Laatste Waarschuwingen

Maandag, 08 Augustus 2011 11:51
... Toen kwam er een golfje lucht-terroristen, die via de Ben Gurion luchthaven pro-Palestjnse rellen in Israël wilden veroorzaken. Ook zij moesten met schaamrood op hun kaken afdruipen...  Op de foto Israëlische jeugd met de Israëlische vlag zegt de demonstranten te vertrekken en de geschiedenis te bestuderen. Klik voor ware grootte
... Toen kwam er een golfje lucht-terroristen, die via de Ben Gurion luchthaven pro-Palestjnse rellen in Israël wilden veroorzaken. Ook zij moesten met schaamrood op hun kaken afdruipen... Op de foto Israëlische jeugd met de Israëlische vlag zegt de demonstranten te vertrekken en de geschiedenis te bestuderen.

Het is angstig spannend in de wereld. Ook voor ons land.

De aanvallen op Israël komen als de golven van een stormvloed over Israël heen. De “vredesvloot” met fel hatende anti-Israël activisten is gelukkig roemloos gestrand.
Toen kwam er een golfje lucht-terroristen, die via de Ben Gurion luchthaven pro-Palestjnse rellen in Israël wilden veroorzaken. Ook zij moesten met schaamrood op hun kaken afdruipen. Naar huis om daar nieuwe manieren te verzinnen om hun irrationele, boosaardige haat tegen Israël in nieuwe acties en leugens te kunnen omzetten.
Hoe deze lieden aan het geld voor hun acties komen is mij een raadsel. Het is geen raadsel maar een tragisch feit dat er toorn van de Eeuwige, de God van Israël, op hen en hun financiers zal neerdalen.

We beleven nu een versnelling en een toename van wereldwijde anti-Israël acties. Vanaf de stichting van de staat Israël is dat proces aan de gang. Oorlogen, intifada’s, leugen- en haatcampagnes, economische boycot, terreur die zo vol van haat was en is dat eigen vrouwen en kinderen eraan opgeofferd werden, een hele palestijnse generatie die opgevoed wordt in een sfeer van haat en nog veel meer van die duivelse boosheden. Deze zaken naderen nu een climax. De wereld doet hard mee. Allereerst doordat de VS en de EU Hamas en de Palestijnse Autoriteit, en dus hun orlog tegen Israël voor het grootste deel financiert. Wie betaalt is (mede)verantwoordelijk en zal ook de rekening van Gods oordelen moeten meebetalen. “De oordelen van God gaan over de hele aarde” - Psalm 105:7.

De versnelling van anti-Israël acties gaat door. Durban III komt eraan. De verenigde naties van de wereld maken zich weer op om nieuwe leugens over Israël de wereld in te jagen en zo de oordelen van God over zich te halen. De Algemene Vergadering van de VN zal, als het tot een stemming komt, met een overweldigende meerderheid voor de ‘Palestijnse staat’ stemmen. Deze ‘Filistijnen in Gods land’ worden dan nog veel meer dan een druppel in de emmer vol van Gods toorn die momenteel al bijna overloopt.
Kerken doen met een uitgestreken gezicht mee aan het besmeuren van Gods volk. De Wereldraad van Kerken noemt de staat Israël een zonde. Ik vrees dat de Almachtige, de God van Israël, nu hun eigen zonden op hun eigen hoofd zal laten neerkomen. Onherroepelijk zal de WCC met de kerken die daarbij horen eindigen in de komende wereldkerk van de antichrist.

De Bijbel zegt van al die anti-zionisten: “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten (=anti-zionisten); zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrekt” - Psalm 129:5,6. Al die kerken en groepen die op Israël rammen en de leugens van de Palestijnen en de meestal links georiënteerde media van de wereld kritiekloos nawauwelen lopen leeg, zijn al verdord.

Het uittrekken komt binnenkort.

Momenteel zien we waarschuwende oordelen van de HERE God toenemen in aantal en in hevigheid. De financiële crisis treft de afgod van het Westen, de Mammon. De verwarring en opstanden in de landen rond Israël treft de afgod van de Islam, Allah. Dit zijn laatste waarschuwingen van God. In het rijk van de geestelijke wereldmachten, de demonische machten achter bijvoorbeeld het Westen en de islamitische landen (immers Psalm 96:5 zegt “alle goden van de volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt”), in dat geestelijk rijk is het erg onrustig.
Want de ‘wereldbeheersers van deze duisternis” (Zie Efeziërs 6:12) weten dat de God van Israël haast heeft met de afwikkeling van zijn grootse herstelplan voor zijn volk Israël. Deze haast van de Almachtige (“IK, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren” zegt de profeet Jesaja in dit verband) zullen we zien in de snelle terugkeer van Manasse uit NO India en van Dan uit Ethiopië. We zien hoe God zijn volk helpt door zoveel gas en olie te geven zodat ze binnenkort onafhankelijk van het buitenland worden voor hun energievoorziening. We zullen het zien aan een stuk geestelijk herstel van Israël en aan de bevrijding van Judea en Samaria.
Ik hoop de herbouw van de Tempel in Jeruzalem nog te mogen meemaken ... het gaat allemaal razend snel.

Het is een groot wonder dat ons landje tot nu toe gespaard is voor Gods waarschuwende oordelen die over de hele wereld gaan. We verdienen het niet. We worden nu elke dag weer gewaarschuwd.

Wat kunnen we doen?

Beste bezoekers van onze site, de tijd is kort. God is bereid uitstel te geven. Dat doet Hij al zoveel jaren. Denk aan Nineveh uit de tijd van Jona, de profeet. Maar dit zijn de laatste waarschuwingen. Er is nog ruimte tussen het uitvoeren van Gods besluit over eindtijdoordelen en de uitvoering van dat besluit.

Jan van Barneveld