Alle Naties (VN) en Israël - September '11

Vrijdag, 23 September 2011 13:42
Hoofdkantoor VN Klik voor ware grootte
Hoofdkantoor VN

Een groot deel van de Bijbel bestaat uit profetie. Juist in deze tijd wordt profetie na profetie vervuld. Juist in dit spectaculaire opzicht is de Bijbel 100% betrouwbaar gebleken. Veel profetie gaat over Israël en Jeruzalem. Logisch dus dat heel de wereld zich Momenteel zijn er weer heel wat ontwikkelingen, vergaderingen en politieke activiteiten zich rond Israël afspelen. Zeer actueel dus.

Op dit moment vergaderen wereldleiders van zo goed als heel de wereld in New York. Voor de door de VN gesponsorde “Durban III Conferentie over Racisme”. Een groep die voor het grootste deel bestaat uit racistische staten die intensief bezig zijn een van de weinige landen die racisme in woord en door daden afwijzen, Israël, te besmeuren als racistisch. Fatsoenlijke landen, voor zover die bestaan, hebben zich afgemeld voor deze conferentie. God-dank is ons land daar ook bij.

Belangrijker is dat ook de Algemente Vergadering van de VN (193 landen!) momenteel vergadert. Een van de hoofdpunten op de agenda is het verzoek van Mahmoud Abbas, de ‘baas’ van de ‘Palestijnen’ in Judea en Samaria. Hij zal een verzoek indienen om zijn groepje terroristen (let wel: lang niet alle ‘Palestijnen zijn terroristen) als een zelfstandige staat te erkennen, zodat ze volwaardig het 194e lid van de VN kunnen worden. We gaan nu niet in op de consequenties van zo’n besluit.

Wel stellen we vast dat dat de Schepper, de HEER van het heelal, elk volk zijn plaats heeft gegeven op aarde. Dat kleine stukje tussen de Jordaan rivier en de Middellandse Zee is voor Israël. Niet voor een Palestijnse staat. Nu de HEER, de God van Israël, zijn volk, volgens het profetische Woord, terugbrengt in dat landje verzet zich de hele wereld daartegen. Die God heeft ook bepaald dat Jeruzalem in zijn Koninkrijk, dat onder de leiding van Gods Messias, recht en gerechtigheid op aarde gaat brengen, de hoofdstad zal zijn. Hoofdstad van de wereld dus! “Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb IK het gezet met landen eromheen” (Exechiël 5:5).

Zo goed als heel de wereld is bezig zich tegen deze besluiten van de Almachtige te verzetten. Dat zien we nu gebeuren tijdens de vergadering van de VN. Ieder land dat voor het voorstel/verzoek van Mahmoud Abbas stemt verzet zich metterdaad tegen de plannen van God. Dit verzet kan of zal uitlopen dat alle naties Jeruzalem zullen aanvallen. Lees Zacharia 12:2 en Zacharia 3. Over die vijandige landen komt een vreselijk oordeel. Maar eerst zullen er waarschuwende oordelen komen. Die zijn nu al aan de gang! Als de naties tot orde zijn gebracht zal “men Jeruzalem noemen de Troon van de HERE” (Jeremia 3:17). “Want uit Sion zal de wet uitgan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3b).
Wie dit in gedachten houdt begrijpt hoe belangrijk het is wat er nu bij de VN in New York gaande is. En waarom de Islam, het Vaticaan en de VN zelf bezig zijn Jeruzalem in handen te krijgen.

Het is opstand tegen de Almachtige. Maar zo begrijpt u ook dat we er alles aan moeten doen onze regering te bewegen niet mee te varen met de anti-Israël golven die van de VN uitgaan. Ten slotte begrijpen we Psalm 122:6 “Bidt Jeruzalem de vrede toe” met een belofte: “Moge wie u liefhebben rust genieten”.