Evian 1938 en Caïro 2009

Vrijdag, 12 Juni 2009 02:57
July 1938- Representatives from 32 countries world attending a conference on the international refugee problem in Evian, France Klik voor ware grootte
July 1938- Representatives from 32 countries world attending a conference on the international refugee problem in Evian, France

Op 24 april 1938 kwamen vertegenwoordigers van 32 democratische landen op uitnodiging van de Amerikaanse president Franklin D.Roosevelt samen in het Franse plaatsje Evian aan de kust van het meer van Geneve.

De heren wereldleiders moesten een groot probleem bespreken. Hitler was in 1933 aan de macht gekomen en leek zijn antisemitische plannen te gaan uitvoeren. Tussen 1933 en 1937 waren er in Duitsland 125 anti-Joodse wetten van kracht geworden. De Duitse expansiepolitiek baarde ook zorgen. Honderdduizenden Joodse vluchtelingen waren een humanitaire ramp. Daar ging de Conferentie van Evian over. De uitkomst van de Conferentie werd door een Duitse krant kort maar duidelijk geformuleerd: “Niemand wil ze”. Hitler had een Joodse man gedwongen naar Evian te gaan met het aanbod om 40.000 Joden vrij te kopen voor $ 250 “per stuk”. De man werd honend weggejaagd. De 40.000 werden weggevoerd naar concentratiekampen. Duitse waarnemers bij de Conferentie rapporteerden naar Hitler:

“U kunt met de Joden doen wat U wil; niemand is in ze geïnteresseerd”.

Dat heeft Hitler dan ook gedaan. De Holocaust nam zes miljoen Joodse levens.

Nu Evian II. Dat vond plaats op de 4e juni 2009 te Caïro. De inmiddels beroemde toespraak van de leider van de vrije wereld, president van de VS, Barack Hoessein Obama. Ondanks hartelijke, meelevende woorden over de Holocaust, woorden van vriendschap met Israël en vermaan aan de terroristen zijn Arabieren en Moslims enthousiast over zijn toespraak. Een groot deel van Israël voelt zich verraden. Waarom?

Een paar punten:

  1. Obama zette de Holocaust en de Palestijnse vluchtelingen naast elkaar op één lijn. Zes miljoen opzettelijk en gruwelijk vermoorde Joodse mensen naast enkele honderdduizenden vluchtelingen die voornamelijk door de oorlog van hun Arabische leiders tegen Israël op de vlucht geslagen zijn en bewust alweer dor hun Arabische broeders instrument tegen Israël als vluchteling gehouden zijn. Terwijl israël in diezelfde tijd ongeveer evenveel uit Arabische landen verjaagde Joden opgevangen en in de Israëlische samenleving geïntegreerd heeft.
  2. Obama eist een Palestijns-Arabische staat in Judea en Samaria. Waarbij de nederzettingen ontmanteld moeten worden. Dus zo’n 300.000 nieuwe Joodse vluchtelingen. En een ‘Judenfrei’ Palestina. Terwijl Israël momenteel 1,5 miljoen Arabieren huisvest. Waarvan velen er niet aan denken de Israëlische nationaliteit op te geven voor de Palestijnse en naar die nieuwe staat te verhuizen. Een fraai staaltje van racisme.
  3. Obama pleit voor internationalisatie van Jeruzalem.
  4. Obama suggereert dat de Holocaust de reden is voor het Joodse streven naar een eigen thuisland. De politieke, historische, volkenrechtelijke en bijbelse rechten noemt hij niet. Zijn argument wordt vaak door de Palestijnen gehanteerd. Zij zeggen: “Jullie Europeanen hebben de Holocaust veroorzaakt. Daardoor zijn de Joden hierheen gekomen en missen wij onze staat. Nemen jullie die Joden maar weer terug”.
  5. Obama weigert Israël te steunen in de strijd tegen de reële, angstige (atoom)dreiging van Iran.
  6. Obama eist alle uitbreiding van de nederzettingen. Zelfs een kamer voor de kinderen mag niet worden gebouwd. Laat staan een speelzaal. Dis is echt een stuk bemoeizucht en discriminatie.

Vandaar dat de Palestijnen en in het algemeen de Moslim wereld enthousiast is Lange tijd was de VS de beschermer tegen de Moslim-Arabische agressie. Dat is nu over. De jacht op Israël is nu helemaal geopend. Evian I gaf Hitler groen licht voor de zogenaamde Endlösung, het uitroeien van het Joodse volk. Momenteel zijn de angst van verschillende Arabische landen voor Iran en de atoomwapens waarvan men denkt dat Israël die heeft nog een verhindering. Maar dat Israël alleen staat is een feit. De rede van Obama in Caïro kan heel spoedig uitlopen op een Evian II. Moge God dat verhoeden. Want Evian I was niet alleen voor miljoenen Joden een vreselijke ramp, maar mondde ook uit in WOII. We zijn gewaarschuwd.