Turkije

Donderdag, 16 Juni 2011 12:12
Erdogan viert zijn verkiezingsoverwinning. Klik voor ware grootte
Erdogan viert zijn verkiezingsoverwinning.

Er zijn een paar belangrijke redenen waarom even ingaan op de verkiezingswinst van de AKP (Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling) in Turkije. Premier Erdogan heeft namelijk een paar opmerkelijke opmerkingen gemaakt naar aanleiding van die winst. Eerst het “waarom” van mijn commentaar:

  1. In Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt een verrassingsoorlog van een groot aantal volken tegen Israël beschreven. De meeste volken die genoemd worden in Ezechiël 38:2-5 stammen uit Turkije. Behalve Iran, Lybië en Sudan. Wel zijn het allemaal Israël-vijandige moslimlanden. Die oorlog zal in de eindtijd plaatsvinden.
  2. Turkije groeit in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. De huidige leiders van Turkije zijn fel anti-Israël en ook nog eens fundamentalistische Moslims.
  3. Turkije heeft een sterk leger en een sterke, groeiende economie. Het land heeft niet te maken met opstanden, verwarring en chaos zoals de meeste moslimlanden rond Israël.
  4. Turkije is zeker 400 jaar een wereldmacht van betekenis geweest. Heel Noord Afrika, Egypte, het Midden Oosten en een groot deel van Oost Europa vielen onder het Turkse, islamitische kalifaat dat in de geschiedenisboeken het Ottomaanse Rijk wordt genoemd.
  5. Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel zien in de leider van dat leger (hij wordt Gog genoemd), dat Israël binnenvalt, de antichrist. Het vreselijke rijk van die antichrist zou dan een hersteld Ottomaans rijk zijn. (Mijn visie is iets genuanceerder en die vindt u in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam”)

Nu de opmerkelijke opmerking van Erdogan. Triomfantelijk verklaarde hij:

“Sarajevo heeft vandaag evengoed als Istanbul gewonnen (dus de verkiezingen in Turkije); Beirut heeft evengoed als Izmir gewonnen; Damascus heeft evengoed als Ankara gewonnen; Ramallah, Nablus, Jenin, de Westbank en Jerusalem (Erdogan zei: Al-Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem) hebben evengoed als Diyarbakir gewonnen”.

Let nu op:

In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” schets ik deze ontwikkeling vanuit het profetische Woord van de Bijbel.

De eindtijdleer van de Islam loopt via een grote wereldbrand uit op het rijk van de Mahdi, de messias van de Islam. Naar mijn idee zal ook de EU daar een rol in spelen. Lees mijn boek dat wordt echt alles duidelijk.

We gaan verder:

Er komt een nauwe band tussen dat vernieuwde Ottomaanse kalifaat en de EU. Het spreekt dan ook vanzelf dat de heren José Manuel Barosso (voorzitter van de Europese Commissie) en Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) Erdogan van harte hebben gefeliciteerd en gevraagd hebben de democratische vernieuwingen versneld door te voeren.
Erdogan op zijn beurt heeft gezegd dat hij een Ministerie voor Europese Zaken gaat opzetten. Ook de ontwikkelingen in Arabische staten gaan snel in die richting.
Zo goed als overal komt de fundamentalistische Islam op.
De Moslim Broederschap gaat dan een bindmiddel worden tussen al die ruziënde moslimlanden worden en dan is de weg gebaand voor een kalief.
Wij van de EU mogen dan meedoen in Eurabië.
Het voert te ver om te laten zien hoe het beeld van Nebukadnezar in Daniël 2 profetisch ook in deze richting wijst.

Moge de HERE, de God van Israël zijn volk Israël beschermen en ons bewaren.
Jvb