TRUMP op een TWEESPRONG

Zondag, 19 Februari 2017 19:27

Trump thinking Klik voor ware grootte
Trump thinking
We zijn weer eens op een belangrijk moment in de wereldgeschiedenis aangekomen. Een moment dat verschillende profetische aspecten heeft. President Trump staat op een Tweesprong van Gods weg door de geschiedenis naar het Koninkrijk van God. Het gaat om de zogenaamde Twee- Staten-oplossing, de status van Jeruzalem, de brandhaard Midden-Oosten, Trump en de Tempel en om gebeden voor en rondom Trump. Alles gaat zo snel dat ik het risico loop dat bepaalde delen van dit artikel achterhaald zijn voor uw bezoek aan onze site.

Grote wereldmachten en hun leiders spelen, meestal onbewust, een belangrijke rol in Gods handelen in de wereld. Denk aan koning Kores (Cyrus; 559-529 v.Chr.) van het grote Perzische Rijk. Hij gaf Joden toestemming terug te gaan en de tempel te herbouwen. Hij werd gezegend. U leest hierover in het Bijbelboek EZRA. Ook het wereldrijk Assyrië speelt in de geschiedenis van Israël een grote rol. Assur noemt de Bijbel dat rijk. God noemt Assur: “de roede van Mijn hand” (Jes.10:5). Koning Sanherib veroverde in 722 Samaria (zie Jesaja 5:5). Dat was het einde van het tienstammenrijk en het begin van de ballingschap van een tiental stammen van Israël. Het begin van een zwerftocht over de aarde: “Zij zullen dolende zijn onder de volken” (Hosea 9:17). Interessant is dat onlangs weer 102 leden van de stam Manasse zijn teruggekomen naar 27 eeuwen ballingschap. Dan Nebukadnezar, de machtige vorst van Babel die Jeruzalem en de Tempel verwoestte (587 v.Chr) en het tweestammenrijk in ballingschap joeg. Opmerkelijk is dat Assur en Babel door de HERE gestraft werden vanwege hun wreedheid bij het uitvoeren van hun taak. Zelfs keizer Augustus was Gods instrument om Jozef en Maria op tijd in Bethlehem te krijgen. Zo werd Maria in staat gesteld om in de plaats te bevallen die de profeet Micha (5:1) had aangewezen voor de geboorteplaats van de Messias.

Ik noem nog maar een paar wereldleiders in verband met Israël. Een Turkse sultan (kalief) die de eind 50e eeuw uit Spanje en Portugal verjaagde Joden gastvrij opnam. Dit werd het begin van een Turks-Ottomaans rijk in het Midden-Oosten. Oliver Cromwell de Puriteinse leider van Engeland, die Joden weer toeliet in Engeland en grote stappen zette naar het Engelse Imperium. Nu staat Donald Trump op een tweesprong. ‘Rechtsaf’ op de weg van het profetische Woord naar de komst van het Koninkrijk. ‘Linksaf’ op de weg van de wereld (VN, EU, het Vaticaan en van vorige presidenten van de VS) naar chaos die zal uitlopen op het rijk van de antichrist.

Vrienden van Trump

President Donald Trump heeft een aantal opvallende medewerkers benoemd. Allereerst Mike Pence, de vicepresident van de VS. Een belijdend, evangelisch Christen. De gebedsgroep van de messiaanse Joden in Jeruzalem roept op om vooral voor Pence te bidden. Dat hij een goede invloed op Trump mag hebben. Een volgende sleutelfiguur in de regering van de VS is zijn Joods-orthodoxe schoonzoon Jared Kuzner, die getrouwd is met de dochter van Trump, Ivanka. Zij is overgegaan naar het Joodse geloof. Jared is de afgezant van zijn schoonvader in het Midden-Oosten. 
Ten slotte noem ik nog David Friedman, een Amerikaanse orthodoxe Jood. Hij wordt ambassadeur van de VS in Israël. Hij staat bekend om zijn sympathie voor de 420.000 Joodse Israëlis in de zogenaamde betwiste gebieden. In Judea en Samaria dus. Hij wordt met name bestreden door de linkse Joodse lobby groep in de VS, die J.Street genoemd wordt. Aan het einde van dit artikel nog even over de felle haatcampagnes tegen Trump door Democraten en linkse lieden in de VS en de hetze tegen Trump door media ook in ons land. Dat kan ons wat meer inzicht geven op de tweesprong waar Trump nu voor staat.

Trump en de nederzettingen.

