1.000 nieuwe Oliem - Iran en de GERUCHTEN van OORLOG

Maandag, 26 Juli 2010 11:15
Mensen verwelkomen vrolijk nieuwe Oliem. Klik voor ware grootte
Mensen verwelkomen vrolijk nieuwe Oliem.

OLIEM en JEREMIA 16

Deze week worden er ongeveer 1.000 oliem (nieuwe immigranten) in Israël verwacht.

Meer dan de helft van hen (550) komt uit Frankrijk. Volgens deskundigen is het alleen nog maar een voorhoede van veel meer Joodse mensen die het niet veilig meer vinden in het land waar ze wonen. Het angstig toenemende antisemitisme jaagt veel Joden naar Israël.

Als je je realiseert dat er geen land in de wereld is waar zoveel vijandelijke raketten op zijn gericht als Israël, dan is dat een indicatie van de onveiligheid voor Joden in onze streken!

De profeet Jeremia heeft deze situatie al eeuwen geleden voorzien. "Zie, IK ontbied veel vissers, luidt het woord van de HERE, die hen zullen opvissen, en daarna zal IK veel jagers ontbieden, die hen zullen opjagen..." - Jeremia 16:16.

Door het angstig toenemende antisemitisme zal de aliya (terugkeer van het Joode volk) versneld toenemen. Maar tegelijk zal het oordeel over de volken dichterbij komen. Want dat komt over de volken die Israël hebben verstrooid. Zie Joël 3:2.

IRAN en de 'GERUCHTEN van OORLOG'

In zijn rede over de 'laatste dingen' noemt de Here Jezus als één van de tekenen van de aanstaande eindtijd 'geruchten van oorlog'.

Michael Hayden, oud-directeur van de CIA, ziet een militaire aanval op Iran steeds dichterbij komen. Zijn argument is dat het onmogelijk blijkt om Iran op een diplomatieke manier af is te brengen van zijn atoom(bom) programma.

De EU heeft de sancties op Iran verscherpt. Deskundigen denken dat Iran zich daar niets van zal aantrekken en zal doorgaan met zijn gevaarlijke jacht op 'de bom'.

Een Arabische diplomaat heeft laten doorschemeren dat Arabische landen een ingrijpen van Israël in stilte zullen toejuichen. Er zullen wel rellen en demonstraties in de straten van arabische steden komen als Israël militair ingrijpt, maar de regeringen zullen geen bezwaar aantekenen. Blijkbaar is hun angst voor Iran groter dan de haat tegenover Israël.

Een rabbijn, Yishaq, heeft eeuwen geleden geleerd:

"In het jaar dat de koning Messias zich zal openbaren, zullen alle koningen van de volken van de wereld met elkaar in strijd zijn. De koning van Perzië (=Iran) strijdt tegen de koning van Arabië. De koning van Arabië gaat naar Edom (= de westelijke wereld) om bij Edom advies te vragen. Daarop keert de koning van Perzië terug en verwoest de hele wereld".

De profetie gaat verder en beschrijft de vrees die over de volken en ook over Israël komt.

Dan gaat Yishaq verder:

"Mijn zoon wees niet bevreesd, de dag van uw verlossing is gekomen... en de laatste verlossing zal niet zijn als de eerste. Want na de eerste verlossing kwam er weer moeite en onderdrukking van de koninkrijken, maar na de laatste verlossing zal er voor u geen moeite en verdrukking meer zijn"

(Geciteerd uit het boek "Jozef een messiaanse geschiedenis" van ds. henk Poot.)

Ook bijbelse profetieën spreken van een reddend ingrijpen van de HERE, de God van Israël in komende oorlogen tegen Israël en om Jeruzalem.

Maar beloften van God worden realiteit door de gebeden van zijn volk.