Toekomstmuziek

Dinsdag, 05 April 2005 12:52
Exploderende ster. Afbeelding gemaakt door de NASA; www.nasa.gov/ centers/marshall/ multimedia/ photos/2004/ photos04-212.html Klik voor ware grootte
Exploderende ster. Afbeelding gemaakt door de NASA; www.nasa.gov/ centers/marshall/ multimedia/ photos/2004/ photos04-212.html

Een waarmerk

De meeste mensen zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.Vooral in spannende en angstige tijden, zoals onze tijd, is er veel ‘vraag’ naar wat er staat te gebeuren.

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen.

  1. De gevaarlijke, occulte manier. Die varieert van astrologie in damesbladen tot waarzeggerij en alles wat daartussen zit. Het is bewezen dat deze manier slechts ongeveer 5% betrouwbaar is. Dus leugen. Bovendien zeer gevaarlijk. Contact met die ‘verborgen’ machten zoeken brengt grote risico’s mee voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.
  2. De wetenschappelijke manier. Ontdekkingen en ontwikkelingen in de wetenschap worden naar de toekomst doorgetrokken. Men noemt die wetenschap futurologie. De wetenschap is meest zo verstanding om bij die voorspellingen een slag om de arm te houden. De betrouwbaarheid is ongeveer 25%
  3. De bijbelse profetie. Ongeveer ¼ van de Bijbel is profetie. Er worden tussen de 700 en 800 afzonderlijke dingen in de Bijbel voorzegd. Een zeer groot deel daarvan is precies uitgekomen. Juist in onze tijd zijn veel profetieën realiteit geworden of staan op het punt om uit te komen. Bijbelse profetie is 100% betrouwbaar gebleken.   


In de Bijbel zegt God van te voren wat Hij gaat doen en het blijkt dat Hij ook doet wat Hij heeft gezegd. Daarom is de Bijbel het Woord van God. Meer dan 3.800 keer staat er op een of andere manier: Zo spreekt de Heer! De profetie is een waarmerk voor de Bijbel. God spreekt tot ons!

In de Bijbel zegt God van te voren wat Hij gaat doen en het blijkt dat Hij ook doet wat Hij heeft gezegd. Daarom is de Bijbel het Woord van God. Meer dan 3.800 keer staat er op een of andere manier: De profetie is een waarmerk voor de Bijbel. God spreekt tot ons!

Rondom Jezus

Jezus is de door God gestuurde Verlosser. Zijn Joodse naam, Yeshua, betekent dan ook: Heil van God. Ongeveer 2000 jaar geleden zijn er ongeveer 300 profetieën in en rondom Hem vervuld. De apostel Johannes was een van de eersten die het begreep. Hij stond bij het kruis en zag hoe de vier Romeinse soldaten onder het kruis de kleren van Jezus onder elkaar verdeelden en gingen loten om zijn mantel. Toen schoot een 1000 jaar oude psalmregel door het hoofd van Johannes: ‘Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad’ (Psalm 22:19). God had die tragische gebeurtenis al 1000 jaar van te voren voorzegd. Dus het was ‘bijbels’ wat er gebeurde. God had er zijn hand in! Later zagen de volgelingen van Jezus honderden profetieën uit de Tenach (De Joodse naam voor wat wij het Oude testament noemen) die in en door Jezus waren vervuld. We noemen er maar een paar:

De apostelen konden het profetische woord uit hun Bijbel (de Tenach) goed begrijpen toen ze de sleutel te pakken hadden. Die sleutel was het feit dat Jezus de beloofde Verlosser was. Toen ze dat zagen werd opeens het profetische woord voor hun tijd duidelijk.

Onze tijd

Ook in deze tijd worden er veel profetieën vervuld. De machtige daden van God worden zichtbaar aan de hand van het profetische woord uit de Bijbel. Want tussen de 2500 en 3000 jaar geleden heeft God al voorzegd wat we nu zien gebeuren. De meeste mensen, zelfs Christenen, zien er niets van. Hoe komt dat? Ze zien niets omdat ze niets weten. Wat je niet weet kun je ook niet zien. Daarom is er zo weinig zicht op wat er aan de hand is en op wat God aan het doen is in deze tijd. Ook nu is er een sleutel die de deur opent naar het begrijpen van de profetieën die op deze tijd slaan. Die sleutel is:

We leven nu in ‘De tijd van het herstel van Israël’.

Jaartallen

De vervulling van het profetische woord uit de Bijbel in deze tijd is zo concreet dat je er jaartallen bij kunt zetten:

Er is nog veel meer te melden, maar de ruimte ontbreekt.

De toekomst

De God van Israël maakt zijn volk klaar voor een belangrijke rol op aarde in de nabije toekomst. Een groot aantal profetieën gaat hierover. We noemen er maar twee:

‘Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op, Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u (Israël) zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang’

Jesaja 60:1,2).

En:

‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem. En Hij zal rechtspreken tussen volk en volk en over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren’

Jesaja 2:3,4

Daar gaat het om: Geen oorlog meer. Jeruzalem als centrum van de wereld en vrede op aarde. Daar maakt God zijn knecht Israël klaar voor. Helpt u mee?