ONDERWEG….WAARHEEN?

Woensdag, 28 Juni 2017 19:57

Eind maart schreven we een artikel over hetzelfde onderwerp.

Klik voor ware grootte
ONDERWEG….WAARHEEN?
Er is in een korte periode weer zoveel gebeurd en er is zoveel gaande dat het nodig is u nogmaals attent te maken op de urgentie van dit onderwerp.

Als we iets willen begrijpen van de vaak verwarrend vreemde ontwikkelingen, de wisselende standpunten en de lading nepnieuws dat op ons afkomt (CNN) moeten we even iets verder kijken dan onze geestelijke neus lang is. Heel kort door de bocht kunnen we zeggen: Alles gaat om het komende Koninkrijk.

Iedereen is onderweg. De Islam, de RK kerk, de VN, de VS, de EU, machten in het Verre Oosten en Israël. Allemaal onderweg. Maar waarheen? Elke groep zoekt een eigen koninkrijk(je). Elke groep streeft naar meer macht. Langs welke wegen proberen zij hun doel te bereiken? Waar loopt het op uit? Hoever zijn zij (wij)? Zullen ze samen op weg gaan? 
Ingaan op al deze vragen vraagt op een dik boek. Maar als zo’n “onthullend boek” verschijnt is de situatie al weer veranderd en vaak zelfs achterhaald. Dan zijn er nieuwe ontwikkelingen, politieke spelletjes om de macht, ‘vredesplannen’, nieuwe bondgenootschappen, berichten van aanslagen, bombardementen en burgers als eeuwige slachtoffers.

Israël, land, volk en Jeruzalem spelen momenteel op de achtergrond, een sleutelrol. De meeste Israëli’s zijn zich hier niet van bewust. Ze zijn te druk met te leven en overleven in een wereld die duidelijk onderweg is van antizionisme naar antisemitisme.

Wie zijn momenteel belangrijke spelers in deze gevaarlijke strijd om de macht en zelfs om de wereldmacht? Kort noemen we een aantal “spelers”. Dezelfde ‘club’ als in het vorige artikel maar nu kijken we vanuit de verwachting van het komende Koninkrijk. We bespreken kort:

  1. De Globalisten met als “religie” het klimaat op “onze aarde”.
  2. De Moslims met hun religie, de Islam met bijbehorend wereldkalifaat
  3. De VN met als ‘religie’ de Nieuwe Wereld Religie (NWR) en de Nieuwe Wereld Orde (NWO).
  4. Het Westen, het “Beest in Brussel” dat zonder religie, zonder normen of waarden een EU probeert te omvormen tot een “Hersteld Romeins Rijk”.
  5. Israël, dat verbaasd zal constateren hoe na een periode met een   dramatisch, apocalyptisch scenario vol oorlogen en geruchten van oorlogen toch “de wet zal uitgaan van Sion en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” en “eindeloos de vrede op de troon van David” zal zijn (Jesaja 2:3 en 9:6). Met als centrum en in een hoofdrol Israël.
  6. Machtige spelers langs de zijlijn zijn Rusland, het Vaticaan en China. Deze spelers zijn niet zo duidelijk uit op de wereldmacht als bijvoorbeeld de eerste vier.

Voordat we deze “spelers” en hun strijd voor hun “heilige doelen” kort noemen nog twee opmerkingen: Het is opvallend te zien hoe president Trump en Israël bij de meeste spelers regelmatig voorkomen. Een tweede opmerking betreft onze ‘geestelijke neus’ die ik in de inleiding noemde. In de nacht van 21-22 juni hebben ruim 10.000 heksen zich verenigd om samen een vloek uit te spreken over pr. Trump. Dit benadrukt het geestelijk belang van wat de Almachtige beoogt met Donald Trump. Wat zijn taak is in dat wereldwijd politieke spel. Het “rijk van de duisternis” vindt het blijkbaar belangrijk dat Trump wordt tegengehouden. Tegengehouden in verband met Israël. Bijvoorbeeld het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en het bouwen van woningen in die gebieden. Maar ook ivm de ‘vredesbesprekingen’. En ook in verband met het feit dat pr. Trump door zijn optreden het streven van de links-radicale Globalisten naar de wereldmacht en de VN in verband met de NWO en de systematische, voortdurende anti-Israël politiek tegenwerkt. Zie verder de onderstaande punten 1 en 3.

