GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Vrijdag, 23 November 2018 21:49

Klik voor ware grootte
Benjamin Netanyahu and Rabbi Yitzhak Kaduri
Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel jaren in het democratische Israël aan het roer is blijven staan.

En door velen een gewaardeerd en gerespecteerd leider is gebleven. Onder zijn leiding groeit en bloeit Israël nog steeds. Aanvallen op zijn gezin en persoonlijke aanvallen door rechtszaken die over hem worden aangespannen, zelfs foute beslissingen Bibi (Benjamin) overleeft ze allemaal. Hij is een goede vriend van president Trump en kan goed met de Russische machthebber Putin overweg, sluit vriendschappen met veel Afrikaanse landen, sluit belangrijke overeenkomsten en (handels)verdragen met China en India en kan zelfs met verschillende Islamitische en Arabische landen overweg. Ook ‘binnenshuis’ blijft hij, ondanks vijandschap en soms venijnige jalousie rustig overeind.

Wat is zijn geheim?

Momenteel gaat er een nieuwe crisis over hem heen. Hamas, de Islamitische terreurorganisatie, die Gaza heerst en die als doel heeft ‘zoveel mogelijk Joden te doden, vuurt al jaren grote aantallen raketten op Israël af.  Men telde bij de laatste aanval ongeveer 500 raketten. Toen kwam we de brand-intifada. Hamas vond ook iets nieuws uit. Geliefd kinderspeelgoed, ballonnen en vliegers, worden ‘geladen’ met gevaarlijk brandbaar materiaal, en door de zeewind naar Israël gedreven. Boomgaarden en graanvelden richtten door brand veel schade aan.

De Israëlische dorpen langs de grens met Gaza, hebben al jaren te lijden onder deze terreur. Regelmatig, als de sirenes loeien hebben ze maar een paar minuten om naar een schuilkelder te rennen. God-dank zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. De kinderen zijn wel slachtoffer. De meeste kinderen in die dorpen zijn zwaar getraumatiseerd. Zelfs als de met vakantie zijn komen ze niet tot rust. Ales er ergens een knal klinkt, raken ze overstuur. Logische dat die mensen om meer doeltreffende maatregelen dan aanvallen van de Israëlische luchtmacht op Hamas doelen in Gaza. Wat deed, wat was het antwoord van Netanjahu? Een wapenstilstand met Hamas! 
Woedend waren en zijn de Joodse bewoners rond Gaza. Zij voelen zich in de steek gelaten. 
Woedend reageerde de minister van Defensie, de in Rusland geboren Avigdor Liberman. Hij nam dan ook ontslag en verliet de regeringscoalitie. “Een overgave aan terreur” zei hij heel boos. Voor Netanjahu bleven er in de Knesset (die 120 afgevaardigden telt) nog maar 61 leden over. Een crisis dus. En dat in oorlogstijd! 
Er kwam nog meer narigheid voor de president. De post van minister van Defensie was vrij. De leider van de andere partij in de regeringscoalitie, de Partij Joods  Tehuis, Nafatali Bennett, had gehoopt, zelfs verwacht dat hij Liberman zou opvolgen. Ook Naftali Bennett was boos. Iedereen dacht dat ook zij de coalitie zouden verlaten. Als Bennett zou vertrekken zouden er nog maar 53 zetels voor de regering Netanjau4 overblijven en nieuwe verkiezingen moesten dan worden uitgeschreven. 
Als Netanjahu er niet in slaagt de regeringscoalitie op een of andere manier overeind te houden komen er nieuwe verkiezingen. Rabbijnen denken/zeggen dat dit het begin van een nieuw tijdperk kan betekenen. Een heel nieuwe tijd die aan de komst van de Messias vooraf gaat.

Netanjahu en de Messias

Het Joodse geloof kent twee Messiassen, HaMassiach benJoseph en HaMassiach  ben David; de Messias zoon van Jozef en de Messias zoon van David. De zoon van David zal de Vredevorst zijn, die ook wij verwachten. Hij zal regeren over Israël en vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Hij zal vrede, recht en gerechtigheid brengen op aarde.     
De beroemde rabbijn Menachem Mendel Schneerson heeft Netanjahu veel geleerd over de Messias. Hij heeft aan Netanjahu een paar profetieën meegegeven, die in elk geval gedeeltelijk zijn uitgekomen. “Je zult strijden met 119 tegenstanders” slaat op de problemen die Netamjahu heeft met Knessetleden. 
Rabbi Schneerson stierf in 2006 op 106 jarige leeftijd. Deze tzaddik had hoge verwachtingen voor Netanjahu. Zijn volgelingen zagen Schneerson zelf als Messias.
Een ‘opvolger’ van rabbi Schneerson was rabbi Kaduri. Vlak voordat deze stierf voorspelde hij dat Netanjahu een zeer lange tijd aan het roer van Israël zou staan en dat de Messias spoedig zou komen.
Een andere rabbijn, rabbi Levi Sudri zag Netanjahu als de Messias ben Jozef, de eerste uit het messiaanse proces in de eindtijd. Weer een andere Rabbi heeft tegen Netanjahu gezegd dat hij de sleutels van het messiaanse leiderschap aan de Messias ben Jozef zal overhandigen. Dat zal gebeuren als de regering van Netanjahu in elkaar dreigt te storten. 
Het gonst dus over Messias-verwachtingen in Israël. Netanjahu speelt daarin een grote rol. Sommigen zien in hem de Messias ben Jozef. 
Maar er moet nog heel wat gebeuren. Ik noem er twee.

  1. De Derde Tempel moet gebouwd worden. Een van de twee Messiassen zal de inwijding van die Tempel doen. Wellicht in een komend artikel meer hierover.
  2. De stam Efraïm en de stammen die erbij horen moeten nog terugkomen in zich in Israël vestigen. Dit zijn de Israëlieten die in 722 v.Chr. door de Assyriërs in ballingschap naar noord Assur gevoerd zijn en van daar naar Afghanistan zijn gegaan. Onder hen is ook een beweging naar Israël.

Zij zullen meewerken aan het verdrijven van de Hamas uit Gaza. Ook hierover later meer.

De roep om de Messias kennen christenen ook: KOM HAASTIG HERE JEZUS. Hierover vindt u op het internet nog veel mee. Google u het maar even “Wederkomst”.

Shalom

Jan van Barneveld