WAT KOMT ER OVER DE WERELD?

Dinsdag, 10 Januari 2017 19:31

We gaan een paar heel spannende weken tegemoet. Er worden gevaarlijke acties gepland, nieuwe anti-Israël resoluties opgesteld en Israël onder zware druk gezet. 
De wereldvrede wordt in groot gevaar gebracht. In dit artikel worden een paar van die angstig-spannende zaken beschreven.

Ik noem ze kort. Haalt de gekozen president van de VS, Trump, de 20e januari, de dag van zijn inauguratie (1)? Zeventig landen komen de 15e januari naar Parijs. Welke gemene anti-Israël plannen zullen daar worden uitgebroed (2)? Werken de EU en Obama aan een oorlog met Rusland (3)? Verschillende rustige en maar ook wilde actiegroepen bereiden demonstraties voor op de dag van de inauguratie van Donald Trump (4). Waarom al die commotie, weerstand gemenigheden tegen Donald Trump? Wat is er geestelijk aan de hand (5)?

Beslissende dagen

Het is opvallend te zien hoe alles uit de kast wordt gehaald om Donald Trump van het presidentschap van de machtigste natie van de wereld af te houden. Het begon al tijdens de verkiezingscampagnes toen de grote media zich fel tegen Trump keerden. Het was zelfs zo dat een van de grote Amerikaanse dagbladen later excuses maakte, omdat ze geen eerlijk, evenwichtig nieuws hadden gebracht. Na een bijzonder spannende verkiezing en de overwinning van Trump werd het wapen van hertelling in stelling gebracht. Weer was Trump overwinnaar. Inmiddels overspoelt Obama de VS met besluiten, wetten en regels die het Trump als president moeilijk zouden kunnen maken. Tegelijk werd de ‘vijand’ Rusland ten tonele gebracht. Rusland zou e-mails van de campagneleider van Hillary Clinton, John Podesta, en van de Democratische partij gehackt hebben om daarmee Trump te bevoordelen. Julian Assange, de oprichter van Wikkileaks, vindt die beschuldiging onzin, omdat een 14-jarig kind het gedaan kon hebben (dat hacken) en hij ontkende dat het Rusland was. In de internationale politiek schijnt iedereen iedereen te hacken. Daarna ging de ‘eindstrijd’ tegen Trump verder. Obama werkte eraan mee en maakte het mogelijk dat de VN Veiligheidsraad de inmiddels beruchte resolutie 2334 goedkeurde. Nu heeft de VN in 2016 zeker 24 anti-Israël resoluties goedgekeurd. Het ontbreken van een Amerikaans veto heeft 2334 mogelijk gemaakt. Men vermoedt dat Obama nog een anti-Israël resolutie voor de VN in petto heeft. Waarschijnlijk na de 15e januari tijdens de volgende ‘Vredesconferentie’ in Parijs. Dan zal de inmiddels beruchte “Tweestatenoplossing” weer eens uit kast gehaald worden. 
Soms vraag je je af of Trump de 20e januari haalt. Er is ongelooflijk veel tegenstand. Momenteel bereiden verschillende actiegroepen in de VS acties voor tijdens de inauguratie van de nieuwe president. Alles, maar dan ook alles, wordt gedaan om hem uit het Witte Huis te houden. Zelfs de mogelijkheid dat Obama de noodtoestand uitroept waardoor hij voorlopig aan de macht kan blijven. Waarom eigenlijk die ongewone weerstand tegen Trump?

Israël

Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne verschillende toezeggingen aan Israël gedaan. De Amerikaanse Ambassade gaat van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Verschillende presidenten hebben dat beloofd, maar hun beloftes weggeschoven. Het ziet ernaar uit dat Trump die belofte wel zal houden. Tot woede van velen in de Islamitische Arabische wereld. Mahmoed Abbas van de Palestijnse Autoriteit dreigde al met veel bloedvergieten. In een ‘open brief’ aan Trump heeft deze terroristenleider Trump gewaarschuwd. Andere Arabische leiders vrezen voor oorlog. Er is meer. Israël gaat rustig door met bouwen in gebied C, waar veel Joods-Israëlische mensen wonen. Er wordt in Israël serieus gesproken over annexatie. Er staan veel belangrijke beslissingen wat betreft de door de Palestijnse Autoriteit geclaimde gebieden (in feite claimen ze heel Israël) en Jeruzalem. Orthodoxe Joden van bijvoorbeeld het Tempelinstituut hopen dat in 2017 een begin gemaakt kan worden met de herbouw van de Joodse Tempel.

Een interessant historisch precedent

Toen de Babylonische ballingschap van de Joden de profetisch vastgestelde tijd van 70 jaar naderde was Perzië de wereldmacht. 
Perzië had het wereldrijk van de Babyloniërs overgenomen. Koning Cyrus (559-529 V.Chr.), hij wordt Kores in de Bijbel genoemd, nam in het eerste jaar van zijn regering een paar belangrijke besluiten. Hij maakte in het hele rijk bekend dat “de HERE, de God van de hemel… heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem.” Denk aan de brief die het Sanhedrin onlangs aan Trump en Poetin heeft geschreven. In die brief worden deze wereldleiders verzocht Israël te steunen bij de herbouw van de Tempel. God gebruikt wereldlijke leiders voor Zijn werk! Ook gaf Kores Joodse mensen uit zijn land volle vrijheid terug te keren naar Israël. Velen gingen onder leiding van de Schriftgeleerde Ezra. Deze kreeg van Kores veel tempelschatten mee. In het Bijbelboek Ezra leest u veel details uit deze geschiedenis. Vooral over de tegenstand die Ezra en zijn collega Nehemia ondervonden bij de herbouw van de Tempel en de opbouw van Jeruzalem. Van plaatselijke bewoners en ook van Arabieren. Een stuk geschiedenis herhaalt zich. Onder andere omstandigheden en met andere ‘spelers’. Maar het is wel ‘Bijbelse Geschiedenis’, want een en ander is voorzegd in de Schriften. Voornamelijk in de boeken Ezra en Nehemia.

