De SNELHEID van JESAJA 60 ( ISIS, De dubbelrol van Turkije, Do-Nothing-Obama, Rusland, verwarring ... )

Zaterdag, 13 September 2014 10:27
Obama onthult zijn ISIS strategie Klik voor ware grootte
Obama onthult zijn ISIS strategie

Haast en profetie

De Bijbel is vol profetie. Er zijn 16 profetische boeken. Ook in de 150 Psalmen komt veel profetie voor. Dan de verhalen over Abraham, Jozef en veel meer personen uit de Bijbel. Ook de gelijkenissen van Jezus bevatten profetie. Nu is Jesaja 60 een hoofdstuk vol positieve profetische beloften en hoop voor Israël. Ik noem alleen iets uit de eerste twee verzen:

“Sta op, wordt verlicht, want uw licht (voor Israël) komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u (over Israël) op, want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u (Israël) zal de heerlijkheid van de HERE opgaan...” (Jesaja 60:1,2).

Dus zegen en licht voor Israël maar ellende en duisternis over de aarde.

Dat zegt de HERE God.

Het is gebleken dat HIJ, de God van Israël van tevoren zegt wat HIJ gaat doen en ook precies doet wat HIJ heeft gezegd.

Honderden profetieën uit de Bijbel zijn precies uitgekomen. Dus “in het verleden behaalde resultaten” geven hier garantie dat nog niet vervulde profetieën ook uit zullen komen.

Wel, de profetie van Jesaja 60 eindigt als volgt: “Ik de HERE zal het te Zijner tijd, met haast volvoeren”. Het zal dus in de eindtijd, als alle profetieën vervuld worden, razend snel gaan. Dat zien we ook nu gebeuren. Alles gaat zo snel dat wat we vandaag schrijven over een week achterhaald kan zijn.

We zullen het er toch maar op wagen.

Middenoosten

Het hele Middenoosten, (behalve Israël) is in verwarring.

Af en toe weet je niet wie er tegen wie vecht. Zelfs de gemeenschappelijke haat tegen Israël en het Joodse volk brengt de Soennieten (Saoedi Arabië en de meerderheid van de Islam) en de Shiïeten (Iran en een groot deel van Irak) niet bij elkaar.

Ook verhindert die haat niet dat de talrijke jihadistische terreurgroepen elkaar niet enthousiast, bloedig en koelbloedig afslachten. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Het aantal dodelijke slachtoffers overstijgt de 200.000. De wreedheid jaagt wereldwijd grote schrik aan. Genocide op minderheden is dagelijkse praktijk. Zelfs kinderen worden onthoofd.

Ondertussen werpt een van de meest stompzinnige organisaties van de wereld, ik doel op Human Rights Watch (HRW), de mensenrechten organisatie van de VN, zich op de “oorlogsmisdaden” van Israël tijdens de recente Hamasoorlog, die vanaf 28 augustus door een wapenstilstand tot voorlopige rust is gekomen. Israël dat in twee of drie dagen de hele Hamas had kunnen uitroeien en dat niet deed omdat er dan nog meer burgers, zeg maar door de Hamas misbruikte menselijke schilden, zouden omkomen. Maar Israël is een makkelijk prooi door de anti-Israël lobby in de grote internationale organisaties.

De oorlog in Syrië woedt door.

Terroristengroepen, zoals Taliban in Afghanistan, al-Shabaab in Somalië, al-Quaeda in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan en in diverse Afrikaanse landen, Boko Haram Noord Nigeria, al-Nusra in Noord Syrië langs de grens met de Golan bij Israël en nog een handvol afsplitsingen, die aan de hand van de Koran en de naam van hun godheid prijzend de regio moordend onveilig maken, angst aanjagen en stromen vluchtelingen op gang brengen. Ze produceren tevens hier en daar een zelfbenoemde kalief en dreigen het machteloze Westen vrees aan te jagen (wat ze aardig lukt) en binnen te dringen door (zelfmoord)aanslagen.

En... uiteindelijk gaat het allemaal om Israël. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. Immers wie Jeruzalem beheerst, overheerst de wereld. Zouden zij de Bijbel gelezen hebben?
In dit verband maar één tekst:

“Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem. En HIJ zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden... geen volk zal tegen een ander het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren” (Jesaja 2:3,4).

Daar draait het om, om het koninkrijk van God. Dan wordt Jeruzalem de hoofdstad van de wereld. Zal er eindelijk vrede en gerechtigheid zijn. Voorlopig staat de Islamitische staat (IS) dat koninkrijk nog in de weg.

Om welke godheid gaat het? De God van Israël of de godheid van de Islam?

