Beangstigende Verhalen

Vrijdag, 31 Januari 2014 14:21
Klik voor ware grootte
Vlucht uit Europa! De aliya uit West Europa is in 2013 met 35% toegenomen. De sterkste, zelfs dramatische stijging betreft Frankrijk... Op de foto een man die in vernietigignskamp Auswitch de quenelle groet brengt. De quenelle groet is een door de franse cabaratier Dieudonné M'bala M'bala bedacht alternatief voor de hitlergroet.

De situatie in en rond Israël wordt angstig spannend. Toenemend antisemitisme maakt het leven voor Joodse mensen, vooral in Europa steeds onveiliger. Waarschuwende oordelen van de Eeuwige jagen over heel de wereld. Hangen als een dreigend noodweer over ons land. We geven u eerst een paar van de verbijsterende verhalen, die bovenstaande toelichten.

 1. Verenigde Naties of Verenigde Nazi’s?

  Half januari heeft de Algemeens Secretaris Ban Ki-Moon van de VN 2014 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van Solidariteit met de Palestijnen. Dus een jaar van vijandschap tegen Israël. Terwijl men weet dat de PLO er niet aan denkt de antisemitische propaganda tegen Israël en het Joodse volk op te geven. Nog steeds worden hun kinderen opgevoed in een sfeer van haat tegenover Joden en Israël. Israël willen ze niet erkennen als Joods Nationaal Tehuis. Hun claims op Oost Jeruzalem inclusief de Tempelberg en Judea en Samaria binnen de “grenzen van 1967” (die niet eens bestaan) houden niet op. Iedereen weet dat zij niet deze “groene grens” bedoelen, maar de “blauwe grens”, de Middellandse Zee. Kerry en de VS, de EU en de VN slikken dat en blijven de PLO en zelfs de Hamas politiek en financieel steunen. Tegelijk wordt Israël onder druk gezet om stap voor stap Gods land op te geven.

  De VN maakte het onlangs wel heel bont. Al heel wat jaren maakt deze wereldorganisatie er een hobby van anti-Israël resoluties te produceren. Was het maar een hobby. Het is een gevaarlijke tendens, waardoor de wereldvrede echt in gevaar komt. Want eens zullen de wereldwijde anti-Israël mentaliteit en het antisemitisme die daardoor opgewekt en gevoed worden exploderen tot een nieuwe, vreselijke oorlog. Vlak voor WOII was er een dergelijke situatie in Europa. Het antisemitisme vierde hoogtij. Hitler kon dus zijn gang gaan. “Wat is er nu weer gebeurd?” zult u vragen.

  De UNESCO had een tentoonstelling gepland onder de titel: “Mensen, Boek, Land: De 3.500 jaar betrokkenheid van het Joodse volk met het Land”. Mooi toch? Maar er kwam fel protest van 22 Moslim-Arabische landen die druk uitoefenden op de UNESCO, die de tentoonstelling afzegde. Protesten van Canada, de VS en verschillende Joodse organisaties brachten de tentoonstelling weer op de agenda en nu is de openingsdatum verschoven naar de 11e juni 2014.

  Geschiedenis en waarheid worden ondergeschikt gemaakt aan leugen, druk van de Islam en vijandschap tegen Joden en Israël. Dat proces is al jaren gaande. Leugen na leugen over Israël wordt geslikt, totdat de wereld “barst van de leugens”. Want hierover komt een oordeel. Immers: “Wie u (Israël) aanraakt, raakt Zijn oogappel aan” (Zacharia 2:8). Heel gevaarlijk!
 2. Vlucht uit Europa!

