ISRAEL en Twee Universele Wetmatigheden

Vrijdag, 25 September 2015 12:41
Netanyahu met zijn zonen Avner en Yair bij de Kotel Klik voor ware grootte
Netanyahu met zijn zonen Avner en Yair bij de Kotel

Bezoekers, hartelijk welkom! Ik moet dit artikel beginnen met een kleine waarschuwing. Als u misschien wat problemen met de Bijbel (Tenach + Nieuwe Testament) hebt zullen sommige passages u misschien een beetje irriteren. Aan de andere kant mist u dan een kans om te ontdekken hoe actueel de Joodse en Christelijke geschriften zijn. U zult twee heel actuele universele wetmatigheden ontdekken.

Wat de Joodse Bijbel, de Tenach, betreft nog even een bericht over de Israëlische premier. Netanjahu leest trouw samen met zijn zoon Avner het voorgeschreven gedeelte uit de Tenach dat in elke synagoge overal ter wereld gelezen wordt. Hij, Netanjahu merkte onlangs in verband hiermee op: “Momenteel sluiten we het boek Deuteronomium af. Hierna komt het boek Jozua. Altijd wordt het heden en het eeuwige leven van de mensheid in het algemeen en van ons volk in het bijzonder in de tekst aangeduid”. ….Altijd slaat dus op hedendaagse gebeurtenissen. Een oude rabbijn zei het zo: “Verleden, heden en toekomst zijn in de heilige Schriften”. Hiervan zult u een en ander in dit artikel tegenkomen.

Eeuwenoude profetieën worden werkelijkheid

De laatste week van september staan er een aantal opzienbarende gebeurtenissen op de wereldagenda. De 30e september worden 193+2 vlaggen bij het gebouw van de VN gehesen. Die +2 slaat op twee speciale vlaggen. Bovenaan de vlag van het Vaticaan ter ere van het bezoek van paus Franciscus. Daaronder de Palestijnse vlag. Onder veel applaus en nog meer festiviteiten in de “Westbank” werd “Palestina” welkom geheten in de familie van de volken. Als alles tenminste volgens plan gaat. De zegen van de Paus heeft de Palestijnse Autoriteit in elk geval al.

Het Israëlische leger zal zich uit “de gebieden” moeten terugtrekken. Ruim baan maken voor Hamas, jihadisten, zelfs voor ISIS, en een bont en bloedig gezelschap terroristen. Een gegarandeerd recept voor oorlog is die “Palestijnse staat”. Er is nog een groter probleem, noem het gerust, gevaar.

Een klein stuk geschiedenis

Ongeveer 4000 jaar geleden heeft de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, dit gebied aan aartsvader Abraham en zijn nageslacht als een “altijddurend bezit” beloofd. Onder ede zelfs. Via zijn zonen Izak en Jakob loopt deze erfenis, het land, door naar het huidige Israël. Abraham had nog meer zonen. Bijvoorbeeld zijn oudste zoon Ismaël. De Arabieren stammen van hem af. Dus ook zij, die zich Palestijnen noemen. De Arabieren hebben een veel groter stuk land plus een enorme hoeveelheid olie en andere rijkdommen gekregen. Maar zij hebben, voor het overgrote deel een andere geloof en een andere godheid aangenomen dan de God van Abraham, Izak en Jakob (zo wordt de Schepper in heel de Bijbel genoemd). Dat andere geloof is de Islam. Met een ander heilig boek, de Koran.

In onze tijd gebeuren er een groot aantal wonderlijke zaken. In de jaren 70 en 135 na Chr. is het volk Israël door de Romeinen nogal hardhandig uit het land verjaagd en verstrooid onder bijna alle volken van de wereld. Dit was al eeuwen eerder in de Tenach door Mozes en veel profeten voorzegd: “De HERE zal u onder de naties verstrooien” (Deuteronomium 4:27) en nog veel andere profetieën. Het land Israël werd verwaarloosd en totaal verwoest. “... Het akkerland van mijn volk, waar dorens en distels opschieten” klaagt de profeet Jesaja (32:13). Eeuwenlang lag het land er verwaarloosd bij. Rond het jaar 1900 begonnen de Joden terug te komen. Het land bloeide op. In 1947 erkende de VN die vernieuwde Joodse staat, die zich Israël noemde. Het is niet alleen wonderlijk maar ook interessant te zien hoe in de loop van de jaren een groot aantal profetieën uit de Tenach letterlijk werden vervuld. In mijn boeken “Israël, onze oudere broeder”, “Om Sions wil niet zwijgen” en “Met Israël op weg naar de eindtijd” worden veel van die profetieën niet alleen genoemd maar ook behandeld. Nu slechts vier:

Twee verrassende, actuele wetmatigheden

Terug naar de gebeurtenissen in onze tijd. We leggen een paar van die actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen naast twee wetmatigheden uit de Bijbel die u zelf eenvoudig kunt controleren.

