Drie actuele bijbelse stellingen

Maandag, 25 Augustus 2014 16:39
Begin juni gaven de regering Obama en de EU hun hartelijke steun aan de nieuwe regering van Hamas en de PLO terroristen. De voorkeur van Obama voor de Moslimbroederschap verbaast zelfs Moslims. Het zal u niets verbazen dat de VS snel de positie machtigste land en als politieman van de wereld verliest. Klik voor ware grootte
Begin juni gaven de regering Obama en de EU hun hartelijke steun aan de nieuwe regering van Hamas en de PLO terroristen. De voorkeur van Obama voor de Moslimbroederschap verbaast zelfs Moslims. Het zal u niets verbazen dat de VS snel de positie machtigste land en als politieman van de wereld verliest.

Veel mensen zappen vrolijk schouderophalend verder als ze het woordje “Bijbel” lezen. Als ze even de moeite en tien minuten de tijd nemen zullen ze ontdekken hoe bovennatuurlijk actueel die Bijbel is. In dit artikel pakken we drie stellingen uit de Bijbel en tonen de actualiteit van die stellingen aan.

Stelling 1.

Genesis 12:3 is wel bijzonder actueel: “IK zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal IK vervloeken”. In Genesis 27:29 wordt deze stelling aan de aartsvader van Israël, Jacob doorgegeven. In Numeri 24:9 geldt dit Godswoord voor het hele volk.
Israël is de toetssteen voor Gods zegen of vloek voor volken. Door heel de geschiedenis heen is gebleken dat volken die goed waren voor de Joden gezegend werden en over volken die Joden onderdrukten en vervolgden kwam een vloek. Nu zo goed als de hele wereld tegen Israël te hoop loopt is het belangrijk goed op Genesis 12:3 in verband met onze houding te letten.Anders lopen we het risico van een oordeel van God. We geven maar één voorbeeld. De VS was (en is?) een belangrijke leider onder de naties. Daarom letten we nu voornamelijk op de VS. Dat land verdedigt Israël maar zet Israël ook regelmatig onder zware druk om gevaarlijke concessies aan hun fel hatende vijanden te doen.
Wat met de VS gebeurt heeft grote invloed in heel de wereld.

Genoeg gewaarschuwd?

In mijn eerste boek, “Israël onze oudere broeder” vindt u in hoofdstuk 17 een aantal voorbeelden van landen en volken die werden gezegend toen zij goed en positief tegenover de Joden waren. Ook voorbeelden van hoe de zegen in vloek veranderde toen de Joden vervolgd werden. Spanje en Engeland zijn twee van die voorbeelden. Na WOII is de VS de machtigste en ook de leidende natie van de wereld geworden. In 1956 dwong de VS Engeland, Frankrijk en Israël hun oorlog tegen Egypte te stoppen. De Engelse premier Eden telegrafeerde toen aan de Amerikaanse president Eisenhower: “Over to you”. Engeland accepteerde dat de VS de “politieman van de wereld” was geworden. In het zogenaamde vredesproces tussen Israël en de zogenaamde Palestijnen speelt de VS altijd een hoofdrol. President na president heeft zijn Amerikaanse bemiddelingspogingen zien stranden. De conclusie is: Geen “Palestijnse staat” in Gods land Israël. Regelmatig werd Israël door de VS zwaar onder druk gezet om gevaarlijke concessies aan de Palestijnen te doen. Dus om bijvoorbeeld de “Tweestatenoplossing” te accepteren. Ook de beruchte land-voor-vrede formule faalde. Zeer opvallend is het feit dat telkens als de VS Israël onder druk zette om concessies te doen of kwalijk behandelde, kwam er een grote ramp over de VS. Meestal op dezelfde dag. We noemen een paar voorbeelden. De VS is vaak gewaarschuwd.

