Heel Kanaän ?!

Vrijdag, 30 September 2011 19:47
Danny Danon vice-voorzitter van de Knesset. Foto: www.worldlikud.org.il Klik voor ware grootte
Danny Danon vice-voorzitter van de Knesset. Foto: www.worldlikud.org.il

De vice-voorzitter van het Israëlische Parlement, de Knesset, Danny Danon heeft een moedig, wetsvoorstel gemaakt. Volgens de sommigen de enige manier om vrede tussen de Arabieren op de Westoever (Judea en Samaria) te bewerken.

Het revolutionaire wetsvoorstel zal wereldwijd heel wat felle protesten oproepen. Hij wil dat Israël Judea en Samaria, het hartland van Israël annexeert. De Arabieren die er wonen (Palestijnen) krijgen dan het recht op Israëlisch staatsburgerschap. Als ze geen loyaal Israëlisch staatsburger willen worden, wel dan zijn ze vrij om te vertrekken.

Vanuit de Bijbel weten we dat God het hele land Kanaän aan de nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob heeft beloofd. In 1948, bij de oprichting van de staat Israël, kreeg Israël maar een deel. Dat werd door de Zesdaagse Oorlog in 1967 rechtgetrokken. Toen veroverde Israël de zogenaamde Westbank. Op Jordanië, niet op de Palestijnen. Die hebben tijdens de bezetting van dat gebied door Jordanië nooit gevraagd om een eigen staat. Zij concentreerden zich op terrorisme. De Oslo-Akkoorden (1993) gaven de zgn. Palestijnen vergaande autonomie in grote delen van Judea en Samaria, waardoor het “heel Kanaän” weer werd gereduceerd. Als Israël inderdaad de gebieden annexeert is die situatie weer rechtgetrokken. De Oslo-Akkoorden en ook alle andere overeenkomsten met de Palestijnse Autoriteit zullen dan van ‘nul en generlei waarde ‘ worden verklaard.

Eind oktober wil Danny Danon zijn wetsvoorstel aan de Knesset voorleggen. De hele wereld zal wel weer op z’n achterste benen staan. Maar Israël heeft wel argumenten, benen om op de staan. De Balfourverklaring van 1917 zegt de Joden een nationaal tehuis toe in Palestina. Dat houdt zelfs ook Jordanië in. Vandaar dat men vaak zegt dat de “Palestijnen” al een staat hebben. In de Balfourverklaring staat ook “dat niet getornd mag worden aan de civiele en religieuze rechten van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina...”. Dat gebeurt dan ook niet doordat die Arabieren op de Westbank dezelfde rechten krijgen als de 1,4 miljoen Israëlische Arabieren in Israël. Die Balfourverklaring is in 1922 tijdens de San Remo conferentie overgenomen door de toenmalige machthebbers van de wereld en daarna door de Volkenbond, de voorloper van de VN.

Het is best mogelijk dat dit een reactie is op de pogingen van Mahmoud Abbas eenzijdig een staat uit te roepen. “Als hij dat doet, kunnen wij het ook”. Misschien is het ook wel een poging om zo Abbas weer aan het onderhandelen te krijgen. Het beste zou zijn als Israël inderdaad een Bijbelse weg zou bewandelen zodat de Bijbelse situatie weer wat dichterbij komt.

Lees wat God zegt:

IK zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u (Abraham) en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin u als vreemdeling vertoeft, het hele land Kanaä, tot een altoosdurende bezitting geven...”

Genesis 17:7,8

Enkele opmerkngen

  1. God sluit een verbond dat later herhaaldelijk door een eed wordt bevestigd.
  2. De Schepper van hemel en aarde, de almachtige is de God van Israël
  3. Het hele land Kanaän is voor Israël
  4. Voor altijd (een “altoosdurende bezitting”).