Gods machtige Hand

Dinsdag, 06 Augustus 2013 19:44
Israelische troepen overzien oude stad Jeruzalem Klik voor ware grootte
Israelische troepen overzien oude stad Jeruzalem

Het is verbazingwekkend en verbijsterend te zien hoe een groot deel van de wereld meewerkt aan het beschadigen van Israël. Met als einddoel de vernietiging van Israël. Het is een machtige teken van hoop te zien hoe de Almachtige, de God van Israël, de wereld en vooral de westelijke wereld waarschuwt. Wij, landen en mensen in de EU lopen momenteel groot gevaar.

Oorlog en terreur

Al van de geboorte van de moderne staat Israël proberen de omliggende, islamitische landen Israël door oorlog en terreur te vernietigen. Ik zet ze nog even op een rijtje:

Toen oorlogen mislukten werd de terreur intensiever. Het zelfmoordterrorisme veroorzaakte veel Joodse slachtoffers. De veiligheidsmuur was een effectief antwoord van Israël. Vandaar dat de Israël-vijandige wereld onder leiding van de VN tegen dat veiligheidshek begon te ageren. Het hek staat er nog en andere landen volgde Israël’s voorbeeld. Raketbeschietingen vanuit Gaza en Zuid Libanon waren de reden dat Israël die gebieden verschillende keren moest binnenvallen. Niets lukte. Gods machtige hand was niet beschermend over Israël. Toen die vijanden niet ophielden kwam de Alachtige, de god van Israël met een oude, beproefde strijdmethode.
Lees maar even mee:

“IK zal in verwarring brengen elk volk (vijanden) waarmee jullie in aanraking komen” (Exodus 23:27). “Zo zal de HERE God hen (de vijanden van Israël) in grote verwarring brengen” (Deuteronomium 7:23).

Zo is het ook gebeurd. In oude tijden en in onze tijd. Weer een paar voorbeelden.

  1. Toen Israël tijdens de Uittocht uit Egypte wegvluchtte, kwam Farao met een sterk leger hen achterna. God bracht het leger van Egypte in verwarring (Exo.14:3 en 24) en ze kwamen om
  2. Toen Jozua ongeveer 40 jaar later met een leger van machtige koningen van het Beloofde Land, van Kanaän werd geconfronteerd, bracht God die vijand in totale verwarring (Jozua 10:10)
  3. Toen Gideon Israël van God moest bevrijden van een enorm leger Midianieten had hij maar 300 strijders over. Maar door de list met de kruiken en fakkels bracht God dat leger in verwarring en “het hele leger ging op de loop en vluchtte al schreeuwend” Jozua 10:21).
  4. Hetzelfde gebeurde met het leger van de Filistijnen onder Saul en zijn zoon Jonathan (1 Samuel 14:20).
  5. Onder verschillende koningen redde de HERE God zijn volk door de vijand in verwarring te brengen.
  6. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog raakten de vijand diverse keren in verwarring.
  7. Hetzelfde gebeurde tijdens de andere oorlogen van Israël in onze tijd.

Maar nu? Wat zien we nu in de vijandige, islamitische landen rond Israël? Het is een en al verwarring. Een teken van de God van Israël die zijn machtige hand uitstrekt over zijn volk. Als de EU niet ophoudt met de vijanden van Israël te steunen en Israël te pesten met zielige en onterechte vermaningen en met boycots, zal ons, erg dat ik het zeggen moet, hetzelfde overkomen.

BDS

Het is opvallend hoe ouderwets antisemitisme weer “normaal” begint te worden onder de mensen en de politieke elite. Maar wel vermomd in verschillende gewaden. Antizionisme is zo’n gewaad. De vermomming BDS wordt zelfs door veel liberale kerken aangetrokken. Geneve, de Wereldraad van Kerken doet er hard aan mee. Maar Brussel dreigt de hoofdstad van de BDS campagnes te worden. Wat is BDS? Zijn er ook reacties van de Allerhoogste hierop aan te wijzen? B staat voor boycots. Israël treffen door economische, wetenschappelijke en sociale boycots. De Arabische oliestaten zijn hier in 1973 mee begonnen. Vergeefs. Nu gaat het om door Joden geproduceerde artikelen uit Judea en Samaria.
“Kauft nicht bei Juden” zeiden de Duitse antisemitische Nazi’s in de jaren 30 van de vorige eeuw al. Maar de richtlijnen van de EU betreffende de boycots gaat verder dan de incidentele aanval op de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria. Wat is Gods antwoord? De Israëlische shekel is een van de sterkste munten in de wereld. De economie van Israël is ook al zeer sterk. Zet daar de euro en de recessie in de EU landen eens tegenover. Het kwaad dat de EU Israël wil aandoen komt op onze eigen hoofden neer. De Bijbel geeft een interessant profetisch antwoord:
“...tot u (Israël) zal de rijkdom van de zee zich wenden en het vermogen van de volken zal tot u komen” (Jesaja 60:5). Wat
zien we? De enorme gasvelden (Het Tamar- en het Leviantan-veld in de zee bij Haifa) vormen een grote energiebron voor Israël. Het Tamarveld levert nu al voldoende gas voor Israél en heel wat voor de export. Dat brengt heel wat ‘vermogen van de volken’ in Israël. In de zee bij Ashkelon boort men naar olie en in Israël is veel schalie-olie ontdenkt.