  1. Wetmatigheid 1: “Gezegend die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!” (Numeri 23:9 en Genesis 12:3). Israël is zo gemaakt tot een toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken. Er zijn zeer veel voorbeelden van deze wetmatigheid.
    Let op de narigheid die over de fel hatende vijanden die rond Israël liggen, komen. Let op Engeland. Eeuwenlang, vanaf 1290, was het Joden verboden in Engeland te wonen. Onder Oliver Cromwell mochten de Joden weer in Engeland wonen en werden goed behandeld. Engeland bloeide op en werd een groot wereldrijk. Vooral na WO II liet Engeland Israël vallen en tegelijk viel Engeland. De wereldmacht ging van Engeland naar de VS.
    Wat zien we nu gebeuren?
    De VS stelt zich steeds moeilijker en gevaarlijker op tegenover Israël. De Amerikaanse suprematie daalt snel naar een dieptepunt. Zo zijn er nog veel voorbeelden die u in mijn genoemde boeken vindt. Zelfs Turkije staat erbij.
    Toen in 1492 de Joden uit Spanje gejaagd werden, vonden velen van hen in Turkije en gastvrij onthaal. De sultan vaardigde zelfs een bevel uit dat iedereen die de Joden een strobreed in de weg legde gestraft zou worden. U zult zich niet verbazen dat toen de grondslag werd gelegd voor het Turks-Ottomaanse wereldrijk. Toen eind van de 19e eeuw de Turken weigerden de jonge zionistische beweging de steunen in hun tocht naar Sion, begon het verval van dit wereldrijk. Vlak na WO I was het afgelopen. Nu bouwt Erdogan van Turkije aan een vernieuwd Turks-Ottomaans rijk.
  2. Wetmatigheid 2: De apostel Paulus lanceert de volgende stelling: “Eerst de Jood en ook de Griek” (Romeinen 1:16 en 2:9-11). Dit houdt o.a. in dat oordelen of rampen die Israël overkomen, ook over de volken, die dezelfde boosheden uithalen, zullen komen. Ook voor zegeningen gaat deze stelling op. Een enkel frappant voorbeeld uit onze tijd volgt.

Wetmatigheid 2; voorbeelden

We noemen maar een paar kleine voorbeelden en één groot voorbeeld.

Israël, Joden en vluchtelingen

Wat is de diepere oorzaak van de tsunami van meest jonge Moslim migranten die momenteel over ons komt? Voorop moet en wil ik stellen dat er onder de asielzoekers velen zullen zijn die toekomst voor hun kinderen en veiligheid zoeken. Laten we nu ongeveer 80 jaar teruggaan in de geschiedenis. We moeten toch ergens beginnen. Dus een paar jaar voordat WO II losbarstte. De antisemitische activiteiten van Hitlers Nazi Duitsland waren al volop aan de gang. De meeste landen hadden weinig zin de vluchtende Joden op te vangen. Er was in die landen ook veel antisemitisme. Er werd een internationale conferentie belegd over het probleem van de uit Duitsland vluchtende Joden. In Evian-les-Bains, Frankrijk, kwamen in juli 1938 32 landen bijeen om te overleggen wat te doen voor/met/aan al die Joden die probeerden aan de Nazi’s te ontkomen. Alleen het verre, arme Columbia was bereid om, tegen betaling, Joden op te nemen. Hitler kreeg van zijn Nazi waarnemers in Evian een duidelijk signaal dat hij zijn gang kon kan met “zijn Joden”. Wat hij dan ook gruwelijk gedaan heeft.

Ook Nederland heeft in die tijd de oostgrens voor de Duitse Joden gesloten.

Niet alleen Duitsland was schuldig!

De Holocaust is de naam die de moord op 6 miljoen Joden gekregen heeft. In 1945, na WOII, ging er een schreeuw van afgrijzen over Europa. “Nooit weer” klonk het in alle talen. De jonge staat Israël kreeg veel sympathie van verschillende landen (behalve Engeland) in Europa. Wiedergutmachung van Duitsland, hulp en steun van andere landen. Dat duurde tot 1973. Tot die tijd stond ons land bekend als groot vriend van Israël. Toen begon het pro-Israël tij te keren. De Arabische olie had een sterkere aantrekkingskracht dan begrippen als moraal, waarheid en ethiek. De Arabische Liga kreeg steeds meer invloed. De “Palestijnen” werden voorhoede in de strijd tegen Israël, stok om Israël te slaan en “lijdend voorwerp” om Israël zwart te maken. De leugenpropaganda werd gretig geslikt in Europa en nu is Israël een paria onder de naties geworden. Zoals vroeger Joden in getto’s tot paria’s onder de mensen gemaakt werden. Het antisemitisme is momenteel in Europa even erg, of zelfs erger dan vóór WO II. Het “nooit weer” is “alweer” geworden.

Wat gebeurt er nu?

Israël is al sinds het bestaan aangevallen en overvallen door Moslim landen. Hamas, Iran, ISIS en andere Moslim extremisten bedreigen momenteel Israël. Voor Joden is Europa niet veilig meer. Vooral nu een hele invasie van meest jonge Moslims over Europa spoelt.

Eerst Israël, de Jood, maar nu ook de Griek, ook wij. En: “IK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloeken” zegt de HERE, de Almachtige, de God van Israël. De Moslim extremisten zullen zich eerst tegen de Joden keren en daarna, misschien zelfs tegelijkertijd tegen ons. Misschien zou het goed zijn als onze autoriteiten van Israël zouden leren hoe met de ongeveer 20% Moslims in Israël in betrekkelijke vrede te leven. Maar, wat ons betreft wel vanuit een onverdeelde, hartelijke solidariteit met en steun aan Israël. Dan is er hoop. Anders zal deze tsunami ons overspoelen en Europa zal islamitisch worden, zegt bisschop Henry Hoser van Polen.