15 januari ’17

Terug naar het gevaarlijke heden. De 15e januari komen in Parijs 70 wereldleiders, ook Nederland, samen om de “toestand in het Midden Oosten” te bespreken. De Tweestatenoplossing zal weer uit de kast worden gehaald. Die leiders zullen zich niet realiseren dat de formule van “twee staten in één land die in vrede naast elkaar leven’  al 70 jaar lang niet werkt. In 1948 leidde deze visie tot de Onafhankelijkheidsoorlog waarbij vijf zwaar bewapende Arabische Moslim landen de pas opgerichte staat Israël overvielen. Zij verloren, maar Jordanië pikte toen de ‘Westbank’, beter gezegd Judea en Samaria, in. Palestijnen bestonden toen nog niet. Voor 1948 waren de Joodse immigranten, Zionisten, die zich Palestijnen noemden. Ze werden in mei 1948 ineens Israëli’s. Veel Arabieren waren tijdens die oorlog gevlucht en werden in kampen ondergebracht. Het vluchtelingenprobleem was er. Tot op heden weigerden Arabische broederlanden hen te helpen door ze op te nemen. Wel nam Israël ongeveer 800.000 Joodse mensen op. Zij waren uit de Moslim Arabische landen verjaagd en kwamen berooid en bestolen in Israël aan. In 1967 tijdens de beroemde Zesdaagse Oorlog werd die Westbank (Judea en Samaria) en het oostelijke deel van Jeruzalem plus de Oude Stad met de Klaagmuur door Israël op Jordanië veroverd. Daarna vond de vader van het moderne terrorisme, Yasser Arafat, het ‘Palestijnse volk’ uit. Sindsdien is de strijd om die gebieden, die in feite een strijd om Israël is, steeds heviger geworden. De VN smeet resolutie na resolutie naar Israël. Israël bood verschillende keren de ‘Palestijnen’ een staat aan. Vergeefs. Amerikaanse presidenten kwamen, deden bemiddelingspogingen en gingen zonder resultaat. De 15e januari komt er weer een poging. Tenzij de HERE, de God van Israël, de ‘70 van Parijs’ en Obama plus John Kerry ingrijpt en hen in verwarring brengt. Dat is al eeuwen de strijdmethode van de God van Israël als Zijn volk weer eens strijden moet voor hun bestaan. Bidt dat dit nu ook weer gebeurt. Als u belangstelling hebt kunt u mee naar Parijs om daar te demonstreren. “Pillar of Fire” is de organisatie die dat organiseert. Jack v/d Tang is de organisator.

Casus belli

Voor de HERE, de God van Israël is deze zaak aan Casus belli, een oorzaak tot oordeel/oorlog. Immers onder ede heeft de heilige van Israël het hele land aan Israël beloofd. Trump weet dat. Want zijn schoonzoon is orthodoxe Jood en zijn dochter heeft zich tot het Joodse geloof bekeerd. De nieuwe ambassadeur van de VS, David Friedman, is een zionistische orthodoxe Jood en zal een steun zijn voor Israël en voor Trump. Maar de casus belli zal door Moslim landen en door Hamas met de Palestijnse Autoriteit zeker worden opgepikt. Ook zij zullen, zoals zo vaak is gebeurd, in verwarring worden gebracht. Dat is, zoals gezegd, de ‘normale’ strijdmethode van de Eeuwige. Wij, beste bezoeker, hebben ook een strijdmethode: Gebed. Om de vrede van Jeruzalem. Om Palestijnen die zeker een zegen zullen ontvangen als zij de terreur opgeven en zich schikken naar Israël. Dan zullen zij vrede en meer vrijheid dan nu ontvangen. Ook om bescherming voor Israël.

Oorlog

Gevaarlijk zijn ook de spanningen die rond en met Rusland worden opgevoerd. De NAVO, de VS en de EU spelen een gevaarlijk spel met Rusland, met Poetin. Amerikaanse tanks in Duitsland om onze buren ‘te beschermen tegen een invasie van Rusland’. Het schijnt dat in de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) Amerikaanse tanks overgeschilderd zijn in Russische kleuren. Amerika dat al zijn vliegdekschepen heeft teruggeroepen. Obama vergroot sancties tegen Rusland. Alles schept geruchten die bij voorbereidingen van een oorlog horen. En tegelijk voorboden van oorlog zijn. Ook binnenlandse problemen in de VS, bijvoorbeeld de vele aanslagen, de oplopende spanningen en de enorme staatsschuld en zware natuurrampen kunnen een aanleiding voor Obama zijn. Aanleiding voor wat? Het uitroepen van de noodtoestand. Dan gaat de inauguratie van Trump niet door en Obama kan voorlopig aan de macht blijven.

Samenvatting en conclusie

Weer zien we hoe het om Israël draait. Bijbelse patronen worden zichtbaar. De man die gekozen is als president van de VS en achter Israël staat, wordt krachtig tegengewerkt. De achtergrond van dit alles is dat de ‘wereld’, Verenigde Naties, in opstand komen tegen de HEER, de God van Israël en Zijn herstelplan voor zijn volk. Gevaarlijk. 
Uw steun is heel belangrijk. Niet zozeer financieel, maar geestelijk in de vorm van solidariteit aan en gebedssteun voor Israël.

JvB

PS. Als u een exacte beschrijving zoekt van wat er nu gaande is in de heilige Schrift lees dan even Psalm 83:2-5.