1. Woedende Globalisten

De woede waarmee Democraten die de race om het Witte Huis hebben verloren, tegen ‘hun president’ tekeer gaan en de gretigheid waarmee ze alles aangrijpen om ‘hun‘ president lastig te vallen is alleen te begrijpen als je de mondiale contekst ziet. Radicaal linkse lieden, vaak financieel gesteund door de extreem linkse miljardair Soros samen met veel Democraten streven naar één wereld. Met een van de belangrijkste doelen ‘de wereld te redden’ van de ondergang: De klimaatcrisis. Zij zijn woedend omdat Trump roet in hun One-World visie heeft gegooid. Immers hij heeft de VS teruggetrokken uit het “Klimaatakkoord van Parijs” (2015). Aarzelend en voorzichtig komen er steeds meer wetenschappers die de conclusies van Al Gore, de ‘profeet’ van de milieu-beweging (wiens boek “An inconvenient truth”) door Soros gefinancierd en gepromoot wordt) op. Met ongewone felheid worden de tegenstanders bestreden. Gesprekken over de ‘klimaatcrisis’ en de opwarming van de aarde zijn steeds vaker zeer fel en dreigen in een politieke links-rechts controverse te ontaarden. Griezelig is ook hoe de One-World beweging de klimaatcrisis gebruikt als steun voor hun uiteindelijke doel, een wereldregering. Zeker, er zijn problemen door vervuilingen, rampen door het klimaat zoals droge periodes, overstromingen etc. Conferenties hierover, wetenschappelijke rapporten, gesprekken moeten zoveel mogelijk buiten de politieke controverses en links-rechts scheidslijnen gehouden worden. Vooral de religieuze aspecten bij de Globalisten (moeder Aarde, Gaia) moeten met de nodige achterdocht afgewezen worden.

Wel is Bijbelse omgang met de natuur een plicht voor Christenen.
In Israël bestaat dit probleem minder. Het overgrote deel van het water wordt hergebruikt en gebruikt voor bevloeiingen. Verantwoorde landbouw staat op een zeer hoog niveau. Nieuwe hoge-opbrengst methoden krijgen in ontwikkelingslanden veel aandacht en steun van Israël. Ik denk dat na de apocalyptische rampen van de eindtijd de aarde hersteld zal worden en Israël daarbij een leidende rol gaat spelen.

2. Een voorspoedige Jihad?

Een geestelijke opwekking in onze kerken en gemeentes en een gezamenlijk  roepen naar de HERE is een laatste uitweg voor ons land.

3. De Verenigde Naties

Al heel wat jaren werkt de VN aan de Nieuwe Wereld Orde (NWO), een Nieuwe Wereld Religie (NWR) en een Nieuwe Wereld Economie (NWE). Al jaren werkt de VN aan een wereldregering en wereldreligie. Gesteund door het Vaticaan. Regelmatig wordt gesuggereerd dat de antichrist uit die hoek zal komen. De bevooroordeeldheid van de VN met betrekking tot Israël is een ergernis is ook een ergernis voor de VS. Zelfs onder pr. Obama, die door zijn veto veel anti-Israël moties heeft tegengehouden. Mevr. Kiki Haley, de huidige ambassadeur van de VS bij de VN heeft al verschillende keren gedreigd dat als de VN zich wat Israël betreft niet matigt de VS zich zal terugtrekken uit ‘afdelingen’ van de VN, zoals de UNESCO. Het is bekend dat de VS het grootste deel van het jaarlijkse budget van de VN betaalt!

