Het Begin van het Einde

Donderdag, 29 December 2016 20:03

Het is gebeurd zoals Israël verwacht had. President Obama verzuimde waardig afscheid als president van de VS te nemen door op het laatste nippertje Israël en premier Netanyahu een enorme dreun te geven. Velen in en buiten Israël denken dat Obama nog meer klappen zal uitdelen aan de Joodse staat voor de inauguratie van de gekozen-president Donald Trump, de 20ste januari 2017.

Het gaat om het aannemen van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad van de VN op vrijdag 23.12.2016. Een resolutie is, volgens het woordenboek, een besluit waarmee “een vergadering hun mening formuleert”. Nu weten we hoe de wereld over Israël en de nederzettingen denkt. Resolutie 2334 beveelt Israël “onmiddellijk te stoppen met alle activiteiten in verband met de nederzettingen in bezet Palestijns gebied, inclusief Oost-Jeruzalem”. Verder verklaart resolutie 2334 “dat de nederzettingen geen legale geldigheid hebben en een schandelijke schennis van internationale wetgeving zijn”. Nog een citaat: “De resolutie benadrukt dat geen enkele verandering van de grenzen van 4 juni 1967 (het begin van de Zesdaagse Oorlog) wordt erkend, behalve die via onderhandelingen door beide zijden erkend worden”. Een bevestiging van de resolutie van de UNESCO. U weet het dus nu goed. De wereld heeft wetenschappelijk en als wereldgemeenschap verklaard dat Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria Palestijns gebied zijn en dat Israël noch het Joodse volk enige historische banden hebben met Jeruzalem en Judea en Samaria. De Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en Jeruzalem als ongedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël (Jeruzalemwet; 1980), zijn ‘zware misdaden’ volgens resolutie 2334. Besluiten van de Allerhoogste God worden glimlachend terzijde geschoven. Een groot aantal archeologische historische bewijzen van Joodse aanwezigheid in een intensieve betrokkenheid bij Jeruzalem en heel het land Israël worden genegeerd door vertegenwoordigers van heel de wereld. Angstig griezelig is dit tegen de God van Israël, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En tegen de komende Messias. Gevaarlijk, heel gevaarlijk!

Geschiedenis

De Palestijnen juichten en maakten meteen plannen om Israël voor de rechter, het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag te slepen. Obama en zijn team konden opgelucht ademhalen, want bijna had Netanyahu succes gehad met zijn diplomatieke acties tegen resolutie 2334. Hij had contact gezocht met aankomend president Donald Trump en met al-Sisi, de president van Egypte. 
Egypte, als lid van de Veiligheidsraad, had resolutie 2334 ingediend. Maar na telefoontjes van Trump en Netanyahu met al-Sisi besloot Egypte de resolutie in te trekken. Obama en zijn staf lieten het er niet bij zitten. De president van Oekraïne, Petro Poroshenko, is gebeld door Joe Biden, vice-president van de VS. Want de VS was bang dat de Eerste Minister Volodymys Groysman van de Oekraïne, een Joodse vriend van Israël, tegen zou stemmen. Maleisië, Nieuw-Zeeland, Senegal en Venezuela dienden vrijdag de 23ste december de resolutie toch in. Tijdens de stemming keken velen vol spanning toen Samantha Power aan de beurt was om te stemmen voor de VS. Tot nu toe had de VS al die antisemitische resoluties van de VN met een luid en duidelijk VETO tegengehouden. Nu onthield de VS zich van stemmen. Het “alle volken” tegen Israël, tegen de stad van de Grote Koning was een feit. Angstig griezelig! Ik leg u deze enge uitspraak straks uit.

