousiaste uitspraak “vrede in onze tijd” is een gevleugelde historische miskleun geworden.

Terugkeer van een oude geschiedenis

Als een held werd premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 Engeland binnengehaald. Hij kwam uit München, waar wereldleiders vrede met Hitler hadden gesloten... dachten ze. Zijn enthousiaste uitspraak “vrede in onze tijd” is een gevleugelde historische miskleun geworden.

Tsjecho-Slowakije was in München verraden en werd een klein half jaar later door Nazi-Duitsland onder de voet gelopen. Een klein half jaar daarna, eind augustus 1939, viel Hitler Polen binnen en op 3 september 1939 moest Chamberlain Duitsland de oorlog verklaren.

Allereerst werd het Joodse volk in die tijd door de wereldleiders en de wereldgemeenschap verraden. Dat verraad was begonnen tijdens een conferentie van wereldleiders die van 6 tot en met 13 juli 1938 in het Franse plaatsje Evian plaatsvond. Daar kwamen 31 landen en 24 NGO's samen om het probleem van de Joodse vluchtelingen die uit Nazi-Duitsland en uit Oostenrijk vluchtten. Resultaat was zo goed als nihil. Alleen de Dominicaanse Republiek was bereid zo'n 100.000 vluchtelingen op te nemen.

Duiste waarnemers meldden aan Hitler dat hij z'n gang kon gaan. Niemand wilde de Joden hebben.

Een klein half jaar later deed Engeland onder druk van Arabieren, de deur naar Palestina voor Joodse vluchtelingen zo goed als dicht. Het commentaar van dr. Chaim Weizmann, de eerste president van Israël was:

"De wereld bestaat uit twee delen: Plaatsen waar Joden niet kunnen leven en plaatsen waar Joden niet mogen binnengaan."

Manchester Guardian, May 23, 1936, cited in A.J. Sherman, Island Refuge, Britain and the Refugees from the Third Reich, 1933–1939, (London, Elek Books Ltd, 1973), p.112

"The world seems to be divided into two: Places where Jews can't live, and places which Jews can't enter,"

Toen volgde de Tweede Wereldoorlog met de vreselijke Holocaust voor het Joodse volk.

Terecht klaagde Israël Psalm 44:23: “Waarlijk, om Uwentwil worden wij de hele dag gedood, wij worden gerekend als slachtschapen”. Zoals geprofeteerd was: “Wee ... een tijd van benauwdheid is het voor Jakob” - Jeremia 30:7.

Uit de as van de Tweede Wereldoorlog verrees in 1948 de moderne staat Israël. Zoals Jeremia 30:7 besluit: “maar daaruit zal hij gered worden”.

Nu maakt Israël weer een benauwde tijd door. Want 'de wereldbeheersers van deze duisternis' (machtige demonen, die achter veel goddeloos wereldgebeuren zitten) zijn woedend over Gods herstel van Israël. Vooral de 'vorst van Perzië'(een topdemon, die de machthebbers van Iran aandrijft) is openlijk bezig een nieuwe Holocaust voor te bereiden. Weer, 70 jaar later, roept de wereld: “vrede in onze tijd” en “vredesproces”. Momenteel onder leiding van president Barack Obama in Wahsington.

Weer wordt Israël verraden. Weer wordt profetie vervuld: “Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk” - Jesaja 24:16.

Tekens aan de wand

Ook nu heeft Engeland een “Chamberlain”. De Engelse premier, David Cameron, heeft eind juli in Ankara Israël laten vallen en de vijanden van Israël een politiek hartelijke hand van vriendschap toegestoken. Israël werd venijnig belasterd en Turkije kreeg een uitnodiging lid van de EU te worden.

Nog ernstiger is het feit dat wereldwijd antisemitisme onrustbarend toeneemt.

In Amsterdam, dat vroeger het “Jeruzalem van het Westen” werd genoemd, voelen onze Joodse medeburgers zich niet veilig meer. Ze gaan zelfs 'vermomd' naar de synagoge! In Weesp kon een synagogedienst niet doorgaan vanwege verwachte rellen.

Dagelijks zijn er antisemitische incidenten in Frankrijk. Joodse leiders melden zo'n incident bij de overheid. Deze geeft een scherp protest uit en... doet niets. Bang voor agressie van groepen Moslims. Dit escaleert snel en franse Joden haasten zich naar Israël.

Europa slaapt rustig door op de weelderige kussens van onze wankelende welvaart. Totdat oorlog, rampen of/en de tsunami van de Islam over ons komen.

