De Sneltrein naar het Koninkrijk

Zondag, 08 April 2018 02:27

Voordat ik voor een pittige operatie naar het ziekenhuis moet even nog wat nieuws.

Allereerst bedankt voor jullie geduld en af en toe even op deze site kijkt. Het gaat wel erg snel. Opvallend is dat bij veel gebeurtenissen en ontwikkelingen bepaalde Bijbelse profetieën heel actueel blijken te zijn. Ik denk dat dit feit is een aanwijzing dat ook de woorden waarmee èn Johannes de Doper èn Jezus hun korte prediking begonnen nu wel zeer actueel zijn. Ik citeer: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Een en ander ontwikkelt zich volgens profetische patronen: De Hand van de HEER!

De volgende onderwerpen volgen:

  1. Trump op weg naar de rol van Cyrus de Grote
  2. 30.000 Arabische mensen nemen deel aan een levensgevaarlijke mars
  3. Kroonprins Mohammed bin-Salman

1. TRUMP op weg naar CYRUS de GROTE

Het was een van de grote verrassingen van 2016 dat Donald Trump de presidentsverkiezing won van Hillary Clinton.Woedend waren de Democraten en vooral de linkse strijders van de Nieuwe Wereld Orde. Zij hebben letterlijk alles ‘uit de kast gehaald’ om het Trump moeilijk te maken en zelfs om hem af te zetten. In Israël is men blij met Trump. Hij wordt zelfs vergeleken met de beroemde Perzische vorst Kores, die herhaaldelijk positief genoemd wordt in de Bijbelboeken Ezra en Jesaja. Tijdens de verkiezingscampagne had hij luid en duidelijk van de podia verkondigd dat hij achter Israël staat en de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verplaatsen. Dus Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen.

Wie was die Cyrus de Grote?

Cyrus de Grote (550-529 vChr.) was de stichter van het enorme Perzische wereldrijk.  Hij was een sterke, goede regeerder. In de Bijbel wordt hij Kores genoemd. De profeet Jesaja had ruim zo’n 150 jaar voor zijn regering hem al aangekondigd. Kores wordt door de HEER genoemd: ’Mijn herder’ en ‘Mijn gezalfde’. Kores moedigde in het eerste jaar van zijn regering de Joden, die door Nebukadnezar in ballingschap gevoerd waren, terug te keren en de Tempel te herbouwen. Hij gaf ze door de Babyloniërs geroofde tempelschatten mee (Lees Ezra 1:1-4). Hij financierde ook een deel van de tempeldiensten. Hij was goed voor het Joodse volk en werd dus gezegend. Onder zijn bewind groeide het grote Medo-Perzische rijk. De geschiedenis is mild over hem. Wil Trump zegen ontvangen zal hij de weg van Kores moeten gaan: Zegen Israël. Zijn eerste stap was het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Andere stappen werden en worden in de VN gezet. Trump probeert via zijn vertegenwoordiger bij de VN, Niki Haley een einde te maken aan de onophoudelijke anti-Israël resoluties en veroordelingen van Israël. Een ander positief resultaat is de grote toename van bouwactiviteiten in Judea en Samaria. Waar de zogenaamde Joodse “kolonisten” wonen. Geruchten en voorstellen betreffende annexatieplannen van die zogenaamde “bezette gebieden” krijgen steeds meer de vorm van concrete plannen. Dat zou een zegen kunnen worden, ook voor de Arabieren die daar wonen. Dat is allemaal voorspel van profetische gebeurtenissen. Immers Jeruzalem is de ‘Stad van de grote Koning’ zegt Jezus in de beroemde Bergrede (Mat.5:35). Ook moet de stam Efraïm met de stammen die daarbij horen nog terugkomen. Die gaan zich vestigen in de bergen van Judea, het hartland van Israël. Dat moet dus gewoon bij Israël horen. Volgens de profetieën. In mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” worden veel van die profetieën diepgaand behandeld.

