Een profetische reis

Woensdag, 17 Mei 2017 20:21

Amerikaanse President Donald Trump ontmoet de President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas in het Witte Huis, op 3 mei 2017. Klik voor ware grootte
Donald Trump & Mahmoud Abbas
Amerikaanse President Donald Trump ontmoet de President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas in het Witte Huis, op 3 mei 2017.
Waarom zoveel aanhalingen in onze artikelen uit de profetische boeken van de Bijbel? Voor iedereen die de Bijbel een beetje kent is het duidelijk dat in onze tijd veel door profeten voorzegde patronen zichtbaar worden.

Daar willen wij u op attent maken. Niet om te voorspellen, maar omdat op deze wijze de Hand van de Schepper in onze geschiedenis en vooral aan Israël zichtbaar wordt. Vrijdag 19/5/’17 vertrekt president Trump voor zijn eerste buitenlandse reis. Eerst naar Saudi-Arabië, daarna Israël en de Palestijnse Autoriteit en op de terugweg naar de Paus. Deze reis is van zeer groot belang. Niet alleen voor Israël en de VS, maar voor heel de wereld.

Hete hangijzers.

- Jeruzalem moet een ongedeelde stad zijn waarin de rechten van elke etnische en religieuze groep beschermd worden.
- Jeruzalem moet worden erkend als hoofdstad van de staat Israël
- De ambassade van de VS in Israël moet gevestigd zijn in Jeruzalem.

Waarom is die wet nog niet uitgevoerd? Alle presidenten (Clinton en Obama) hebben van hun recht gebruikt om deze wet voor een half jaar uit te stellen. Het laatste uitstel van Obama verloopt 1 juni a.s. Dan is Trump ‘aan zet’.  Nu verwacht/hoopt men op grond van Trump’s toezeggingen tijdens de verkiezingscampagne dat de ambassade van de VS nu van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst wordt. 
Waarom is dit geestelijk van belang? Jeruzalem is “de stad van de grote Koning” (Psalm 48:3 en Matteüs 5:35). Vanuit Jeruzalem zal de wereld worden geregeerd op grond van Bijbelse principes en wetten (zie Jesaja 2:3). In het zogenaamde Messiaanse Vrederijk. Een tweede belangrijk punt is dat het een bewijs van respect is dat landen hun ambassade in de verschillende hoofdsteden vestigen. In Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, heeft geen enkel land de ambassade. Er zijn wel ambassades, maar dan voor een niet bestaande staat, voor de Palestijnse Autoriteit (PA). 
Dat Jeruzalem ongedeelde moet zijn lezen we in Psalm 122:3. “Jeruzalem is een stad die wel samengevoegd is”. Dus niet gedeeld.

Trump en de Palestijnen

Pr. Trump heeft de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, de 3e mei jl. in het Witte Huis ontvangen. Abbas was enthousiast en gaf de indruk dat dat voor hem de “buit binnen” was. De buit is Oost Jeruzalem inclusief de Oude stad en de Muur als hoofdstad van een Palestijnse staat. De Tempelberg in handen van de PA. Veel politieke en geestelijke waarnemers in Israël vrezen dat Trump de vele leugens van Abbas zal slikken en zal aandringen tot het weer oppakken van de zgn. Vredesbesprekingen. Een pad dat al door veel Amerikaanse presidenten is platgetreden. Ze zijn allemaal op dat pad verdwaald. 
President Truman was in 1948 de eerste die de staat Israël erkende. Een klein kwartier na de proclamatie van de eerste president van Israël, David ben Goerion. Een andere, belangrijke vraag is of er dan twee Palestijnse staten op Israëls grondgebied moeten komen: Een voor de PA en een voor Hamas. De vraag wat er dan gebeuren moet met de ruim 140.000 Joodse Israëli’s die in de gebieden wonen wordt een struikelblok voor de Tweestatenoplossing. Abbas heeft herhaaldelijk en nadrukkelijk gezegd dat hij de gebieden “Judenfrei” wil krijgen. Van Israëlische kanten klinkt steeds duidelijker en uit steeds meer kringen de eis dat Israël die gebieden, Judea en Samaria, annexeert. In elk geval gebied C, waar de meeste Joodse nederzettingen zijn. Israël heeft de Golan en met Oost Jeruzalem al geannexeerd. 
Trump staat voor twee mogelijkheden. De ambassade van de VS naar Jeruzalem verplaatsen en steun aan de visie dat “de Westbank” zoals de PA en de rest van de wereld Judea en Samaria noemen, bij Israël hoort. Deze keus zal veel geroep, geschreeuw en geweld oproepen. Als hij de “Palestijnen” steunt zal dit het einde van de VS betekenen. En ellende over heel de wereld. Dit laatste licht ik nu toe:

