TIJD voor de TEMPEL?

Woensdag, 30 November 2016 16:44

Klik voor ware grootte
Sanhedrin Asks Putin and Trump to Build Third Temple in Jerusalem
Het kan niet ontkend worden dat we momenteel één van de veldslagen van een godsdienstoorlog die al bijna 14 eeuwen aan de gang is, meemaken.

Of je nu gelovig bent of agnost, Christen of Moslim, Bijbels-evangelisch of vanuit humanistisch-verlichting denkend of helemaal niks, we zien allemaal duidelijke, overheersende religieuze signalen vanuit de Islam in deze laatste jihadistische overval op Europa. Luister alleen maar naar muezzin die vanaf minaretten over ons worden uitgestort. Vijfmaal per dag. Israël wil deze islamitische “oproepen tot gebed” verbieden. Met de luidsprekers op volle sterkte wordt de godheid van de Islam geproclameerd als groter dan de God van Israël De God die Joden en Christenen dienen. Het formele argument van Israël luidt dat de geluidsoverlast storend is voor anders gelovende burgers.

Er is meer. Vanaf de dood van Mohammed hadden de eerste jihadisten Rome en de RK kerk in het vizier. Nog steeds zien Moslims wat wij terrorisme noemen als hun legitieme strijd tegen “kruisvaarders”. Ook klinkt bij elke (zelf)moordaanslag altijd het “Allah Akhbar”. Allah is groter. Echt een godsdienstoorlog dus.

Niet alleen de Islam, maar heel de wereld is op weg naar Jeruzalem. De nieuwe Wereld Orde (NWO) en het Vaticaan willen Jeruzalem. De NWO via de VN en het Vaticaan via de grote numerieke macht van de RK kerk. Het is dus belangrijk wat Trump over Israël en Jeruzalem gezegd heeft en het ook doet. Speciaal over de derde Tempel, over de ambassade van de US in Jeruzalem en over de nederzettingen.

Trump, Kores en Jeruzalem

Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne heel wat radicale dingen gezegd. We beperken ons nu tot opmerkingen over de ambassade van de VS naar Jeruzalem en over de Tempel op de Heilige Berg in Jeruzalem. De nederzettingen een volgende keer. Politiek en religieus zeer gevoelige zaken. Voor Joodse gelovigen, Moslims en Christenen.

Het is in de geschiedenis een heel normale zaak dat leiders van grote wereldmachten zich met Israël, Jeruzalem en de Tempel bemoeien.
Denk nu eens (niet alleen met Kerst) aan keizer Augustus. Net op het moment dat Maria hoogzwanger was, “ging er een bevel uit van keizer Augustus dat het hele rijk moest worden ingeschreven” (Lucas 2:1). Zo kwamen Jozef en Maria in Bethlehem terecht. Daar moest Jezus Messias volgens de profetie geboren worden. 
Denk aan de Engelse regering die in 1917 de beroemde Balfour-verklaring uitvaardigde. Deze verklaring werd de internationale juridische grondslag voor de moderne Joodse staat. 
Denk aan de Turkse sultan Bayezik II die de in 1492 uit Spanje verjaagde Joden gastvrij in het Turks-Ottomaanse rijk ontving. Erdogan is nu druk bezig om Turkije te maken tot het centrum van een hersteld Turks-Ottomaans rijk. Ruim 400 jaar eerder is dat wereldrijk begonnen. Het regeerde over het hele Midden-Oosten, over een groot deel van Oost-Europa en over Noord-Afrika.

Cyrus = Kores

Zo zijn er veel voorbeelden van wereldleiders die zich in positieve maar vaker in negatieve zin met het Joodse volk bezig hielden. Een van hen was de Perzische (Iran!) vorst Cyrus (559-529 v.Chr.) die in de Bijbel Kores wordt genoemd. Ruim 150 jaar voordat Kores aan de macht kwam had de profeet Jesaja al een profetie over deze Kores uitgesproken: “Ter wille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, riep IK u bij uw naam en gaf IK u een erenaam, hoewel u Mij niet kende” (Jesaja 45:4). Wat heeft die Cyrus gedaan? Zijn proclamatie luidde:

“Zo zegt Kores (Cyrus), de koning van Perzië: alle koninkrijk van de aarde heeft de HERE, de God van de hemel mij gegeven en  heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem. In Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk hoort – zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem in Juda en bouwe het huis van de HERE, de God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont”. (Ezra 1:2,3 en 2 Kronieken 36:23).