D staat voor desinvesteren en delegitimatiseren. Vooral liberale kerken in de VS, Canada en Schotland en ook de Wereldraad roepen regelmatig op om investeringen in Israëlische bedrijven terug te trekken. Regelmatig zien we bij supermarkten onwetende, bedrogen en goedwillende mensen staan met borden: Boycot Israël”.
Een kleine anekdote. Mijn zoon belde me. “Pa, wat moet ik doen? Er staat een man voor de winkel met een bord “Boycot Israël”. Na een kort gesprekje hij terug naar die man en vroeg hem vriendelijk: “Mijnheer, hebt u een gsm?” “Ja” was het verbaasde antwoord. “Waarom gooit u het niet weg? Het is Israëlische uitvinding. En veel andere elektronische apparatuur die de dagelijks gebruiken ook”. Wij vroegen in Israël de baas van een wijngaard met een afdeling die wijn produceerde. “Hebt u geen last van de boycot?” vroegen wij hem. Hij lachte: “Mijnheer, wij leveren kwaliteit” reageerde hij.
Nu iets over delegitimatiseren. Leugens over Israël, zoals de regering een apartheidsregiem te noemen, beschuldigen van onderdrukken van ‘arme Palestijnen’, zelfs van genocide. Dat is helaas gelukt. Israël staat heel laag op de ranglijst van populariteit van de landen van de wereld. Helaas zal dit ook op onze eigen hoofden terecht komen.
Want de Bijbel zegt: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen” (Jesaja 54:14).

De S staat voor Sancties, Dwangmaatregelen om Israël in het spoor van de Palestijnse vijanden te dwingen. De VN en de EU zijn daar druk mee bezig en nemen de islamitische vijanden van Israël veel werk uit handen. BDS is een nieuwe uiting van het oude antisemitisme. Een samenvattende term om het volk Israël uit te roeien. Maar ook dit wapen zal door de HERE, de God van Israël als een boemerang op de hoofden van de landen die zich tegen Israël keren, terecht komen.

Vredesberaad

Momenteel er weer eens een vredesberaad aan de gang. De ijverige John Kerry heeft Mahmoud Abbas eindelijk zover gekregen dat ze weer gaan praten. Jammer voor Abbas, want hij dacht dat door blijven weigeren, de wereld Israël wel op de knieën zou krijgen. Dat de VS Israël tot gevaarlijke concessies zou dwingen.
Zo is het altijd, vanaf 1967 gegaan.
Nu moet Israël een honderdtal moordenaar vrijlaten zodat ze hun Jodenhaat weer de vrije loop kunnen laten gaan. Er gaan ook geruchten dat president Obama de Palestijnse autoriteit heeft toegezegd dat zij Oost Jeruzalem inclusief de Tempelberg zullen krijgen. Die geruchten komen via aan hoge ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit. Zal dus meer de uitdrukking van een Palestijnse eis dan waarheid zijn. Maar ook deze onderhandelingen zullen op niets uitlopen. Immers de twee partijen onderhandelen over iets anders. Israël jaagt de vrede na en de Palestijnen jagen de vernietiging van Israël na. Slechts een tekst uit de Psalmen, die deze situatie duidelijk schetst.

Israël zucht: “Te lang woon ik bij wie de vrede haten; ik ben een en al vrede, maar als ik spreek dan zijn zij uit op strijd” (Psalm 120:6,7). Ook het zogenaamde vredesberaad berust dus op leugen. Heeft als doel om Israël te dwingen tot gevaarlijke concessies, waardoor het doel van de Palestijnse Autoriteit dichterbij komt. Namelijk een islamitische, Palestijnse staat in heel het oude Palestina. Ook dit vredesberaad zal dan ook mislukken.

Tweestatenoplossing.

De laatste leugen die we kort noemen. Bijna iedereen is voor de tweestatenoplossing. Het klinkt ook prachtig. Daar is de politiek goed in. De leugen in fraai pakpapier de verkopen aan de mensen. Twee staten die in vrede en goede samenwerking in het Beloofde Land leven. Mooi hoor, maar onmogelijk. We praten nu niet over Mahmoud Abbas, die aan het begin van het vredesberaad heeft gezegd dat hij geen Israël zal dulden in de Palestijnse staat. Een schoolvoorbeeld van racisme! Ook al een herinnering aan de Nazi-kreten: “Juden nicht erwünscht”.
Gods antwoord is duidelijk: “IK zal aan u (Abraham) en uw nageslacht... het hele land Kanaän, tot een altijddurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn” (Genesis 17:8). Zo zal het gaan. De God van Israël is bezig met het herstel van land en volk van Israël. De HERe wenst Zijn volk Israël in zijn land Israël.
De wereld verzet zich. Ik besluit met een domme vraag: “Wie zal het winnen?”.

De machtige daden van de HERE, de God van Israël, zijn voor iedereen zichtbaar.