De Hadith, een uitvoerige islamitische en gezaghebbende traditie, geeft ook een eschatologie (=eindtijdleer) die een messias, de Mahdi, een “vrederijk”, waar de sharia (Mohammedaanse wetgeving) regeert en een antichrist voorkomen. Een compleet tegenbeeld van de Bijbelse toekomstverwachting. U leest hier meer over in mijn boek ( “Eindtijd, Israël en de Islam”; zesde druk, bijgewerkt tot voorjaar 2014).

Over de komst van de Mahdi is men in de wereld van de Islam het wel eens. Maar voor de rest is de verwarring enorm. Die verwarring is nog toegenomen door de plotselinge, gewelddadige, brute en snelle opmars van de jongste spruit aan de boom van Islamitische terreurorganisaties de Islamitische Staat, voorheen ISIL en toen ISIS. De IS heeft een “eigen kalifaat” in noord Irak en noord Syrië met als hoofdstad Raqqa in Irak.

Ze vormen een bedreiging voor Iran en andere Islamitische staten in het Middenoosten.

Islamitisiche Staat (IS)

De opmerkelijke opmars van de IS met de daarbij horende wreedheden jagen de hele wereld vrees aan. De wreedheden houden volgens hun interpretatie van de Koran onthoofden, kruisigen en bloedbaden in.
Laat ik de betreffende soera’s maar even citeren:

“Wanneer gij dan een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien” (Soera 47:4).

En “De vergelding van hen die Allah en zijn boodschapper bestrijden... is dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden, of dat zij uit het land verbannen worden” (Soera 5:33).

Waarschijnlijk zullen Moslim geleerden wel een vriendelijke interpretatie van deze verzen vinden. Maar het feit dat ze letterlijk, wreed en hard worden toegepast door IS, al-Nusra, Boko Haram en anderen blijft.

Een ander gruwelijk feit is dat zelfs hun Islam-broeders, die in hun ogen niet “radicaal”genoeg zijn, niet veilig voor hun wreedheden zijn. Vandaar dat koning Abdullah van Saoedi Arabië het Westen onlangs waarschuwde dat het volgende doelwit van IS de westelijke wereld is. Inderdaad wapperden de zwarte jihadistenvlaggen vrolijk mee in de anti-Israël demonstraties tijdens de Gazaoorlog. Zelfs in Israël op het Tempelplein en in sommige Arabische dorpen liet IS zich zien.

Waarschijnlijk zijn ze nu iets te ver gegaan. Zelfs voor hun Moslim geloofsgenoten en zelfs voor president Obama.

Vandaar dat de Arabische Liga min of meer oorlog heeft verklaard aan de IS. President Obama heeft zelfs een driejarenplan laten opstellen om IS te verslaan. Obama, president van de huidige wereldmacht, de VS kunnen we vergelijken met een oudere wereldmacht, Egypte. Dus met Farao.

In Jesaja 30 waarschuwt de HERE, de God van Israël,zijn volk Israël niet op Egypte te vertrouwen:

“Maar de bescherming van Farao zal u te schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad” (Jesaja 30:3).

Farao, en ook Obama, wordt vergeleken met de spotnaam “Stilzittende Rabab” of in een Engelse vertaling: “Do-nothing Rahab”. Zo was het en zo zal het zijn. IS gaat vrolijk moordend door in de naam van hun godheid. Onder bescherming van een andere kandidaat voor de functie van kalief van een groot islamitisch rijk, Turkije.

De dubbelrol van Turkije

Turkije speelt een handige, maar gemene dubbelrol. Vergeet niet dat president Erdogan uit is op het herstel van het oude Ottomaans-Turkse wereldrijk dat van 1518 tot 1918 heerste over het hele Middenoosten, een groot deel van Oost-Europa, Noord-Afrika nog verder. Dat rijk is na de Eerste Wereldoorlog ontmanteld.

Maar Erdogan roept luid en duidelijk dat hij uit is op het herstel van het Turks-Ottomaanse rijk. Daarom heeft hij ISIS gesteund met wapens, vrije doorgang via Turkije naar Syrië en Irak, schuilplaatsen, medische zorg en training. Volgens deskundige waarnemers knappen zij het “vuile werk” op. Dat betekent het “opruimen” van de eigen kalifaatjes onder de Arabische landen en machthebbers voor hem op. Op zijn tijd neemt hij dan, eventueel samen met Iran en hun atoomwapen, de draad van het “Herstelde Ottomaanse kalifaat” weer op.

Vandaar dat Netanjau blijft waarschuwen, omdat Iran in die grote chaos rustig door blijft gaan met de ontwikkeling van een atoomwapen voor de godheid van de Islam.

Let op de volgende profetie over Elam, het tegenwoordige Iran: “Ik breek de boog van Elam, de zenuw (of steunpilaar) van hun kracht en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en Ik verstrooi hen naar al die windstreken...’ (Jeremia 49:35,36).