De Oslo-Akkoorden en de “volmaakte storm”

Op 30 oktober 1991 tekenden Israël en de PLO in Madrid de Oslo-Akkoorden. Deze overeenkomst was onder druk van president George H.Bush Sr. tot stand gekomen. De “land-voor-vrede” formule, waar Israël zelfs nu nog last van heeft, werd toen opgesteld. De deur naar Judea en Samaria, het hartland van Israël ging open naar Yasser Arafat en zijn terroristenbende. Die dag trok een zeldzaam zware storm over de VS. Vanwege de buitengewone combinatie van meteorologische factoren wordt dit noodweer de “volmaakte storm” genoemd. Schade: Dertien doden en $ 200 miljoen. Ook het huis van president Bush werd door die storm vernietigd.

Oslo II en orkaan Andrew

Er zat geen schot in het Oslo-vredesproces. Dus president Bush ontbood de partijen naar Washington en oefende weer druk op Israël uit. Dezelfde dag, 23.08.1992, joeg de orkaan Andrew over Florida, verwoestte 180.000 huizen. De schade bedroeg toen $ 30 miljard.

De Golan en een aardbeving

President Bill Clinton sprak met president Assad van Syrië. Israël zou de Hoogte van Golan (stamgebied van Dan en Manasse) moeten opgeven voor vrede. De gesprekken waren op de 16e januari 1994 en de volgende dag trof een 6.9 aardbeving Californië.

Netanjahu en Monica

De 21e januari 1998 zou premier Netanjahu op het Witte Huis in Washington worden ontvangen. Netanjahu, en dus Israël, mocht (beledigend) via een zijdeur naar binnen. De gebruikelijke lunch van de president van de VS met een bevriend staatshoofd ging niet door. Diezelfde dag kwam het sex-schandaal van president Clinton met Monica Lewinsky aan het licht. Het begin van een weinig eervol einde van het presidentschap van Clinton.

Vredesproces en de afzettingsprocedure Clinton

De 12e december 1998 reist president Clinton naar de “Palestijnse gebieden” om daar het mislukken van het “land-voor-vrede” proces te bespreken. Dat voorspelde niet veel goeds voor Israël. Diezelfde dag stemde het huis van Afgevaardigden van de VS voor vier artikelen betreffende de impeachment (afzetting) van Clinton.

Routekaart naar vrede brengt orkaan Allison

De 8e juni 2001 stuurde president George W.Bush Jr. zijn minister Tenet naar Israël met een nieuw plan. Het Oslo-Akkoord werkte niet dus kwam er een nieuw, uiteraard schadelijk, plan voor Israël, de zogenaamde routekaart naar vrede. Die dag joeg de tropische storm Allison over Texas en richtte daar voor $ 7 miljard schade aan. Pas vijf dagen later, toen Tenet uit Israël vertrok, bedaarde Allison.

Gush Katif en Katrina

Plotseling, in 2005, besloot president Ariel Sharon de Gazastrook te ontruimen. Als gebaar van ‘goede wil’ en volgens de agenda van de “routekaart naar vrede” werden ongeveer 8.500 Joodse mensen uit hun huizen en bloeiende nederzettingen verjaagd. Dat gebeurde de 23e augustus 2005. Op die dag werd de zware orkaan Katrina op de oceaan geboren. Een paar dagen later vernietigde de Katrina New Orleans. Amerikaanse bulldozers vernielden Joodse huizen in Gaza. Katrina deed hetzelfde in de VS. Een paar maanden later raakte hij (4 januari 2006) door een beroerte in coma. Begin dit jaar stierf hij.

Van de VS naar de NWO

Hierboven las u slechts zeven voorbeelden hoe de VS door Gods regel van Genesis 12:3 is gewaarschuwd. We springen over naar het tijdperk Obama, die nu ruim vijf jaar president van de VS is. Israël ervaart de politiek van de regering Obama als Israël-vijandig. De voortdurende druk van John Kerry op Israël had bijna de ramp van een Palestijnse Staat in het hartland van Israël veroorzaakt. Begin juni gaven de regering Obama en de EU hun hartelijke steun aan de nieuwe regering van Hamas en de PLO terroristen. De voorkeur van Obama voor de Moslimbroederschap verbaast zelfs Moslims. Het zal u niets verbazen dat de VS snel de positie machtigste land en als politieman van de wereld verliest. Wie volgt de VS op? Het rijk van de beruchte antichrist? Een islamitisch kalifaat?

