De Triomf van Trump. Wat nu?

Zaterdag, 12 November 2016 22:07

Trump met Netanyahu Klik voor ware grootte
Trump met Netanyahu
U wist het al: Donald Trump wordt president van het machtigste land van de wereld. Wat straks, na zijn inauguratie, de 20ste januari 2017?

Hij heeft een bord vol: binnen- en buitenlandse problemen, Israël, abortus, werkloosheid, armoede etc. Over al die zaken heeft Trump een stortbui van hoopvolle, losse, verassende en wilde kreten losgelaten. Honderd dagen na zijn aantreden zullen pers, politieke analisten en “gewone” doelgroepen volgens een Amerikaanse traditie nagaan wat hun president er tot dan toe van terecht gebracht heeft. Veel zal afhangen van de vraag of president-in-wording, Donald J. Trump, goede, eerlijke en deskundige medewerkers kiest. En…of hij luisteren wil naar feiten en argumenten. Voordat we een paar van die Trump-plannen aan u voorleggen, vertaal ik het eerste publieke gebed dat voor de Amerikaanse president-in-wording is uitgesproken. Dit indrukwekkende gebed is uitgesproken door rabbijn Tuly Weisz van de organisatie Israël365 direct nadat de winst van Donald J. Trump bekend werd.

Gebed van rabbi Weisz

Op woensdag 11.11.2016 bad tijdens een solidariteitsbijeenkomst voor Israël van de organisatie Bruggen voor Vrede, een organisatie van merendeels Christenen, die zich actief inzetten voor Israël, het volgende gebed. Voor uw informatie: in grote lijnen kunt u dit gebed terugvinden in het Joodse gebedenboek, de Siddoer op blz. 148 onder de titel: “Gebed voor de Regering”.
Moge HIJ, die koningen hulp verleent en regeringsbevoegdheid aan vorsten,
Wiens Koninkrijk een eeuwig Koninkrijk is;
die Zijn dienaar David van het boosaardige zwaard bevrijdde
Die een weg in de zee en een pad in onstuimig water baande,
zegenen, behoeden en bewaren, groot en verheven doen zijn de gekozen
president Donald Trump en de vice-president Mike Pence en alle beambten
van de Verenigde Staten van Amerika.
Moge de verheven Koning van alle koningen in Zijn barmhartigheid hem en
zijn adviseurs en beambten in hun harten leggen goed en vriendelijk te
handelen met ons en met heel Israël.
Moge in zijn dagen en in zijn tijd Juda gered worden en Israël veilig wonen.
Moge de Verlosser tot Sion komen.
Moge dit Zijn wil zijn. En laat ons zeggen: AMEN!

Een zwaar pakket

Er ligt een enorme lijst van ijkpunten en activiteiten voor president-in-wording, Donald Trump, te wachten. Een lijst die hij eigenlijk zelf heeft opgesteld. In feite onhaalbaar voor iedere president. Ik noem er een paar en heb ze verdeeld onder de volgende categorieën. Deze lijst is onvolledig.

  1. Binnenland
  2. Gezin en abortus
  3. Buitenland
  4. Israël

1. Binnenlandse zaken

2. Gezin en abortus

Zal het Trump-bewind positieve invloed uitoefenen op opvattingen over het gezin? Gaat hij bijvoorbeeld iets doen tegen internetporno? Dat hij een ‘family-man’ is konden we wel zien op het podium toen hij de ‘de oorlog’ over het presidentschap had gewonnen. Trump heeft zich duidelijk uitgesproken voor het man/vrouw huwelijk. Hoe zal hij omgaan met de vrij agressieve propaganda van de homobeweging (LGBT)?
Vragen vol hoop die door pro-life mensen gesteld worden zijn:

Ik zei het al, het is teveel voor een mens. Maar er komt nog meer.

3. Buitenland

“We zullen Amerika weer groot maken” was één van Trump’s strijdkreten. Dat was wel nodig ook. Maar Ann Graham Lotz, dochter van dr. Billy Graham, corrigeerde deze uitspraak en leest: “Wij moeten God weer groot maken in Amerika.”

4. Israël

De bekende Jan Willem v/d Hoeven, directeur van de International Christian Zionist Center in Jerusalem, kwam met de volgende interessante gedachten over de mogelijke rol van Trump met betrekking tot Israël: in de tijd van Ezra en Nehemia in Israël, nu ongeveer 25 eeuwen, kwam in Perzië koning Kores (Cyrus) aan de macht. Een van zijn eerste regeringsdaden was het Joodse volk, dat toen in ballingschap was, toestemming te geven terug te keren naar Israël, voornamelijk naar Jeruzalem. Ook toestemming om de Tempel, te herbouwen. U leest dit verhaal in 2Kronieken 36:22 en 23. Die tempel werd ruim vijf eeuwen later door de Romeinen verwoest. V/d Hoeven hoopt/verwacht dat Trump in deze tijd eenzelfde rol kan vervullen. Dat zal een enorme stap in het profetische scenario van de Bijbel kunnen worden. Maar ook een grote beroering in het wereldgebeuren. Overigens, Trump’s zoon, die ijverig meewerkte in de verkiezingscampagne van zijn schoonvader, is Jood. Wat zou er kunnen gebeuren?

Zo hopen we dat de triomf van Trump een zegen voor Israël, voor de VS en voor heel de wereld mag worden.

Voor het lezen va de reacties klik hieronder:

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/333de-triomf-van-trump-wat-nu#comment-4225