Van NAKBA en NAKSA en VERDER

Dinsdag, 31 Mei 2011 18:38
In 1967 heroverde Israel Jeruzalem op Jordanie. Op deze beroemde foto is te zien hoe Israelische soldaten vol ontzag naar hun Kotel (Klaagmuur) kijken ... Klik voor ware grootte
In 1967 heroverde Israel Jeruzalem op Jordanie. Op deze beroemde foto is te zien hoe Israelische soldaten vol ontzag naar hun Kotel (Klaagmuur) kijken ...

Israël gaat een paar onrustige en zware weken tegemoet. De 15e mei herdachten Arabieren wat zij noemen de Nakba, de catastrofe. De stichting van de staat Israël die zij als een ramp beschouwen. Groepen “Palestijnen” probeerden in het Noorden vanuit Libanon de grens met Israël over te steken. Vanuit Syrië werden busladingen Syriërs/Palestijnen door het anders gesloten militaire grensgebied naar de Golan gestuurd. Ook zij probeerden de grens over te steken en Israël binnen te dringen. Daarbij zijn 13 doden gevallen.

Drie bij de Golan en tien, waarschijnlijk door het Libanese leger neergeschoten, in het Noorden van Israël. Dit incident is niet met een sisser afgelopen. Deze Derde Intifada is een nieuwe fase van de strijd van de Arabische Moslims tegen Israël.

De komende week, 3, 5 en 7 juni, gaat de Naksa start. Groot is het enthousiasme op Facebook. Er waren al zo’n 400.000 positieve reacties. Wat is het plan? Wat is de aanleiding die men gevonden heeft? De tweede catastrofe, de Naksa, is de overwinning van Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog begin juni 1967. Toen werden Judea, Samaria en Oost Jeruzalem (inclusief de Oude Stad) veroverd op Jordanië. Let wel, tijdens het Jordaanse (niet Palestijnse) bewind over die gebieden hebben de zogenaamde Palestijnen nooit aan Jordanië of aan de Arabische Liga om een eigen staat gevraagd. Het doel van deze Naksa-actie is het “bevrijden van heel Palestina door de umma”, de wereldwijde Moslim gemeenschap. Een van de doelen van demonstraties is de al-Aksa moskee op het Tempelplein. Overal in Arabische en ook westerse hoofdsteden worden demonstraties tegen Israël georganiseerd. Voorspel van de oorlog van alle naties tegen Jeruzalem (zie Zacharia 12:2,3).

Israël heeft al aangekondigd dat het z’n grenzen met alle middelen zal beschermen: “Ze komen er niet in”.

Iets wat elke normale staat zou doen.

Ongewenste vreemdelingen en misdadigers tegenhouden. Syrië en andere Arabische staten doen van harte ondersteunend mee met deze Naksa-aanval op Israël. Ze, de Arabische staten en propagandamakers hopen op zo’n 300 – 400 doden. Dat is een poging van wrede Arabische leiders als Bashar Assad om de aandacht af te leiden voor de slachtoffers die zij zelf al onder de eigen burgers hebben gemaakt. Bovendien zullen Israël vijandige media elk slachtoffer onder krokodillentranen wenend misbruiken om Israël in een kwaad daglicht te stellen en te delegitimeren. Een volgend politiek doel is om de aandacht van de interne, Arabische problematiek, die de laatste maanden duidelijk verschoven is naar waar het probleem echt ligt, namelijk bij de Arabische moslimlanden zelf, weer naar Israël te verschuiven.

Zo roept Israël weer: “Mij God op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; Laten mijn vijanden niet over mij juichen” (Psalm 25:2). En wij bidden: O, God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden” (Psalm 25:22). Momenteel is men, vooral via Facebook, druk bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe aanval op Israël. Facebook wordt als “bode onder de volken gezonden: komt laat ons daartegen optrekken ten strijde” (Obadja 1).

We zien hoe “de volken woelen en de naties op ijdelheid zinnen” (Psalm 2:1). Zij voeren oorlog tegen de HERE, de God van Israël en zijn gezalfde, zoals deze psalm verder gaat. De situatie is erg gevaarlijk en explosief. We zien hoe de volken “toornig geworden zijn” en zich met alle macht verzetten tegen Gods plannen met Israël en tegen de komende doorbraak van het koninkrijk van God. Dat wekt de toorn van God op! Gevaarlijke toestand, niet alleen voor Israël! Onze gebeden zijn met Israël. Kracht en een open, wakend oog voor het Israëlische leger. Wijsheid voor de Israëlische regering. En een stuk genade voor goedwillende Palestijnen.