2.  Levensgevaarlijke demonstraties

“De Mars van de Terugkeer” noemt Hamas deze ‘vredesmars’ die men beter de ‘Mars van agressie’ had kunnen noemen. Hamas heeft zo’n 30.000 mensen bijeengehaald om hun (Hamas) haat tegen Israël zonder zelf risico te lopen bot te vieren. De eerste explosie, pogingen de veiligheidsmuur omver te halen of/en Israël te penetreren. Naast het leger (IDF) heeft Israël 100 scherpschutters langs de grens gezet. Helaas waren er al 25  doden te betreuren. De VN en veel landen, organisaties en groepen waren er als de kippen bij om door protesten, resoluties, afkeurende verklaringen hun vijandige houding tegenover Israël vorm te geven. Een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN is door een veto van de VS  geblokkeerd. Deze demonstratie zal tot vlak na de Onafhankelijkheidsdag van Israël, tot de 15e  mei, duren. Het is een griezelig angstige zaak, want als Hamas de situatie wil laten escaleren kan dat uitlopen op een groter, gewapend conflict. Dat kan weer uitlopen op een confrontatie tussen plaatselijke grootmachten zoals Turkije, Iran en Saoedi-Arabië. En dan gaan Rusland en de VS zich ermee bemoeien. Hamas wordt door de ayatollas van Iran van wapens, geld en andere steun aangestuurd.    
Het is een buitengewoon gevaarlijke situatie. Veel wijsheid wordt gevraagd van premier Netanyahu, zijn collega’s en de Israëlische legerleiding.
Ook in het Noorden van Israël dreigt de Hezbollah (ook al een ‘voorhoede’  van Iran!) met zijn 150.000+ raketten. Het zou mij niet verbazen als Israël besluit tot preëmptieve aanval op de atoominstallaties van Iran. 
De nederlaag van Iran vinden we terug in de profetie van Jeremia (49:39 ev.). Iran heet in de Bijbel Elam en was het centrum van het oude Perzische wereldrijk.

3. Kroonprins Mohammed bin-Salman (MBS)

De zeer vijandige houding en felle haat tegenover Israël van Saoedi-Arabië was vanaf het begin van de moderne staat Israël een vast gegeven. Saoedi-Arabië was en is het hoofd van de Soennitische Moslims. Zij beheren de heilige plaatsen van de Islam in Mekka en Medina. Zij financierden oorlogen en terrorisme tegen Israël. Toen de agressieve houding van Iran, leider van de Shiïetische Moslims, tegenover Saoedië-Arabië steeds sterker en dreigender werd nam Saoedi-Arabië een wat gematigder houding tegenover Israël aan. Immers het gezegde “de vijand van mijn vijand is mijn vriend”. Voorzichtig zocht Saoedi-Arabië toenadering tot Israël. In de hoop dat als Iran Saoedi-Arabië zou aanvallen zij steun en hulp van Israël zou krijgen. Veel deskundigen keken sceptisch aan tegen deze verandering. “Reken maar”, zeiden of dachten ze, “als de dreiging van Iran over is verdwijnt daarmee de toenadering van Saoedi-Arabië”. Toen kwam de kroonprins, de zoon van de bejaarde koning Salman, vol in de schijnwerpers van de internationale pers en politiek te staan. Mohammed-bin-Salman (MBS wordt hij genoemd) maakte een paar opmerkingen over Israël die een paar jaar geleden als “beledigen van de Koran in een moskee” beschouwd zouden worden. MBS heeft herhaaldelijk en openlijk het bestaansrecht van Israël erkend. “Palestijnen en Israëliërs hebben recht op een eigen staat” heeft hij vaak en openbaar betoogd. Bovendien vindt hij “Zionisme” een legitieme zaak. Saoedi-Arabië is druk en voorzichtig bezig met hervormingen. Ook met normaliseren van de betrekkingen tussen Israël en zijn land. Wat wil MBS? Bedriegt hij Israël en de VS? Of is hij een oprechte vredestichter? Sommigen denken dat hij vrede in het Midden-Oosten zal brengen en zo een weg baant naar meer vrede op aarde. Zij zien in hem een “ruiter op het witte paard”. U vindt dat ‘witte paard’ in Openbaring 6. De verzegelde boekrol waarin de laatste jaren van de eindtijd beschreven wordt, is geopend. Het eerste zegel is geopend en er komt een wit paard. Wit als symbool van vrede. Volgens diverse uitleggers is dat de antichrist die losgelaten wordt en een (valse) vrede op aarde brengt. Mogelijk is dat MBS?. We zullen goed opletten. Wel is duidelijk dat het “Koninkrijk van de hemel” onderweg is:  DE KONING KOMT!

Jan van Barneveld