Elam stond vroeger bekend om zijn boogschutters. Momenteel is de zenuw of steunpilaar van hun kracht het atoomwapen dat zij in een snel tempo ontwikkelen. Dat plan van Iran wordt verbroken door een oorlog vanuit vier hoeken.

De wereld zal, net als ze nu het gevaar van IS onderkennen, ook het gevaar van Iran in gaan zien. En van vier kanten aanvallen. Netanjahu zal uiteindelijk gelijk krijgen. Turkije speelt dus een listig spel. Momenteel doen ze mee met het westelijke verbond van de Do-Nothing Obama. Hun lidmaatschap van de NAVO heeft Turkije een zekere onschendbaarheid. Bovendien is Turkije een belangrijke verbindingsschakel tussen het Westen en het Middenoosten. En, ten slotte, is de haat tegen Israël van Erdogan en de zijnen bijna tastbaar.

Geestelijke strijd

Kijken we nu naar Israël. Let op de volgende getallen. Van de 4.564 raketten die er vanuit Gaza op Israël zijn afgevuurd kwamen er 3417 op lege plekken terecht. De IJzeren Koepel heeft 735 raketten, op weg naar steden en bevolkte plekken, onderschept. Een aantal raketten bleven in Gaza steken, mislukte lanceringen. Gods beschermende hand was duidelijk over Israël. Slechts 6 burgers kwamen om. Zes teveel natuurlijk, maar vergeleken met het aantal raketten wel heel weinig.

“Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17). Wel kostte die oorlog veel geld. Een raket door de IJzeren Koepel afgeschoten kostte tussen de $ 10.000 en $ 50.000. Een zware belasting voor de economie van Israël. Daarom gaf de HERE Israël een sterke economie en enorme hoeveelheden gas uit de Middellandse Zee. “Tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden” lezen we in Jesaja 60:5.

Het is duidelijk een geestelijke strijd. Het gaat om het Koninkrijk van de HERE God, dus het Duizendjarige Vrederijk of het shariarijk van de godheid van de Islam.

Inmiddels gaat God door met de terugkeer van het Joodse volk, uit alle hoeken van de aarde, zoals de profeet Jesaja in hoofdstuk 41 zegt. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn er uit Frankrijk 4566, uit de Oekraïne 3252, uit Rusland 2632 en uit de VS 2213 Jodennaar Israël vertrokken. Zo gaat de HERE door met Zijn plan, en zo zal Hij uiteindelijk tot Zijn doel komen met Israël en dan ook met de wereld.

Rusland

De Europese Unie aangemoedigd door de VS, is nog steeds bezig de Russische beer uit te dagen. Dat begon met de Oekraïne. Rusland wilde zijn marinehaven in Sebastopol, in de Krim veilig stellen en pikte de Krim in. De EU antwoordde met economische sancties. Rusland pakte onze tuinbouw en fruitteelt.

Momenteel koopt Rusland fruit in Israël. Russische oorlogsvliegtuigen vliegen dreigend over Europa en Europa verzint op meer sancties om Rusland te plagen. De Europese Unie probeerde hun machtsgebied in Oost-Europa te vergroten en speelde politieke spelletjes.

Rusland accepteerde dat niet: ‘blijven jullie, EU, weg uit onze voortuin, ons machtsgebied’ lijkt Rusland te zeggen.

Zo wordt ook hier een verwarrend, maar gevaarlijk spelletje gespeeld. Rusland is terug in het wereldwijde machtsspel.

Verwarring

Wie wordt de Gog, de grote vijand die Israël in de eindtijd zal binnenvallen?

Gog wordt uitvoerig beschreven in Ezechiël 38 en Ezechiël 39.

Sommigen houden vast aan de oude theorie dat het Rusland van Putin is.

Anderen wedden op Erdogan en Turkije.

We zullen goed op de ontwikkelingen letten. Op de tekenen van de tijd, zoals de Here Jezus die noemt.

De verwarring die we nu zien is ook al voorzegd in de Schrift: “De schrik voor Mij zal Ik voor u uit zenden: Ik zal in verwarring brengen elk volk waarmee gij in aanraking komt” (Exodus 23:27).

Die verwarring is overal. Behalve bij wie het profetische Woord van de Bijbel kent. Deze mensen weten dat de HERE, die God van Israël alles in Zijn hand heeft.

Hij komt tot zijn doel met Israël.

En Hij heeft gezegd: “Wie u aanraakt raakt Zijn oogappel aan” (Zacharia 2:8).

Die de profetieën kent weten nog meer. Zij weten hoe belangrijk Israël voor de HERE God is. Zij bidden voor Israël, staan achter Israël en steunen Gods volk. Zo zijn zij niet alleen zegen voor Israël maar ook voor ons eigen volk. en een stuk zegen en genade hebben we hard nodig. Want de “snelheid van Jesaja” dringt ons tot haast.