De ontwikkelingen rond Israël zijn zeer explosief. Ahmadinejad gaat snel door met zijn atoombom. Vliegtuigspotters hebben gezien dat Israëlische vliegtuigen op vliegvelden van Saoedi Arabië militair materieel hebben uitgeladen. Voor een preventieve aanval op atoominstallaties van Iran? Niet onwaarschijnlijk. Of een aanval op de munitieopslagplaatsen voor Hezbollah in Syrië?

Juni 1981 vernietigde Israël de kerncentrale in Osirak (Irak) en september 2007 de atoomfabriek van Syrië. De Here Jezus noemt als teken van deze tijd: “Geruchten van oorlogen”.

Arabieren vinden het prachtig als Israël Iran aanvalt. Dan zijn ze meteen van twee vijanden af. Het Shi'itische Iran met z'n atoomdreiging en Israël dat in elk geval verzwakt uit zo'n oorlog tevoorschijn zal komen.

Hosni Mubarak, de bejaarde Egyptische president, is ziek en zal spoedig aftreden. Wie volgt hem op? Zijn zoon? Mohammed al-Baradei, de vroegere baas van het IAEA (Atoomagentschap van de VN) wordt genoemd. Hij is lid van de moslimbroederschap, de moederorganisatie van Hamas, Hezbollah en andere terroristenorganisaties die uit zijn op de vernietiging van Israël.

Let op Turkije. Lang een vriend van Israël. Is nu 'overgelopen' (verraders plegen verraad!) naar Syrië en Iran. Op verschillende terreinen streeft Turkije met succes naar een leiderschapspositie onder de moslimlanden van het Midden-Oosten.

Schietincidenten en raketten vergroten de spanning aan de grenzen van Israël. De kust van Israël wordt bedreigd door “vredesvloten” bemand of 'bevrouwd' door felle antisemieten en beladen met deels waardeloze hulpgoederen voor een welvarend Gaza.

Het Vaticaan laat regelmatig horen waar de leiding van de Rooms-katholieke kerk staat. Onlangs noemde een prelaat uit Rome Gaza “één concentratiekamp”. Begin dit jaarpubliceerde het Vaticaan een werkdocument voor een bisschoppenconferentie in oktober. In dat document krijgt Israël de schuld van de exodus van Christenen uit de palestijnse gebieden en van de nood van christenen in het Midden-Oosten. Ook grote protestantse kerkgenootschappen, zoals de Methodisten en Presbyterianen, staan niet bekend om hun liefde voor Israël.

Over Israël is geprofeteerd: “Zie een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent” - Numeri 23:9. Vroeger, 70 jaar geleden, was er geen plaats voor Joodse mensen. Nu wordt Israël z'n rechtmatige plaats onder de volken bestreden. Er zijn nog veel meer 'tekens aan de wand'. Want hierover komt oordeel. Momenteel jagen Gods waarschuwende oordelen over de wereld - Psalm 105:7.

Geschiedenis, tekens en de Bijbel

Als men niet wil leren uit lessen uit de periode 1933-1945 (WOII); als men niet wil letten op al die tekens aan de wand, dan blijven alleen de woorden van God over de volken en groepen die zich aan Israël vergrijpen:

“Allen die u verslinden zullen verslonden worden... omdat men u, Sion de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt”

Jeremia 30:16-17

“Ik zal met alle volken, waaronder IK u verstrooid heb, voorgoed afrekenen...”

Jeremia 30:11

“Want zie, in die dagen en in die tijd (Welke tijd? Zie verder) wanneer IK een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem (dat is dus onze tijd, want Juda, Joden zijn teruggekeerd en in 1967 hoort Jeruzalem weer bij Israël) zal IK alle volken (inderdaad, zo goed als “alle volken”, de VN, zijn tegen Israël) verzamelen, en afvoeren naar het dal van Josafat (een dal aan de zuid-oost kant van jeruzalem), en IK zal daar met hen in het gericht (Gods oordeel!) treden ter oorzaken van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben (God vergeet niets, tenzij er bekering en berouw is), terwijl zij mijn land verdeelden... (waar men als meer dan 60 jaar mee bezig is en nu ook weer in Washington)”. “Zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, tot een zegen worden; vrees niet...”

Zacharia 8:13

Daarom bidden we zoals de profeet Daniël: “O, HERE, vergeef ... treed handelend op”. Vergeef het antisemitisme en het belasteren van UW volk, ook in ons land. Treed handelen op en kom tot UW doel met Uw volk Israël.

Geef vrede in Jeruzalem.

Dit is een sterk uitgebreide versie van het artikel zoals eerder verschenen in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- September 2010