Gods geheime leger

Maandag, 12 Mei 2014 14:18
Gebed bij de Klaagmuur Klik voor ware grootte
Gebed bij de Klaagmuur

De strijd om het komende Koninkrijk van God nadert een nieuwe climax.
Want God herstelt Israël.
Dat herstel is een nodige voorbereiding voor de komst van de koning-Messias. Gods vijand, de duivel ziet de machtige daden van God en vreest dat hij niet veel tijd meer heeft. Juist nu wordt Gods gebedsleger heel belangrijk. In dat leger loopt de IFI in Jeruzalem voorop. We geven u een paar actuele gebedsverhoringen en belangrijke punten van voorbede door. Tegelijk blijft u op de hoogte van wat er gaande is in en rond Israël. Nieuwe aanvallen van de PA vragen om onze voorbede. We weten dat veel bezoekers van onze site bidden voor Israël en zijn op deze wijze medestrijders.

IFI

IFI staat voor “Intercessors For Israël” (Voorbidders voor Israël). Het is een gebedsgroep van messiaans-Joodse gelovigen in en rond Jeruzalem onder leiding van Eliyahu Ben-Haim en Chuck Cohen. Ook Lance Lambert werkt en bidt mee.
Naast voorbede is hun doel het stimuleren van gebed voor Israël in gemeenten en bij individuele gelovigen. U kunt hun belangrijke en interessante wekelijkse verslag aanvragen: Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Hun site: www.ifi.org.il. Mocht u problemen hebben met het Engels vraag dan de Nederlandstalige Israël-weekbrief van Floor Poot aan. Hij geeft de meeste gebedspunten van IFI door plus veel actueel nieuws uit Israël. Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
We geven enkele dank- en voorbedepunten uit de IFI weekbrief van begin april door:

Verhoringen en voorbede

Zesenzestig jaar oorlog

In de 66 jaar van de moderne staat Israël zijn de pogingen van islamitische staten en terreurgroepen om Israël te vernietigen nooit opgehouden. Onderstaand rijtje herkent u wel:

Nu is de PA is gevaarlijk nieuwe, gevaarlijke offensieven in de oorlog tegen Israël begonnen.

Een listige aanslag

Het “vredesproces” dat door John Kerry en Obama enthousiast en met veel pressie op Israël is begonnen, is op sterven na dood. Toen Netanjahu zich positief uitliet over de plannen van Kerry kwam de PA met een nieuwe lijst van voor Israël onaanvaardbare eisen. Tegelijk stuurde Mahmoud Abbas brieven naar 15 VN-organisaties en andere grote internationale instellingen met het verzoek de PA als volwaardige lidstaat te accepteren. “Zij smeden een listige aanslag tegen Uw volk” (Psalm 83:4). Want als meer internationale organisaties dat doen, zal de VN niet kunnen achterblijven.

Het PA terroristenclubje heeft dan een eigen staat.

Zeer gevaarlijk want dat ‘staatje’ zal volstromen met terroristen en wapens. Elke actie van het Israëlische leger (bijvoorbeeld om terroristen op te sporen en te arresteren) in die “staat” gezien zal worden als overtreden van het internationale recht. Je kunt niet zomaar een ander land, een lidstaat van de VN binnenvallen. Bovendien laat Israël dan de 300.000 Israëli’s in die gebieden in de steek. En ook veel “Palestijnen” in die gebieden die liever onder Israëlische bezetting leven dan onder de zeer corrupte en gewelddadige Palestijnse Autoriteit. Ook gaan deze acties van de PA in tegen afspraken met Israël.

Dit proces is een van de nieuwe aanvallen van de PA in hun oorlog tegen Israël. Even dreigde toen Mahmoud Abbas met het ontmantelen van de Palestijnse Autoriteit. Dat zou Israël in een moeilijke politieke situatie brengen. Wat te doen met de gebieden.

Een volgende recente stap is de overeenkomst tussen de PA en Hamas. Hierdoor is de grootste terroristenbende van de wereld ontstaan.
Hamas immers heeft duidelijk de vernietiging van Israël tot doel. De PA doet hier nu openlijk aan mee. Vreemd dat Mahmoud Abbas hiermee wegkomt. Want het teken van bijvoorbeeld de conventies van Geneve verplicht de deelnemende organisaties om oorlogsmisdadigers te straffen en terrorisme te bestrijden. Nu werkt de PA samen met terroristen en oorlogsmisdadigers. En de wereld gaat maar door met dergelijk geboefte te steunen en te financieren.
Dit moet een keer verkeerd aflopen.

Annexeren en gebed

“We moeten de PA voor zijn” roepen momenteel velen in Israël.
Hoe?
Allereerst gebied C annexeren. In dat deel van de “bezette gebieden” wonen de meeste Israëli’s (300.000) en ongeveer 50.000 “Palestijnen”.
Annexeren en de Israëlische soevereiniteit opleggen.
Dit zou onmiddellijk moeten gebeuren, want als de PA z’n terroristenstaatje krijgt, komt de veiligheid van Israël in gevaar. Bovendien zegt de Tora: “Gij zult met hen geen verbond sluiten” (Deuteronomium 7:2; Richteren 2:2).
Een belangrijk profetisch aspect is dat door deze annexatie er weer een stuk van het hartland van Israël, Judea en Samaria, bij Israël komt. Gebed is het belangrijkste wapen van Gods Geheime Leger in deze strijd: “HERE, breng de vijanden in verwarring. “Maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind” (Psalm 83:14). En: “Geef de Israëlische regering de moed om te doen wat goed is in Uw plan”.