Machtige koningen en Israël

Alle wereldrijken uit de geschiedenis hebben met Israël en/of het Joodse volk te maken gehad. Israël was en is de toetssteen voor Gods zegen of vloek. “Gezegend die u zegenen en die u vervloeken, vervloekt!” Ik noem ze heel kort. We beginnen met Egypte dat ten onder ging tijdens de Uittocht ongeveer 33 eeuwen geleden. Het Assyrische rijk dat in 722 v.Chr. Samaria verwoestte en de tien stammen in ballingschap joeg. De machtige Babylonische koning Nebukadnessar verwoestte in 578 v.Chr. Jeruzalem en de Tempel van Salomo. Hij voerde de Joden in de Babylonische ballingschap. Toen kwam het Perzische wereldrijk dat de Joden aanvankelijk zeer goed gezind was. Daarna maakte Alexander de Grote het Griekse rijk groot. Zij werden opgevolgd door de Romeinen, die in de jaren 70 en 135 na Chr. Jeruzalem en de tweede Tempel verwoestten. Daarna kwam de Islam opzetten en het Turks-Ottomaanse sultanaat heerste ongeveer 500 jaar, tot 1918 over het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa. Intussen was Engeland vanaf Cromwell machtig geworden. Halverwege de vorige eeuw nam de VS de rol van wereldmacht van Engeland over. Obama heeft die wereldmacht van de VS wat laten versloffen. President Trump probeert “Amerika weer groot” te maken. Nu zijn we terug bij de reis van Trump. Al die eens machtige rijken hebben met Israël te maken gehad. In Israël en het Joodse volk komen wereldgeschiedenis en Bijbelse geschiedenis bij elkaar en wordt de machtige Hand van de HERE, de God van Israël, zichtbaar.

Cyrus en Darius

De Perzische vorst Cyrus (559-529 v.Chr.) wordt in onze Bijbel Kores genoemd. Hij wordt in vijf Bijbelboeken genoemd. In totaal 25 keer. Lees zijn proclamatie:

Kores gaf de Joden toestemming terug te keren naar hun oude vaderland. En daar de Tempel te herbouwen. Hij gaf de vertrekkende Joden een enorme tempelschat mee: 5.400 voorwerpen van goud en zilver, zie Ezra 1:11. Opvallend is dat de profeet Jesaja al 150-160 jaar eerder voorzegd had dat deze Kores (of Cyrus) zou optreden en wat hij doen zou (Lees Jesaja 44:28 en 45:1, 13). 
Andere Perzische (van de Meden) vorsten, Darius (bekend van ‘Daniël in de leeuwenkuil’) en Ahasveros steunden ook de herbouw van de Tempel.

Cyrus en Trump

Vrijdag gaat Trump op reis. Hij heeft een paar brieven van het Sanhedrin (de religieuze raad van het Joodse geloof in Israël) in zijn dossier. In de eerste brief vraagt het Sanhedrin zijn steun bij de herbouw van de Tempel). In de andere, recente brief, wordt hem gevraagd om op het tempelplein (waar de Islamitische Rotskoepel op de plaats van de Tempel staat) te bidden. Of bij de Muur, waar Joden (een niet-Joden) bidden. Vanuit de kringen van zijn adviseurs heeft hij een aantal uiteenlopende, ja tegenstrijdige adviezen gekregen.
In Bethlehem ontmoet hij Mahmoud Abbas die hem de 3e mei in Washington al overspoeld heeft met een lading leugens waar de “vader van de leugen” trots op zou zijn. Veel hangt af van wat Trump gaat zeggen. Houdt hij zich aan de toezeggingen en beloften tijdens zijn verkiezingscampagne en waarop hij gekozen is? Of volgt hij het doodlopende pad van zijn voorgangers? Het vredesproces waarbij de PA het spel verder zal spelen en Israël onder druk wordt gezet? Gaat hij de weg van Kores (Cyrus) die door God ‘Mijn gezalfde’ genoemd werd en hem een ‘erenaam’ heeft gegeven (Jesaja 45:1,13). Zoals bij Kores zal deze weg leiden naar een snelle vervulling van Bijbelse profetieën en de komst van de lang verwachte Messias. De andere weg, die van Clinton en Obama, opent de deur naar oordelen over de VS en de rest van de wereld. Als Trump door zijn steun aan Israël zegen van de Allerhoogste afroept, zal die zegen over een groot deel van de wereld merkbaar worden. Dat kan zelfs uitlopen op eindtijdrampen. Ik hoop en bid dat Trump de goede keuzes maakt.

Als wij een regering krijgen
die achter Israël staat zal er
voor ons land nog een zegen 
komen.

 

jvb