VAN 14.9 – HET MESSIAANSE VREDERIJK

Maandag, 02 Oktober 2017 19:16

Allereerst moet ik mijn excuses aanbieden voor de lange stilte op deze site. Ik was enorm

druk met de voorbereidingen van 11e serie van tien uitzendingen van “EINDTIJD EN PROFETIE” van Family7. Deze serie komt in oktober op de buis. Zondagavond om halfacht. 
Ik ben daarna vrij lang ziek geweest, maar Goddank knap ik weer wat op. Intussen moest ik werken aan de herdruk van twee van mijn boeken. “Het Einde van de Vervangingsleer”, de 2e druk, komt hopelijk in december van de pers. Een belangrijk boek omdat de houding van de kerken tegenover Israël steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor Israël maar vooral voor die kerken zelf: Geen opwekking zonder Israël!
Het dikke, informatieve boek “Om Sions wil niet Zwijgen” verwacht de uitgever, het Zoeklicht, ergens in november van de drukker op de boekentafels en bij u te brengen. Beide boeken zijn bijgewerkt tot augustus 2017. Helaas door omstandigheden bij het Zoeklicht hebben beide herdrukken vertraging opgelopen.

Een nieuwe serie

We hebben nu voor deze site een nieuwe serie gepland. Opzet en doel van deze serie is dat u (wij) enig inzicht krijgen van wat er momenteel in de wereld gaande is. Waar al die enorme spanningen op uitlopen. Ook onze belangrijke rol en de rol van de kerken en van bepaalde politieke leiders in de chaotische strijd die gaande is. Als u deze serie gaat volgen zult u inzien waarom ik de Bijbel en vooral profetieën volg in mijn uitleg. U zult met mij tot de conclusie komen dat profetie na profetie uitkomen. Dat grote, profetische lijnen zichtbaar worden. Vanwege de actualiteit gaan we in dit artikel in op de gebeurtenissen van de 14e juli 2017. Volgende artikelen zullen gaan over

Dit is een voorlopige opgave. U ziet wel wat er komt. Deze serie wordt geschreven opdat u inderdaad ‘ziet’ en begrijpt wat er gaande is en wat er gaat komen. Nu eerst iets over de 14e juli. Dit is tegelijk het eerste artikel van deze serie.

Van de 14 september tot het Messiaanse Vrederijk.

De 14e september 2017 hebben Palestijnse terroristen twee Israëlische politieagenten op het Tempelplein in Jeruzalem doodgeschoten. De terroristen werden ook neergeschoten. Vermoedelijk zijn die wapens via een van de poorten rond het Tempelplein naar de al-Aksa moskee gesmokkeld. Israël vond het nodig detectiepoortjes voor die poorten te plaatsen. Zoals u die tegenkomt bij de vliegvelden en ook in Mekka, rond de Ka’aba, het belangrijkste Islamitische heiligdom geplaatst zijn. Maar nu vond de Islamitische leiding het nodig weer eens een enorme rel (intiada) te organiseren. De Waqf, de Moslim beheersorganisatie over het Tempelplein was zo verontwaardigd dat ze hun werk over het Tempelplein boycotten en ‘in staking’ gingen. Dus ook de Moslim bewakers, die moesten opletten dat niemand, geen Jood en geen Christen, ging bidden of andere godsdienstige dingen deed.  Onmiddellijk stroomden de Joodse (en ook Christelijke) bidders het Tempelplein op. Eindelijk, na zo’n 2000 jaar, konden de vrome Joden bidden op de voor hen zo heilige plek. Ze zagen het als een stap naar de herbouw van de Tempel.  De plek waar vroeger de Tempel van Salomo (die door de Babylonische vorst Nebukadnezer in 578 v.Chr. verwoest werd) daarna de tweede Tempel, (die onder leiding van Ezra en Nehemia herbouwd en door de Romeinen verwoest is in het jaar 70 v.Chr.) stonden. Zo’n 19 eeuwen lang hebben vrome Joden gebeden voor herstel van die Tempel. Zij verwachten op die plaats de Messias want de profeet Maleachi (3:1) zegt: “Plotseling zal tot Zijn Tempel komen de Here die gij zoekt, namelijk de Engel van het verbond die gij begeert”. Volgens de Islam kan/mag dat niet want volgens een islamitische eindtijdleer in een hadith, zal het een Moslim messias zijn die regeert vanuit Jeruzalem. Bovendien is het Tempelplein tot de derde heilige plaats voor de Moslims. Als Israël bijvoorbeeld de eerste steen voor de derde Tempel legt zal dat een wereldomvattende intifada veroorzaken een veel bloedvergieten veroorzaken. Intussen, na felle rellen en terroristische aanslagen heeft Netanjahu de detectiepoortjes laten weghalen. Israëlische politieke leiders zeggen dus: “Het is nog niet de tijd om de Tempel te herbouwen” (zie Haggaï 1:2). Godsdienstige leiders zeggen op hun beurt: “Als de HERE, onze God een opening geeft dan moeten wij bouwen”. Eenzelfde situatie deed zich voor in 1967 toen Israël Oost-Jeruzalem en dus ook de Tempelberg op Jordanië heroverde. Opperrabbijn Goren blies op de sjofar bij de Muur. Hij drong bij de regering aan de islamitische heiligdommen op de Tempelberg, de Rotskoepel en de al-Aksa moskee op te blazen en direct te beginnen met de bouw van Tempel III. Mosje Dajan was tegen en Israël gaf het beheer over het Tempelplein de Jordaans-islamitische Waqf als gebaar van goede wil tegenover de Islam. Hetzelfde gebeurde ook nu en de oude situatie is weer terug, Geen Joodse of christelijke gebeden op het Tempelplein. En geen godsdienstige ceremonies. Ik mocht zelfs mijn Bijbel niet meenemen toen wij, bij uitzondering toestemming kregen de Heilige Berg te bezoeken. Een stap terug dus en een terugdeinzen voor islamitische dreigementen en geweld. Van de Joodse Israëli’s was 77% het niets eens met het besluit van premier Netanjahu.

