HET VOORLAATSTE VREDESPLAN

Zaterdag, 18 November 2017 01:41

 

VERVLOGEN HOOP

Het begon allemaal zo mooi. Mooi voor Israël, mooi voor velen die vol verwachting uitzien naar de vervulling van verschillende Bijbelse profetieën en mooi voor het Amerika van Trump. Tijdens de verkiezingscampagne vlogen vrienden en vijanden van Israël de beloften van Trump om de oren. Kenners van geschiedenis van Israël dachten meteen aan de beroemde Perzische koning Kores (Cyrus 559-529) die in het begin van zijn regering over het Medo Perzische wereldrijk de volgende oproep in zijn koninkrijk liet circuleren: “Hij (de HERE) heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem”. Dus herstel van de door Nebukadnezar verwoeste tempel van Salomo! Verder wekte hij Joden in zijn rijk op om terug te keren naar hun land. Kores gaf de terugkerende groep Joden zelfs de geroofde tempelschatten mee. U leest deze geschiedenis in de boeken Ezra en Nehemia van de Bijbel.
Toen Donald Trump onverwachts gekozen werd als president van het machtigste land van de wereld waren de verwachtingen hoog gespannen. Zou Trump de “Kores van deze eeuw” worden?  De door God gekozen wereldleider die meewerkt aan het herstel van Israël? Zijn eerste test betrof de beloofde verplaatsing van de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem. Een eerbetoon van de komende Koning van Israël, aan de Messias. Volgens een wet uit 1995 moest dat gebeuren. Volgens een andere wet kon dat besluit door de President telkens voor een half jaar opgeschort worden. Dat is tot grote teleurstelling van velen gebeurd. De tweede termijn van een half jaar is nu bijna voorbij. Trump staat weer voor de keuze: Doen wat hij heeft beloofd of weer opschorten. Trump heeft al gezegd dat hij de verplaatsing van de ambassade laat afhangen van zijn “ultieme vredesplan” waar zijn team, dat bestaat uit zijn schoonzoon Jared Kuzner, zijn hoofdadviseur Jason Greenblatt, Dina Powell ook een adviseur en een paar anderen in diep geheim aan werken.
Maar intussen gebeurde er meer. Israël begon weer te bouwen in Judea en Samaria. Aanvankelijk onder stilzwijgende goedkeuring van Trump. In Oost-Jeruzalem 1.300 woningen. Hier nog eens 1.000 woningen en daar 2.600 woningen voor de nederzettingen in Judea en Samaria. Wetten vlogen door de Knesset. Bijvoorbeeld de Groter-Jeruzalemwet waarbij veel dorpen rond Jeruzalem bij Jeruzalem gingen horen. Jeruzalem zou daardoor meer dan een miljoen inwoners krijgen. Ik noem alleen Ma’ale Adumim, een prachtige voorstad van Jeruzalem en Gush Etzion een historisch plek uit de onafhankelijkheidsoorlog van 1948/1949. Dan was er de legalisatiewet over het legaliseren van veel nederzettingen. En de Amonawet. Maar President Trump had andere, grootse plannen. Een allesomvattend ‘vredesplan’. Hij zette dus Premier Netanyahu (dus Israël) onder druk en die bouwplannen zijn het magazijn van de oude ‘vredeplannen’ gezet. Terwijl bijna iedereen het eens was dat de ‘tweestatenoplossing’ dood was en onderhandelingen daarover weinig zin hadden. Jared Kuzner, Trumps schoonzoon en onderhandelaar, had al opgemerkt dat het vredesproces een mislukking was. Intussen merkten oplettende Midden-Oosten commentatoren op dat Trump in feite in het spoor van de presidenten Obama, Carter, Clinton en Bush Jr. bezig was. Zij waren allemaal mislukt. President Trump rent dus op een gevaarlijk dood spoor.

WAARSCHUWINGEN

Alle Amerikaanse presidenten die vrede tussen de ’Palestijnen’ en Israël wilden forceren door bijvoorbeeld gevaarlijke concessies van Israël te eisen hebben gefaald. Telkens als er druk op Israël werd uitgeoefend kwam er een ramp over de VS. Trump kan hierover meepraten. Maar hij luistert niet en begrijpt het niet. Denk aan de serie verwoestende orkanen die over de VS (en het Caraïbisch gebied) kwamen. Denk aan de vreselijke branden.
En aan de afschuwelijke schietpartijen. In politieke zin gaat er ok veel mis. Noord-Korea daagt de VS uit en bouwt verder aan de bom. China neemt de macht in het Verre-Oosten over van de VS en Rusland in Syrië. “Make America Great” klonk het tijdens de verkiezingscampagnes. Amerika wordt steeds kleiner en loopt aan de hand van Trump naar het einde van het ‘zoveelste’ wereldblok dat op grond van Genesis 12:3 (Gezegend wie u zegenen en wie u vervloekt zij vervloekt.) zijn nek breekt over Israël. Het doet mij verdriet dit te schrijven.

GEVAARLIJKE PLANNEN

Het kleine team van Trump heeft de plannen waar ze mee bezig waren, zorgvuldig geheim gehouden. Het plan was van president Trump was om die plannen tijdens een “grote, indrukwekkende” vredesconferentie openbaar te maken. Ook bijvoorbeeld Saoedi-Arabië heeft, om de chaos wat groter te maken en om de VS een plezier te doen, een eigen vredeplan te gepresenteerd.

Intussen kwamen er berichten dat de presentatie van het ‘ultieme vredesplan’ van Trump werd uitgesteld tot maart volgende jaar. Maar wat gebeurde 12e november? De New York Times publiceerde in een voorpagina artikel details van Trump’s ‘vredesplan in twee fasen’.

Let op en herken de details uit oude vredesplannen en oude druk op Israël.
Fase 1: De fase van "vertrouwenwekkende maatregelen”.

Fase 2: Deze fase is zelfs erger voor Israël. Volgens de New York Times is deze fase gebouwd rond de beruchte, mislukte ‘tweestatenoplossing’. Voorgaande presidenten van de VS hebben bewezen dat dit een onhaalbare kaart is.

Veel Israëlvrienden hadden goede hoop, omdat de regering Trump herhaaldelijk had gezegd dat men een Palestijnse staat niet zagen zitten. Ook al vervlogen hoop.

WEE AMERIKA; wee wereld

Als dit plan gepresenteerd wordt hoor ik Israël al roepen VERRAAD! Als de Almachtige, de God van Israël doorgaat met het in praktijk brengen van Genesis 12:3 zal de VS zijn functie als wereldleider verliezen en zal de HERE zijn zegenende en beschermende Hand over de VS terugtrekken. Chaos over heel de wereld. Het internationale financiële verkeer, dat nog steeds voor een groot deel om de US-dollar draait, stort in. We zijn weer eens op  een kritiek punt van de wereldgeschiedenis aangekomen.