Het gaat om de ‘betwiste gebieden”. De VN met resolutie 2334, de EU, en bijna heel te rest van de wereld spreken over “door Israël bezette Palestijnse gebieden”. Een sleutelwoord bij dit probleem is Twee-Staten-oplossing. Verschillende Amerikaanse presidenten hebben geprobeerd deze Twee-Staten-oplossing (naast de Joodse staat een Palestijnse staat) aan Israël en de Palestijnse Autoriteit op te dringen. Na de persconferentie van Trump en Netanyahu werd duidelijk dat de Twee-Staten-formule van tafel is. Zeer tot woede van Mahmoud Abbas en de zijnen. Ineens blijkt Abbas een vurig aanhanger van een Palestijnse Staat te zijn. Tot nu toe heeft hij die oplossing steeds en consequent tegengehouden.  Israëlische ministers Naftali Bennett en Tzipi Hotovely zijn enthousiast. Aan andere plannen om dit gevaarlijke conflict op te lossen wordt gewerkt. Ten eerste: Jordanië, waar 60% van de bevolking Palestijns Arabier is, als thuisland voor Palestijnen. Tweede voorstel: Een-Staat oplossing waar de Israëlische president Reuven Rivlin onlangs mee kwam. De Palestijnen in die staat zouden gelijke rechten als Joden en alle anderen moeten krijgen. Een derde ‘oplossing’, die naar mijn inzicht meer Bijbels is:  Annexeren van gebied A van de Judea en Samaria. Palestijnen die willen blijven wordt Israëlische staatsburgers. Die weg willen kunnen gaan met een flinke premie of vergoeding. Het gaat om het hartland van Israël. Waar de stammen Efraïm, Manasse en Benjamin thuishoren. Het profetische woord is vol van Efraïm in de eindtijd.

Trump en Jeruzalem

En: “…zij zullen u noemen: De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël” (Jes.60:14). Maar Jeruzalem is ook de hoofdstad van Israël vanaf de tijd van koning David. De volken horen daar hun ambassade te vestigen als betoon van respect voorde komende Koning, de Messias, de Zoon van David. Daarom is die stap van Trump zo belangrijk. Bovendien zal daar de nieuwe Tempel komen. 
Momenteel lijkt het erop dat Trump wat gas terugneemt met betrekking tot zijn toezeggingen aan Israël. Vooral wat betreft het afwijzen van een “Palestijnse staat”. Het kan ook zijn dat Trump’s opmerking in de richting van Netanyahu om ‘rustig aan te doen met bouwen in ‘de gebieden’ bedoeld is om de woede van Arabische landen bij voorbaat wat in te tomen. Want dat zou de weg naar vrede, volgens zijn inzicht, helemaal blokkeren.  
Een volgende interessante zaak is: Als Trump en Putin nu eens gevolg zouden geven aan het verzoek van het Sanhedrin zich samen in te zetten, zoals Kores, de Perzische vorst, voor de herbouw van de Tempel! Grote stappen op het pad naar het Koninkrijk. Langs dat pad staan borden vol Bijbelse profetieën. In de richting van het komende messiaanse Vrederijk.

Trump en het Midden-Oosten

Samen met Putin zal Trump zich over vrede in Syrië buigen. Ook zijn ze het eens over de strijd tegen de extreem Islamitische terreurgroepen, die niet alleen het Midden-Oosten, maar ook de VS en Europa onveilig gaan maken. Dat is een echt slangennest waarin zij zich begeven. Iedereen vecht tegen iedereen in dat gebied. Allemaal voor het/een kalifaat tot eer van Allah. Erdogan, de ayatollah’s van Iran en nog meer van die machthebbers die op de rug van de Islam de eigen grootheid zoeken. Dan is er nog koning Salman bin Abdulaziz al Saud van Saudi Arabië, die de belangrijkste heiligdommen van de Islam in Mekka en Medina beheert. Die vechten al eeuwen onderling. De situatie in het Midden-Oosten heeft diepe, profetische dimensies. Komende oorlogen, oordelen, strijd tegen Israël, maar ook beloften. Later meer.

Trump en gebed

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft president Trump veel beloften en toezeggingen gedaan. De vaart die hij aan de uitvoering ervan meteen na zijn inauguratie met een enorme dadendrang oppakte, joeg zijn vijanden schrik aan en vrienden vonden het veelbelovend. Ik beperk met tot Israël en tot onze medegelovigen die vervolgd worden. Ook aan hen zou president Trump de nodige aandacht geven. Trump kondigde heel belangrijke dingen aan. Zaken die, als ze inderdaad aangepakt worden, zegen van de Eeuwige, de HEER van hemel een aarde zullen brengen. Daarom even nog wat aandacht voor het belangrijkste wapen in deze strijd: Gebed.

  1. Een filmproducer bezocht tijdens de verkiezingscampagne in de VS een grote Hispanische kerk. De voorganger vroeg Trump even naar voren te komen. Uit het verslag van de producer citeer ik: “Dat hij geloofde dat God de Republikeinse kandidaat wilde zalven met wijsheid voor de taak die voor hem lag. Als een ingetogen kind had Trump zijn handen geopend, terwijl hij daar stond om Gods gunst te ontvangen”.
  2. De gebedsgroep van messiaanse Joden in Israël, IfI (voorbidders voor Israël vraagt dringend voorbede voor Vice President Mike Pence
  3. Premier Netanyahu is vlak voordat hij naar Washington ging voor de besprekingen met President Trump, naar een Orthodoxe gemeente in Israël gegaan en heeft daar om voorbede gevraagd.

Tweesprong

We, niet alleen Trump en de VS staan voor een belangrijke tweesprong. “Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken” zegt de HEER tegen ons. Nu begrijpt u de felle, irrationele haat tegen Trump van de Democraten en velen van links in de wereld. In wezen is het vijandschap tegen de God van Israël. Het gaat om zegen of vloek. Nu weet u ook wat u moet bidden voor onze verkiezingen de 15e maart. Moge de HEER ons nog een goede regering geven die achter Israël staat.