Allen tegen één; Eén tegen allen

Maandag, 03 Oktober 2016 17:53

Klik voor ware grootte
Allen tegen 1
We gaan spannende maanden tegemoet. Gaat president Obama de noodtoestand afkondigen als Trump inderdaad op het punt staat te winnen? Maakt  Hezbollah het dreigement waar 1.500 raketten per dag te lanceren op Israël? Hoe reageert de wereld als Israël inwoners van Zuid Libanon evacueert om zich te kunnen verdedigen tegen de verwachte rakettenregen zodat niet veel Libanese burgers de dupe zijn? Wat gaat Israël doen tegen de toenemende dreiging van Iran met hun “bom voor Allah?”. Wat gaan de EU en individuele Europese staten doen als 235.000 aspirant migranten in Libië oversteken naar Zuid Italië? Wat gaan de de regeringen van de EU doen als er meer rellen uitbreken tussen Marokkaanse jongeren zoals in Maassluis samen met ontevreden Moslim migranten en autochtone Nederlanders? Het wereldwijde antisemitisme groeit gevaarlijk snel. Er zullen zeker uitbarstingen komen. Gaan in dat geval de meeste Joodse mensen uit EU landen een veilig heenkomen in Israël zoeken? Velen voelen zich nu al niet veilig in Europa.

Het is duidelijk zichtbaar dat het wat Israël en Joodse mensen vaak gaat om “allen tegen een”. De wereld tegen Israël. Als dat gebeurt zal blijken dat die “allen” botsen tegen EEN. Tegen de Almachtige, die de God van Israël is. Een veelheid van signalen die betrekking hebben op deze onderwerpen komt op ons af. Ik zal proberen een paar van die signalen kort weer te geven. Voor veel van onze gewaardeerde bezoekers wil ik een Bijbelse indicatie toevoegen. Dat kan en mag ik niet laten. Niet alleen omdat de Bijbel het boek van Israël is, maar ook vanwege de profetieën uit die Bijbel, die duidelijk van toepassing blijken te zijn op gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd.

Forum

De ambassadeur van Israël bij de VN, Danny Danon, waarschuwde de wereld luid en duidelijk. Dat gebeurde tijdens een Forum over antisemitisme en het demoniseren van de staat Israël. Dat Forum vond plaats op het hoofdkwartier van de VN in New York. Danon zei dat de Jodenhaat en het demoniseren van Israël op het hoogste niveau is gekomen. Meer dan 1/3 van de Europese Joden is bang in het openbaar een Davidsster of een keppeltje te dragen. Meer dan de helft van de Franse Joden overweegt ernstig om te emigreren. Ze voelen zich niet meer veilig in Frankrijk. De VN en de EU zijn broedplaatsen en centra voor het demoniseren van Israël. Leugenachtige en vooral eenzijdige resoluties, rapporten en verklaringen van hoge functionarissen vormen een voedingsbodem en een voedingsbron voor ouderwets antisemitisme. Dit gevaarlijke gif is dodelijk gebleken, niet alleen voor het Joodse volk en voor hele samenlevingen, maar ook voor de verspreiders ervan. Duitsland is er in 1945 aan ten gronde gegaan. Dat dreigt nu weer te gebeuren! Antisemitisme is een kwaad dat zichzelf straft.

Ban Ki-moon en Mark Rutte

Een van de vermommingen van antisemitisme is het feit dat het vaak zo dubbel en daarom dubbel leugenachtig is als het om Israël of Joodse mensen gaat. Is het angst om tegen een meerderheid (van Jodenhaters) in te gaan? Policor (politiek correct) noemt men die houding tegenwoordig. Of is het een vorm van gewoon antisemitisme? Even een paar voorbeelden van dat dubbele gedoe. De Algemeen Secretaris van de VN, Ban Ki-moon zei in een video boodschap tegen de deelnemers aan genoemd Forum dat “antisemitisme een van de oudste en dodelijkste vormen van haat is.” Hij heeft gelijk. Maar hij heeft geen gelijk als hij op een ander moment zegt: “Nederzettingen zijn onwettig onder internationale wet.” En de Israëlische aanwezigheid in Judea en Samaria “verstikkend en onderdrukkend” noemt. Ook spreekt hij over “een onderdrukking die beëindigd moet worden”. Koren op de antisemitische molen van Mahmoud Abbas en de zijnen in Ramallah. Abbas wil immers Judea en Samaria “judenfrei” opgeleverd krijgen als er een “Palestijnse staat” komt. Als Netanyahu dat “etnisch zuiveren” noemt, krijgt hij van bijna heel de wereld de wind van voren.