4. De Europese Unie.

De problemen van het ‘Beest in Brussel’ maken het de ongekozen, ondemocratische machthebbers in Brussel moeilijk. Nu moet gezegd worden dat de EU de Europese staten veel goeds heeft gebracht. Maar dan 70 jaar geen oorlog. Een economische groei en zelfs bloei. Maar sinds de EU steeds meer politieke aspiraties kreeg en steeds meer macht van de lidstaten naar Brussel ging trekken, werd de wrevel tegen ‘Brussel’ van veel burgers steeds groter. De ‘open-deur-politiek’ van Brussel voor de migranten waarvan volgens een onderzoek slechts een laag percentage echte vluchtelingen zijn heeft ‘Brussel’ niet populair gemaakt bij de burgers. Daarbij komen Brexit, de ‘opstandige’ houding van Oost-Europese lidstaten, de kritische houding van pr. Trump en van veel burgers van voornamelijk westelijks lidstaten maken van de EU nog lang geen wereldmacht.

Maar goed ook. Dit kan echter van de ene dag op de andere veranderen. De EU was onderweg naar een door de profeet Daniël voorzegde wereldmacht. Zou Turkije die rol overnemen? Beide opties, het Herstelde Romeinse Rijk in Brussel en het Herstelde Turks-Ottomaanse Rijk vanuit Ankara zijn mogelijk. Krijgen we dan toch Eurabië als wereldrijk van de eindtijd? 
De duidelijke anti-Israël houding van ‘Brussel’ jaagt Israël en de Joden weg uit Europa. Israël wendt dan ook zich naar Afrika en het Verre-Oosten. Jammer. Denk in dit verband aan het gezegde: Joden weg, zegen weg.

5. Israël

Intussen is er een nieuwe fase van het onmogelijke ‘vredesproces’ begonnen. Een proces dat voor de start al tot mislukken gedoemd was. Jared Kushner, de schoonzoon van pr. Trump, is even in Israël geweest en heeft met wat Palestijnse (terroristen)leiders en met premier Netanjahu gepraat.  Mahmoud Abbas gaat vriendelijk glimlachend door met het financieel honoreren van gevangen terroristen en nabestaanden van die terroristen. De haat tegen alles wat Joods of Israël is die dagelijks bij Palestijnse kinderen ingestampt wordt is het struikelblok voor echte vredesbesprekingen.
Intussen gaat Israël door met ervaren van en werken aan profetische scenario’s. Denk aan de toenemende aliya, de terugkeer van Joodse mensen naar het Beloofde Land. Denk aan de beloften van herstel van het verwoeste en woeste land. Ook dat gaat door. Denk aan de voorzeggingen dat Israël tot een zegen zal zijn middenin de volken. Een proces dat nu al op gang komt. 
Op weg naar het Koninkrijk!
Als pr. Trump zijn taak vervult, zaken die hij tijdens de verkiezingsstrijd in de VS heeft beloofd, zal dat het profetische proces, dat de komst van de Messias dichterbij brengt, echt wel versnellen. Vandaar dus de strijd tegen Trump.

6. Spelers (schijnbaar) aan de zijlijn.

We vergeten Rusland niet. Dat zijn grenzen tegen de opdringende EU en NATO verdedigt. Meer hierover later.
Achter de schermen speelt de Paus in Rome zijn rol. Hij denkt ongetwijfeld aan het Heilige Roomse rijk dat in de Middeleeuwen in Europa aan de macht was. China dat in het Verre Oosten de grote macht is en dat zich ook in andere gebieden van de wereld krachtig doet kennen. Later ook meer hierover.

We mogen niet vergeten dat achter al dat machtsvertoon, bewapeningen, dreigementen, er geestelijke machten spelen. Dat was in de oudheid zo en is nu niet anders. Daar zitten verschillende zogenaamde engelvorsten achter. In het boek Daniël worden genoemd: De vorst van Griekenland, de vorst van Perzië en de engelvorst Michael, die Israël steunt. Achter de aardse strijd en oorlogen is ook een geestelijk strijd, een strijd tussen geestelijke machten gaande. 
Vandaar dat gebed zo belangrijk is.