Stelling 2: Het loon van de leugen

Het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Israël wordt wereldwijd belasterd door leugens. Vervalste foto’s, leugenachtige berichten, halve waarheden die soms erger en smeriger zijn dan hele leugens, hebben Israël tot een paria onder de volken gemaakt. Terwijl Israël, gehoorzaam aan hun Bijbelse wetgeving van de Torah, zich tot het uiterste inspant om burgerslachtoffers te voorkomen. De Engelse kolonel Richard Kemp, die 30 jaar in het Engelse leger heeft gediend, ontmaskert in een publicatie van het Gatestone Institute (03.08.2014) de leugenindustrie van Hamas. Ik geef maar één incident door:

“Een Hamasleider vertelde voor de Palestijnse tv hoe Israël hem gewaarschuwd had om zijn woning te evacueren voordat het IDF (Israëlische leger) het zou bombarderen. Na deze waarschuwing bracht deze leider familie, vrienden en buren naar het dak van zijn huis”.

Veel westerse media maakten van hun verslaggeving een soort wedstrijd. Zoveel Israëlische doden tegen tienmaal meer Palestijnse doden. Meestal werd eraan toegevoegd: Meest burgerslachtoffers. Als men dan nog “kinderen en vrouwen” kon toevoegen was het beeld van Israël als een schurkenstaat al getekend en nieuw voer aan ouderwets antisemitisme gegeven.

Nu is het zo, dat God de leugen haat. De duivel wordt door Jezus “de vader van de leugen” genoemd. Door de eeuwen heen tot op vandaag werd en wordt het Joodse volk besmeurd door leugen. Dit vinden we terug in de Bijbel. Ook het lot van de leugenaars wordt in Psalm 120 geschetst:

“In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord. HERE redt mij van de leugenlippen; van de bedrieglijke tong. Wat zal Hij u geven, en wat zal Hij u toevoegen, gij bedrieglijke tong? Gescherpte pijlen van een held en gloeiende kolen van brem…Te lang woon ik bij wie vrede haten; ik ben een en al vrede maar als ik spreek dan zijn zij uit op geweld”.

Kort commentaar:

Een derde stelling

De apostel Paulus confronteert de Christenheid met een serie stellingen over zijn volk Israël. In het begin van zijn onderwijs aan de kerk in Rome, dus in deze tijd speciaal aan de Paus, poneert Paulus één van die stellingen. Die belangrijke stelling luidt: “Eerst de Jood en ook de Griek”.
Paulus legt het uit: Verdrukking en benauwdheid over de boosdoeners en vrede en eer over mensen die het goede doen. Eerst over de Jood en ook over niet-Joden. Israël is dus ook over deze zaken een voorbeeldvolk. Wat Israël overkomt, komt vroeg of laat ook over de volken. Dat geldt voor morele en ethische zaken. In de geschiedenis zijn veel voorbeelden van deze stelling aan te wijzen. We noemen hier alleen een zeer actuele zaak. Israël lijdt al van vóór 1948, voor de oprichting van de moderne staat Israël, onder de terreur van de Islam. Dat is nu al een vreselijke realiteit.
Paulus zei: “...en ook de Griek”. We zien nu de druk van de Islam steeds dichterbij komen. Eerst willen de islamitische terreurbewegingen zoals IS Spanje overnemen. Maar Frankrijk en Engeland staan ook hoog op hun lijstje. In ons land begint “hun glorie” in de Schilderswijk en de Transvaalbuurt in Amsterdam.

De Bijbel leert ons ook dat de deur bij God altijd op een kier open blijft staan. Altijd is er ruimte voor genade bij God. Ook voor “de Griek”. Zelfs voor niet-gelovigen. Maar hier zijn voorwaarden aan verbonden. Hierover een volgende keer. Eerst een stukje vakantie. Zolang het nog kan.