  De aliya (terugkeer van Israël naar het Beloofde Land) uit West Europa is in 2013 met 35% toegenomen van 3.258 (in 2012) tot 4.390 (in 2013). De sterkste, zelfs dramatische stijging betreft Frankrijk. Een verhoging van 1.916 (in 2012) tot 3.120 (in 2012). Veel Franse joden hebben hun koffers al gepakt. De Israëlische regering werkt aan plannen om dit jaar 6.000 en volgend jaar 12.000 Franse Joden op te vangen. Twee oorzaken voor deze aliya worden genoemd:
  De economische recessie. 2. Het toenemende, agressieve antisemitisme in Frankrijk. Uit Nederland zijn in die periode 74 Joodse landgenoten naar Israël vertrokken. De spanningen in de Oekraïne jaagt vooral de Joden in dit van oudsher beruchte antisemitische land, schrik aan. Israël en hulporganisaties houden vliegtuigen klaar om Joden uit dat land zo nodig snel te kunnen evacueren.

  Twee opmerkingen hierover.

  1. Goed dat de Joden nu een plek hebben om te kunnen vluchten. Dat was in 1938/1939 niet het geval. Vandaar dat de Moslim antisemieten er nu alles aan doen om de staat Israël, die van het begin aan bestemd was en is voor een “Nationaal Tehuis” voor het Joodse volk, te vernietigen.

  2. “Joden weg, zegen weg”. Nederland en andere West Europese landen verliezen met de Joden in een snel tempo de ethische basis van de Joods-Christelijke cultuur. We worden steeds meer ruige heidense volken. Zelf Putin ziet dat en hoont het Westen daarom.
  Waarom “zegen weg”?
  Let op wat de profeet Jeremia schrijft aan de Joodse ballingen in Babel: “Zoek de vrede voor de stad waarheen IK jullie in ballingschap heb gevoerd. Bidt ervoor tot de HERE, want in haar vrede zult u vrede hebben” (Jeremia 29:7). Dat hebben de Joden altijd gedaan.

  In het Joodse gebedenboek, de Siddoer staat ook een gebed voor ons koningshuis en voor de regering en dus voor Nederland.
  Joden weg, gebeden weg en zegen weg.

  Ook dat ziet er somber uit voor ons. Want we zien het voor onze ogen gebeuren. Daarbij komt nog de duidelijke pro-Palestijnse politiek van ‘Brussel’ en de venijnige kritiek die bijvoorbeeld mevr. Ashton van Buitenlandse Zaken regelmatig op Israël loslaat. En onze regering sjokt als een schoothondje gehoorzaam achter ‘Brussel’ aan. Ook wat de financiering van de wel zeer corrupte Palestijnse Autoriteit betreft. Daar gaat een deel van ons belastinggeld dat de Overheid binnenkort weer komt “ophalen”.

  Wie betaalt is verantwoordelijk! Ook voor wat Israël wordt aangedaan.
 3. Iran

  De onderminister van Buitenlandse Zaken van Iran, Abbas Araqchi, sprak op 27 januari krachtige taal: “Niets zal worden gestopt of ontmanteld van het kernenergieprogramma van Iran. De huidige activiteiten zullen gewoon doorgaan”.

  Obama is niet van plan om de sancties, die goed hebben gewerkt, weer aan Iran op te leggen. De overeenkomst met de situatie in 1938/39 is treffend en angstig. Toen juichten Chamberlain van Engeland en Daladier van Frankrijk dat ze een verdrag hadden met Hitler. Terwijl ‘iedereen’ wist dat Hitler onbetrouwbaar en niet te stoppen was. Deze ging gewoon door met zijn veroveringspolitiek. Een jaar na deze overeenkomst brak dan ook WOII uit en tegelijk de jacht op het toen weerloze Joodse volk.

  Nu hebben we het verdrag van Geneve tussen de G5+1 en Iran van 24 november 2013. Ook Iran gaat gewoon door met het atoombom programma. Tegelijk werkt Iran hard aan het klaar maken van ballistische raketten die deze gruwelijke wapens kunnen vervoeren. Waarheen? Niemand hoeft te raden.

