Het EINDE van ISRAEL of van de WERELD

Vrijdag, 15 April 2011 17:07
Volkskrant faciliteert nieuwe aanval op Jodendom. Dit maal het plan de Joden hun besnijdenis (Brit Milah) te verbieden ... (let ook op de slim uitgezochte foto; hier is geen sprake van een Joodse besnijdenis want die vindt plaats op de achtste dag na de geboorte) Klik voor ware grootte
Volkskrant faciliteert nieuwe aanval op Jodendom. Dit maal het plan de Joden hun besnijdenis (Brit Milah) te verbieden ... (let ook op de slim uitgezochte foto; hier is geen sprake van een Joodse besnijdenis want die vindt plaats op de achtste dag na de geboorte)

Donkere schaduwen

Laat ik beginnen met het signaleren van een paar zeer gevaarlijke en duistere ontwikkelingen:

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de oorzaken waarover oordelen en ten slotte een catastrofe over de wereld gaan komen. De situatie is in feite nog gevaarlijker dan geschetst.

De catastrofe

In augustus/september wil de Palestijnse Autoriteit eenzijdig een onafhankelijke staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem uitroepen. Tegen alle afspraken en overeenkomsten in. De Algemene Vergadering van de VN zal ongetwijfeld deze nieuwe ‘staat’ verwelkomen. Veel landen hebben die ‘staat’ al bij voorbaat erkend. Israël blijft oproepen om eerst eens te onderhandelen over de grenzen, over Jeruzalem, over vluchtelingen enz. Want de Palestijnen hebben gemerkt dat een hardnekkig ‘nee’ tegen onderhandelen resultaat oplevert. Want daardoor heeft de G4 (VN, VS, EU en Rusland) steeds meer druk op Israël uitgeoefend om toe te geven steeds meer coincessies te doen. Wat gaat er gebeuren als er inderdaad in september een Palerstijnse staat wordt uitgeroepen?

“We zijn er klaar voor”

Robert Serry, de coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden Oosten, heeft onlangs een positiefe rapport uitgebracht over de levensvatbaarheid van zo’n Palestijnse staat. Dit rapport is gunstig ontvangen in Europa, Brussel. De Palestijnse onderhandelaar Fayyad riep enthousiast: “We zijn er klaar voor”. Tegelijk hield hij zijn hand op en vroeg voorlopig om $ 5 miljard voor het opstarten van die staat. De EU en de VS en uw ‘onvrijwillige bijdragen’ aan de belasting zullen daar graag voor ophoesten. Ze hebben immers al decennia lang het Palestijnse terrorisme gefinancierd. Wat een oordeel komt hierover!

Maar zijn de Palestijnen er echt klaar voor? Doet de Hamas in Gaza mee? Als het antwoord ‘ja’ is, betekent dat oorlog.Want de Hamas is helder: Zij willen de vernietiging van Israël. Als het antwoord ‘nee’ is dan moeten er twee Palestijnse staten komen. Wat een onzin. Is de Palestijnse Autoriteit er klaar voor? Financiëel wel, daar zorgen wij wel voor. Maar de kinderen in de door de Palestijnen bezette gebieden worden nog steeds opgevoed in de veronderstelling dat Israël niet bestaat en dat de strijd om het hele land Palestina gaat.

Meer dan 30% van de Palestijnen steunen de gruwelijke moord op het gezin Fogel in Itamar. Kan er vrede komen met een volk waarvan 30% een moordaanslag toejuichen waarbij een baby de keel wordt doorgesneden en een jongen van 11 jaar door messteken in zijn hart wordt vermoord? Dit soort terrorisme zal, als die staat er eenmaal is en het IDF (Israëlische leger) weg is, gevoed door het decennialang gezaaide zaad van de haat, een vrije hand krijgen. Israël zal dan af en toe moeten ingrijpen. In Gaza en in die nieuwe staat. Wat weer felle protesten van de wereld zal opleveren en door de aanhoudende leugenpropaganda zal het antisemitisme weer toenemen. Tot een en ander tot een wereldwijde explosie zal komen.

Casus belli

Dan komt er een directe ‘casus belli’, een oorzaak tot oorlog voor de hele wereld. Eén van de eerste eisen die de nieuwe Palestijnse staat zal stellen is dat Israël die staat ‘judenfrei’ zal moeten opleveren. Mahmoud Abbas heeft dat herhaaldelijk benadrukt. Wat een ouderwets Nazi-antisemitisme! Dat betekent dat ongeveer 650.000 Israëli’s uit die gebieden zullen moeten worden gedeporteerd. Zoiets zal geen enkele regering van Israël accepteren. Niet alleen om (religieus) zionistische redenen, of om economische en financiële redenen, maar ook om gewoon menselijke redenen.

De nieuwe regering van die ‘Palestijnse staat’ zal weigeren in te gaan op het verzoek van israël hier eerst over te onderhandelen om samen een oplossing te zoeken. Ze zullen weer een beroep doen op de internationale gemeenschap om te helpen dit ‘struikelblok voor de vrede’op te ruimen. Met wat dreigementen en geweld zullen ze hun argumenten kracht bijzetten. Nu zullen de Palestijnen krachtig gesteund worden door omringende moslimlanden, die na de opstanden inmiddels een radicaal moslimbewind hebben gekregen. Daar zal dan de Moslim Broederschap een grote politieke en religieuze vinger in de maatschappelijke pap hebben. Israël zal genoodzaakt zijn om af en toe hard op te treden tegen de raketbeschietingen, de (zelfmoord)aanslagen en pogingen tot ontvoering vanuit Gaza en de nieuwe terroristenstaat. Misschien zalf het zelfs tot een oorlog komen tussen de Palestijnen met Hezbollah, Syrië, Egypte en wat meer van die landen. Een oorlog die in Psalm 83 wordt voorzegd.

Een scenario uit Israël

Ook in Israël wordt in bijbelse zin over de situatie die zal onstaan, nagedacht. Sommigen zien zelfs een invasie van de, zegt men dan “christelijke naties” en moslimlanden komen. Immers de spanningen zullen zo hoog oplopen en de hele wereld zal Israël zien als het grootste gevaar van de wereldvrede. Mogelijk dat Turkije hierbij een hoofdrol zal spelen. Immers Turkije is lid van de NATO en speelt als ‘tussenpersoon’ tussen het Westen en de Islamitische landen al een belangrijke rol. Dat kan makkelijk eindigen in een invasie. De rol van de NATO in de Lybië opstand is een duidelijk presedent en wellicht een oefening voor een invasie in Israël. Dan zal de HERE, de God van Israël ingrijpen. Dan zal op de bergen van Israël, gebied waar men die Palestijnse staat wil vestigen, dat leger vernietigd worden. En grote oordelen zullen over al die anti-Israël landen komen. Steden zullen instorten en enorme natuurrampen teisteren de aarde. Lees Ezechiël 38 maar eens.

Wat een verantwoordlijkheid voor onze kerkelijke en politieke leiders die meedoen aan de uiterst gevaarlijke anti-Joodse en anti-Israël ontwikkelingen die nu gaande is.

Ook in ons parlement.

Wat waakzaamheid wordt gevraagd van een gebedslast rust er nu op bijbelgetrouwe gelovigen.