Spanningen en Uitzicht

Donderdag, 15 September 2011 10:37
Time magazine schreef dat de Turkse Minister Erdogan bij zijn aankomst in Egypte werd ontvangen als een 'Popster' Klik voor ware grootte
Time magazine schreef dat de Turkse Minister Erdogan bij zijn aankomst in Egypte werd ontvangen als een 'Popster'

De maand september (2011) is tot nu toe een zware en benauwde maand geweest voor Israël. En we zijn nu nog maar op de helft.

Turkije

Turkije stuurt drie oorlogsschepen naar de Middellandse Zee.
Lees: Naar de kust van Israël.
Sabelgerammel en oorlogsdreigingen van Erdogan. Openlijke steun aan de Hamas en voor een palestijnse staat in het hartland van Israël. Turkije is van bondgenoot in een korte tijd de aanvoerder van de islamitische vijanden van Israël geworden.

Tegelijk streeft dit land naar een nieuw islamitisch wereldrijk, een herleefd Ottomaans rijk onder leiding van Turkije. Een kalifaat, dat als eerste stap de verovering van Jeruzalem en de vernietiging van Israël heeft. Het eindoel dat de Moslimwereld heeft is een wereldwijd kalifaat. Bijbelse patronen worden nu al zichtbaar. Immers de meeste volken die in Ezechiël 38 (het hoofdstuk over de aanval van Gog op Israël) genoemd worden, duiden op Turkije!

Egypte

Egypte heeft sinds 1979, toen Anwar Sadat president was, een vredesverdrag met Israël. De Camp David Akkoorden zorgden meer dan 30 jaar voor een (koude) vrede en voor rust aan de zuidgrens van Israël. Binnen een half jaar is de situatie radicaal veranderd. Niet alleen de Sinaï, maar ook Caïro blijkt een broeinest van radicaal islamitische terreurbendes te zijn. Die hebben het symbool van de vrede, de Israëlische ambassade in Caïro tweemaal aangevallen. De Moslim Broederschap had duidelijk de leiding. De Egyptische politie, het leger en Tanwati, de leider van het militaire bewind, keken aanvankelijk toe. Pas na ingrijpen van de VS werden de belegerde Israëli’s bevrijd. Ook hier worden bijbelse patronen zichtbaar. Jesaja 19 beschrijft de narigheid die over Egypte zal komen. Maar ook uiteindelijk een goede afloop.

Dit was dus de eerste helft van september. De spanning waaronder Israël moet leven is zeer groot. Wij kunnen makkelijk praten over politieke en bijbelse aspecten. Belangrijker is dat we ook meeleven en meebidden voor wijsheid van de regering van Israël, waakzaamheid van het leger en bescherming, vooral van de moedige Israëli’s in Judea en Samaria. Wat gaat er nu komen? Wat brengt de tweede helft van september? We noemen: Toenemende dreiging van Hamas en Hezbollah die hun intense haat tegen Israël liever vandaag dan morgen door een regen van raketten wil afreageren. Dreiging van de gifgasgranaten van Syrië; van Assad die de binnenlandse problemen op Israël afreageert.

Stemming Verenigde Naties

De stemming over de Palestijnse staat in de Algemene Vergadering van de VN. Eigenlijk gaat die stemming niet over een terroristenstaatje binnen de eigelijke grenzen van Israël. Hier wordt de keuze van landen en volken duidelijk. Voor of tegen Israël! Voor of tegen de God van Abraham, Izak en Jakob, die het hele gebied onder ede aan Israël heeft toegewezen. Een spannende, beslissende keuze voor de volken. Ook voor ons volk. Het gaat, net als bij de Durban III conferentie om vloek of zegen. Overigens, waarschijnlijk wordt, op veroek van Mahmoud Abbas die VN stemming uitgesteld tot 29 september. Voor Israël is dat een Hoge Feestdag: Rosh HaShana. Of naar 8 oktober, voor Israël de belangrijkste bijbelse gedenkdag: Yom Kippur. In Israël gaan steeds meer stemmen op die suggereren dat Israël de ‘vredsebesprekingen’ moet opzeggen en de gebieden, in elk geval die waar Israëlische nederzettingen zijn, moet annexeren.

Dan is er de reële dreiging van Mahmoud Abbas om een grootscheepse intifada te organiseren. Met als één van de doelen is de Israëlische dorpen in Judea en Samaria onder de voet te lopen. Rond die nederzettingen zijn nu al door het Israëlische leger (IDF) denkbeeldige grenzen getekend. Als de massa’s binnen de buitenste grens komen, worden ze bestreden met traangas. Komen ze over de tweede grens wordt er op de benen geschoten. Komen ze binnen de dorpen wordt het echt oorlog. Ook verwacht Israël een nieuwe golf van zelfmoordaanslagen.

Van onze kant zullen we meer en intensief bidden voor Israël. Zoals in de tijden van Farao en van Haman, de jodenhater zetten boosaardige wereldmachten ook nu alle op alles om Israël te vernietigen. Aan de ene kant betekent dat dodelijk gevaar, “grote benauwdheid” voor Israël zoals de profeten Daniël (Daniël 12:1, 2) en Jeremia (Jeremia 30:5-7) al eeuwen geleden voorzegd hebben. De andere kant zijn het tegelijk voorboden zijn van de grote dingen die God met en voor zijn volk van plan is. Maar eerst moet Israël door deze benauwde tijd heenkomen. Uw gebed en steun is daartoe een machtige hulp. Want gebed brengt Gods machtige Hand in beweging.