Vervolg

Grote boosheid en teleurstelling in Israël. Netanyahu beloofde die “verachtelijke anti-Israël resolutie” niet te accepteren. Hij beweerde met klem dat er “onweerlegbaar bewijs is dat de VS de resolutie (2334) heeft gebracht”. Donald Trump bemoedigde Israël en zei: “Wees sterk, Israël, de inauguratie komt snel (20.01.2017). We kunnen niet doorgaan met Israël met zoveel gebrek aan respect en verachting te behandelen”. Israël heeft ambassadeurs uit landen die vóór 2334 stemden teruggeroepen. Obama schijnt bezig te zijn met nog meer anti-Israël maatregelen. 
Let op het nieuws. John Kerry heeft ook zijn vriendelijke masker afgegooid en geeft duidelijk Israël, met name de nederzettingen, de schuld van alle problemen. Een reactie ventileert de mening dat Obama door resolutie 2334 een paar spijkers timmert aan de doodskist van het stelsel van internationaal recht. Het einde dus van de VN en het ICC! Begin van wereldwijde chaos? Het einde van de aanvallen op Israël is nog niet in zicht. In januari heeft Frankrijk een nieuwe Topconferentie georganiseerd. Die zullen wel met een nieuwe, zo mogelijk nog fellere anti-Israël resolutie komen. Deze resolutie zal naar de VN Veiligheidsraad worden doorgestuurd. Alle landen en volken tegen Israël. Op grond van pertinente leugens.

De hele wereld

Alle volken zijn nu betrokken in de strijd om Israël en Jeruzalem. Want het is de VeiligheidsRAAD van de VerenigdeNATIES. Waar zijn ze mee bezig? De HEER, de Schepper van hemel en aarde, heeft herhaaldelijk en onder ede het hele land Israël aan het volk van Israël beloofd. Dat is door de Balfour-Verklaring en daarna voor de Volkenbond bevestigd. Dus geen Palestijnse staat of Palestijns land. Zelfs het “weg met de Joden” van Hamas, extreme Islam en zelfs van de Palestijnse Autoriteit wordt nu door de wereld gehonoreerd. Het betalen van Palestijns terrorisme door het Westen is het voorspel van resolutie 2334. De Bijbel zegt: “De HERE verbreekt de RAAD van de volken; Hij verijdelt de gedachten van de NATIES” (Psalm 33:10). We weten ook dat het uiteindelijk gaat om Jeruzalem. Die hele strijd om de nederzettingen gaat ten diepste om de heilige Stad. “De stad van de grote Koning” noemt Jezus Jeruzalem in Mattheüs 5:35. Dus niet van een islamitische kalief of van een machthebber van de VN. De Palestijnen juichen om het succes van resolutie 2334. Obama, Kerry, en veel andere vijanden van Israël lachen in hun vuistje en zinnen op verdere anti-Israël maatregelen. Maar HIJ, die vanuit de hemel troont, lacht ook: “Maar U, HERE, lacht hen uit; U spot met de heidenvolken” (Psalm 59:9). Waarom ligt dat allemaal zo gevoelig? Israël speelt nu eenmaal van oudsher een grote rol in de wereldgeschiedenis.

Israël centraal

Vandaar al die commotie en haat tegen Israël en het Joodse volk. We staan nu aan het begin van het einde van niet alleen de VN, maar aan alle vrede op aarde. Maar er wordt ons een weg aangeboden om (voorlopig) te ontkomen.

Genade en Redding

Bij de Almachtige staat de deur van genade altijd nog op een kier. Ik denk dat die deur van onze angstig gevaarlijke tijd Donald Trump heet. Laat ik dit snel uitleggen. Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne heel wat toezeggingen aan Israël gedaan:

Houdt Trump zich aan zijn beloftes, dan zal Genesis 12:3 in werking gebracht worden: “IK zal zegenen wie u zegent”. Zo kan God Trump gebruiken om te laten zien dat Hij een genadige God is. Zoals HIJ in de loop van de geschiedenis dit al zo vaak heeft gedaan. Misschien heeft Donald Trump daarom de verkiezingen gewonnen.