Gods Geheime Wapen

Maandag, 17 Augustus 2009 05:53
Het Egyptische leger verdrinkt in de Schelfzee - Exodus 14 (schilderij Gustave Doré) Klik voor ware grootte
Het Egyptische leger verdrinkt in de Schelfzee - Exodus 14 (schilderij Gustave Doré)

Van Abba Eban, de beroemde Israëlische politieke leider is de mysterieuze uitspraak: "Arabieren missen nooit een kans om een kans te missen" (ref).

Herhaaldelijk heeft Israël hen een kans gegeven te beginnen met een Palestijnse staat. Vele malen heeft Israël z'n goede (vredes)wil getoond door, wat politici tegenwoordig noemen, "vertrouwenwekkende gebaren".

Altijd is het mis gegaan.

Hoe komt dat toch?

Waar komen die vele verhalen vandaan over wonderlijke gebeurtenissen en reddingen tijdens een paar van de oorlogen die Israël met de Arabische landen heeft moeten voeren?

De laatste tijd is de internationale druk op Israël enorm opgevoerd. Toch ziet het vooruitzicht op een Palestijnse staat op de Westbank er bijna met de dag ongunstiger uit. Voornamelijk doordat de vijanden van Israël door diverse omstandigheden in verwarring raken. Laten we eerst even kijken hoe God, de God van Israël zijn volk in het verleden geholpen heeft. Dan kunnen we de verwarring bij de diverse Palestijnse terreurorganisaties en zelfs bij Obama beter begrijpen.

  1. Tijdens de uittocht uit Egypte, nu ongeveer 3400 jaar geleden, zat Farao met een leger ruiters het volk achterna. Israël zat toen klem tussen bergen, het leger van Farao en de Schelfzee. God maakte door een sterkte oostenwind een pad door die zee en de Israëlieten konden ontsnappen aan de Egyptenaren. Toen gingen die Israël achterna en "de HERE bracht het leger van de Epyptenaren in verwarring" - Exodus 14:24. Dat leger verdronk en zo werd Israël verlost.
  2. De opvolger van Mozes, Jozua, kreeg, tijdens de verovering van het land Kanaän, een machtig leger van vijf koningen tegen zich. We lezen: "En de HERE bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring, zodat hij (Jozua) hun een grote nederlaag toebracht" - 1 Koningen 10:10.
  3. Koning Saul van Israël kwam in opstand tegen de lange overheersing en onderdrukking van de Filistijnen. Er brak een stevige orlog uit. Saul ging met zijn afdeling op het rumoer van de strijd af en "zie het zwaard (van de Filistijnen) van de een was tegen de ander – een zeer grote verwarring" - 1 Samuel 14:20. De Filistijnen leden een enorme nederlaag.
  4. Koning Josafat werd aangevallen door een groot leger. Hij ging bidden en riep een algemeen vasten uit. Toen het op de strijd aankwam bleek dat niet meer nodig. De vijandelijke legers waren onderling slaags geraakt en "zij hielpen elkaar in het verderf" (Lees 2 Kronieken 20).
  5. Israël bidt ook voortdurend dat de HERE de vijanden "te schande maakt". (Zie de Palmen 35:26, 40:14, 70:2 en 71:24).
  6. Het is ook een belofte van God: "Zo zal de HERE, uw God hen aan u overleveren en hen in grote verwarring brengen" (Deuteronomium 7:23).

God verandert niet.

Hij gebruikt nu dezelfde taktiek. Het geheime wapen van verwarring. Een paar voorbeelden.

Zo gaat de HERE door met Zijn herstel- en verlossingsplan voor Zijn volk en daarna voor de wereld.

Aan welke kant sta jij?