Met Israel op weg naar de Eindtijd - GEHEEL HERZIENE UITGAVE

Woensdag, 30 Mei 2012 16:56
Met Israel op weg naar de Eindtijd Klik voor ware grootte
Met Israel op weg naar de Eindtijd

Bestel nu het nieuwe boek Met Israel op weg naar de Eindtijd bij Johannes Multimedia voor € 17,95..

Bij de derde druk
Het is al tien jaar geleden toen de tweede, bijgewerkte druk van dit belangrijke boek over Israël, de eindtijd en de kerk verscheen. Verschillende profetisch belangrijke ontwikkelingen die de schrijver toen al zag aankomen en in “Met Israël op weg naar de eindtijd” aankondigde zijn inmiddels werkelijkheid geworden.

Twee voorbeelden:
De ontwikkeling van de EU en de Arabische wereld naar Eurabië en de heroprichting van het Sanhedrin. Ook op een groot aantal andere Bijbelse onderwerpen is dit boek nog steeds actueel. We denken aan het voortgaande herstel van Israël, een het toenemende anti-semitisme en de oorlogsdreigingen rond Israël.

Ook de actualiteit van het Bijbelse profetische woord maakt het boek het lezen en bestuderen meer dan waard. Vragen rond de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem (hoofdstuk 10.1) en rond het “uitgestelde Koninkrijk” (hoofdtuk 10) worden diepgaand behandeld. Bijbelse geheimenissen worden niet alleen verhelderend maar ook diepgaand belicht. Verrassend en wellicht voor sommige lezers wat teleurstellend is de visie rond de vele theorieën rond de zogenaamde opname van de Gemeente (11.4 en 11.5). Ook het, wat Paulus noemt, “geheimenis van de gedeeltelijke verharding van Israël” (Rom.11:26) wordt behandeld (10.9). Belangrijk is ook dat dit boek een weg probeert de wijzen naar de opwekking waar door veel gelovigen al zo lang voor wordt gebeden (hoofdtuk 13). Zo komen er nog diverse andere onderwerpen die niet alleen actueel, maar ook voor ons begrip van Gods handelen in deze tijd, van groot belang zijn, aan de orde in dit boek.

We kunnen dan ook niet anders dan het boek van harte aanbevelen.

Lex van Bochove. (Voorzitter Johannes Multimedia)

Uitgave: Johannes Multimedia - Chai pers / Chr. v. Israël | Johannes Multimedia / JMM
257 pagina's
ISBN: 9789057983450
Prijs: € 17,95

Bestel nu het nieuwe boek Met Israel op weg naar de Eindtijd bij Johannes Multimedia voor € 17,95..