Let even op de volgende punten: 1. Kores kreeg een opdracht van de HERE. 2. Hij wist dus van de God van Israël, die ‘in Jeruzalem woont’. 3. Kores steunt de bouw van de tweede tempel en gaf de tempelschatten mee met de terugkerende Joden. 4. Verder in de profetie geeft hij Joden toestemming om terug te gaan. 5. In het vervolg van het boek Ezra staat hoe hij zich aan zijn belofte heeft gehouden. 
Rabbijnen hebben tijdens de verkiezingscampagne van Trump geopperd dat de HERE Trump wel eens zou kunnen gebruiken voor de herbouw van de derde Tempel. Zij zien Trump als leider van de moderne wereldmacht en als “opvolger van Kores”. Jan Willem van der Hoeven was een van de eersten die deze gedachte/hoop overgebracht heeft op de Christenen die visie hebben op het huidige herstel van Israël.

Nu is er onlangs iets buitengewoon belangrijks gebeurd. Het Sanhedrin, een college van 70 Joodse godsdienstige leiders  
(het Sanhedrin is bekend uit het Nieuwe Testament en nu weer actief in Israël) heeft een brief geschreven aan Trump en aan Putin. In die brief krijgen de wereldleiders van deze tijd het verzoek om samen te helpen bij de herbouw van de Tempel. Als dit echt gebeurt zou het een grote stap zijn in het proces van het ‘herstel van Israël’. De nieuwe Tempel is een belangrijk onderdeel van de Bijbelse profetie. Als Trump en Putin positief ingaan op het verzoek van het Sanhedrin zal dit voor beide landen een zegen betekenen.

De stad van de Grote Koning

Een tweede, heel belangrijke zaak waarover Trump zich duidelijk heeft uitgesproken betreft Jeruzalem. Kort een herhaling: In 1948 tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog heeft Jordanië Oost Jeruzalem veroverd. Dus ook de Oude Stad met de Tempelberg en de (Klaag)Muur. In 1967 veroverde Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog heel Jeruzalem. Op Jordanië.  Zo kwamen de Muur (restant van de in 70 n. Chr. door de Romeinen verwoeste Tweede Tempel) en de Tempelberg weer onder Israël. In 1980 nam de Knesset (Parlement van Israël) de Jeruzalemwet aan. Jeruzalem werd verklaard de “eeuwige, ongedeelde hoofdstad van Israël” te zijn. Woede van de wereld was het gevolg en de meeste landen verplaatsten hun ambassades naar Tel Aviv. Op o.a. Costa Rica en El Salvador na. Onder druk van Arabische staten trokken ook zij zich veel later terug. Het Amerikaanse Congres besloot ergens in de jaren negentig van de vorige eeuw de Ambassade weer naar Jeruzalem te verplaatsen. Ondanks toezeggingen tijdens hun verkiezingscampagnes hebben de presidenten Bush, Clinton, Bush en Obama het besluit van het Congress niet uitgevoerd.

Nu Trump. Al in maart 2016 heeft hij gezegd dat hij de Ambassade van de US weer naar Jeruzalem zal brengen. Momenteel zegt de komende buitenlandadviseur van Trump dat hij “voor het verplaatsen van de Ambassade thuis overeenstemming zal creëren”. Diepe zucht….van mij…

Groot politiek en geestelijk belang

Waarom is het zo belangrijk dat een ambassade ook in de hoofdstad van een land gevestigd is? Waarom is dat vooral met Jeruzalem het geval? 
Een hoofdstad stad voor het land. De buitenlandse ambassades in Meppel of Mijdrecht is dat niet respectvol tegenover het gastland. Al die landen die hun ambassades uit Jeruzalem terugtrokken tonen geen respect voor de hoofdstad van Israël, de stad van de Grote Koning. De stad die de hoofdstad van de wereld zal worden. Jezus noemt Jeruzalem “de stad van de Grote Koning” (Mattheüs 5:35 en Psalm 84:3). Van de Koning-Messias die komt. Respect voor de komende Koning en Zijn volk en land.

Trump staat voor ongelooflijk belangrijke beslissingen. Een rabbijn heeft al geconcludeerd dat Trumps kans verkeken is. “He blew it” schreef deze rabbijn onlangs. Waarom? Omdat hij de Heilige van Israël niet openbaar gedankt heeft voor zijn onverwachtse verkiezingsoverwinning. Ik denk dat als hij met Putin meewerkt aan de bouw van de Tempel en de Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst dat de aanstaande president van de VS “gunst in de ogen van de HERE” zal krijngen. Zoals Kores in Jesaja 45. Dat geldt ook voor Putin. Het is een hommage (eerbetoon) van de Koning en Zijn Messias! Misschien gaan ze dan samen aan wat meer vrede werken. Eerst voor Syrië en dan verder. Zo niet dan glijdt de wereld verder af van chaos naar eindtijdcatastrofes en zo naar de eindtijd. 
Er is voor gelovigen weer veel om voor te bidden. We staan voor grote en kritieke beslissingen.

JvB

 

*Reacties lezen klik op link hieronder.

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/334-tijd-voor-de-tempelcomments