Abbas sprak het Europese Parlement doe. Twee van zijn beweringen: 1. Als de Israëlische bezetting ophoudt komt er ook een einde aan het terrorisme. Dus zijn volgens Abbas de Joden de schuld van het gruwelijke terrorisme. Weer de beschuldiging waarbij Joden tot zondebok worden gemaakt. In de loop van de geschiedenis hebben dergelijke leugens veel Joden het leven gekost. 2. Israël zou Palestijnse bronnen vergiftigen. Weer zo’n middeleeuwse antisemitische kreet. Niemand liep weg. Niemand protesteerde. Abbas kreeg een daverend applaus. Bewijs We weten nu waar de EU voor staat wat Israël betreft. Europa: “Allen tegen een”.

Ook onze regering praat ook zo dubbel. Aan de ene kant zegt premier Rutte tegen premier Netanyahu dat hij de betrekkingen met Israël wil verbeteren. Zou hij wel eens tegen het “Beest in Brussel” hebben gezegd dat ze de betrekkingen met Israël moeten verbeteren? En ophouden met dat Israël-pesten? Of zijn het woorden in plaats van daden? Die daden spreken een duidelijke taal: Onze regering financiert voor miljoenen euro’s de beruchte antisemitische activiteiten van de BDS beweging en geeft Palestijnse terroristen gelegenheid om hun moordend werk te doen door ruime financiële bijdragen waarmee die terroristen en hun families worden betaald. Terrorisme is een goed betaalde baan in de Palestijnse gebieden.

De Bijbel zegt: ''De HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding” (Jesaja 34:8). Tegen alle antizionisten zegt God: “beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort voordat men het uittrekt” (Psalm 129:5,6). Van al dat antisemitisme met de verschillende verschijningsvormen en vermommingen komt enkel narigheid. Farao verdronk met zijn leger in de Rode Zee. De Perzische machthebber Haman (de Jodenhater) en Eichmann werden opgehangen. Wereldrijken “verdorden” en gingen ten onder vanwege hun slechte houding tegenover het Joodse volk. Het Engelse wereldrijk ging ten onder toen Engeland koos voor Arabische olie in plaats van hun plicht te doen tegenover Israël. De Amerikaanse superioriteit en heerschappij kalft af vanwege de nare toon en de oneerlijke druk die de regering Obama vaak over Israël giet. Het griezelige is dat het nu om zo goed als heel de wereld gaat. Een angstig vooruitzicht. Het is diep tragisch en een heel droevige zaak dat ook ons land meegesleept wordt door de anti-Israël houding van het Beest in Brussel. De door islamitische landen en hun bondgenoten gedomineerde VN lijkt tot hoofdtaak te hebben Israël te veroordelen.  Weer:  “Allen tegen een!”. Dat loopt uit op EEN tegen allen: “Zijn oordelen gaan over de hele aarde” (Psalm105:7). Die oordelen zijn signalen van de ENE, de Heilige van Israël. Waarschuwingen gaan al over heel de wereld.

Grote gevaren en grote maatregelen

Netanyahu is van plan om heel Israël te beschermen door een hoge veiligheidsmuur. Gaza krijgt ook een “muur” tot vele meters in de grond om al die tunnels af te stoppen. Het Israëlische leger (IDF) houdt regelmatig grote oefeningen. Opvallend was de recente oefening van het Thuis Front Commando in het Noorden van Israël. “Op Veilige Afstand” werd deze oefening genoemd. Doel was te testen of in geval van een grote noodsituatie het thuisfront klaar was eventueel grote groepen burgers tijdelijk naar veiliger plaatsen te brengen. Weg uit het Noorden, omdat Hezbollah blijft dreigen. Hun leider, Hassan Nashrallah, zei onlangs dat “een paar raketten op Haifa, afgevuurd vanuit Zuid Libanon, eenzelfde effect zou hebben als een atoombom”. Vandaar ook dat het IDF plannen klaar heeft om ook Libanese burgers uit Zuid Libanon te evacueren naar kampen in Israël. Dan heeft het IDF de gelegenheid om raketten die tussen en onder die burgers opgeslagen liggen en de lanceerinstallaties van Hezbollah onschadelijk te maken zonder burgers te treffen. Het IDF bereidt zich voor op een scenario dat Hezbollah 1500 raketten op een dag afvuurt. Ze hebben er genoeg voor meer dan twee maanden. Tegelijk treft Israël voorbereidingen in geval van een aanval van Hamas in het Zuiden. Intussen blijven  kleine groepen en organisaties in Israël werken aan een samenleving waarin Israëli’s in  vrede leven en werken met Palestijnen.

