Kerstgroet

Woensdag, 21 December 2011 09:55
Uitzicht op Jeruzalem vanaf een besneeuwde Olijfberg Klik voor ware grootte
Uitzicht op Jeruzalem vanaf een besneeuwde Olijfberg

Wij wensen de trouwe bezoekers en iedereen die “even langs komt” op deze site van harte goede, ontspannen en ook gezegende kerstdagen toe. Sommigen van jullie zullen nu wel roepen: “Kom nou, jullie zullen toch ook wel weten dat Kerstmis een heidense achtergrond heeft. Dat Jezus Messias waarschijnlijk ergens in september, tijdens het Loofhuttenfeest, is geboren?”.

Natuurlijk weten we dat.

Waarom dan toch “goede kerstdagen”?

Omdat dit feest nog een, vaak verwaarloosde, betekenis heeft. Het gaat niet alleen om de gekomen, maar ook om de komende Messias. Let maar eens op wat de engel Gabriël tegen Mirjam zei”

“Je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde nemen”.

Lucas 1:31

Lucas 32

Het eerste deel van deze profetie is vervuld. De Zoon is inderdaad geboren. Hij kreeg de naam Jezus. Yeshua is zijn joodse naam. Dat betekent ‘heil’. Inderdaad heeft Hij heil gebracht. Verlossing, bevrijding en redding. Maar de “troon van zijn vader David heeft Hij niet gekregen. Het liep toen anders. Boven zijn kruis stond: “Dit is de Koning van de Joden” (Lucas 23:38). Hij is toen naar de hemel gegaan. Daarom is Kerst een feest van verwachting en hoop. Het feest van de komende Koning. De Verlosser die (eindelijk) “vrede op aarde” zal brengen.

Daarom bidden we elke dag “Uw Koninkrijk kome”. En de tekens van deze tijd wijzen erop dat de Heer onderweg is. Ook op grond van onze gebeden.

Jvb