Wapens - 10 Juni 2011

Zaterdag, 11 Juni 2011 14:19
Israel werd in de Onafhankelijkheidsoorlog door de gehele Arabische wereld aangevallen. Israel overmocht, tegengewerkt door de Engelsen, als door een wonder al haar vijanden in deze oorlog. Klik voor ware grootte
Israel werd in de Onafhankelijkheidsoorlog door de gehele Arabische wereld aangevallen. Israel overmocht, tegengewerkt door de Engelsen, als door een wonder al haar vijanden in deze oorlog.

Sinds de stichting van de moderne staat Israël hebben Arabische moslimlanden heel wat dodelijke wapens op Israël losgelaten. De wapens waren verschillend maar het doel was hetzelfde: Israël van de kaart vegen en een nieuwe Holocaust over het Joodse volk jagen. Al die wapens zijn hen tot op vandaag door Hoger Hand uit de hand geslagen. Am Israël chai!

Maar momenteel is de toestand kritiek. Al die wapens schijnen tegelijk tegen Israël in stelling te worden gebracht.

Eerst iets over die wapens:

Al die wapens hebben tot nu toe Israël niet op de knieën gekregen. De profeet Jesaja zegt in de Bijbel:

“Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich in het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen” - Jesaja 54:17.

Escalerende dreigingen

Van de dreigingen die momenteel rondom Israël hangen noem ik er maar een paar:

Gebaren

Die wereld eist van Israël vertrouwenwekkende gebaren. Dat woord is een eufemisme voor nationale zelfmoord. Ik noem een paar van die gebaren:

Geestelijke wapens

De strijd tegen Israël wordt niet alleen met politieke, economische, sociale middelen of met geweld en terrorisme gevoerd. De strijd vindt vooral op geestelijk vlak plaats. Leugens, propaganda maar vooral op religieus gebied. Voor de Islam is het in de eerste plaats een religieuze strijd. Daarom moeten we ook geestelijke wapens gebruiken.

Sorry, geachte bezoekers, het is een lang verhaal geworden. Maar het moest mij even van het hart.