Oorlogen

Jeruzalem is het hart van Israël en het centrum voor de volken. Want de profeet Ezechiël zegt: “Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb IK het gesteld, met landen eromheen”. Het hart van Jeruzalem is de Berg Sion, waar het Tempelplein ligt en waar Tempel III gebouwd gaat worden. Zoals gezegd, de Islam wil het Tempelplein voor hun Mahdi. De Paus wil een substantiële inbreng in Jeruzalem en ook de VN doet mee aan de diplomatieke strijd om de Heilige Stad. Er zijn in de loop van de geschiedenis veel oorlogen om Jeruzalem geweest. De vier of vijf oorlogen van de eindtijd zullen ook om Jeruzalem gaan. We zien nu al hoe het net om Jeruzalem gespannen wordt. Als president Trump de moed heeft om de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, om zijn verkiezingsbeloften waar te maken, om te doen waarvoor hij op tegen ieders verwachtingen in gekozen is, u zult zien wat een tumult dat over heel de wereld zal veroorzaken. Zouden de ongewoon zware en verwoestende orkanen die Caraïbische eilanden en het Zuiden van de VS geteisterd hebben iets mee te maken hebben? In een volgend artikel meer hierover. Trump heeft nog een kans tot eind november om  met de weigering van Trump zijn belofte waar te maken? Het gaat om een wet uit 1995, die de president opdraagt de ambassade naar de hoofdstad van Israël te brengen, uit te voeren. Elk half jaar hebben de presidenten Bush, Clinton en Obama de uitvoering voor een half jaar uit te stellen. Dus 30 november krijgt Trump een herkansing!

Antichrist

De antichrist zal in de eindtijd naar Jeruzalem gaan om daar het heiligdom, de Tempel binnen te gaan om zich als een godheid, ja zelfs als god aan de wereld te vertonen. De apostel Paulus wist dit al. Aan de gemeente in Thessalonica legt hij uit wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt. Hij zegt dat voordat een vreselijke serie oorlogen en rampen over de wereld komt “de mens der wetteloosheid zich zal openbaren, de ‘zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een god is”. (2Thess.2:3,4). Zoals u waarschijnlijk weet betekent satan tegenstander. Voortdurend blijkt dat de strijd in het Midden-Oosten gaat om Jeruzalem. Daar zullen de laatste oorlogen van de eindtijd ook om gaan. Het gaat om het Koninkrijk van God. De Islam verwacht en strijd de jihad om het koninkrijk van de Mahdi, waarbij iedereen leeft onder de sharia. De VN werkt aan het ‘koninkrijk van de wereld’ onder het gezag van de NWO, de Nieuwe Wereldorde, Het Vaticaan werkt daar ijverig aan mee.

De Koning komt!!