Vrees niet land!

Zaterdag, 15 December 2007 09:28
De Zionpoort in de oude stad van Jeruzalem. Op de poort zijn de kogelgaten (overblijfsel van de 'De Zesdaagse Oorlog') goed zichtbaar. Klik voor ware grootte
De Zionpoort in de oude stad van Jeruzalem. Op de poort zijn de kogelgaten (overblijfsel van de 'De Zesdaagse Oorlog') goed zichtbaar.

Vrees niet land!

Joël 2:21 - Dreigend doemt van alle kanten het gevaar voor Israël op. In het Noorden bralt Nashrallah, als een moderne Hitler, dat Hezbollah klaar is voor een volgende ronde…

Syrië heeft z’n Russische raketten op Israël gericht. Chemische en biologisch ladingen liggen ernaast. In het Zuiden heeft Hamas  een leger getraind en van  moderne wapens voorzien. De wereld kijkt vijandig toe. De oorlog tegen Israël wordt op drie fronten gevoerd. Tegen het volk: Het angstig snel en wereldwijd toenemende antisemitisme. Voornamelijk door de moderne giftige tak die ‘antizionisme’ heet. Tegen het land: Over de strijd om het land gaat dit artikel. In dat land koos de HERE een stad. De ‘stad van de Grote Koning’, Jeruzalem. De eindtijdoorlogen zullen om Jeruzalem gevoerd worden …

Bijzonder land

Wat is er toch aan de hand met dat kleine stukje land langs de oostkust van de Middellandse Zee? Waarom ijvert de hele wereld voor een Palestijnse staat op de zogenaamde Westbank? Waarom zijn de afgelopen 60 jaar al vijf of zes pogingen om die Palestijnse staat te stichten mislukt? Geschiedenis is vervalst. Mythes van een Palestijns volk, Palestijns land, Palestijnse geschiedenis zijn leugens gefabriceerd om een Palestijnse staat te legitimeren. Waarom? Er zijn verschillende redenen. De Islam wil de wereld overheersen en moet bij Israël beginnen. De westerse landen zijn afhankelijk van Arabische olie. Bovendien zijn ze bang dat het kankergezwel van het islamitisch, palestijns terrorisme openbarst en uitzaait naar onze landen. Dat gezwel kan beter binnen Israël’s grenzen blijven! Dat kost ons heel wat belastinggeld. De belangrijkste reden is geestelijk. Dit land is in heel speciale zin Gods land. ‘De aarde en haar volheid is van de Here’ (Psalm 24:1). Alleen van Israël zegt de Here: ‘MIJN LAND’.

‘Het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van MIJ’

Leviticus 25:23

Niet verkocht of verruild. Ook niet voor een (valse) vrede. De formule ‘land voor vrede’ is mislukt. Denk aan de ontruiming van Gaza. Israël heeft alleen maar ellende en raketten terug gekregen. Dit stukje land heeft God onder ede beloofd aan Abraham, Izak, Jakob en hun nakomelingen, die Hij eerst uit Egypte en later uit Babel en in onze tijd uit alle volken juist naar dat land heeft gebracht. God heeft grote plannen met Zijn volk in Zijn land. 

Want op mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het ganse huis van Israël in zijn geheel Mij in het land dienen.

Ezechiël 20:40

Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst

Ezechiël 36:8

Het land is bestemd voor Israël. Israël zal de God van Israël dienen in het land Israël. De ‘bergen van Israël’ vormen het gebied dat de wereld voor een Palestijnse staat bestemt. Niet alleen de zogenaamde ‘kolonisten’ maar veel meer Joodse mensen zullen daar weer wonen en vruchten verbouwen:

Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten.

Jeremia 31:5

Die ongeveer 260.000 Joodse mensen in de zogenaamde nederzettingen doen dit al. Ze worden dan ook veracht en gehaat door de wereld en helaas ook door veel landgenoten. Maar God zegt: ‘ Ik heb u niet versmaad ’ (Jesaja 41:8).

De toorn van de Almachtige

De strijd gaat om het hart van het Beloofde Land. De zogenaamde ‘bezette gebieden’. Bezet niet door de Joodse bewoners, maar door de zogenaamde Palestijnen die de geest van vijandschap en haat van de oude Filistijnen hebben geërfd. Uiteraard, goede Arabieren, die in vrede met en onder Israël willen leven, niet te na gesproken. Het land waarvan de Schrift zegt:

‘De HERE zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen’

Zacharia 2:12

Gods heilige bodem, waarvan de VS, VN, EU en zelfs de huidige regering van Israël een woest terroristennest willen maken. Maar de HERE zegt:

Dan zal de HERE ijveren voor zijn land… Vrees niet, o, land…

Joël 2:18 en 21

‘IK ben voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de  overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’

Zacharia 1:14

Daar is men nu mee bezig… meehelpen ten kwade. Daar komt de toorn van de HERE over. Waarschuwende oordelen jagen nu al over de wereld. En oordeel komt, want God zegt: ‘ Ik zal daar met hen (de volken) in het gericht treden… terwijl zij mijn land verdeelden ’ (Joël 3:2). Dat verdelen van het land krijgt de volgende maand een climax. President Bush wil voor zijn vertrek als president nog een succes boeken. Dat succes is een Palestijnse staat op Gods land. Bush merkte op dat de toekomst van de Palestijnen ligt op de Westbank en dat Israël’s toekomst in Galilea en de Negev ligt. Hij verwijst Israël dus naar de woestijn, waardoor hij een woestenij afroept over zijn eigen volk, over de VS. Want Paulus zegt: ‘ Wie onrecht doet zal zijn onrecht terugontvangen ’ (Kolossenzen 3:25). Een ramp die vreselijke echo’s over de hele wereld zal veroorzaken.

Hoop

Toch is er nu nog hoop. Tegen Israël zegt de HERE: ‘Vrees niet, o land’. Voor de VS en voor ons is er hoop na bekering en door extra steun en gebed voor Israël. Vooral voor de Joodse mensen die gehoorzaam aan Gods gebod zich in Judea en Samaria hebben gevestigd.