PALESTIJNSE OORLOGEN

Zondag, 14 April 2019 17:34

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake gekomen. De politieke winnaar, president Benjamin Netanyahu wekte de woede van het

Palestijnse leiderschap op toen hij aankondigde dat hij van plan is een deel van de Palestijnse gebieden te annexeren. Bij president Trump kan hij echt we een paar’ potjes breken. Wat zeggen de profeten over deze situatie? Laten we eerst vaststellen dat de HERE, de God van Israël het hele land Kanaän aan Israël heeft toegezegd. Het stamgebied van Efraïm ligt bijvoorbeeld in het hartland van Israël. Waar de Palestijnse Autoriteit heerst. De Golan is het oude Gilead, waar de halve stam van Manasse z’n kudden weidde. Het is daarom van Bijbelse betekenis dat Netanyahu onlangs de Golan geannexeerde heeft. Met een vriendelijk knipoogje van zijn Amerikaanse vriend Trump. En toet woede van Syrië en wat andere Arabische vijanden. Israël heeft de Golan om verschillende redenen nodig. Allereerst als een buffer tegen Syrië en vooral tegen Iran. Ook zijn er heel wat welvarende Joodse nederzettingen in de Golan. Ten slotte hoort dit gebied bij Israël, zoals ik enkele regels hierboven meldde.

Psalm 108 en psalm 60.

Eerst even een paar aanhalingen uit Psalm 108:7-10.

De Psalm eindigt: “Met God zullen wij kloeke daden doen” want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden”. God zal het doen, zoals Hij altijd gedaan heeft. Voor u, voor mij, wacht een kroon aan de overzij.

Shalom.
jvb