Hoop voor Nederland

Intussen heeft de Turks-Nederlandse heer Kuzu in ons Nederlandse parlement duidelijk laten zien dat hij in elk geval geen vrede met Israël en geen  aanpassing aan onze tradities, omgangsvormen en cultuur wil.  Nederlands-Turkse imams zijn in feite Turkse ambtenaren, die door het ministerie van godsdienst in Turkije worden betaald. Wij hebben geen enkele greep op wat er in moskeeën wordt geleerd. Dit in tegenstelling tot Israël die een leger van geheime ‘verklikkers’ heeft die de Israëlische geheime dienst op de hoogte houden van wat er in de Moslim samenleving in Israël en in de gebieden gaande is. Het is alleen maar een kwestie van tijd dat de Europa wordt overgenomen. O, zeker, er zullen ook Nederlanders zitten in een door de Islam overheerste regering. Er zullen ook Nederlandse politiemannen op straat lopen. Zo was het onder de Duitsers ook tijdens de bezetting in WOII. Dan is de EU opgegaan en ten onder gegaan in Eurabië. Europa is dan klaar met islamitische landen (“volken in het rond” van Israël) oorlog te voeren tegen de Joodse staat. Een profeet zegt: “Zie, IK maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem” (Zacharia 12:2). Let op het “volken in het rond”. Weer “Allen tegen een”. Maar de HEER zegt: In die tijd zal IK zoeken te vernietigen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken” (Zacharia 12:9). Een somber scenario? Inderdaad, maar er is hoop. Want er staat “zoeken te vernietigen”. Dat zal gebeuren in een laatste fase van de oorlogen van “Allen tegen een”. Als alle volken tegen Jeruzalem gaan strijden.

Geert Wilders waarschuwde ons tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer:

“We raken ons land kwijt….. De open grenzen en de onwil om de identiteit van ons land te verdedigen hebben Nederland ziek gemaakt. Doodziek….We hebben honderdduizenden mensen ons land binnengelaten zonder hen (duidelijk) te vertellen dat het ons land is….. Een deel van hen gedraagt zich niet als Nederlanders. …Ze gedragen zich steeds vaker als overheersers, criminelen, profiteurs…..tarten ons gezag….kijken op ons neer en trekken zich nergens iets van aan…. Ze zijn geen Nederlander.”

Kerken van elke denominatie verzaken hun plicht. Welke plicht? Ze weigeren te accepteren dat het gaat om OPWEKKING OF OORDEEL. Als de kerk geen levend, en krachtig getuigenis geeft van het feit dat Jezus Heer is en de enige Redder, is er geen hoop meer. Als de kerk niet erkent dat Israël onze oudere broer is en dat de God die wij aanbidden en dienen niet de godheid van de Islam is maar de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, dus de God van Israël en dat de Here Jezus de komende Koning is, is de zaak verloren.

Op weg naar Rome

De strijd gaat door. In Libië wachten 235.000 migranten op mogelijkheden om de oversteek naar Zuid Italië te maken. Op weg naar Rome. Sinds de profeet Mohammed, het begin van de Islam, is het hoofddoel van de Islam: Rome. In 1683, toen een Turkse legermacht Wenen belegerde beefde de Paus op zijn troon in het Vaticaan. Tot de Poolse koning Wenen te hulp kwam en de Turken verjoeg. De overval van de Islam die momenteel een kleine dertig jaren aan de gang is, heeft tot nu toe veel succes. De islamitische burgemeester van Londen roept Moslim migranten een hartelijk welkom toe. De Zweedse politie heeft toegegeven dat er 55 no-go gebieden zijn in Zweedse steden, waar de politie geen controle meer over heeft. Dan zijn er de gruwelijke wandaden van Moslim extremisten die dagelijks via onze mailboxen ons schrik aanjagen.  Soera 8:60 zegt: “En maakt voorbereiding tegen hen….om daarmee te verschrikken Allah’s vijand…”. Dat hoort tot de strijdmethodes van de Islam: Schrik aanjagen. Ook dat is hen aardig gelukt. Profeten zeggen namens de God van Israël en Zijn Messias: “Uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3 en Micha 4:3). Zo zal het gaan.

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/323-2016-10-03-17-28-48comments