  Wanneer moet Israël ingrijpen?
  Israël heeft dat al eerder gedaan. Toen ze de atoomcentrale van Saddam Hoessein in Osirak vernietigden. En een paar jaar geleden toen Assad van Syrië met behulp van Noord Korea.

  Zelfs Saoedi Arabië zoekt op laag niveau contact met Israël over deze zaak. Olli Heinonen, oud onderdirecteur van de IAEA Verklaarde onlangs dat Iran slechts twee tot drie weken nodig heeft om een atoombom klaar te hebben Ook deze situatie staat op ontploffen. Wereldwijd. Ten slotte nog een interessante profetie die op de huidige situatie met betrekking tot Iran kan slaan:

  “Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, IK breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht... en Ik verstrooi hen naar alle windstreken” (Jeremia 49:35-39).

  Elam is Perzië is Iran.
  De boogschutters van het leger van Elam waren beroemd om hun bekwaamheid, de kracht van hun leger. Momenteel werkt Iran aan een nieuw, enorme kracht, de atoombom. Maar de HERE “breekt de boog van Elam”, vertaald naar onze tijd: de atoombom. De “zenuw van haar kracht” wordt ook vertaald met “de voornaamste steunpilaar”.
 4. Nog meer dreigingen

  Onlangs deed de Israëlische legerleider, Aviv Kochavi op een veiligheidsconferentie in Tel Aviv onthutsende onthullingen. Hij waarschuwde dat er 170.000 raketten rond Israël staan opgesteld waardoor vooral Israël’s grote steden bedreigd worden. Er komen steeds meer geavanceerde en nauwkeurige raketten bij. Ook wees hij op het feit dat islamitische terreurgroepen, zoals Al-Qaida steeds dichterbij komen.

  De Hezbollah in Libanon (die door de VN ontwapend zou worden) heeft al ongeveer 100.000 raketten klaar staan om op Israël afgevuurd te worden. Eind januari wees de Israëlische generaal Amir Eshel op de duizenden bases die Hezbollah in huizen, bevolkingscentra en wooneenheden in Libanon heeft ingericht. De generaal dreigde dat, als Hezbollah vanuit het midden van de bevolking zou gaan schieten, Israël niet zal aarzelen de eigen bevolking te verdedigen tegen het Hezbollah geweld.

  De regio zit op één vuilnishoop vol explosieven, die elk moment in een vuurzee kan veranderen. Moge de HERE, de God van Israël, de leiders van Israël wijsheid geven!
 5. Vredesproces

  Meer dan 70% van de Israëli’s gelooft niet dat het zogenaamde vredesproces vrede met de PLO en nog minder met Hamas zal brengen. Netanjahu wil beslist de Jordaanvallei vasthouden. Niet vanwege raketten, maar om de (zelfmoord)terroristen tegen te houden. Als er een “Palestijnse staat” komt, stromen die terroristen Judea en Samaria binnen en komen op een uur fietsen van Tel Aviv te zitten. Jeruzalem is niet onderhandelbaar. Het gevaar is dat Obama al dan niet samen met de EU en met de VN en partijen een “vredesplan” oplegt. Met een internationale ‘vredesmacht’ en onder ongunstige voorwaarden voor Israël. Vanuit de Bijbel gezien is het opgeven van delen Gods land aan de vijand een riskante zaak. Riskant voor alle betrokken partijen. Dat omvat intussen bijna de hele wereld.
  Ook het vredesproces begint een angstig verhaal te worden.

We eindigen met een citaat uit de Bijbel, met een Woord van God:

“Maar u, Israël, Mijn knecht, u, Jakob, die IK heb verkozen, nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde, geroepen uit haar uithoeken en tegen wie Ik zei: u bent Mijn knecht, Ik heb u verkozen. IK heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd want IK ben met u, wees niet verschrikt, want IK ben uw God. IK sterk u, ook help Ik u. (Jesaja 41:8-10).

Nog even vraag ik uw geduld voor een paar korte opmerkingen: